השלב הראשון- שלב היציאה לדרך:

א. ההתחלה - "העולם הרגיל"
ב. הקריאה הראשונה להרפתקה:
ג. הגיבור מסרב להיענות לקריאה;
ד. העוזר
בעל ברית
עזר-כנגד (סיידקיק קומי)
מורה רוחני
עזר על-טבעי
2. חציית הסף הראשון;
א. פגישה עם שומר הסף;
ב. חציית הסף
 

השלב השני - שלב החניכה
 

קמבל מחלק את המבחנים שעל הגיבור לעבור לסוגים הבאים:
ב. הגיבור מוצא את עצמו בסכנה איומה ונוראה ("בטן הלוויתן");
ג. הקושי העילאי;
ג. הקושי העילאי -1;
ג. הקושי העילאי -2;
ג. הקושי העילאי- 3;
ג. הקושי העילאי- 4;
 

השלב השלישי - שלב החזרה

1. הבריחה
2. הדרך חזרה
2. הדרך חזרה
2. הדרך חזרה
2. הדרך חזרה
2. הדרך חזרה
3. חזרה עם השיקוי: שני סיומים אפשריים