אפוסים מיתולוגיים ומיתולוגיות אפיות

הקדמה

1. "המיתוס שלפני המיתוס": הסיפור האחד

א. גלגולו של סיפור

הטרגדיה היוונית

ההיסטוריה/מיתולוגיה הרומית

המיתולוגיה הפינית

המיתולוגיה הפרסית

המיתולוגיה האנגלית (1)

המיתולוגיה האנגלית (2)

המיתולוגיה הדנית

המלט

ב. איך בונים מיתוס

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

2. מיתוסים שמעוגנים במציאות

א. עולמות אבודים

1. מבוא: עולמות אבודים ומאפייניהם

2. הארץ החלולה

נספח: טוב, אז הגעתי לעולם אבוד...

ב. ערים אבודות

אטלנטיס

אל דוראדו

אוואלון

שנגרי לה

טארן ודרה

ג. המלך ארתור

ד. משולש ברמודה

ה. טונגוסקה

נספח: איך להתמודד עם אירוע פגיעה

3. איך יוצרים מיתוס חדש: יוצרי המיתוסים המודרניים

מסע בין כוכבים

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. המיתוס שלפני המיתוס או ההיסטוריה האנושית לפי מב"כ

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א.רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

        ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

משפט פלילי

                    נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

 

טולקיין

מבוא

1. הרקע

טולקיין וק' ס' לואיס

טולקיין ולואיס קרול

טולקיין והמיתולוגיה הפינית/קלוולה

טולקיין וביאוולף

טולקיין וטבעת הניבלונגים

טולקיין והמלך ארתור

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - הטבעת האחת

ב. אז למה האלפים לא יכולים להיות "בני לילית" ולעומת זאת למה הם לא יכולים להיות גמדים?

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

אסימוב

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - המוסד הראשון והמוסד השני

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

1. רובוטיקה ומחשוב:

א. על רובוטיקה

ב. על דאטה

ג. על הבינה המלאכותית

2. מזעור:

3. ריכוז מידע ושליטה במידע:

4. פיצוץ אוכלוסין:

סיכום

חולית

מבוא

1. הרקע

אקולוגיה

כלכלה

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - הג'יהאד הבטלריאני

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

7. טכנולוגיה

סיכום

מלחמת הכוכבים

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - "לפני שנים רבות בגלקסיה רחוקה רחוקה..."

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

בבילון 5 + קרוסייד

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - מלחמת הצללים הראשונה ו"האחד שהיה"

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

סטארגייט

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

    א. "המיתוס שלפני המיתוס" - ברית ארבעת הגזעים הגדולים

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

        ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

 

 

 

מטריקס

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - הולדת המטריקס

ב. המטריקס ביהדות ובנצרות

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

אנדר

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - קיצור תולדות מלחמת הבאגים

ב. על מלחמה ושלום

ג. על השימוש בפינוקיו בדיון על הרצון החופשי ועל החיים בסייברספייס

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

הארי פוטר

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - קיצור תולדות הוגוורטס

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

המגדל האפל

מבוא

1. הרקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. "המיתוס שלפני המיתוס"

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א.רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

קריוניקה

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

 

משחקי הרעב

מבוא

1. רקע

2. מיתולוגיה והיסטוריה

א. המיתוס שלפני המיתוס

3. חברה

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

ב. מעמד האישה

ג. היחס לחריג החברתי

ד. הומוסקסואליות ולסביות

ה. יחסים בין-גזעיים

4. צורות המשטר

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

ב. משטרים דיקטטוריים

ג. אוטופיות/דיסטופיות

ד. צורות אחרות לסוגיהן

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

א. סקירה כללית

ב. אמנות והסכמים

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

שמירה על הפרטיות

גנטיקה/שיבוט

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

הצו העליון

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

פיקוח על הילודה

הנדסה גנטית

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

משפט פלילי

נאנוטכנולוגיה

קריוניקה

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

חוקי הרובוטיקה

דיני תאגידים

אינטרנט ושליטה במידע

בחירות, החוק והנוהל

7. טכנולוגיה

סיכום

 

אפוסים מיתולוגיים ומיתולוגיות אפיות

 

הקדמה

 

את המיתולוגיה אפשר להגדיר, בקיצור נמרץ, כדרכו (או אם תרצו, ניסיונו הנואש) של האדם הקדמון להסביר לעצמו את היקום, והיא שימשה מאז ומתמיד חומר נפלא למד"ב ופנטסיה.

סופר המד"ב יכול להשתמש במיתולוגיה, ולא משנה איזו, גם כבכלי לדיון בנושאים אחרים לגמרי, מה שיכול ליצור שילובים מעניינים מאוד של ז'אנרים, כפי שנראה בהמשך.

נשאלת השאלה, איך ייתכן שיש סיפורים דומים כל כך במיתולוגיות שונות ורחוקות זו מזו, השייכות לכאורה לתרבויות שלא היה ביניהן כל מגע? גם אם מנטרלים את כל ההשפעות הסביבתיות והתרבותיות המקומיות, עדיין מדובר בתופעה מפליאה שמעסיקה חוקרים זה זמן רב.

חוץ ממקרים מובנים מאליהם של "גניבות ספרותיות" שאדון בהם בהמשך, כדי לעלות על המקור המשותף האולטימטיבי של הסיפור המיתולוגי צריך להשיב על כמה שאלות:

1. מתי - מתי נולד הסיפור? מהו התאריך המוקדם ביותר בתולדות התרבות הנדונה שיש לנו לגביו תיעוד מהימן?

2. היכן - היכן נולד הסיפור? האם האזור הגיאוגרפי מוגדר ותחום היטב?

3. כיצד - כיצד יכול היה הסיפור לעבור מאזור לאזור? האם יש תיעוד למגע בין-תרבותי, אולי בצורה כלשהי של "נדודי עמים", שיכול להסביר את מעבר הסיפור?

אין עוררין על הדימיון בין סיפורי הבריאה ומיתוסי המבול של המזרח הקדום והתנ"ך;

ידוע למשל שהמחוקק היווני סולון ביקר במצרים בתחילת המאה ה-6 לפנה"ס, שם (לפחות לפי הכתוב בשניים מהדיאלוגים של אפלטון) הוא שמע מפי כהן בתבי את הסיפור על אטלנטיס, שהתרחש 9,000 שנה קודם לכן, והביא אותו עמו ליוון;

יוליוס קיסר ניסה בכתביו (ללא הצלחה) "להלביש" את המיתולוגיה הרומית על המיתולוגיה הבריטית/קלטית;

המיתולוגיה הרומית גנובה ללא בושה מהיוונית (אגב, למה זנחו הרומאים הקדומים את מורשתם האטרוסקית בנכונות רבה כל כך?) כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

ואין להתעלם מהעובדה שבכל הפאנתיאונים,ללא יוצא מהכלל, האלים טרודים רוב הזמן או במריבות קטנוניות ובניסיונות חיסול הדדיים או בהצקה קטנונית לא פחות לבני תמותה אומללים...

 

מבוא

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

מקראית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

סקנדינבית/נורדית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

בבלית/אכדית/שומרית/אשורית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

מצרית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

יוונית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

רומית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

סינית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

פרסית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

אינקה

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

טולטקים

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

אצטקים

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

קיצ'ה (מאיה)

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

הינדית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

יפנית

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

המפץ הגדול

1. שלב הבריאה/האלים

א. משפחת האלים: בושות וסקנדלים במשפחה שכזאת

ב. בראשית היה... תהליך בריאת העולם

1. "תוהו ובוהו" לעומת "לא כלום"

2. תהליך הבריאה - אור מחושך, סדר מתוהו; הניסוי והטעייה

3. האלים משתעממים ובוראים את האדם...

4. היווצרות משרידי גופו של ענק קדמון

5. הגירוש מגן עדן/עיר האלים; נידוי אחד האלים בגלל חטא או מרד

6. המבול (או אסון טבע גדול אחר)

2. שלב "דמדומי האלים": אלים-למחצה וגיבורים

3. שלב האדם

סוף העולם

 

1. "המיתוס שלפני המיתוס": הסיפור האחד

 

א. גלגולו של סיפור

 

לצורך הדגמת אחת הדרכים האפשריות לשחזור "המיתוס המקורי" ולהשבה על השאלות שהצגתי בהקדמה, בואו ניקח את סיפורו של המלט נסיך דנמרק, המוכר לנו היטב מהמחזה של שייקספיר, וננסה להתחקות אחר גלגוליו ההיסטוריים והמיתולוגיים. בחרתי דווקא בסיפור הזה מפני שקל יחסית לשחזר את הדרך הארוכה (או לפחות חלקה) שהוא עבר עד שיצא מתחת לידיו של שייקספיר בצורתו המוכרת לנו. גם חלק לא מבוטל מההקשר הגיאוגרפי-סביבתי-לשוני ברור בהחלט. אז האם מדובר בסתם "רעיון לא מקורי"? או אולי בגניבה ספרותית? היו אתם השופטים...

הניתוח מבוסס ברובו על הספר Hamlet's Mill: an Essay on Myth and the Frame of Time מאת Giorgio de Santillana ו-Hertha von Dechend, שיצא בשנת 1977 וניתן לקרוא אותו בשלמותו כאן.

הקריטריונים הנבדקים הם:

1. הטקסט

2. תקופת כתיבה

3. תקופת ההתרחשות

4. שני האחים

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד

6. האם

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה

8. הבגידה

9. השיגעון

10. הנקמה

11. הערות 

הטרגדיה היוונית

 

1. המקור 

אייסכילוס, אוריפידס, סופוקלס 

2. תקופת הכתיבה 

מאות 5-4 לפנה"ס 

3. תקופת ההתרחשות 

  

4. שני האחים 

  

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

  

6. האם 

  

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

  

8. הבגידה 

  

9. השיגעון 

  

10. הנקמה 

  

11. הערות 

שני עקרונות יסוד:

 

1. מי שהאלים רוצים להשמידו תחילה מכים אותו בשיגעון;

 

2. מה שמפיל את הגיבור הטראגי הוא חולשתו – חטא היוהרה (יובריס) שאין עליו כפרה, ובדת הנוצרית הוא אחד משבעת החטאים שדינם מיתה ("גירסת הטרגדיה היוונית"). 

ההיסטוריה/מיתולוגיה הרומית

 

1. המקור 

ליביוס, דיוניסוס מהליקרנסוס וקווינטוס ולריוס מקסימוס (יש הבדלים קלים בין הגירסאות) 

2. תקופת הכתיבה 

תחילת המאה ה-1 

3. תקופת ההתרחשות 

500 לפנה"ס 

4. שני האחים 

סרוויוס טוליוס (מלך רומא השישי), לוסיוס טרקווינס (אחיו החורג) 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

לוקיוס יוניוס ברוטוס (=השוטה), הפרוקונסול הראשון של רומא 

6. האם 

טארקוויניה (אמו של לוקיוס יוניוס ברוטוס) 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

אחד מבניו של טרקווינס אונס בת אצילים, לוקרציה, ולפני שהיא מתאבדת היא מספרת על המעשה לאביה ולבעלה, בנוכחותו של ברוטוס, מה שגורם לברוטוס להחליט שהגיעה השעה לפעול בגלוי נגד טרקווינס. 

8. הבגידה 

טרקווינס הורג את טוליוס וגוזל את כתרו 

9. השיגעון 

ברוטוס מחליט להעמיד פני משוגע כדי להינצל (ראה תקדים דויד המלך בחצר אכיש מלך גת) ואף אינו מתנגד לכינוי ברוטוס ("טמבל");

 

ה"נדודים במדבר" כשלב הכרחי בתהליך ההפיכה לגיבור;

 

טרקווינס שולח שניים מבניו אל האוראקל בדלפי יחד עם ברוטוס (=רוזנקרנץ וגילדנשטרן) 

10. הנקמה 

ברוטוס חושף את פרצופו האמיתי של טרקווינס בפני בני רומא והם מחליטים לנדות אותו ולסגור בפניו את שערי העיר לנצח. 

11. הערות 

אין כאן כל מעורבות של אלים או כוחות עליונים או גורמים על טבעיים אחרים ("הגירסה ההיסטורית"). 

המיתולוגיה הפינית

 

1. המקור 

הקלוולה 

2. תקופת הכתיבה 

שירים קדומים שעברו מדור לדור. עריכתם וריכוזם החלו באמצע המאה ה-17; מהדורה מגובשת בעריכת אליאס לונרוט יצאה ב-1835. 

3. תקופת ההתרחשות 

  

4. שני האחים

קאלרבו ואונטאמו 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

קולרבו 

6. האם 

אשת קאלרבו 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

במהלך נדודיו קולרבו מפתה נערה וזונח אותה. כשהיא מגלה שהוא בעצם אחיה, היא מתאבדת (=אופליה).  

8. הבגידה 

אונטאמו רוצח את קאלרבו, לוקח את אשתו ההרה לאישה, מנסה להרוג את אחיינו; בגיל 3 קולרבו הורס את עריסתו (ומתחיל להפגין כוחות על טבעיים)  

9. השיגעון 

קולרבו יוצא למסע נדודים;

קולרבו מואס בשעבודו לאשת אילמרינן, הורג אותה וסופו שתאוות הנקמה מעבירה אותו על דעתו והוא מתאבד (ראה אנאקין סקייווקר)  

10. הנקמה 

קולרבו הורג את אונטאמו 

11. הערות 

סיפורו של קולרבו הוא תיאור ריאליסטי ולא אופייני של תוצאותיה ההרסניות של התעללות בילדים ("הגירסה הריאליסטית" או "גירסת הילד המוכה"). 

המיתולוגיה הפרסית

 

1. המקור 

ספר המלכים של פירדאוסי 

2. תקופת הכתיבה 

המאה ה-10 

3. תקופת ההתרחשות 

התקופה האלילית (לפני זרתוסטרא)

 

4. שני האחים 

אפרסיאב וכי-כאוס 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

כי-חוסראו 

6. האם 

פרנגיס (בת אפרסיאב) 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

זובאדה (אשת כי-כאוס); כשהיא רואה את סיאוואש היא מתאהבת בו ומפתה אותו לבוא לארמונה הפרטי לביקור אצל אחיותיו. שם היא חופשת את כוונותיה האמיתיות ומנסה לפתות אותו. סיאוואש מתנגד לה ומסרב לבגוד באביו. זובאדה המאוכזבת מנסה להסית את בעלה נגד בנו. סיאוואש מחליט לעזור את חצר אביו לתמיד ולברוח לטוראן. אחרי שהוא נרצח בטוראן, מורהו הרוחני, הגיבור המיתולוגי רוסטאם, הורג את זובאדה, אותה הוא מאשים במה שקרה. 

8. הבגידה 

גרסיוואס (אח שלישי קנאי, על תקן פולוניוס) מסכסך בין אפרסיאב וכי-כאוס; אפרסיאב הורג את אחיינו סיאוואש (בנו של כי-כאוס);  

9. השיגעון 

כי-חוסראו נאלץ להעמיד פני שוטה הכפר כדי להינצל מזעמו של סבו אפרסיאב;

 

הנדודים בהרים  

10. הנקמה 

כי-חוסראו הורג את כי-כאוס 

11. הערות 

פירדאוסי מייחס את ההתרחשות לתקופה "מיתולוגית" למרות שמדובר בדמויות היסטוריות; מבחינתו "השאח האחרון" של פרס היה אלכסנדר הגדול ועם מותו ופירוק האימפריה שלו ע"י יורשיו מתחילה "ההיסטוריה". 

המיתולוגיה האנגלית (1)

 

1. המקור 

  

2. תקופת הכתיבה 

המאה ה-10 

3. תקופת ההתרחשות 

  

4. שני האחים 

סיטריק (שליט דני של נורת'אמבריה) ואתלסטאן 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

אנלאף קואראן (אולאף סיטריקסון) 

6. האם 

גורמליית, בת המלך האירי מורכאד; אחרי שאנלאף נהרג בקרב טארה, היא נישאה לאיש שהרג אותו (=גרטרוד?) 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

 

 

8. הבגידה 

עם מותו של סיטריק (בשנת 926 לספירה) אתלסטאן משתלט על צפון נור'תאמבריה ואנלאף נאלץ להימלט על נפשו. הוא מגיע לסקוטלנד ונושא לאישה את בת המלך קונסטנטין 

9. השיגעון 

הנדודים מנורת'אמבריה לסקוטלנד ובחזרה; 

10. הנקמה 

אנאלף וקונסטנטין מנהלים קרב נגד כוחותיו של אתלסטאן בברונאבור, אך רק כעבור יותר מ-10 שנים הוא מצליח להשתלט על כל נורת'אמבריה (ועל כל הוויקינגים הדנים באיים הבריטיים). שלטונו של אנלאף ארך 4 שנים בלבד, שבסיומן גורש מנורת'אמבריה ע"י הוויקינג הנורווגי אריק בלאד-אקס.  

11. הערות 

האלמנט המשותף של בריחה מסקוטלנד לאנגליה וחזרה 

המיתולוגיה האנגלית (2)

 

1. המקור 

הגירסה המוקדמת ביותר לסיפור היא של זו ג'פרי גיימאר, שנכתבה ב-1140 בערך

גירסה שנייה, Lai d'Haveloc, נכתבה בעילום שם זמן קצר לאחר מכן.

ראה:

Alexander Bell, ed., L'Estoire des Engleis by Geoffrei Gaimar (Oxford: Anglo-Norman Text Society, 1960)

ראה גם:

Alexander Bell, ed., Le Lai D'Haveloc and Gaimar's Haveloc Episode (Manchester: University of Manchester Press, 1925);

כתב היד השלם היחיד מופיע ב-Bodleian MS Laud Misc. 108 (1300-1325). 

2. תקופת הכתיבה 

המאה ה-12-13 

3. תקופת ההתרחשות 

האוולוק מזוהה לפי גירסה אחת עם המלך הדני גונתר, שנלחם נגד המלך האנגלי אלפרד הגדול (מלך אמיתי שמלך במאה ה-9 לספירה) והובס.

אין כל תיעוד היסטורי לחלק השני של הסיפור, שבו כובש האוולוק מחדש את אנגליה מידי גודריק. 

4. שני האחים 

בירקאביין וגודארד (אודולף ואסכיס)

 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

האוולוק הדני 

6. האם 

 

 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

גולדבורו, אשתו לעתיד של האוולוק, התייתמה עם מות אביה, המלך הטוב אתלוולד, ונותרה בידיו של אב חורג מרושע, גודריק

 

8. הבגידה 

אביו של האוולוק, המלך בירקביין, מת, והעוצר גודארד רוצח את אחיותיו של האוולוק ומוסר את האוולוק לידי הדייג גרים, כדי שזה יהרוג אותו, אך גרים מזהה אותו כיורש המלוכה, וכמו בסיפורי האגדות, מביים את מותו ומגדל אותו כסבל ודייג פשוט, ובהמשך לוקח אותו לאנגליה, שם כופה עליו גודריק נישואין לגולדבורו, בחשבו שהוא פשוט עם. 

9. השיגעון 

המעבר מדנמרק לאנגליה (והחזרה) 

10. הנקמה 

האוולוק מביס את צבאו של גודריק, משתלט על דנמרק, חוזר לאנגליה, מביס את גודארד ומדיח את גודריק (שמוצא להורג);  

11. הערות 

אלמנטים מיתולוגיים - הסימן המזהה;

 

האוולוק עושה צדק וגומל טוב עם אלה שעזרו לו בעת צרה, ומעניש רק את הרשעים (בניגוד למשל לקולרבו).

 

זו הגירסה שמזכירה יותר מכל סיפורי מעשיות נוסח האחים גרים, כולל אלמנטים של שלגייה (הדייג), סינדרלה (חינוכו וגידולו של האוולוק) ואפילו "אגדת שלושה וארבעה" (פגישתם של האוולוק וגולדבורו); ואם כל זה לא מספיק, האוולוק וגולדבורו חיו באושר ובאושר עד אחרית ימיהם, והולידו 15 ילדים שכולם היו מלכים ומלכות ("גירסת אגדות הילדים"). 

המיתולוגיה הדנית

 

1. המקור 

גייסטה דנורום של סקסו גרמטיקוס 

2. תקופת הכתיבה 

המאה ה-12 

3. תקופת ההתרחשות 

  

4. שני האחים 

אורוונדל ופנגי 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

אמלתוס (אמלת) 

6. האם 

אורוונדל נושא לאישה את בת המלך רוריק, גרות (=גרטרוד) 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

האישה שנשכרה לפתות את אמלת אך הסכימה לשמור את סודו  

8. הבגידה 

אורוונדל ניצח במלחמה נגד קול מלך נורווגיה ועורר עליו את קינאתו של אחיו פנגו; פנגו רוצח את אורוונדל ולוקח לאישה את אשתו גרות  

9. השיגעון 

אמלתוס מחליט להעמיד פני משוגע כדי לחשוף את מזימותיו של דודו ועומד בפני כל הפיתויים לחשוף את העמדת הפנים;

 

אמלתוס נאלץ לברוח לבריטניה;

 

פנגו שולח שני שליחים עם מכתב למלך הבריטים שיהרוג את אמלת, אך בסוף השליחים הם שנהרגים (=רוזנקרנץ וגילדנשטרן) 

10. הנקמה 

אמלתוס הורג את פנגי 

11. הערות 

אין ספק שסקסו גרמטיקוס קרא את ספרו של קווינטוס ולריוס מקסימוס (יש אפילו רישום של השאלת הספר מהספרייה ובקשה להחזירו...) וגם היה מודע לסיפור התנ"כי על דויד המלך ("הגירסה המעוגנת במקורות").

שימו לב שבמחזה של שייקספיר המלט מת מיד אחרי מות דודו, אבל בגירסה של סקסו אמלתוס נשאר בחיים, עולה לשלטון בממלכתו וממשיך להרפתקאות אחרות. 

המלט

 

1. המקור 

"המלט" של שייקספיר; "הטרגדיה הספרדית" של תומס קיד  

2. תקופת הכתיבה 

המאה ה-15-16 

3. תקופת ההתרחשות 

  

4. שני האחים 

קלאודיוס ואחיו (שגם שמו המלט) 

5. הנסיך/הבן/האחיין/הנכד 

המלט 

6. האם 

גרטרוד 

7. האחות/הבת/האהובה/הנסיכה 

אופליה; דעתה נטרפת עליה והיא מתאבדת 

8. הבגידה 

קלאודיוס רוצח את אחיו ולוקח את אשתו לאישה, מנסה להרוג גם את המלט 

9. השיגעון 

המלט מעמיד פני משוגע כדי לחשוף את המזימה וללכוד את הרוצח;

 

המלט בורח לאנגליה וקלאודיוס שולח בעקבותיו את רוזנקרנץ וגילדנשטרן;

 

רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים (וראה משל יותם, שופטים ט') 

10. הנקמה 

המלט הורג את קלאודיוס 

11. הערות 

המלט הוא אנושי לכל דבר ("הגירסה הפסיכולוגית"). 

ב. איך בונים מיתוס

 

1. הרקע

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

3. חברה

 

מי שזוכר את הסידרה החמודה Time Trax, שהוקרנה אצלנו בשנות ה-80', זוכר שאחת מהתחזיות שלה הייתה שבעתיד הלא רחוק, גברים לבנים יהפכו למיעוט נכחד בחברה המערבית. יש הטוענים שנבואה זו כבר הולכת ומתגשמת בימינו, אם כי אולי יעבור עוד זמן מה עד שתגיע אל הדרגים הבכירים ביותר של החברה.

מעניין, אגב, שרוב המיתוסים שברשימה שלי נכתבו לפני שתחזית זו הושמעה.

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

ראה: "למה גם בעולמות עתידניים ובדיוניים נשארות הנשים בדיוק היכן שהן כיום", מאת ימימה עברון, ארכיון "הארץ". 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

נישואין מעורבים (בין-לאומים, בין-חברתיים, בין-גזעיים) נחשבו מאז ומתמיד לדרך לחזק בריתות בין עמים וחברות. מטרתם של רוב הזיווגים מסוג זה הייתה פוליטית, והם היו די שיוויוניים כי ברוב המקרים הם נכפו באותה מידה על שני בני הזוג, שאיש לא שאל לדעתם, וסופם היה די טראגי (מוות או גירושין).

עם זאת, ידועים בספרות מקרים מפורסמים של אהבות בין גזעיות גדולות - החל ממשה ומהאישה הכושית שלקח (מה היה שמה, אגב?), והמשך בשלמה המלך ובת פרעה (ואל נשכח את מלכת שבא…) עד קפטן סמית ופוקהונטס (הקצין הלבן הגאה ובת הילידים הנאווה, שבמקור הייתה בת מנהיג ומנהיגה עד למותה הטראגי בגיל 22 בלבד ממחלה של האדם הלבן), ואפילו קארל מאי כתב על הרומן בין יד הנפץ לבין נאשו-צ'י, אחותו של וינטו, ואפשר לציין גם את אותלו ודסדמונה של שייקספיר ואת פורגי ובס. ברוב הדוגמאות הללו, אגב, הגבר הוא שהשתייך למעמד שנחשב לשליט, גורלה של האישה היה רע ומר, ולא ידוע דבר על ילדיהם של הזוגות המעורבים – או מפני שהם לא הספיקו להביא ילדים לעולם או מפני שהמידע לא שרד.  

4. צורות המשטר

 

רוב סופרי הפנטסיה והמד"ב שבוראים יקומים חדשים אינם מקדישים מאמץ מיוחד לבניית צורת משטר מקורית, או אפילו חדשה, ליקום שהם בוראים (וראה המבוא למערכת המשפט העתידנית). גם כאשר הם עושים זאת, האפשרויות העומדות בפניהם מוגבלות למדי ומבוססות, מטבע הדברים, על המערכות הקיימות. סופר פנטסיה, למשל, יחזור לגירסה כלשהי של המודל הבייניימי-פיאודאלי המוכר (מלך, אבירים, אצילים, קוסמים ומכשפים וכו'). סופר המד"ב יכול לבחור בין מודלים קיימים של דיקטטורות (אזרחיות, צבאיות, טכנולוגיות או תאגידיות), או בתיאור של חברה שהצליחה להתגבר על רעב, מחלות, עוני ומלחמות (לכאורה אוטופיה, עד שנחשף הפרצוף האמיתי שמאחורי המשטר) או אולי בקריסה פוסט-אפוקליפטית מוחלטת של כל המערכות (המובילה לאנרכיה או לדיסטופיה), ויש כאלה שהולכים בגדול, על אימפריות בין גלאקטיות (רשעות או לא).

מה שבטוח, כל משטר כזה, ולא משנה מה טיבו, חושב שהוא הטוב, הצודק והמוצלח ביותר, עד כדי כך שהוא מוכרח להשתלט על כל המשטרים האחרים בסביבה שהם כמובן נחותים ממנו, ואפילו להשמיד אותם כליל אם לא יסכימו לקבל עליהם את מרותו. כולם, אגב, טועים. ושימו לב שאף פעם לא מספרים לנו מה קורה אחרי שהמורדים (שגם הם כמובן טובים וצודקים) מצליחים להפיל את שלטון הרשע ולהחליפו. 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

ההבדל בין אוטופיה לדיסטופיה הוא בד"כ בעיני המסתכל, אם כי יש לציין שאוטופיה יכולה להיות דיקטטורית ודיסטופיה יכולה להיות נאורה ודמוקרטית (ראה "המנושל" של אורסולה לה גווין) 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

1. חברות כוורת

אחד הניסיונות המעטים להמציא סוג חדש לגמרי של משטר חברתי הוא חברת הכוורת לסוגיה. מהי בדיוק חברת כוורת?

ההגדרה הנפוצה ביותר היא חברה של פרטים שכולם פועלים למען מטרה משותפת אחת, ללא כל אינדיבידואליות, ובהנהגת מלכה אחת שכולם משרתים אותה. אבל כפי שנראה, הגדרה זו איננה אחידה לגמרי ויש לה כמה וריאציות.

אגב, האם העובדה שחברה כזאת קיימת בטבע רק בעולם החרקים צריכה להגיד לנו משהו?  

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

יוצרי המיתוסים ניסו מאז ומתמיד לשלב בסיפורי העלילה דיונים בנושאים חברתיים ופוליטיים שברומו של עולם, כגון מבנה החברה, פוליטיקה בינלאומית וכלל-עולמית, דיפלומטיה, דיני מלחמה, דיני חוזים, סדר דין אזרחי ופלילי, משפט בינלאומי ועוד ועוד.

לכאורה, היקומים שהם הציגו מרוחקים מרחק שנות אור רבות מהיקום המוכר שלנו, אבל אם נבחן את ההיסטוריה של מאה השנים האחרונות, מלפני מלחמת הראשונה ועד היום (כאשר יש כבר כאלה הטוענים שאנו נמצאים בעיצומה של מלחמת העולם השלישית...) נגלה שהדימיון רב הרבה יותר משרודנברי או סטראזינסקי, למשל, היו רוצים שנחשוב.

אמנם הם פעלו בתקופות שונות, אבל התבססו על מערכות קיימות של מושגים, ערכים ומבנים, וזאת ניתן לראות כבר בתרשימים הבאים המייצגים את המבנים הפוליטיים הכלליים של שני היקומים. חשוב לציין שבדיוק כמו בעולם שלנו, התרשימים מתארים מצבים זמניים, והשמות בכל אחת מצלעות המשולש יכולים להתחלף ואף עושים זאת ללא אתראה מוקדמת, גם כן בדיוק כמו בעולם שלנו...

וראה צורות משטר ומערכות משפט

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

מעניין (ומצער), אגב, שאף אחד מהיוצרים (או אף אחד בכלל) לא העלה על דעתו לנסח גירסה כתובה מלאה של אף אחד מההסכמים והאמנות הרבים הנזכרים בסידרה לדורותיה. 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

כפי שבונים מערכת חברתית חדשה ומשטר חדש, יש לפעמים צורך לבנות גם מערכת משפט חדשה, בעיקר כאשר מנסים לבנות יקום שבו כל המערכות הישנות והמוכרות קרסו.

למרבה הפלא, לא מייקל ג'יי סטראזינסקי, לא ג'ין רודנברי ויורשיו הרוחניים (וגם לא יוצרי "סטארגייט") לא ניסו לבנות מערכת משפט עתידנית מסודרת, איש ביקום שלו. כולם בחרו להתמודד עם שאלות של חוק ומשפט על בסיס של כל מקרה לגופו. האם קיימים הבדלים משמעותיים בין מערכת המשפט המודרנית הממוצעת לבין מערכות המשפט העתידניות, אנושיות או חייזריות, המתוארות בסדרות אלה ובאחרות? אילו הם הנושאים המשפטיים המעוררים את המחלוקות הגדולות ביותר? כיוון שברור שהחברה שלנו תידרש להתמודד עם שאלות אלה בעתיד וגם לתת תשובות חוקיות ומשפטיות כפי שאנו מתמודדים בימינו אלה ממש עם נושאים כגון הפרטיות בעידן האינטרנט, שיבוט בני אדם והשבחה גנטית של מזון, וכיוון שכמו תמיד, הטכנולוגיה מתקדמת בקצב הרבה יותר מהיר מאשר החקיקה, האם נוכל להיעזר בתשובות המשפטיות שכבר קיבלנו במד"ב?

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

חוקי חמורבי (לעומת חוקים מקבילים בתנ"ך)

 

חמורבי 

 

 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

 

 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

כי יקום איש בדין להיות עד חמס ואין אמת נכון הדבר, אם חטא משפט מות הוא מות יומת האיש ההוא. 

התנ"ך 

דברים י"ט ט"ז-י"ט:

כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה... והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. 

חמורבי 

כי יבנה בנאי בית לאיש ולא עשה מלאכתו באמונה ונפל הבית אשר בנה והמית את בעל הבית – מות יומת הבנאי הזה

 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

 

 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

כי יגנוב איש שור או שה או חמור וכו' אם לעניים הוא ישלם עשרה ואם אין ביד הגנב לשלם ומת בגנבתו;
 

התנ"ך 

שמות כ"ב א':

"כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

 

חמורבי 

אם ישלח הרועה את הצאן ובער בשדה אחר הרועה ישמור את השדה אשר בער ובימי הקציר וכו' לבעל השדה ישלם; 

התנ"ך 

שמות כ"ב ה':

"כי יבעיר איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם" 

חמורבי 

איש כי יענה אשת רעהו המאורשה לו והיא לא ידעה עוד איש ויושבת בבית אביה, מות יומת האיש ההוא ולנערה לא יעשה דבר;

 

 

התנ"ך 

דברים כ"ב כ"ה-כ"ו:

"ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המארשה וגו' ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, ולנערה לא תעשה דבר.."

 

חמורבי 

146. כי יקח איש אשה, וילדה שפחתה בנים לבעלה והשפחה תקנא בגברתה עקב אשר ילדה בנים, גברתה לא תמכרנה בכסף, אבל עבד תעבוד כאחת האמהות";  

התנ"ך 

בראשית ט"ז ט':

והמלאך אמר להגר שפחת שרה אשר ילדה בן לאברהם: "שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה".

 

חמורבי 

196. איש כי ישחית את עינו של איש אחר - הם את עינו ישחיתו. 

התנ"ך 

שמות כ"א כ"ד-כ"ה:

ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש: עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל: כויה תחת כויה פצע תחת חבורה תחת חבורה: 

חמורבי 

197. אם שיבר עצם של איש אחר, הם את עצמו ישברו. 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

198. אם השחית את עינו של אדם מן המעמד הנמוך או שיבר את עצמו של אדם מן המעמד הנמוך, ישלם מנה אחת כסף. 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

199. אם השחית את עינו של עבד איש אחר או שיבר את עצמו של עבד איש אחר, ישלם חצי ערכו. 

התנ"ך 

שמות כ"א כ"ו-כ"ז:

וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה  לחפשי ישלחנו תחת עינו ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו: 

חמורבי 

202. איש כי יכה איש גדול ממנו על הלחי, בשוט זנב הפר שישים יכו בו לפני העדה. 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

203. וכי יכה בן איש את בן איש אחר השווה לו על הלחי – מנה אחד כסף ישלם. 

התנ"ך 

 

 

חמורבי 

204. וכי יכה אחד העם את אחד העם אחר על הלחי - עשרה שקלים כסף הוא ישלם 

התנ"ך 

 

 

אולי "משפט שלמה"?

אולי בנוסח משפטי המכשפות מימי הביניים?

משליכים אותה למים, טבעה=חפה מפשע, לא טבעה=אשמה ותוצא להורג על המוקד

או "תשלחו נציג ואנחנו נשלח נציג ונילחם בינינו ונסגור עניין כמו גברים"?

ואולי כלשונו של שייקספיר, "תחילה נהרוג את כל עורכי הדין"? האם אדם יכול לייצג את עצמו, או כפי שנאמר, המייצג את עצמו, עורך הדין שלו הוא טיפש?

והאם אי-ידיעת החוק פוטרת מעונש? 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

הרשות השופטת

המשפט האזרחי (לעומת צבאי)

אזרחי

פלילי

אזרחי-מינהלי 

 

(תמונה 49, שלי) 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

כאשר תהליך חברתי או חידוש טכנולוגי מגיעים לרמה מסוימת של הבשלה או חריגות, מתעורר הצורך בחקיקה שתסדיר את המצב. כיוון שבדרך כלל החקיקה מפגרת אחרי הטכנולוגיה והאתיקה, כפי שנראה בתרשים הבא, כאשר מגיעים לשלב החקיקה, בדרך כלל פירוש הדבר הוא שכבר מאוחר מדי... 

 

הצו העליון 

אחד התרחישים הנפוצים ביותר במד"ב הוא כמובן המגע הראשון עם תרבות חייזרית תבונית. בחלק מהמקרים היוזם הוא האדם, ובחלקם התרבות החייזרית. לכן מובן שאחד החוקים הנפוצים ביותר במד"ב הוא החוק המסדיר מפגשים מסוג זה, הלא הוא "הצו העליון".

מושג "הצו העליון" מבוסס על לקחים ממפגשים היסטוריים בין תרבויות "מתקדמות" לבין תרבויות "מפגרות", לקחים שלא תמיד הופנמו ונלמדו כהלכה. הוא אוסר על כל התערבות בענייניהן הפנימיים של תרבויות אחרות, בהתאם למושג ההיסטורי האמיתי של הריבונות הווסטפאלית, שהוא עקרון הריבונות של מדינות, וזכות היסוד להגדרה עצמית פוליטית, לשיוויון (משפטי) בין מדינות ולאי-התערבות של מדינה אחת בענייניה הפנימיים של אחרת.

המושג יכול לשמש גם כאמצעי לבחינת קשרי גומלין בין חברות "מפותחות" לבין חברות מפותחות פחות בלי לתת לראשונות את היתרון המכריע של גישה קלה לטכנולוגיה ושימוש בה, וגם כתבנית לסיפורים דומים לאלה של חברות אנושיות אמיתיות וקשרי הגומלין שלהן עם חברות מתקדמות פחות מבחינה טכנולוגית.

אין תמימות דעים מוחלטת ביחס לצו העליון. יש הרואים בו מדיניות שלילית, כיוון שהוא מונע הנהגת טכנולוגיה (בעיקר טכנולוגיה רפואית), תרבות, ואמצעים אחרים שיכולים לשפר איכות חיים.

גם שאלת מטרתה של אי-ההתערבות שנויה במחלוקת. אמנם היא יכולה להתפרש כאמצעי למניעת זיהום זר של שפה ומנהגים מקומיים ייחודים, אבל המטרה איננה מצדיקה את האמצעים; לפי עמדה אחת, התערבות ויצירת שינוי יכולה להיות בעלת השלכות הרסניות, ולא משנה כמה טובה הכוונה. עמדה אחרת היא האמונה שלאבולוציה יש "תכנית" כלשהי, המניעה מינים לעבר תכליות מסוימות. אי לכך התערבות תהיה בלתי טבעית, כיוון שהיא תהיה מנוגדת למה שאמור לקרות למין שבו מדובר.

כפי שעוד נראה בהמשך, במדע הבידיוני קיימים שני סוגים עיקריים של צו עליון - איסור גורף על כל סוג של התערבות, ואיסור מצומצם יותר על שיתוף בטכנולוגיה מתקדמת, ומשני הסוגים יש וריאציות שונות ומגוונות. 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

מסתבר שהאנושות איננה המין היחיד שמתחבט בשאלת ההגבלות החוקיות על בניית מכונות זמן והשימוש בהן. אז איך בכל מתמודדים עם המסע בזמן מבחינה משפטית? אחת הדרכים היא כמובן להקים צורה כלשהי של משטרת זמן... 

פיקוח על הילודה

 

אחרי שואה אקולוגית, אטומית או אחרת עלול להיווצר מצב שבו יש צורך דחוף בהגברת הילודה. מצב הפוך עלול להיווצר במקרה של פיצוץ אוכלוסין, שמחייב דווקא צמצום קיצוני של הילודה. בשני המקרים יש במד"ב דוגמאות לחוקים אכזריים במיוחד, שלעומתם חוק הילד האחד בסין של ימינו נראה טוב ומיטיב (בעיקר אחרי שהניסיון הוכיח שהוא לא פועל). אגב, זה לא הפריע לממשלת מצרים להשתעשע ברעיון של חוק דומה ב-2008... 

הנדסה גנטית

 

על מזון מהונדס גנטית

על שיבוט והשבחה גנטית של בני אדם 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

האם האחריות הפלילית תהיה של הטפיל או של הפונדקאי? 

נאנוטכנולוגיה

 

הנאנוטכנולוגיה מצויה היום עדיין בשלב העיצוב שלה - בדומה למצבם של מדעי המחשב בשנות ה-60 ושל הביוטכנולוגיה בשנות ה-80. אבל התחום מתבגר במהירות. מ-1997 ועד 2005 זינקו ההשקעות הממשלתיות ברחבי העולם במחקר ובפיתוח נאנוטכנולוגיים מ-432 מיליון דולר לכ-4.1 מיליארד, וההשקעה התעשייתית עקפה ב-2005 את ההשקעה הממשלתית. עד 2015, מוצרים המשלבים נאנוטכנולוגיה יתרמו כטריליון דולר לכלכלה העולמית. כשני מיליון עובדים יועסקו בתעשיות הנאנוטכנולוגיות, ומספר המשרות הנלוות יהיה גבוה מזה פי שלושה.

הנאנוטכנולוגיה מתוארת בדרך כלל במונחים הקשורים למידות הזעירות של המאפיינים הפיזיים שבהם היא עוסקת - הרכבים שגודלם מאטום אחד ועד קוטר של 100 מולקולות. מן התיאור הזה אפשר להבין שנאנוטכנולוגיה היא לא יותר מאשר שימוש בחלקים קטנים לאין שיעור מאלה של ההנדסה רגילה. אבל בקנה המידה הזה, ארגונם מחדש של אטומים ומולקולות מביא לתכונות חדשות. אפשר לראות את המעבר מן ההתנהגות הקבועה של אטומים יחידים ומולקולות יחידות להתנהגות מסתגלת של צברים. ולכן, עדיף לראות בנאנוטכנולוגיה כלי ליישום התיאוריה הקוונטית ותופעות ייחודיות אחרות האופייניות לגדלים נאנומטריים, המאפשר לשלוט מן היסוד בתכונות החומר ובהתנהגותו.

בעשרות השנים הבאות תתפתח הנאנוטכנולוגיה בארבעה שלבים, חופפים זה לזה באופן חלקי, של קביעת אבות-טיפוס תעשייתיים ומסחור ראשוני. בשלב הראשון, שתחילתו לאחר שנת 2000, החל פיתוחם של מבני-נאנו פסיביים: חומרים בעלי מבנה ותפקוד קבועים המשמשים לעתים קרובות כחלקים של מוצרים. המבנים האלה יכולים להיות צנועים כמו חלקיקי אבץ חמצני בתכשירי הגנה מן השמש, אבל הם עשויים להיות גם סיבי חיזוק בחומרים מרוכבים חדשים או צינוריות-נאנו פחמניות באלקטרוניקה.

השלב השני, שהחל ב-2005, מתמקד במבני-נאנו פעילים המשנים את גודלם, את צורתם, את המוליכות החשמלית שלהם או תכונות אחרות תוך כדי שימוש. חלקיקים חדשים להולכת תרופות ישחררו בגוף את המולקולות הפעילות מבחינה רפואית רק לאחר שיגיעו לרקמות החולות שאליהן כוונו. רכיבים אלקטרוניים, כגון, טרנזיסטורים ומגברים בעלי תכונות הניתנות להתאמה, יצומצמו למולקולות מסובכות יחידות.

בערך ב-2010 יתחילו עובדים לפתח מומחיות במערכות של מבני-נאנו ולכוון מספרים גדולים של רכיבים מורכבים להשגת מטרות מסוימות. אחד היישומים יכול להיות הרכבה עצמית מכוונת מראש של רכיבי נאנואלקטרוניקה ליצירת מעגלים תלת-ממדיים והתקנים שלמים. ברפואה יוכלו לנצל מערכות כאלה כדי לשפר תאימות של רקמות לשתלים, או ליצור פיגומים לשחזור רקמות ואולי אפילו לבנות אברים מלאכותיים.

אחרי 2015-2020 יתרחב התחום ויכלול מערכות-נאנו מולקולריות - רשתות הטרוגניות שבהן מולקולות ומבנים על-מולקולריים ישמשו להתקנים נפרדים. כך פועלים יחדיו החלבונים בתא. אך בעוד המערכות הביולוגיות מבוססות על מים ורגישות עד מאוד לטמפרטורה, מערכות-הנאנו המולקולריות האלה יוכלו לפעול בטווח רחב הרבה יותר של סביבות והן אמורות להיות גם הרבה יותר מהירות. מחשבים ורובוטים ימוזערו לממדים קטנים במיוחד. יישומים רפואיים יעסקו אולי במשימות שאפתניות כגון סוגים חדשים של ריפוי גנטי או טיפולים נגד הזדקנות. ממשקים חדשים שיחברו בני אדם באופן ישיר לאלקטרוניקה יוכלו לשנות את מערכות התקשורת.

לאורך זמן הנאנוטכנולוגיה תוכל אפוא להביא תועלת לכל מגזרי התעשייה והטיפול הרפואי. היא תוכל גם לשפר את הסביבה באמצעות שימוש יעיל יותר במשאבים ושיטות טובות יותר לבקרת זיהום. אבל הנאנוטכנולוגיה מציבה גם אתגרים חדשים לפיקוח על סיכונים. במישור הבין-לאומי, יש צורך לעשות עוד כדי לאסוף את המידע המדעי הדרוש ליישוב אי-בהירויות ולהתקין מערכת מווסתת כוללת. אבל כדי שהתחום החדש ורב-העוצמה הזה יממש את הפוטנציאל המדהים שלו, יש צורך חיוני לעזור לציבור לראות אותו ביישוב הדעת ובהקשר רחב השומר גם על ערכי אנוש וגם על איכות החיים.

נאנוטכנולוגיה: מבט לעבר העתיד, מאת מיכאיל רוקו, סיינטיפיק אמריקן, נוסח עברי מהאתר של Ynet, שם המתרגם אינו ידוע

 

 

 

קריוניקה

 

מתי יכניסו אותה לסל הבריאות?

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

את ה"חיים התבוניים" במד"ב ניתן לחלק לכמה סוגים - אורגניים ולא אורגניים, מלאכותיים וטבעיים, מעשי ידי אדם וחייזריים, או כל שילוב אפשרי של הנ"ל. בכל מקרה, אם וכאשר ניתקל בצורות חיים כאלה, נצטרך ללמוד לתקשר אתן ולחיות אתן בשלום - זאת כמובן בהנחה שנתגבר על הדחף הטבעי שלנו להשמיד כל מה שאינו דומה לנו (וכמובן, שלא נושמד בעצמנו). אם ללמוד לפי היחס שלנו לבעלי החיים, הרי ככל שבעל חיים נחשב לתבוני יותר, ההגנה שהוא זוכה לה גבוהה יותר. האם זה העיקרון שינחה אותנו גם בעתיד? ומה יקרה כאשר אותם יצורים לא ירצו להסתפק במעמד של "חיה מוגנת"?

האמנם הגדרת התבוניות של דקארט, "אני חושב משמע אני קיים", לא תשתנה בעתיד?

אז איך בעצם מגדירים חיים תבוניים? להלן הגדרה אחת לדוגמה של סטיוון סאווג' (תרגום שלי):

"אני מגדיר חיים תבוניים כלהלן: צורת חיים שמסוגלת לעבד די מידע, לסגל אותו ע"י למידה ולהעביר אותו הלאה לפרט אחר מבני מינה. בקצרה, חיים תבוניים הם דבר שחלק גדול מהתנהגותו נקבע ע"י מידע נרכש שהוא מסוגל להעביר לאחרים. יצור תבוני, ע"י רכישת מידע בלבד, יכול ליצור התנהגויות ודרכי תפקוד חדשות וכן ללמוד אותן מבני מינו."

שלושת הקריטריונים לבינה הם תבונה, מודעות עצמית ותודעה.

ראה:

מבחן טורינג ומבחן ווייט-קאמפף;

הפרדוקס של פרמי והנוסחה של דרייק;

ראה כאן את המאמר של אלן טורינג. 

חוקי הרובוטיקה

 

כללי 

כדי להבין את חשיבותם של חוקי הרובוטיקה, בואו נפתח בסקירה קצרה של החוקים המסדירים מצבים של פגיעה באדם ע"י לא-אדם (לצורך העניין גרימת מוות, אבל ייתכן גם נזק גופני חמור). את מי אפשר להאשים, אם בכלל, ובמה? ומי יישא בעונש? והאם מסתמן כאן דפוס שיכול לשמש אותנו גם בעתיד? 

כדי להבין את חשיבותם של חוקי הרובוטיקה, בואו נפתח בסקירה קצרה של החוקים המסדירים מצבים של פגיעה באדם ע"י לא-אדם (לצורך העניין גרימת מוות, אבל ייתכן גם נזק גופני חמור). את מי אפשר להאשים, אם בכלל, ובמה? ומי יישא בעונש? והאם מסתמן כאן דפוס שיכול לשמש אותנו גם בעתיד? 

סוס  

החוקים המסדירים 

רישוי בעלי חיים

שור תם לעומת שור נגח או מועד

שור נגח או שור מוּעד, הוא שור שכבר נגח בעבר, בעליו הוזהר (=העידו בבעליו) שעליו לשמור עליו, כי הוא מסוכן לציבור, ובכל זאת נגח שוב וגרם לנזק או אף למוות.

חז"ל ביארו על פי הפסוק "שור נגח הוא מתמול שלשום" (שמות כ"א 36) שהשור נידון כשור מועד רק לאחר שנגח שלוש פעמים.

שור נַגָּח = שרגיל לנגוח, נגחן; שור מועד = שבעליו כבר הוזהר.

השור הוא אחד מארבעת אבות נזיקין.

חוקים אחדים בתורה עוסקים בשור שממית אדם או שור אחר (שמות כ"א 32-28), ויש לחוקים אלה מקבילות בחוקי ח'מורבי, ובחוקים נוספים במזרח הקדמון.

שור מועד יומת ובעליו ייענש בקנסות. גובה הקנסות מפורט בשמות כ"א, בהתאם לְערך הנפגע. 

האם אפשר להאשים ברצח? 

להאשמה (ולהרשעה) ברצח דרושים כמה אלמנטים:

אמצעים

הזדמנות

מניע

כוונה 

העונש בפועל 

אם נלכד בריא ושלם או אינו פצוע במידה שמחייבת הרדמה לא יאונה לו כל רע 

אחריות משפטית 

אפשר להגיש תביעה אזרחית או פלילית נגד הבעלים או הרוכב (אם יש) 

כלב 

החוקים המסדירים 

רישוי חיות מחמד, רצועה, זמם, חיסון 

האם אפשר להאשים ברצח? 

לא 

העונש בפועל 

רוב הסיכויים שהכלב יומת (בעיקר אם הוא מאובחן כנושא כלבת) 

אחריות משפטית 

אפשר להגיש תביעה אזרחית או פלילית נגד הבעלים (אם יש) 

טרקטורון  

החוקים המסדירים 

נהיגה 

האם אפשר להאשים ברצח? 

לא 

העונש בפועל 

טוטל לוס

תיקון ושימוש  

אחריות משפטית 

אפשר להגיש תביעה אזרחית או פלילית נגד הבעלים או הנהג (ובנסיבות מסוימות גם נגד היצרן) 

רובוט 

החוקים המסדירים 

חוקי הרובוטיקה?

אחריות היצרן? 

האם אפשר להאשים ברצח? 

מה דינו של רובוט שנחשד בביצוע רצח? 

העונש בפועל 

הרובוט יושבת/יאותחל מחדש/ישודרג/יושמד

ראה הציטוטים הבאים מ"אנוכי הרובוט":

- כן, אני יודע, שלושת החוקים שלך... מעגל הההגנה המושלם שלך.

-רובוט לא יכול לפגוע בבני אדם. החוק הראשון של הרובוטיקה.

-כן, אני יודע, ראיתי את הפרסומות שלכם. אבל נכון שהחוק השני קובע שרובוט חייב לציית לכל פקודה שנתן אדם? מה אם הוא קיבל פקודה להרוג?

-בלתי אפשרי, זה יעמוד בסתירה לחוק הראשון.

-נכון, אבל החוק השלישי קובע שרובוט יכול להגן על עצמו.

-כן, אבל רק כאשר פעולה זו איננה עומדת בסתירה לחוקים הראשון או השני.

-אתה יודע מה הם אומרים... חוקים נועדו להפרה.

-לא, לא, חוקים אלה מחווטים בחומרה של כל רובוט. רובוט אינו יכול לרצוח בדיוק כפי שאדם אינו יכול ללכת על המים.

הרובוטים שלי לא הורגים אנשים, מפקח ברגין. עורכי הדין שלי הגישו תקציר לפרקליט המחוז, הוא מבטיח לי שרובוט אינו יכול להיות מואשם ברצח. התקציר מאשר שרצח יכול להתבצע רק כשאדם אחד הורג אדם אחר. דווקא אתה, בלש... אתה לא מרמז שיתייחסו לרובוט הזה כאל אדם, נכון? עכשיו, מובן מאליו... אי אפשר לשלול קירבה של רובוטים אחרים למותו של ד"ר לנינג. אחרי שאמרתי זאת, זו מכונה. זה רכוש USR. במקרה הגרוע ביותר, זה מכניס את התקרית לתחום התאונה התעשייתית. דרך קבע... מכונות פגומות יוחזרו ל-USR לאבחון ולאחר מכן יוצאו מכלל פעולה.

 

אחריות משפטית 

האם אפשר להגיש תביעה אזרחית או פלילית נגד הבעלים או היצרן? 

דיני תאגידים

 

מבוא

מאבקו של לוחם בודד בתאגיד ענק מתואר בעיקר בז'אנר הסייברפאנק. בז'אנר זה יחסי העבודה בתאגיד פשוטים - העובד הוא רכוש התאגיד או משרתו הנרצע (שלא לומר עבדו). התאגיד שואב את כוחו משליטה באמצעי ייצור חיוני - מידע, מזון או תרופה. דרגת הרוע שלו נגזרת באופן ישיר מעוצמת שליטתו באמצעי הייצור ומנכונותו לחלוק אותו עם הציבור הרחב.

שתי דרכים מקובלות להרוס תאגיד הן להרוס את שליטתו באמצעי הייצור או להרוג את העומד בראשו. במקרה הראשון בדרך כלל התוצאה היא אנרכיה (ראה Welcome to the Human Race) ולא כל כך ברור אם אמצעי הייצור ששוחררו אכן הגיעו אל ההמון הזקוק להם נואשות. במקרה השני, בימינו לפחות, אין כרגע בעולם תאגיד שיקרוס לגמרי אם העומד בראשו יסולק (ע"ע ביל גייטס). בסייברפאנק, הרס התאגיד הוא המטרה כשלעצמה ולגיבור לא איכפת מה קורה אם וכאשר התאגיד קורס.

כדי להגן על האזרח הקטן במלחמתו בתאגיד הענק הונהג עיקרון משפטי, "הרמת מסך ההתאגדות", שנועד למנוע בדיוק מצב כזה שבו יחיד או קבוצה קטנה מסתתרים מאחורי תאגיד ענק וחסר פנים וכך הם מתחמקים מנשיאה באחריות לתוצאות פעולותיו של התאגיד. עיקרון זה מעוגן גם במשפט הישראלי בחוק החברות החדש משנת התשנ"ט-1999, אם כי יש לציין שניתוק הקשר בין התאגיד כיישות משפטית לבין העומדים בראשו ובעלי המניות שלו מגן גם על התאגיד במקרים של תביעות משפטיות.

מתוך חוק החברות, התשנ"ט-1999, ס"ח תשנ"ט, 189, חלק שני, פרק ראשון, סימן ב' 6.

הרמת מסך

(א) הרמה של מסך ההתאגדות היא כל אחד מאלה:

(1) ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעל מניה בה;

(2) ייחוס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה.

(ב) על אף הוראת סעיף 4, רשאי בית משפט להרים את מסך ההתאגדות אם התקיים לכך תנאי הקבוע בחיקוק או אם בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, או אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג).

(ג) בית משפט הדן בהליך נגד חברה רשאי, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, להרים את מסך ההתאגדות בהתקיים אחד מאלה:

(1) השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של החברה נועד לסכל וכוונתו של כל דין או להונות או לקפח אדם;

(2) בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי ניהול עסקי החברה לא היה לטובת החברה וכן היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.

(ד) הרמת מסך לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה בה, תיעשה בשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(ה) אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מבית משפט להעניק סעדים אחרים, לרבות השעיית זכותו של בעל מניה מסוים בחברה להיפרע את חובו, עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל יתר התחייבויותיה.

סרט שבו מתוארת דרך אחת, אם כי קצת יותר מדי עקובה מדם, להגיע אל הפנים שמאחורי התאגיד הוא כאמור "פייבאק" של מל גיבסון, שכבר התייחסתי אליו כאן. אמנם זה לא סרט מד"ב, אבל הוא מראה כיצד פושע קטן מפלס את דרכו בסולם הדרגות של התאגיד (ומשאיר מאחוריו שובל של גופות) עד שהוא מגיע אל הבוס הגדול...

עוד על כך ראה כאן

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

מפלגות פוליטיות כפי שהן מוכרות לנו היום (ולא משנה באיזו שיטת ממשל) כמעט ואינן קיימות במדע הבידיוני ובפנטסיה, כך שאפשר להניח שבעתיד, הן תהפוכנה לנחלת העבר. אז מה עושים בכל זאת כשצריך לערוך בחירות?

א. תהליך בחירת השופטים:

השופטים התנ"כיים לא היו שופטים במובן המקובל היום. עיקר תפקידם היה להנהיג את העם בתקופות משבר, ובתקופות של שלום למעשה כבר לא היה צורך בהם, כפי שנראה בכמה מהדוגמאות הבאות: 

עתניאל בן קנז אחי כלב בן יפונה, שופטים ג' ט' 

אופן הבחירה 

נבחר ע"י ה' 

הערות 

 

 

אהוד בן גרא, שופטים ג' טו 

אופן הבחירה 

נבחר ע"י ה' 

הערות 

 

 

שמגר בן ענת, שופטים ג' לא 

אופן הבחירה 

ואחריו היה... 

הערות 

 

 

ברק בן אבינועם, שופטים ד' ו' 

אופן הבחירה 

נקרא ע"י דבורה הנביאה אשת לפידות (=סמכות רוחנית אזרחית) 

הערות 

דבורה אומרת לברק שאלוהים ציווה עליו להוביל את העם לקרב. הוא מסכים, אבל רק אם היא תצטרף אליו. היא מזהירה אותו: "הלוך אלך עמך, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור ה' את סיסרא." 

גדעון (בן יואש) הוא ירובעל; , שופטים ו' יא, ו' יד 

אופן הבחירה 

מלאך ה' בא לבית אביו: "לך בכוחך זה והושעת את ישראל" 

הערות 

השופט היחיד שמבקש שוב ושוב אותות ומופתים כהוכחה לשליחותו; השופט היחיד שבנו מנסה לרשת אותו (ונכשל) 

יפתח הגלעדי, בן לא חוקי לאביו שנודה ע"י אחיו והפך למנהיג כנופיית פורעי חוק, שופטים יא ז, יב א 

אופן הבחירה 

"לך והיית לנו לקצין ונילחמה בבני עמון" 

הערות 

אלוהים מסרב לשלוח מושיע והעם מחליט לבחור אחד, לפי נבואת ישעיהו (ג' ו'): "כי-יתפוש איש באחיו, בית אביו, שמלה לך, קצין תהיה-לנו;"

יפתח מנסה לשאת ולתת על הסדר של שלום עם מלך עמון, אבל המלך מסרב. אחרי הניצחון, סר חינו של יפתח (ה"גנרל") בעיני "הפוליטיקאים" המקומיים, כמה טיפוסי...

 

כמה שופטים זניחים בין יפתח לבין שמשון, ידועים בעיקר במספר ילדיהם..., שופטים יב ו-טו 

אופן הבחירה 

  

הערות 

 

 

שמשון, שופטים יג א 

אופן הבחירה 

  

הערות 

הסיפור של הלידה המופלאה של שמשון, שנבחר להיות מושיע ישראל עוד לפני שנולד. הוריו אפילו קיבלו שורה מפורטת ביותר של הוראות שיש לנהוג לפיהן כדי שהנבואה תתגשם, אבל לו היו רצונות ותשוקות משלו...

 

ב. תהליך בחירתו של שאול למלך:

שמואל א' י'

יז וַיַּצְעֵק שְׁמוּאֵל אֶת-הָעָם אֶל-יְהוָה הַמִּצְפָּה. יח וַיֹּאמֶר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל {פ} כֹּה-אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אָנֹכִי הֶעֱלֵיתִי אֶת-יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם וָאַצִּיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם וּמִיַּד כָּל-הַמַּמְלָכוֹת הַלֹּחֲצִים אֶתְכֶם. יט וְאַתֶּם הַיּוֹם מְאַסְתֶּם אֶת-אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר-הוּא מוֹשִׁיעַ לָכֶם מִכָּל-רָעוֹתֵיכֶם וְצָרֹתֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ לוֹ כִּי-מֶלֶךְ תָּשִׂים עָלֵינוּ וְעַתָּה הִתְיַצְּבוּ לִפְנֵי יְהוָה לְשִׁבְטֵיכֶם וּלְאַלְפֵיכֶם. כ וַיַּקְרֵב שְׁמוּאֵל אֵת כָּל-שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּלָּכֵד שֵׁבֶט בִּנְיָמִן. כא וַיַּקְרֵב אֶת-שֵׁבֶט בִּנְיָמִן לְמִשְׁפְּחֹתָו וַתִּלָּכֵד מִשְׁפַּחַת הַמַּטְרִי וַיִּלָּכֵד שָׁאוּל בֶּן-קִישׁ וַיְבַקְשֻׁהוּ וְלֹא נִמְצָא. כב וַיִּשְׁאֲלוּ-עוֹד בַּיהוָה הֲבָא עוֹד הֲלֹם אִישׁ {ס} וַיֹּאמֶר יְהוָה הִנֵּה-הוּא נֶחְבָּא אֶל-הַכֵּלִים. כג וַיָּרֻצוּ וַיִּקָּחֻהוּ מִשָּׁם וַיִּתְיַצֵּב בְּתוֹךְ הָעָם וַיִּגְבַּהּ מִכָּל-הָעָם מִשִּׁכְמוֹ וָמָעְלָה. כד וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-כָּל-הָעָם הַרְּאִיתֶם אֲשֶׁר בָּחַר-בּוֹ יְהוָה כִּי אֵין כָּמֹהוּ בְּכָל-הָעָם וַיָּרִעוּ כָל-הָעָם וַיֹּאמְרוּ יְחִי הַמֶּלֶךְ. {ס} כה וַיְדַבֵּר שְׁמוּאֵל אֶל-הָעָם אֵת מִשְׁפַּט הַמְּלֻכָה וַיִּכְתֹּב בַּסֵּפֶר וַיַּנַּח לִפְנֵי יְהוָה וַיְשַׁלַּח שְׁמוּאֵל אֶת-כָּל-הָעָם אִישׁ לְבֵיתוֹ. כו וְגַם-שָׁאוּל הָלַךְ לְבֵיתוֹ גִּבְעָתָה וַיֵּלְכוּ עִמּוֹ הַחַיִל אֲשֶׁר-נָגַע אֱלֹהִים בְּלִבָּם. כז וּבְנֵי בְלִיַּעַל אָמְרוּ מַה-יֹּשִׁעֵנוּ זֶה וַיִּבְזֻהוּ וְלֹא-הֵבִיאוּ לוֹ מִנְחָה וַיְהִי כְּמַחֲרִישׁ. {פ} 

7. טכנולוגיה

 

 

 

סיכום

 

במדרש בראשית רבהלפרשת וייצא מובא הסיפור הבא:

מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמר לה לששת ימים, כדכתיב (שמות כ') 'כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ'. אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אמרה לו ודא הוא אומנתיה, אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים כמה שפחות יש לי, לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. הלך לו ר' יוסי בר חלפתא. מה עשתה, נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות, אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני (פלוני ישא פלונית ופלונית תינשא לפלוני), וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא דין עינו שמיטא דין רגליה תבירא (למחר באו אליה, זה מוחו פצוע, זה עינו שמוטה זה רגלו שבורה) אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין ודין אמר לית אנא בעי לדא (אמרה להם מה לכם, זו אומרת איני רוצה לזה וזה אומר איני רוצה לזו). מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון, אמת היא תורתכון, נאה ומשובחת, יפה אמרת. אמר לא כך אמרתי לך אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, הקב"ה מה עושה להן מזווגן בעל כרחן שלא בטובתן... 

למצגת המבוססת על פרק זה הקישו כאן

2. מיתוסים שמעוגנים במציאות

 

א. עולמות אבודים

 

1. מבוא: עולמות אבודים ומאפייניהם

 

 

תיאורים של עולמות אבודים מקובלים מאוד במד"ב ובפנטסיה. בדרך כלל זה מתחיל בכך שמדען (או נוסע או עיתונאי) חושף כתב עתיק שבו נזכר עולם אבוד כלשהו (על הירח, מתחת לפני הים, ביבשה, במרכז כדור הארץ, לא משנה איפה) ומחליט לארגן משלחת שתצא למצוא אותו, לחקור אותו ולהוכיח את קיומו.

 

לרוב מסע החיפוש מתחיל מתוך שאיפה עזה של ה"משוגע לדבר" לפצות על חסך כלשהו או להוכיח את עצמו למישהו (עדיף למישהי), והמסע עצמו הוא שהופך לעיקר הסיפור בעוד שאלת קיומו ומציאתו של "העולם האבוד" מקבלת חשיבות משנית ואף שולית, שהרי כפי שנראה בהמשך, דינו של עולם אבוד אחד הוא - להישאר אבוד.

 

אז מהם המאפיינים של "עולם אבוד"?

 

1. הוא גדול מאוד (בסוף המאה ה-18 עוד היו אזורים בלתי-ממופים רחבי ידיים בעולם), והוא מבודד לחלוטין. בדרך כלל יש גם מישהו שמעוניין שהוא יישאר כזה.

 

2. יש אליו כניסה אחת ויציאה אחת בלבד (בדרך כלל אותו הדבר).

 

3. קיימים בו מינים ייחודיים של צמחים ובעלי חיים (לאו דווקא מפלצתיים או גדולים, אבל גם). הנפוצים ביותר הן דובי מערות, נמרי שן-חרב, ממותות, מסטודונים ושאר דינוזאורים למיניהם (ע"ע "קריפטוזואולוגיה", או חקר בעלי חיים קדומים שנכחדו, שהוא ענף מדעי בפני עצמו). לכן בדרך כלל מצטרף למשלחת זואולוג או בוטנאי (ע"ע דארווין).

 

4. קיימים בו ילידים שלא הושחתו ע"י החברה המודרנית (חלומו הפרוע של כל אנתרופולוג מצוי הוא למצוא שבט כזה), חלקם "טובים" שעוזרים למשלחת וחלקם "רעים" שמנסים להשמידה. לחליפין הילידים יכולים להיות גם תוצאה של ניסוי גנטי שהתפקשש (או לא).

 

5. אחד מחברי המשלחת מתאהב בבת ילידים יפה ונשאר מאחור/אחת מחברי המשלחת מתאהבת בבן ילידים מסוקס וחסון או חכם ונשארת מאחור (שמתם לב שבתרחישים האלה, הנשים תמיד מתאהבות בגברים בשל חוכמתם?)

 

6. אחד מחברי המשלחת מתגלה כאיש מזימות בעל מניעים נסתרים משלו.

7. ניסיונות המשלחת לחזור עם ראיות מכריעות וחד ומשמעיות לקיומו של העולם האבוד בדרך כלל נכשלים, שהרי כאמור הוא נשאר אבוד.

 

במאמר מאת Paul T. Riddell ניתן למצוא ניתוח מעניין מאוד של מיתוס העולם האבוד.

 

2. הארץ החלולה

 

 

קיים קשר הדוק בין מיתוס "העולם האבוד" לבין תורה מדעית אחרת שהייתה מקובלת בסוף המאה ה-18, הלא היא "הארץ החלולה", והביטוי לכך הוא המספר הרב של "עולמות אבודים" הנמצאים במרכז כדור הארץ. לרעיון הזה יש כנראה שורשים מיתולוגיים עמוקים תרתי משמע - ברוב המיתולוגיות הקדומות, כידוע, השאול נמצאת אי שם מתחת לפני האדמה.

 

הוגה הרעיון היה האסטרונום הידוע אדמונד היילי, שכבר הגה רעיונות מוצלחים יותר - ראה כוכב השביט הקרוי על שמו. כדי להסביר סטיות בקריאות של המצפן המגנטי, הוא תיאר את הארץ כבנויה ככדור בתוך כדור כאשר ביניהם מפרידה קליפה חלולה, ובין היתר טען שזוהר הצפון נגרם ע"י גז הנפלט מהחלל שבין שני הכדורים.

 

 

 

(תמונה 30, מתוך http://unmuseum.mus.pa.us/hollow.htm)

 

לנארד יולר הוסיף לתמונה גם שמש פנימית שזורחת על תושבי הארץ החלולה.

 

עוד על אדמוני היילי ו"הארץ החלולה" ראו כאן.

 

קיימות בספרות וריאציות רבות על הנושא, כשמספר השמשות הפנימיות והמעטפות משתנה מגירסה לגירסה.

 

 

אחד התומכים הנלהבים ביותר של הארץ החלולה היה האמריקני ג'ון קליווס סימס, קצין צבא לשעבר ואיש עסקים. סימס האמין כי כדור הארץ חלול, ובקטבים הצפוני והדרומי יש כניסות, ברוחב 4,000 ו-6,000 מייל בהתאמה, המכונות "חור סימס", ומובילות אל פנים כדור הארץ. סימס הקדיש את רוב חייו לקידום התיאוריה הזו ולגיוס כספים לתמיכה במשלחת אל הקוטב הצפוני שתתור את פנים כדור הארץ. הוא נפטר ב-1829 בלי שזכה לראות את חלומו מתגשם, אבל אחרי מותו אחד מחסידיו, עורך עיתון ושמו ג'רמיה ריינולדס, הצליח לארגן בשנת 1938 את המשלחת הידועה בשם "משלחת וילקס", אם כי לא השתתף בה בעצמו. המשלחת לא מצאה חורים בקטבים, אבל הביאה ראיות משכנעות לכך שאנטארקטיקה איננה רק כיפת קוטב, אלא היבשת השביעית של כדור הארץ.

 

 

(תמונה 31, מתוך http://unmuseum.mus.pa.us/hollow.htm)

 

זה היה בין היתר גם מקור השראה לשלוש יצירות של א"א פו - "הודעה בבקבוק", "סיפורו של ארתור גורדון פים" ו"האנס פאל".

 

בהמשך הוסיף המתמטיקאי הסקוטי סר ג'ון לסלי לתמונה שתי שמשות פנימיות, פלוטו ופרוסרפינה. תיאור זה שימש כנראה השראה לספרו הידוע של ז'ול ורן שאדון בו בהמשך.

 

ויליאם ריד, חסיד תיאוריית הארץ החלולה מתחילת המאה ה-20, כתב את Phantom of the Poles בשנת 1906. הוא תמך ברעיון הארץ החלולה, אבל ללא מעטפות פנימיות או שמש פנימית. בספר נידונו בין היתר השאלות הבאות:

1. למה הארץ נעשית שטוחה בקרבת הקטבים?

2.למה מעולם לא הגיעו לקטבים?

3.למה השמש איננה מופיע לזמן רב כל כך בחורף ליד הקטבים כביכול?

4.בהנחה שהארץ חלולה, תוכה צריך להיות חם יותר.

5.האם המצפן מסרב לפעול כאשר מתקרבים לקטבים כביכול?

6. למה מטאורים נופלים כל הזמן ליד הקטבים כביכול?

7. מה גורם לכמויות הגדולות של אבק המצויות כל זמן באוקיינוס הארקטי?

8.מה מייצר את זוהר הקוטב?

9. היכן נוצרים הקרחונים? וכיצד?

10. מה גורם לגלי גיאות?

11. מה גורם לשלג צבעוני באזור הארקטי?

12.למה הלילות ארוכים כל כך באזורי הקוטב?

13.מה גורם ללחץ הגדול של הקרח באוקיינוס הארקטי בזמן גיאות דוממת ומזג אוויר רגוע?

14.למה הקרח מלא סלעים, חצץ וחול?

כאשר אדמירל פירי טען שהגיע לקוטב הצפוני ב-6 באפריל 1909, אחת ההנחות של ריד, שלא ניתן להגיע לקטבים, הייתה צריכה להיות מופרכת, אבל טענתו של פירי הייתה בזמנו, ועדיין ממשיכה להיות, שנויה במחלוקת.

ב-14 בדצמבר 1911 הגיע רואלד אמונדסן לקוטב הדרומי, והפעם ללא עוררין. משלחות נוספות אל שני הקטבים וטיסות מעליהם הוכיחו בודאות כי אין שם חורים גדולים.

 

בשנת 1846 התגלתה ממותה קפואה בקרח בסיביר. מרשל גרדנר ראה בתגלית חיזוק לתורת הארץ החלולה. הוא העריך שהחיה השעירה ויצרים נכחדים אחרים משוטטים בבטן האדמה, וזו שנמצאה יצאה החוצה דרך החור בקוטב הצפוני, קפאה ונישאה לסיבור עיל הקרח הנודד. לדעתו, הממותה השתמרה במצב טוב כל כך מפני שמתה לא מזמן.

מרשל גרדנר צידד בתיאוריית "השמש היחידה בתוך הארץ". בספרו "מסע לפנים האדמה" (1913) הוא כתב כי כי קיימת רק קליפה אחת לכדור הארץ שעובייה כ-1300 ק"מ. בתוך החלל הפנימי מצויה שמש שקוטרה כאלף ק"מ, והיא מאירה את "העולם שמתחת" באור יום נצחי. לפי תיאורו חייבים להימצא בשני הקטבים פתחים בגודל 2200 ק"מ. לתורתו מצא תמיכה באגדות האסקימואים המספרות על קיץ נצחי. גרדנר אפילו בנה דגם פעיל של הארץ החלולה והוציא עליו פטנט.

 

באותה תקופה (1920) החל גם אדגר רייס בארוז לכתוב את ספרי פלוסידאר שלו (שגם אליהם אגיע מיד).

 

בשנות ה-60' של המאה ה-20 נפוצה גירסה קיצונית עוד יותר של הרעיון, שלפיה הארץ החלולה היא למעשה מקור מוצאם של העב"מים.

 

באותו עשור צצה תאוריה חדשה על הארץ החלולה הופיע. היא הייתה פרי יוזמתו של סיירוס ריד טיד. טיד טען שהארץ היא כדור חלול שבני אדם חיים בתוכו. במרכז הכדור נמצאת השמש, חציה מוארת וחציה חשוכה. סיבוב השמש יוצר מראית עין של שקיעה וזריחה. האטמוספרה הדחוסה במרכז הכדור מונעת מהמשקיפים להביט לשמים ולראות את הצד השני של העולם. די מעניין שמתמטיקאים בני המאה ה-19 התקשו להפריך את התאוריה של טיד בהתבסס על גיאומטריה בלבד, שכן ניתן למפות צד החיצוני של כדור על הצד הפנימי ללא קושי. טיד שינה את שמו לכורש והקים מה שעשוי להיקרא בימינו כת. אחר שקנה חלקת אדמה של 300 אקרים בפלורידה, הכריז כורש על עצמו כעל המשיח של דת חדשה. הוא נפטר בשנת 1908 בלי שהוכיח את רעיונותיו.

 

(תמונה 33, מתוך http://unmuseum.mus.pa.us/hollow.htm)

 

רודי רוקר, מדען מחשבים וסופר מד"ב וסייברפאנק פורה מאוד, החליף את השמש הפנימית, בתור מקור אנרגיה, בגשר איינשטיין-רוזן בספרו "הארץ החלולה" (וגם בסיפור the Last Einstein- Rosen Bridge). בין היתר הוא שאב השראה רבה מ"סיפורו של ארתור גורדון פים" (א"א פו אף מככב בספר).

והיום? מיותר לציין שאף אחת מבין המשלחות שיצאו מאז אל הקטבים לא מצאה שם כל "חור סימס". אבל הרעיון זוכה לתחייה מחודשת גם בטלוויזיה וגם בקולנוע, בסרטthe Core ("שעת האפס"), שגם בו מנסים מדענים להגיע למרכז כדור הארץ, אם כי מסיבות שונות לחלוטין. אגב, הקידוח העמוק ביותר שביצע האדם הגיע לעומק של 10 ק"מ בלבד, ורוב הידע שיש לנו על מבנה כדור הארץ מגיע באופן עקיף מניתוח גלים סייסמיים, הנוצרים בעת רעידת אדמה.

 

מדהים לגלות שלמרות המחקרים החדשים על מבנה כדור הארץ והידע המדעי העצום על המבנה הגיאופיסי שלו. אנשים ממשיכים להאמין בתורת "הארץ החלולה", על אף שהמדע ה"מקובל" מתייחס אליה בזלזול. למשל, בשנת 1998 ביקש יאן למפרכט (Jan Lamprecht) לערער על המודלים המדעיים המקובלים, וטען כי ייתכן שכדור הארץ, הירח, נוגה ומאדים הם חלולים. בשנת 2001 פורסם בכתב העת המדעי Nature מאמר של דייוויד סטיבנסון (David Stevenson), פיסיקאי אמריקני, שקרא את ז'ול ורן והציע אפשרות למסע בלתי מאויש למרכז כדור הארץ. הרעיון נשמע על גבול המדע הבדיוני. לפי הצעתו של סטיוונסון, אפשר ליצוק 100 מיליון טון ברזל לסדק צר בעומק 300 מטר. תחת ממשקלו העצום של הברזל, יתחיל הסדק להעמיק מטה ולהיאטם מלמעלה בשל החום. מעבדת מחקר קטנה, שתצוף על פני הסדק, תמדוד את הטמפרטורה, הלחץ והרכב החומר במשך כשבוע, ותגיע לעומק של כ-4,000 ק"מ. על פי ההצעה, המעבדה תשדר את תוצאות המדידות באמצעות רעידות אדמה קלות, אותם יקלטו גלאים רגישים במיוחד על פני כדור הארץ. סטיבנסון מאמין שיישום התוכנית תעלה פחות מפרויקט החלל של ארה"ב, והיא תוכל לספק מענה לשאלות רבות בנוגע למבנה כדור הארץ.

 

 

 

 

 

 

(תמונה 34, מתוך http://www.gps.caltech.edu/faculty/stevenson/coremission/mission_to_core_(annot).pdf

 

בינתיים, הדעה המקובלת בקרב המדענים היא שהארץ בנויה כך

(תמונה 32, http://unmuseum.mus.pa.us/hollow.htm)

 

סופרים רבים כתבו על עולמות אבודים לסוגיהם. להלן כמה דוגמאות בולטות המנותחות לפי הקריטריונים שלעיל.

  

הנרי ריידר האגרד (1856-1925)

 

העולם האבוד של הנרי ריידר האגרד (1856-1925), כפי שהוא מתואר ב"היא", נמצא במפלי אנג'ל, דרום אמריקה (ונצואלה).

 

הנרי ריידר האגרד הקדים את אדגר רייס בארוז ונתן לו השראה לספרי "טרזן" שלו (וגם לסיפורי "Cthulhu Mythos" של ה' פ' לאווקראפט). הוא שילב בין רעיון "העולם האבוד" לבין ז'אנר המד"ב.

הספר "היא" הוסרט בכמה גירסאות, מהן אחת ב-1965 בכיכובה של אורסולה אנדרס (בלבוש שהזכיר את היציאה הבלתי נשכחת שלה מהמים ב"ד"ר נו") ועוד אחת בבימויו של אבי נשר שלנו. בסרטים מוצגת עיישה-היא כטרזן ממין נקבה (ראה "שינה"), למרות שבספר לא הייתה כזאת.

גם ספרים אחרים של האגרד הוסרטו, והבולטים ביניהם הם "אלן קווטרמיין" ו"מכרות המלך שלמה" (שזכה לעיבוד טלוויזיוני חדש בכיכובו של פטריק סווייזי ז"ל) שגיבורם שימש ללא ספק מקור השראה ל"אינדיאנה ג'ונס". אגב, הדמות זכתה לתחייה מחודשת גם בגילומו של שון קונרי בסרט "ג'נטלמנים מובחרים", שלא זכה להצלחה מי יודע מה.

אגב, עיישה היא אחד הדוגמאות היחידות לאישה-מנהיגה בספרות מסוג זה.

 

חברי המשלחת הם הארכיאולוג הבריטי הולי, משרתו וידידו הצעיר והנאה ליאו.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

היא

 

החי והצומח

 

 

 

 

 

האם יש הסבר מדעי?

 

 

 

ארתור קונן קונן דויל (1859-1930)

 

העולם האבוד של ארתור קונן קונן דויל (1859-1930), כפי שהוא מתואר ב"העולם האבוד", נמצא באפריקה.

 

העולם האבוד של ארתור קונן דויל, כן, יוצרו של "שרלוק הולמס", נמצא כאמור באפריקה, ארץ בלתי נודעת אז ששילהבה את דימיונם של סופרים רבים. גם ספר זה הוסרט פעמים רבות, לקולנוע ולטלוויזיה, במידות שונות של הצלחה ונאמנות למקור. נעשתה גם סידרה בשם זה (שודרה בערוץ Star World וגם בערוץ AXN, שניהם ז"ל).

 

חברי המשלחת הם פרופסור צ'לנג'ר, סאמרלי, לורד ג'ון רוקסטון.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

 

 

החי והצומח

 

 

 

 

 

האם יש הסבר מדעי?

 

 

 

אדגר רייס בארוז (1875-1950)

 

העולם האבוד של אדגר רייס בארוז (1875-1950), כפי שהוא מתואר בסידרת "פלוסידאר", נמצא במרכז כדור הארץ.

 

אדגר רייס בארוז ייזכר לעולם כיוצרו של "טרזן", שנולד כשיר הלל ל"פרא האציל", מושג שרווח בשיא תקופת הקולוניאליזם הבריטי (בדומה לסיפורי המערב הפרוע של קארל מאי, בן תקופתו הגרמני של בארוז). אגב, סרט "טרזן" הראשון (אילם) נעשה כבר ב-1918 בכיכובו של אלמו לינקולן, מה שמעיד על הפופולאריות הרבה של ספריו של בארוז עוד בימי ראשית הקולנוע. סרט "טרזן" המדבר הראשון נעשה ב-1932, בכיכובו של ג'וני וייסמילר הבלתי נשכח.

בארוז הקדיש לפלוסידאר 7 ספרים. הוא האמין ברעיון "הארץ החלולה "של אדמונד היילי, על אף ההוכחות המדעיות שסתרו אותו; הוא סבר שאפשר להגיע אל "הארץ החלולה" דרך "חורי סימס" שכבר הרחבתי עליהם את הדיבור.

ואם כבר, אל נשכח שטרזן ביקר בפלוסידאר...

 

חברי המשלחת הם יורש המכרות דייוויד אינס וידידו הממציא אבנר פרי. מאוחר מיותר מצטרפים איש המערות היליד היליד טנאר ומבקרים נוספים מהעולם שעל פני השטח, בעיקר טרזן, ג'ייסון גרידלי, ופרדריק וילהלם אריך פון מנדלדורף אונד פון הורסט.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

איש המערות המקומי טנאר

 

החי והצומח

 

עולם של ג'ונגלים השרוי בעידן דינוזאורים משלו, שורץ נמרי שן-חרב וממותות. תושביו האנושיים, השייכים לתקופת האבן, משועבדים למין של זוחלים, והשמש שלו היא הגרעין המותך של כדור הארץ.

 

 

 

האם יש הסבר מדעי?

 

 

 

אדגר רייס בארוז (1875-1950)

 

העולם האבוד של אדגר רייס בארוז (1875-1950), כפי שהוא מתואר בסידרת "בארסום", נמצא במאדים.

 

במשך זמן רב רצו בני אדם להאמין כי היו (או יש) חיים על מאדים. רבים בימינו רואים סימנים ל"פנים" ענקיות מגולפות על מאדים, אם כי המדענים אומרים שזה רק תעתוע של אור וצל. לפני מאה שנים, כאשר פרסיבל לוול הראשון הביט בראשונה במאדים מבעד לטלסקופ, הוא "ראה" מערכת סבוכה של "תעלות" מקיימות חיים. כך נולד אחד המיתוסים המדעיים הגדולים של המאה העשרים.

קארל סאגן כותב ב"מוחו של ברוקה" (פרק 9, עמ' 146, תרגום עברי של ד"ר נעמי כרמל): "לעת ההיא בערך, התוודעתי באמצעות חבר לסיפורי המאדים של אדגר רייס בארוז. קודם לכן לא הרביתי לחשוב על אודות מאדים, אבל כאן, בהרפתקאותיו של ג'ון קרטר, הופיע לנגד עיני עולם מאוכלס, חוץ לכדור-הארץ, שקרם עור וגידים עד כדי עצירת נשימה: קרקעיות ים קדמוניות, תחנות שאיבה גדולות על תעלות, ומגוון של יצורים, כמה מהם אקזוטיים. היו שם, למשל, בהמות-משא בעלות שמונה רגליים, התוטים..."

בארוז הקדיש לעולם המאדים 11 ספרים. אין טעם להרחיב עליהם את הדיבור-כולם מתנהלים לפי אותה נוסחה.

 

חברי המשלחת הם קפטן ג'ון קרטר.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

הנסיכה דג'ה תוריס

 

החי והצומח

 

עולם גווע וחרב שבו שולטים ברברים ענקיים, והוא מלא מפלצות מסוגים שונים (banth).

 

 

 

האם יש הסבר מדעי?

 

 

 

אדגר רייס בארוז (1875-1950)

 

העולם האבוד של אדגר רייס בארוז (1875-1950), כפי שהוא מתואר בסידרת "אמטור", נמצא בנוגה.

 

כאשר מדענים בתחילת המאה ה-20 הביטו בנוגה וראו רק עננים, הם הגיעו למסקנה שכוכב הלכת חייב להיות רווי מים. סברה אחרת הייתה שנוגה הוא גירסה צעירה של כדור הארץ ומצוי כנראה בעידן דינוזאורים משלו.

ריי בראדבורי כתב סיפור רב עצמה בשם "כל הקיץ ביום" המתרחש על נוגה רווי המים. המדע יודע היום שנוגה הוא מקום עוין ביתר, מה שאינו גורע מעוצמת הסיפור של בראדבורי.

 

 

האמטורים מאמינים שעולמם שטוח (נשמע מוכר?)

 

חברי המשלחת הם קרסון נפייר.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

 

 

החי והצומח

 

עולם מיוער ומיושב מתחת למעטה עננים כבד, מתקדם במובנים רבים ומפגר באחרים, שורץ מפלצות.

 

 

 

האם יש הסבר מדעי?

 

 

 

מייקל קרייטון (1942-2008)

 

העולם האבוד של מייקל קרייטון (1942-2008), כפי שהוא מתואר ב"פארק היורה", נמצא באיסלה נובלאר, שם מנסים להקים את הדינוזאורים לתחייה.

 

בפארק שעשועים לעשירים נערכים ניסויים גנטיים מהפכניים שמטרתם להחזיר לחיים את הדינוזאורים. היזם, המיליארדר ג'ון המונד (השחקן ריצ'רד אטנבורו, שבוודאי נועץ באחיו, איש הטבע דייוויד אטנבורו, אבל ברור שלא שמע לעצותיו), רוצה לפתוח להנאת האנושות כולה פארק שעשועים שבו ישוחזר עידן היורה על כל פרטיו ודקדוקיו (ביניהם גם כמה כאלה שכלל לא היו קיימים בעידן היורה, אבל מי שם לב לפרטים קטנים).

 

 

 

חברי המשלחת הם עורך דין, שני פליאונטולוגים, חוקר תורת הכאוס המתמטיקאי (ג'ף גולדבלום), צייד של חיות גדולות, היזם ג'ון המונד (ריצ'רד אטנבורו) ושני נכדיו.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

צוות הפארק

 

החי והצומח

 

דינוזאורים

 

הרשעים נענשים כמגיע להם והטובים (לפחות אלה שלא יצא להם להקריב את עצמם לטובת הכלל) ניצלים.

 

האם יש הסבר מדעי?

 

המדענים (וגם כאלה שלא) קוטלים את תיאוריית "היתוש בענבר", והנימוק שלהם די פשוט - גם אם מצאת קטע דנ"א בר קיימא של דינוזאור והתגברת על כל הבעיות הטכניות העצומות כשלעצמן והצלחת לשבט אותו, ברגע שהקטע אינו שלם והשלמת אותו בדנ"א של יצור אחר, גם אם ייצא לך מזה משהו, זה לא יהיה דינוזאור.

 

מייקל קרייטון (1942-2008)

 

העולם האבוד של מייקל קרייטון (1942-2008), כפי שהוא מתואר ב"טיים ליין", נמצא בכפר צרפתי מימיה"ב.

 

 

 

חברי המשלחת הם קבוצת ארכיאולוגים סקוטים, ביניהם בן ואביו.

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

הצרפתים נגד האנגלים (והסקוטים באמצע)

ארנו, קלייר ומארק

 

החי והצומח

 

 

 

כריס וקייט (=התמימים) ניצלים

 

האם יש הסבר מדעי?

 

חור שחור איפשר יצירת קשר עם כפר בצרפת ב-1357, באמצעות מכונה שפועלת לפי עקרון הפקס.

 

ז'ול ורן (1828-1905)

 

העולם האבוד של ז'ול ורן (1828-1905), כפי שהוא מתואר ב"המסע אל מרכז האדמה", נמצא במרכז האדמה.

 

ורן הכיר היטב את תורת "הארץ החלולה", ואף האמין בה, ובעיקר בגירסתו של ג'ון קליווס סימס, אשר כאמור לא הצליח למצוא את הפתחים בקטבים, אבל ממשיכי דרכו הם שהוכיחו כי אנטארקטיקה היא יבשת. בספר "מסעיו ופגעיו של הקפיטן הטרס", שעליו עבד במקביל ל"המסע אל מרכז האדמה", הוא מזכיר גם את התיאוריה של סר המפרי דייווי (Humphrey Davy), כימאי בריטי, שטען כי פנים כדור הארץ קר ומכיל חללים רבים, וכי התופעות הוולקניות הן מקומיות ונובעות ממגע בין מתכות, אוויר ומים. דייווי אמנם לא טען שכדור הארץ חלול, אך לפי התיאוריה שלו, המסע לפנים כדור הארץ ייתכן בהחלט.

 

חברי המשלחת הם פרופסור אוטו לידנברוק, אחיינו הצעיר אקסל והמלווה האיסלנדי האנס..

 

 

 

הירידה ללוע הר הגעש

 

הפרא האציל

 

 

 

החי והצומח

 

כאשר נמצאה בשנת 1846 ממותה שמורה היטב בקרח הסיבירי, מיד הועלתה האפשרות שהיא הגיעה מחלל כדור הארץ, דרך הפתח בקוטב, וכי יצורים נוספים שנכחדו מעל פני הארץ ממשיכים להתקיים בו...

וכך מתאר ורן את המפגש עם ממותות חיות:

"...יצור עצום נע בין העצים! היה זה פיל גדול, מכוסה בשערות. לא היה זה אלא הממותה, הפיל האגדי מתקופת הקרח...".

בהוצאה השנייה של הספר (1867) הוא אף הוסיף להן רועה - אדם ענק, בגובה של שלושה וחצי מ', ששיערו ארוך ופרוע כשיער הפילים (כזכור התגלה בשנת 1853 שלד של אדם בדרום צרפת, שגילו הוערך בכ-100 אלף שנה).

 

התפרצות הר הגעש סטרומבולי (Stromboli) שבסיציליה

 

האם יש הסבר מדעי?

 

תורת "הארץ החלולה", אותה מתאר בתחילת הספר פרופסור לינדברוק - "... גיאולוגים תהו תמיד על צורת מרכז האדמה, אך איש לא הצליח להוכיח את קיומם של גזים לוהטים שם. לדעתי מרכז האדמה אינו רותח; בפשטות, אין זה יתכן. ברם, אנו נלך ונראה בעצמנו..."

 

גרג בר (1951-)

 

העולם האבוד של גרג בר (1951-), כפי שהוא מתואר ב"קיץ של דינוזאורים", נמצא ברמה הגדולה (טפואי גראנדה) בוונצואלה, שם דינוזאורים עדיין חיים.

 

אירועי הרומן "העולם האבוד" של ארתור קונן דויל אכן התרחשו. בשל הלכידה והתצוגה של דינוזאורים, מפיקי קולנוע כגון ויליס או'בריאן וריי האריהאוזן אינם זוכים להצלחה, כיוון שאת תשומת הלב הציבורית מושכים הדינוזאורים החיים. עם זאת, בשל מקרי מוות שנגרמו על ידי דינוזאורים שנמלטו וקושי בהשגת דינוזאורים חדשים, קרקסי הדינוזאורים נכחדים בהדרגה.

 

חברי המשלחת הם:

• פיטר בלצוני, גיבור בן עשרה, בנו של אנתוני.
• אנתוני בלצוני, כתב עצמאי ואביו של פיטר.
וינס שילבארגר, מאלף דינוזאורים ומנהיגה הלא רשמי של המשלחת.
• מריאן סי. קופר, ארנסט שודסאק, ג'ון פורד, ריי האריהאוזן וויליס או'בריאן, אנשי קולנוע המחפשים חומרים על הרמה.
• לותר גלוק, בעלים של קרקס הדינוזאורים האחרון.
• אל קולונל (שמו האמיתי אינו נתון), איש צבא שמתנגד למשלחת אל הרמה..

 

 

 

 

 

הפרא האציל

 

 

 

החי והצומח

 

 

 

 

 

האם יש הסבר מדעי?

 

 

 

 

 

נספח: טוב, אז הגעתי לעולם אבוד...

 

בהנחה שהצלחתי להגיע בשלום לעולם האבוד, יהיה אשר יהיה, אילו מיני בעלי חיים אני עשוי לפגוש שם?  

דרקון 

ונתחיל בכמה עובדות טריוויאליות מחיי הדרקונים:

חוץ מהמכנה המשותף היחיד לכל הדרקונים, שכולם יורקי אש,

יש דרקונים סיניים בצבעים שונים (שהם בד"כ טובים);

יש דרקונים אירופיים מימי הביניים מהסוג שבהם לחם ג'ורג' הקדוש;

ויש דרקונים כמו פאף דרקון הקסם מאגדות הילדים; 

דוגמאות 

סאגת הדרקונים של אן מק'קאפרי;

ב"הארי פוטר", האח הגדול לבית ויזלי מגדל דרקוני המחמד ברומניה, ואחד מהם סיבך בצרות את האגריד שניסה להגניב אותו לבית הספר הוגוורטס;

סאפירה, הדרקונית המדברת של אראגון;

לפי "שלטון האש", דרקונים חיים בלהקות שבהן זכר שליט אחד בלבד ונקבות רבות; הזכר מתעופף ממקום למקום ומפרה את הביצים שמטילות הנקבות, ואגב, הם גם האחראים להכחדת הדינוזאורים;

ב"לב הדרקון", אביר קוטל דרקונים ודרקון מדבר (בקולו של שון קונרי), האחרון לבני מינו, עושים יד אחת כדי להציל את הממלכה משליט מושחת.

דינוזאור 

דינוזאורים ובני אדם מעולם לא חיו במקביל על כדור הארץ. אין ולא היה מעולם אדם חי כלשהו שראה דינוזאור חי אמיתי כלשהו, שכן הדינוזאורים נכחדו לחלוטין זמן רב לפני הופעת האדם הקדמון ביותר המתועד במדע. רק לידיעתכם!

 

 

דוגמאות 

"קיץ של דינוזאורים" נכתב ע"י גרג בר בהשראת "העולם האבוד" של דויל ומתרחש זמן קצר אחרי מלחה"ע -2, בעולם חלופי שבו אירועי "העולם האבוד" אכן התרחשו.

טרילוגיית "גן עדן" של הארי הריסון מתארת עולם חלופי שבו בני אדם ודינוזאורים תבוניים אכן מתקיימים בצוותא.

ואם כבר דינוזאורים, הידעתם שמייקל קרייטון (שנפטר ב-2008) זכה שייקרא על שמו מין של חדש דינוזאור (קרייטונוזור בוליני)? 

חדקרן 

(תמונה 35, מקור לא ידוע)

 

לפי האנציקלופדיה של ויקיפדיה, החדקרן הוא חיה מיתולוגית מוכרת ונפוצה בזמן העתיק ובימי הביניים. הוא מתואר לרוב כיצור דמוי תיש או סוס בעל קרן אחת על המצח, הנחשבת לבעלת תכונות קסומות ואציליות. לפי האגדה, חדי הקרן נצפו רק בקרבת בתולות, שהן היחידות שיכלו להתקרב אליהם. קיימים סיפורי ציד שנארגו על גבי שטיחי קיר או סופרו בעל פה אודות ציידים חמדנים, שהיו שולחים בתולות צעירות ליערות על מנת למצוא את היצורים ולפתותם במטרה לגזול את קרנם. המשותף לכל הסיפורים על חדי הקרן הוא שבכולם חד הקרן מתואר כיצור נאצל וטהור, צבעו צחור, קרנו כסופה, והוא מתקיים רק מטל הבוקר ואינו פוגע בחי ובצומח (כמה פוליטיקלי קורקט).

אחת הסברות היא שחדי הקרן נוספו למיתולוגיה, בייחוד הבריטית והצרפתית, אחרי שבני "העולם הישן" ביקרו באפריקה וראו בפעם הראשונה קרנפים, מה שמזכיר את האמונות הרווחות במזרח לגבי הסגולות ה"טמונות" בקרנו של הקרנף, בייחוד לגברים מזדקנים (אמונות שתרמו לא מעט להכחדתם של היצורים האומללים). סברה אחרת היא שמקור האגדה בלוויתן ממין חדשן חדקרן (Monodon monoceros) (נארוואל), ששיניים שלו הובאו לאירופה בידי ימאים. סברה אחרת היא שמדובר דווקא באוריקס - מין של אנטילופה בעלת שתי קרניים דקות וישרות, שממבט מן הצד נראות כמו קרן אחת. 

 

 

 

 

 

דוגמאות 

"אגדה"

"האריה, המכשפת וארון הבגדים" (בגירסה הקולנועית החדשה, אגב, כמעט לא רואים אותו).

"העלמה והחדקרן" - בספרה של טרייסי שבלייה מתואר תהליך ייצורם של שטיחי הקיר המפורסמים בהם מככבות גבירות וחדי קרן, ושם הם משמשים כסמלים פאליים.

"הארי פוטר" - החדקרן מתואר כחיה תמימה שדמה שמעניק ללוגמיו תכונות פלאיות, אך מקלל את חייהם. צבעה לבן משלג, דמה דמוי כספית, והיא חשדנית מאוד. חשדנות זו היא שגורמת לה להתרחק מבני אדם, אם כי לבנות קל יותר להתקרב אליה מאשר לבנים, בעיקר עם מנחה של קוביות סוכר (האם זאת אומרת שהרמיוני וג'יני תידרשנה להישאר בתולות לנצח?) 

באסיליסק 

באסיליסק (מהמילה היוונית basiliskos - מלך קטן) הוא מלך הזוחלים המיתולוגי, שלו מיוחסת היכולת להרוג בעזרת מבט בלבד.

 

 

דוגמאות 

פליניוס הזקן תיאר אותו בספרו תולדות הטבע (Naturalis Historia) כנחש קטן וארסי מאוד, המותיר מאחורי שובל של ארס ממית, ושמבטו מסוכן באותה מידה. הוא נקרא בסיליסק משום שעל ראשו ישנו סימן לבן בצורת כתר.

"הארי פוטר" – הבאסיליסק מילא תפקיד חשוב בספר השני בסידרה, "חדר הסודות", ובסרט אף זכינו לראות כיצד הוא נראה.

בספר Fantastic Beasts and Where to Find Them נאמר

אַל-תִּשְׂמְחִי פְלֶשֶׁת כֻּלֵּךְ כִּי נִשְׁבַּר שֵׁבֶט מַכֵּךְ כִּי-מִשֹּׁרֶשׁ נָחָשׁ יֵצֵא צֶפַע וּפִרְיוֹ שָׂרָף מְעוֹפֵף.

יג  עַל-שַׁחַל וָפֶתֶן תִּדְרֹךְ תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין. 

*לוויתן, *תנין 

אחת מהחיות המיתולוגיות הקיימות גם במסורת היהודית, שהקשר בינן לבין החיות הנקראות בשמות אלה בימינו מקרי בהחלט.  

דוגמאות 

בסיפור יונה הנביא בלע לוויתן את יונה אחרי שזה נזרק מספינה. הלוויתן מתואר בדמות נחש או תנין, אבל בטקסטים אחרים תואר כלוויתן או דולפין. הוא הפך לסמל האופל והטומאה, והוא יושמד ע"י המלאך גבריאל ביום הדין. גם מבשרו יאכלו צדיקים באחרית הימים.

במיתולוגיה הכנענית הלוויתן נזכר בשם "לוטאן", שנהרג על-ידי בעל.

הלוויתן הוא גם אל האופל והמים האוגריתי.

הלוויתן מופיע גם בדמונולוגיה הנוצרית. 

*בהמות 

עוד אחת מהחיות המיתולוגיות הקיימות גם במסורת היהודית, שהקשר בינן לבין החיות הנקראות בשמות אלה בימינו מקרי בהחלט. מזכיר בגודלו את ההיפופוטם או התנין, אך אינו זהה להם. אומרים כי באחרית הימים הצדיקים יאכלו מבשרו. נזכר בספר איוב ל' י'.  

דוגמאות 

 

 

*ראם, *שור הבר.  

יצור ענק בעל קרניים, עוד אחת מהחיות המיתולוגיות הקיימות גם במסורת היהודית, שהקשר בינן לבין החיות הנקראות בשמות אלה בימינו מקרי בהחלט. בכל תקופה חי רק זוג אחד של ראמים - הזכר בקצה אחד והנקבה בקצה שני. בגיל שבעים הם נפגשו לראשונה והזדווגו, ואז הנקבה הייתה נושכת את הזכר למוות. הריונה נמשך אחת-עשרה שנה, ובשנה האחרונה לא הייתה מסוגלת לנוע, אז הייתה כורעת ומתגלגלת מצד לצד ושפע הרוק שזב מפיה השקה את השדות שסביבה והצמיח די עשב למחייתה. לבסוף, אחרי שהמליטה שני ראמים, זכר ונקבה, הייתה נופחת את נשמתה. מיד פנה הראם הזכר מזרחה ואילו הנקבה מערבה. רק כעבור שבעים שנה היו עתידים להיפגש. האמורא רבה בר-בר-חנא טען שראה פעם ראם בן יומו שהיה גדול מהר תבור והגללים שהטיל לנהר הירדן גרמו להצפה.

דוגמאות

מקורות:

http://www.planetnana.co.il/myth16/jewish_demon.htm

ב. ערים אבודות

אטלנטיס

אטלנטיס נזכרת בראשונה בכתבי אפלטון, ובעיקר בשני דיאלוגים,"קריטיאס" ו"טימאוס". לפי אפלטון, המחוקק האתונאי הגדול סולון שמע מפי כוהן בתבי, בעת ביקור במצרים בתחילת המאה ה-6 לפנה"ס, על אטלנטיס. ייתכן מאוד שתיאורי אטלנטיס של אפלטון לא היו אלא דרכו להציג את פילוסופיית ממשל האידיאלי שלו. יש גם החולקים על עצם העובדות שמביא אפלטון בסיפורו, אבל כל זה לא מנע מהוגי דעות, סופרים וחוקרים רבים (לא כולם חריגים ותימהוניים או סתם אנשי שוליים) להעלות השערות מהשערות שונות בנוגע למיקומה של היבשת האבודה, לצאת למסעות חיפושים אחריה ואף לטעון שמצאו אותה (או לפחות את שרידיה).

גילוי אמריקה הוליד גל של תיאוריות חדשות ביחס למיקומה של אטלנטיס. פרנסיס בייקון, למשל, סבר שאטלנטיס היא לא פחות ולא יותר מאשר אמריקה. מאז התגבשו שתי תיאוריות מודרניות עיקריות ביחס לאטלנטיס - לפי האחת היא אי באוקיינוס האטלנטי שמשמש כגשר בין אמריקה לבין אירופה, ולפי האחרת היא שוכנת אי שם בצפון אפריקה או בצפון מערב אפריקה.

התיאוריה הראשונה

לפי אפלטון

אפלטון, כאמור, הזכיר את אטלנטיס בשניים מהדיאלוגים שלו, אבל שכח להוסיף את הציונים הגיאוגרפיים של מיקומה. עם זאת, הפרטים שהוא כן מציין מעידים על כך שהתיאור מבוסס על עדויות שהגיעו ממצרים. ב"טימאוס", המקור הראשון שבו נזכר השם אטלנטיס, קריטיאס מספר לסוקרטס על האירועים שעליהם שמע סולון מפי הכוהן המצרי. ב"קריטיאס" או "האטלנטי" מוסיף קריטיאס ומספר על המלחמה בין אתונה לבין אטלנטיס שאירעה 9,000 שנה לפני כן, ומתאר את אטלנטיס כנחלתם של פוסידון אל הים וצאצאיו מאישה בת תמותה. הוא מוסיף גם תיאור גיאוגרפי, ארכיטקטוני, אמנותי וחברתי מפורט של אטלנטיס, פרי תכנונו של פוסידון.

תיאורו של אפלטון היה שנוי במחלוקת מרגע פרסומו. אריסטו, תלמידו של אפלטון, היה מהראשונים שהטילו ספק בתיאור, ובעיקר במיקום הגיאוגרפי של היבשת האבודה. גם לפלוטארכוס ולהומרוס היו גירסאות משלהם, וגם היסטוריונים מאוחרים יותר (מרקלינוס הרומאי, טימגנס היווני ודיודורוס הסיציליאני) המשיכו לדון בשאלת מיקומה של היבשת האבודה.

לפי איגנציוס דונלי

אחד מחלוצי התיאוריה הראשונה בעידן המודרני היה כנראה איגנציוס דונלי, שפרסם בשנת 1882 את ספרו "אטלנטיס - מיתוסים של העולם שלפני המבול". הספר זכה לפופולאריות רבה והייתה לו השפעה רבה מאוד על כל מי שעסק בנושא אטלנטיס. דונלי הושפע בין היתר ממחקרים שראו באיים האזוריים ובאיים הקנריים שרידים של אטלנטיס, ובבני המאיה צאצאים של ניצולי אטלנטיס. לפי דונלי, תרבות אטלנטיס הייתה אם כל התרבויות בעולם, ובה הומצא בין היתר האלף-בית. בעיניו הייתה שקיעת אטלנטיס עובדה היסטורית שפרטיה היטשטשו בגלל מיתוסים ואגדות (כולל המבול). הוא חקר דיווחים רבים על רעידות אדמה ועל איים שעלו מהים ושקעו שוב בגלל פעילות וולקנית וגיאולוגית באזור האוקיינוס השקט, ומצא בהם חיזוקים לסברתו. עם שקיעתה של אטלנטיס נותק הקשר בין המזרח למערב כיוון שהבוץ, הלבה וההריסות הפכו את הים באזור לבלתי עביר, וכך שקעה אטלנטיס לא רק בים, אלא גם בתהום הנשייה.

לפי לואיס ספנס

במחצית הראשונה של המאה ה-20 כתב החוקר הסקוטי לואיס ספנס חמישה ספרים על אטלנטיס. לפי ספנס, היו למעשה שתי "אטלנטיס", אחת במקום שציין אפלטון בכתביו ואחרת ליד האיים האנטיליים, ואטלנטיס לא שקעה בבת אחת, אלא בשורה של אסונות טבע שנמשכו לאורך זמן.

מחקריו של ספנס במיתולוגיה השוואתית שכנעו אותו שהיה קיים קשר בין העולם החדש לבין העולם הישן עוד לפני קולומבוס; כמו כן הוא חקר גלי הגירה גדולים שהגיעו לאירופה מהמערב 25,000 שנה לפנה"ס ("קרו מאניון"), 14,000 שנה לפנה"ס ("התרבות המגדלנית") ו-10,000 שנה לפנה"ס ("האזילים-טראדנוסיים"), והגיע למסקנה שכולם היו תוצאות של בריחת פליטים מאטלנטיס.

התרבות של אטלנטיס לפי ספנס (בניגוד לזו של דונלי) הייתה תרבות של תקופת האבן המזכירה את התרבויות הקדומות של מקסיקו ופרו.

לפי אדגר קייסי

אדגר קייסי (1945-1877) נחשב למדיום, נביא ורואה נסתרות (אבל גם לשרלטן ומאחז עיניים, אם להאמין לג'יימס ראנדי, "מכסח המדיומים" הידוע, שבין היתר פעל לא מעט לחיסול הקריירה של אורי גלר). הוא החל את דרכו במופע היפנוזה נודד, והשמיע בימי חייו אלפי תחזיות ונבואות במגוון נושאים. בין השנים 1944-1924 הוא הרבה לדבר על אטלנטיס. אטלנטיס של קייסי, או "פוסיידה" (על כל המשתמע מההקשר...) הייתה ערש התרבות, ציוויליזציה עליונה ומצוידת במיטב חידושי הטכנולוגיה שאנו מיטיבים להכיר מספרות המד"ב (וחלקם קיימים היום). לפי קייסי, ניצול לרעה של חידושים אלה היה הסיבה לחורבנה של אטלנטיס, מה שהתפרש כחזון לעתיד ואף אזהרה מפני ניצול לרעה של טכנולוגיה בימינו-שלנו. אגב, אטלנטיס של קייסי שקעה בים בדיוק במשולש ברמודה.

קייסי ניבא, בין היתר, שב-1968 או 1969 יעלו שוב חלקים מ"פוסיידה" מן הים, ואכן, שורה של תגליות ארכיאולוגיות שנעשו ב-1968 בבימיני שבאיי בהאמה התפרשה כהוכחה להתגשמות הנבואה, מה שמראה שבכלל לא צריך להיות סופר מד"ב כדי להמציא מיתוס.

התיאוריה השנייה

כאמור, קיימת תיאוריה שלפיה אטלנטיס לא הייתה אי בים, אלא יבשה ששכנה באזור באפריקה שהיה בעבר מכוסה מים. רוב המאמינים בתיאוריה זו מסתמכים על שינויי אקלים באפריקה. למשל, מחקרים גילו שהסהרה הייתה קרקעיתו של ים עתיק, שחרב מאז. הארכיאולוגית קרלה סייג' טוענת שיש סבירות גבוהה מאוד לכך ששם שכנה היבשת האבודה, והיא לא היחידה המאמינה בתיאוריה זו.

קיימות סברות נוספות רבות שממקמות את אטלנטיס באזורים שונים של איים בים - למשל סנטוריני, האתר המועדף בין היתר על הסופר ארתור סי. קלארק. קלארק אף מנמק את תיאוריית סנטוריני בכך שאסון סנטוריני טרי יותר בזיכרונם של עמי הים התיכון (כפי שרעידת האדמה שהתרחשה בסאן פרנציסקו ב-1906 טרייה בזיכרון יותר מקודמתה שהתרחשה ב-1886).

 

 

החיפוש אחר אטלנטיס סיפק חומר רב לספרות ולקולנוע, החל מקפטן נמו של ז'ול ורן (שטען כי הוא בא מאטלנטיס אם כי היה כנראה בן אצולה הודי שמרד באימפריה הבריטית) ועד לדוגמה הקולנועית האחרונה, "אטלנטיס-האימפריה האבודה".

לפי הסידרה "סטארגייט אטלנטיס", אגב, אטלנטיס היא העיר האבודה של הקדמונים, הנמצאת בגלקסיית פגסוס...

 

אז נניח שהחלטתי לארגן משלחת שתצא לחפש את אטלנטיס, איפה בדיוק כדאי לי להתחיל?

במשולש ברמודה

בבימיני **לינק**

בבוליביה **לינק**

ועוד היד נטויה...

אל דוראדו

עוד עיר אבודה מפורסמת היא "אל דוראדו", או בעברית "המוזהב", מיתוס בין 500 שנה שאיבד הרבה מחשיבותו אבל שמור לו מקום של כבוד בהיסטוריה של "העולם החדש".

הכול התחיל כאשר במאה ה-15 נפוץ סיפור על מלך או כוהן גדול של שבט המואיסקה הדרום אמריקני, שנהג לכסות את כל גופו באבק זהב לצורך טקס דתי שהתקיים ליד אגם גואטוויטה, לא הרחק מבוגוטה שבקולומביה של ימינו (הוא כנראה לא ידע שבסרט "גולדפינגר" מתה מזה מישהי - אל תנסו את זה בבית!) השמועות על הטקס חוללו בהלה לזהב בקרב הספרדים והם נהרו לאזור בהמוניהם. תקוותיהם למצוא מכרות זהב עשירים או ערי זהב התבדו עד מהרה - כל הזהב של המואיסקה הגיע ממקור חיצוני, שלא התגלה עד היום. התוצאות היו הרסניות גם למחפשי הזהב המאוכזבים ועוד יותר מזה לילידים, שהושמדו בהמוניהם ע"י מחפשי הזהב.

השם "אל דוראדו" הפך בהדרגה למשל לארץ מיתולוגית שבה מצויים זהב ואבנים יקרות בשפע אגדי ונעשו ניסיונות רבים לחפש למצוא אותה, אך ללא הצלחה.

פרנסיסקו אוריאנה (ראה "גולגולת הגביש"?) וגונזלו פיזארו יצאו בעקבות האגדה מקיטו בשנת 1541, במשלחת מפורסמת והרת אסון אל אגן האמזונס, וכתוצאה מכך הפך אוריאנה לאדם הראשון שידוע כי שט בנהר האמזונס לכל אורכו עד פיו.

אחד מהידועים במחפשים היה סר וולטר ראלי, שבשנת 1595 זיהה את העיר כשוכנת לחופי אגם פארים בגיאנה, היא נזכרת בין היתר ב"גן העדן האבוד" של ג'ון מילטון וב"קנדיד" של וולטיר. סברתו של ראלי, אגב, הופרכה ע"י הגלאי הגדול אלכסנדר פון האמבולדט במהלך מסעו בדרום אמריקה (1799-1804).

אוואלון

אוואלון (באנגלית: Avalon; מקלטית: Abal, תפוח) הוא אי אגדי הממוקם באיים הבריטיים.

על פי הפולקלור הבריטי, ביקר ישוע באי יחד עם יוסף הרמתי, ובמקום זה נבנתה הכנסייה הראשונה בבריטניה. כיום מזהים את מיקום שרידי גלאסטונברי עם אוואלון.

לפי אגדות המלך ארתור, אוואלון הוא האי של גבירת האגם ומקום קבורתו של המלך ארתור, שהובא לאי בסירה על ידי אחותו למחצה מורגן לה פיי. על פי חלק מהאגדות ארתור אינו קבור באי אלא ישן בו עד שיזדקקו לו שנית.

חלק מחוקרי האגדות הארתוריות סבורים שמדובר באימוץ אנגלי של אגדות קדומות יותר. על פי סברה זו המילה "אוואלון" מקורה במילה הקלטית הקדומה "אנווין" (Annwyn) - שמה של ארץ הפיות או "העולם התחתון". ג'פרי ממונמאות' פירש את שם האי כ"אי התפוחים" - על פי המילה הקלטית לתפוח, או המילה הוולשית לתפוח ("אפל" - Afal).

החל מתחילת המאה ה-11 מזוהה מקום קבורתו של ארתור עם גבעת גלסאטונברי טור, שהייתה באותה עת אזור מוקף ביצות, והגבעה עצמה הייתה מעין אי באזור הביצות. לפי ג'רלד איש ויילס, בתקופת מלכותו של הנרי ה-2 נערך במקום חיפוש אחרי ארונו של ארתור ביוזמת אב מנזר גלאסטונברי, הנרי דה סאלי. בעומק של חמישה מטרים התגלה (על פי המסופר) ארון עץ ועליו כתוב: Hic jacet sepultus inclitus rex Arthurus in insula Avalonia ("כאן קבור המלך ארתור באי אוואלון"). הארון ושרידיו של ארתור נקברו מחדש בטקס במנזר גלאסטונברי בנוכחות המלך אדוארד ה-1 והפכו לאתר עלייה לרגל עד הרפורמציה בתקופת הנרי ה-8.

התיאור הזה נחשב למעשייה חסרת בסיס במציאות, הן בשל נוסח הכתובת המתאים למאה ה-10 ולא למאה ה-6, והן בשל העדר מסמכים נוספים המתארים את האירוע. 

שנגרי לה

 

 

 

טארן ודרה

 

לפי "אנדרומדה" של ג'ין רודנברי, טארן-ודרה הייתה בירת ברית המערכות הישנה והמטה של רבים מהגופים המינהליים של הברית, כולל המשמר העליון, אוניברסיטת כל המערכות והמשרד לרווחת הציבור. מאז ניתוקה מה-Slipstream במהלך המרד הניטשיאני, כל הניסיונות למצוא אותה שוב נכשלו וגורל העיר ותושביה נשאר בגדר תעלומה מוחלטת. מובן שזה לא מנע מקפטן דילן האנט לצאת למסע חיפושים אחריה.  

ג. המלך ארתור

 

סר ג'פרי ממונמאות', שניסה לכתוב את ההיסטוריה של בריטניה החל מהמאה ה-11 לפנה"ס, נחשב למקור המהימן ביותר לאגדות המלך ארתור. הדיוק ההיסטורי שלו שנוי במחלוקת, בלשון המעטה, אבל הוא האיש שהפך את ארתור מסיפור אגדה לגיבור היסטורי בספרו "ההיסטוריה של מלכי בריטניה", שיצא בראשונה בערך בשנת 1138.

ג'פרי "סחב" כמה מיתוסים וולשיים והיסטוריה המפוקפקת של מנהיג אמיתי בשם ארתור, שחי בוויילס במאה השישית, אבל למעשה בדה את כל הסיפור כולו, ואז הציג אותו כהיסטוריה אמיתית של בריטניה. זו הייתה אחת הרמאויות המוצלחות ביותר בהיסטוריה. במשך מאת שנים האמינו האירופים לבדיה זו של האדרה עצמית, שרוממה את בריטים למרום אילן היוחסין של הרומאים או היוונים. גם היום נממדים מלכי בריטניה לפי אמות המידה שהמציא המהנדס התרבותי בעל הדימיון הזה. ג'פרי המציא את אוואלון (בלטינית "מקום של תפוחים"), את החרב קאליבורן (מ-Caladfwlch, "ברקים קשים בוולשית), ואת מורגן לה פיי ("הפיות" בצרפתית), את מרלין וגווינוור (מgwenhwyfar-, "בוגד" בוולשית, ומקור השם המודרני ג'ניפר). הוא גם הפך את הגיבור הוולשי מדרוט לנבל המרושע מורדרד. בגירסאות מאוחרות יותר הוחלף פרסיוול בגלהאד כמוצא הגביע, אביריו של ארתור הפכו למקביליהם של שליחיו של ישו ונרמז ייתכן שהמלך ארתור הוא גלגולו של ישו.השינוי המשמעותי ביותר היה הפיכת דמותה של מורגן לה פיי ממרפאה מאושרת ומיטיבה למכשפה נואפת, אפלה ששכבה ביודעין עם אחיה..

כיוון שמיתוס המלך ארתור ידוע ומתועד היטב, לי אין הרבה מה לחדש בעניין, ולכן אסתפק בסקירה קצרה. כן, היה מלך (אני לא יכולה להתחייב על זה ששמו האמיתי היה ארתור, אבל זה בסדר, אין אף אחד שיכול) שחי באנגליה במאה ה-9 לפנה"ס, ובעזרת אביריו הנאמנים איחד את כל האחוזות של האבירים והאצילים למיניהם לממלכה אחת, הושיב אותם סביב השולחן העגול ושלח אותם לחיפוש אחרי הגביע הקדוש, מיתוס ידוע בזכות עצמו (שזכה לריענון בין היתר בזכות "צופן דא וינצ'י" של דן בראון-ספר שדניאל ג'קסון קרא ללא ספק...).

הסיפור מתחיל כשארתור הנער, שנולד כנסיך, נאלץ לחיות כנושא כלים פשוט מאימת המלך וורטיגרן. הוא שמע את האגדה של החרב הקסומה הנעוצה באבן, הלא היא אקסקאליבר, שמי שיצליח לשלוף אותה מהאבן יהיה מלך אנגליה. רבים ניסו את מזלם ונכשלו, ורק ארתור, למרבה הפלא, הצליח, כנראה בהתערבותו של הקוסם מרלין, איש סודו של המלך אותר פנדראגון (או לפי אחת הגירסאות, בראן). לא ברור, אגב, למה בחר מרלין דווקא בארתור הצעיר וחסר הניסיון. ארתור החל לאסוף אליו את האבירים והאצילים שהסתובבו בארץ, ובהדרגה הצליח לאחד את כולם. עם מותו הובל ארתור אל האי המסתורי אוואלון (מקור השם הוא כנראה אנווין, השאול הקלטית, או "אינסולה אפלוניס", הוא "אי התפוחים", או גן עדן), ושם הוא יושב ומחכה עד שיקראו לו לבוא ולמשול שוב על בריטניה.

ואם הסיפור הזה נשמע לכם מוכר, סימן שאתם מכירים את מודל הגיבור המיתולוגי של ג'וזף קמבל...

אז איפה נגמר כאן המיתוס ומתחילה המציאות? תשפטו בעצמכם. עובדה שאנגליה מאוחדת עד היום...

ארתור הפך לגיבורן של אגדות רבות, ושמות כגון אקסקאליבר, אוואלון, השולחן העגול, גבירת האגם, ושמות כגון מרלין, גווינביר, לאנסלוט, גאלהד, פרסיבל ("המלך הדייג"), ועוד, משמשים עד היום את הסופרים והמשוררים ולא רק בתחום המד"ב.  

למידע נוסף הקישו כאן

גירסה אחרת ושונה למיתוס המלך ארתור נחשפת לאורך העונה התשיעית של "סטארגייט ס"ג-1" והיא פותחת את העונה בשני הפרקים הראשונים וסוגרת אותה בשלושת הפרקים האחרונים, עם עוד אזכור אחד באמצע. 

הכול מתחיל כשוואלה מאל דוראן, כנראה אחת מעשרת האנשים המבוקשים ביותר בכמה וכמה גלקסיות, דורשת מדניאל לסייע לה בפענוח כתובת על לוח שעשויה להוביל למקום מחבואו של אוצר. מה שדניאל מפענח הוא חלק מרשימה של הקדמונים שעזבו את הארץ עם פינוי אטלנטיס. שם הוא מוצא את השם מרדין, הלא הוא מרלין. וכך הוא מתחיל לשלב שני מיתוסים עתיקים - מיתוס אטלנטיס ומיתוס המלך ארתור. שימו לב לציטוטים הבאים (כל הזכויות שמורות לתסריטאים, התרגומים שלי): 

על מרלין:

"מרלין היה בעצם קדמון":

(מתוך (AVALON (1)

Arthur was then carried off in a barge by Merlin, saying he was headed for the veil of Avalon which according to legend was a magical place where the dead would meet. Now at the time some said Arthur never actually died but would in fact one day return. From what we know about the ancients it is possible that Avalon helped Arthur a mortal ascend...

(מתוך CAMELOT)

ANTONIUS: well many believe he was a wizard of darkness, he may have tried to do good but...there was always potential for great mischief in his heart... thankfully...he has neither been seen nor heard of since Arthur's departure...the library where he practiced his strange arts remains sealed to this day...

(מתוך CRUSADE)

CATRER: Merlin was working on a weapon to fight the Ori...

MITCHELL: ...he enchanted the Queen who bore Arthur

 

(האם הוא מרמז כאן שמרלין היה למעשה אביו של ארתור?)

 

על קברו של ארתור:

"קברו של המלך ארתור, שנמצא באוואלון המסתורית, נמצא בעצם בגבעה חלולה מתחת לגלאסטונברי, אתר הקבר ה'רשמי'";

(מתוך (AVALON (1)

In 1191 the monks at Glastonbury abbey claimed to find the grave of king Arthur, on the stone burial was an inlay lead cross with the inscription "Hic iacet sepvltvs inclytvs rex artvrivs in insvla avalonia" here lies the famous king Arthur buried on the isle of Avalon. The claim was not taken seriously until 1278 when Henry II ordered the grave to be exhumed, now Glastonbury a small town about 125 miles west of London has been a pilgimage for believers since...

Certain Celtic legends says that Glastonbury tore the hill overlooking the town is actually hollow and that contained within it is the underworld Avalon...

על "החרב באבן":

(מתוך AVALON (1))

JACKSON: well...King Arthur once pulled a sword from the stone as proof of his righteousness and royalty.

MITCHELL: 'Excalibur'.

JACKSON: actually that's a common misconception. See 'Excalibur' was forged by the lady of the lake at Avalon but it wasn't given to King Arthur till after the sword he pulled from the stone was broken in battle.

היחיד, אגב, שמנסה לשלוף את החרב מהאבן הוא מיצ'ל. בפרק הראשון של העונה הוא מנסה ולא מצליח; בפרק השני הוא מצליח, ומתקבל כחבר מן המניין במסדר אבירי השולחן העגול...

 

על "אבירי השולחן העגול":

(מתוך (AVALON (1)

ההולגרמה של מרלין מקדמת את פני אנשי הצוות במילים:

Welcome. Ye Knights of the Round Table. Men of honor. Followers of the path of r. Only those with wealth of knowledge and truth of spirit shall be given access to the underworld, the storehouse of riches of ambrosias Coriolanus. Prove ye worthy and all shall be revealed.

על זהותו האמיתית של ארתור:

"ארתור הוא למעשה אמברוזיוס קוריולאנוס" (השם הנכון, אגב, הוא(Ambrosius Aurelianus

(מתוך AVALON (1))

That's incredible. Certain scholars have speculated that ambrosias and Arthur are one in the same but... that would mean he was 74 years old at the Battle of Mount Badon. Its actually quite fascinating see ambrosias was the son of the emperor con(stantine)-

אגב, לפי חוקרים רבים, כמו למשל Gildas, ארתור אכן מזוהה עם אותו אמברוזיוס; לפי ג'פרי ממונמאות' הוא מזוהה דווקא עם אותר פנדראגון, דמות שלמעשה מורכבת מדמויותיהם של שני אחים, בניו של המלך קונסטנטין, והוא האיש שיזם את בניית סטונהנג'... מסובך? לא נורא...

 

על קמלוט:

(מתוך CAMELOT)

Welcome to Camelot, past and the future home of King Arthur and his round table

על מות ארתור (והתעלותו):

(מתוך CAMELOT)

MEURIK: I...I assume you know the history of the battle of Camlann?

JACKSON: Of course...where Arthur was mortally wounded by Mordred.

MEURIK: Arthur...? Mortally wounded?

ANTONIUS: Arthur defeated Mordred at the battle of Camlann, after which he and his fellow Knights set off to find the San Greal.

JACKSON: That's the Holy Grail...

על אוואלון;

(מתוך (AVALON (2)

"the Alterraians named their new home Avalon and that they built many astriaporta"

על מסע החיפוש של המלך ארתור בשאול (אנווין) בעקבות 13 החפצים הקדושים:

"אחרי ניצחון עקוב מדי בקרב לאג-וייל השלים סוף סוף ארתור את איחוד ממלכתו, והוא מוכן לשבת על כיסא מלכותו בשלום ובשלווה, אבל מרלין יודע שהאלים לא יניחו לארתור, והדרך היחידה לפייס אותם היא לקבץ את שלושת עשר החפצים המקודשים של בריטניה"...

זה, אגב, לקוח מספר בשם Enemy of God מאת Bernard Cornwell, ובכלל לא בטוח שזה חלק מהמיתוס הארתוריאני הרשמי ולא פרי דימיונו של הסופר. על כל פנים, לא מצאתי כל אזכור לכך לא בספר המיתולוגיה של בולפינץ' ולא אצל ג'פרי ממונמאות'.

(מתוך ARTHUR'S MANTLE)

JACKSON: I've been going over some of the texts we recovered in Glastonbury...

LANDRY: And?

JACKSON: Well...a lot of them seem to make oblique references to Arthurian legend... for instance the word...anawen...which shows up several times...which I believe is a variation on annwn...the Celtic underworld where King Arthur journeyed in search of thirteen sacred objects. One of which...was a cloak...

MITCHELL: What the picture of the guy with the big Blowing robes?

JACKSON: Said to render the wearer invisible... it was call the mantle of Arthur and was kept at Bardsey Island by none other than our good friend Merdin, whom we know better as...

LANDRY: Merlin.

JACKSON: Exactly

על הגלימה:

(מתוך ARTHUR'S MANTLE)

Uh-it-It makes sense, sir. Medieval historians could well have attributed the powers of the device to a cloak simply because they didn't understand it...and they could have credited its recovery to Arthur, out of deference to the king who was in power at the time. Now given what we know now, it seems much more likely that it was Merlin who actually built the device.

על הגביע הקדוש:

(מתוך CAMELOT)

no the notion that the grail was a cup or chalice particularly the one used by Christ at the last supper was...was uh late addition to the myth... see on rare accounts its described variously as a dish or platter...or in the case Von Eschenbach in outer Middle East influenced chroniclers as a stone that fell from the Heavens...

 

וזו רשימת החפצים המלאה לפי סידרת Lords of Avalon מאת Kinley MacGregor  

1. אקסקאליבר - החרב שנושאה לא ייהרג (וגם לא ידמם כל עוד גם הנדן ברשותו). 

2. הסל של גראנהיר - נוצר כדי להאכיל את צבאו של פדראגון. מזון לאחד שמושם בו הופך למזון למאה. 

3. הקרן של בראן - בן זוגו של הסל, גביע שמספק מים ויין לנצח לכל הלוגם ממנו. 

4. האוכף של מוריגאן (שם שאף הוא כבר נזכר בסידרה) - מתנת האלה מוריגאן למרלין (פנמרלין), שהעבירה לפנדראגון. מסוגל לשאת את רוכבו מיבשת ליבשת או מזמן לזמן (= קפיצת הדרך? מכונת זמן?) 

5. האפסר של אפונה - מתנת האלה אפונה; מי שתולה אותו על עמוד מיטה בלילה, יהיה בעליו של כל סוס שהוא חושק בו בבוקר. 

6. הנול של קסוואלאן - מייצר אריג חזק מכל שיריון מעשי ידי בני תמותה. אין נשק מעשה ידי בני תמותה שיחדור בעדו. 

7. השולחן העגול - מתוצרת מרלין, השולט בשולחן שולט בעולם. 

8. האבן של טראניס - מתנת אל הרעם. חרב שמושחזת בה הופכת להיות מצופה ברעל קטלני. 

9. גלימתו של ארתור - מתנת מרלין, הופכת את הלובש לרואה ואינו נראה. אגב, גלימת היעלמות היא אלמנט די נפוץ במד"ב, כזכור, גם להארי פוטר הייתה אחת כזאת... מעניין למה בחרו יוצרי הסידרה דווקא בחפץ הזה מתוך הרשימה. 

10. הכדור של סירונה - נוצר ע"י אלת האסטרונומיה, כל המחזיק בו יראה בבירור גם בלילה החשוך ביותר. 

11. המגן של דאגדה - מעניק לאוחז בו כוח על אנושי ומיגון מפני פציעה כל עוד המגן במקומו. 

12. קאליבורן - התאומה הרעה של אקסקאליבר, רבת עוצמה ממנה ומסוגלת להשמיד את החפצים הקדושים האחרים. 

13. הגביע הקדוש - לא ברור מה טיבו ומנין בא (ראה "על הגביע הקדוש" לעיל). גדולתו היא ביכולתו להחזיר מתים לתחייה. 

בשנת 2004 עלתה למסכים גירסה חדשה למיתוס המלך ארתור, שמנסה לנתק את הסיפור מההקשר המיתולוגי ולהתמקד דווקא בהיבטים ההיסטוריים והעובדתיים. האמת? הביקורות היו די קטלניות, ודווקא מפני שכל ניסיון מהסוג הזה, במיתוס כזה, נידון לכישלון מראש. 

והערת טריוויה:

אל תגידו לי שלא שמתם לב לדימיון המדהים בין דמותו של מרלין הקוסם כפי שהיא מתוארת במיתוס לבין דמויותיהם של קוסמים ידועים אחרים, וביניהם גנדאלף (הלבן או האפור-"שר הטבעות"), דאמבלדור ("הארי פוטר") ולהבדיל אובי ואן (המבוגר, "מלחמת הכוכבים"). מיותר לציין שהדימיון אינו מקרי כלל וכלל. כמו כן שימו לב לדימיון המדהים בין גלדריאל ("שר הטבעות") לבין "גבירת האגם". 

 

ד. משולש ברמודה

 

(תמונה 29, מפה של משולש ברמודה, מתוך האנציקלופדיה של ויקיפדיה)

משולש ברמודה הוא השם שניתן לאזור באוקיינוס האטלנטי שצורתו משולשת. קדקודי ה"משולש" הם איי ברמודה בצפון, החוף המזרחי של פלורידה במערב ופורטו ריקו במזרח, ושטחו כמיליון קמ"ר. מקור השם, אגב, הוא במאמר של וינסנט גדיס (Gaddis) בשם The Deadly Bermuda Triangle, שהתפרסם בכתב העת לסיפורי הרפתקאות "ארגוסי"(Argosy) ב-1964. 

האזור הוא אחד מנתיבי הספנות העמוסים ביותר בעולם, וספינות עוברות בו מדי יום בדרכן לנמלים באמריקות, באירופה ובאיים הקריביים. גם ספינות טיול ממלאות אותו, ואניות נופש נוסעות בקביעות הלוך ושוב בין פלורידה לבין האיים. זהו גם נתיב טיס עמוס למטוסים מסחריים ופרטיים המגיעים לכיוון פלורידה, האיים הקאריביים ודרום אמריקה מנקודות בצפון.

 

אגדת משולש ברמודה החלה כבר במאה ה-15, בתקופת השיא של הסחר בין ספרד לבין מה שכונה אז "העולם החדש". עונת השיא של הסחר, בין יוני לאוקטובר, היא גם עונת השיא של ההוריקנים באוקיינוס האטלנטי. ספינות עמוסות לעייפה שנקלעו למשולש ברמודה בעונה זו יצאו בשן ועין, או לא יצאו כלל, לרוב מפני שהקברניטים לא ידעו כיצד להיערך לקראת הסופות ולהתמודד עמן (או אם כבר, לחמוק מהן). אפילו ספינותיו של קולומבוס דיווחו עד ב-1492 על תופעות מוזרות כשעברו במשולש ברמודה, אבל לא ניתן לאמת דיווחים אלה. 

אבל כאשר טייסים מקצועיים ומנוסים (גם על כך, אגב, יש חילוקי דעות) החלו להיעלם באזור על מטוסיהם, זה כבר היה סיפור אחר, ואנשים החלו לטעון שלא ייתכן שמדובר בצירופי מקרים. כך הלך המיתוס וצבר תאוצה, ובמקביל החלו חוקרים רבים (גם כאן לא כולם חריגים ותמהוניים או סתם אנשי שוליים) לנסות למצוא פתרון לתעלומה. העובדה שלחלק מההיעלמויות לא נמצא עד היום הסבר מניח את הדעת תרמה את חלקה להגברת אווירת המסתורין. משמר החופים האמריקני, לעומת זאת, דווקא גורס שיחסית לאזור הומה תנועה כמו ה"משולש", מספר התאונות והאירועים המוזרים כלל אינו חורג מממוצע... אז למי להאמין?  

המעוניינים יכולים לעיין ברשימה מלאה של כל הספינות והמטוסים שנעלמו במשולש ברמודה, וברשימה של חוקרים ומחקרים עדכניים בנושא. מובן שספריו של צ'רלס ברליץ הם בגדר קריאת חובה לכל המתעניין.  

באופן כללי, אפשר לומר שהחוקרים מחפשים את הפתרון בשלושה כיוונים: 

בים 

הסבר אחד תולה את האשמה בשאריות טכנולוגיה מהיבשת המיתולוגית האבודה אטלנטיס. מבנה הסלעים השקוע המכונה דרך בימיני ליד האי בימיני שבאיי בהאמה, הנמצא בתוך המשולש לפי הגדרות מסוימות, קשור לפעמים לסיפור אטלנטיס. חסידיו של המדיום כביכול אדגר קייסי רואים את נבואתו שאטלנטיס תתגלה בשנת 1968 כמתייחסת לגילוי דרך בימיני. המאמינים מתארים את המבנה כדרך, קיר או מבנה אחר, אולם הגיאולוגים סבורים שמקורו טבעי. 

ביבשה 

מאפלטון ועד בעל בק

 

באוויר 

כלומר - בחלל  

אחת הסברות היא שהאחראים לאירועים המוזרים במשולש ברמודה הם כוחות מהחלל החיצון, ובמילים אחרות-חייזרים (מה, אין להם מה לעשות בחיים חוץ מלהציק ליורדי ים תמימים?) וזוהי, כמובן, סברה פופולארית מאוד שסיפקה חומר לסרטי מד"ב רבים. גם הסידרה "תיקים באפלה" הקדישה לה פרק ("כל הדברים"), ושילבה אותה בתורת הקנוניה שהיא החוט המקשר של הסידרה. 

משולש ברמודה ואזור נוסף באוקיינוס השקט קשורים מזמן לכלי טיס, כלי שיט ובני אדם נעדרים. כל מה שנלכד בתופעה זו שטרם נמצא לה הסבר נעלם לנצח. לאן הם הולכים? לפי אסכולת מחשבה אחת, הם "לכודים בין ממדי זמן" ב"אין מוצא". ההיעלמויות מקריות ולא מכוונת, והקרבנות פשוט היו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.

"משולש ברמודה" הוא אחד משני פורטלים המשמשים חייזרים דמויי אדם למעבר מכוכב הלכת שלהם לשלנו. משולש ברמודה איננו בעצם משולש. כאשר הוא ב"מופע", הוא נמצא תנועה מתמדת ובעוצמה (ברוחב שלבין 1.6 ל-2.4 ק"מ). ההיעלמויות מתרחשות כאשר נלכדים במרכז או בין שתי הטבעות הראשונות המקרינות כלפי חוץ.

האירוע מתרחש 25 פעמים בשנה ונמשך 28 דקות במשולש ברמודה. במשולש הפאסיפי הוא מתרחש רק 3 פעמים בשנה. משולש ברמודה והמשולש הפאסיפי קשורים למשולשים אחרים הקיימים בכל רחבי היקום. הטכנולוגיה של החייזרים דמויי האדם מאפשרת להם להשתמש בדחיסת זמן באנרגיה סולארית וביכולת לצמצם חיכוך במסעות על פני מרחקים עצומים. המסע מכוכב הלכת שלהם לכדור הארץ אורך 24 שעות.

ניתן לתאר את ה"חורים זמן" הללו כ"אקורדיון בתנועה". כאשר "חור בזמן" נדחס, החללית נכנסת לקצהו האחד וכאשר ה"חור בזמן" מתפשט, החללית נמצאת בקצהו האחר, יוצאת מ"חור בזמן" אחד ונכנסת לאחר. החייזרים דמויי האדם יודעים בדיוק איזה "חור בזמן" דחוס, בכל רגע נתון.

לפרטים נוספים הקישו כאן. 

ולפרט טריוויאלי: זוכרים שהטייסים שהוחזרו על מטוסיהם ב"מפגשים מהסוג השלישי" היו בין אלה שנעלמו על מטוסיהם במשולש ברמודה ("טיסה 19")? 

ה. טונגוסקה

 

המדענים עוסקים זה זמן רב בחקר השביטים, האסטרואידים, המטאורים והמטאוריטים למיניהם, מסלוליהם, ההסתברות שאחד מהם יפגע בכדור הארץ וההרס העלול להיגרם כתוצאה מפגיעה כזאת, והחשש מפני פגיעה של גופים מן החלל בכדור הארץ כבר סיפק חומר למספר לא מבוטל של סרטי מד"ב.

אירוע פגיעה כזה שקרה במציאות, ומילא תפקיד לא מבוטל בתורת הקנוניה של "תיקים באפלה", הוא הפיצוץ האדיר שאירע בשמי טונגוסקה שבסיביר ב-30 ביוני 1908. עדי הראייה דיווחו על רעש מחריש אוזניים, אש ותמרות עשן (הרבה דם לא היה שם, למרבה המזל - הפגיעה הייתה באזור לא מיושב), ועל ערפל שעלה מעצים חרוכים וכיסה את השמים.

 

פריצת מלחמת העולם הראשונה גרמה להזנחת חקר הפיצוץ, והוא התחדש רק בשנות ה-20'. רק כאשר התאפשר חידוש המחקר בכלים מדעיים מודרניים יותר, נדונו שאלות כגון ממדי העצם שהתפוצץ מעל טונגוסקה, מהירותו, עוצמת הפיצוץ וכו'. אם נזכור שאת הכחדת הדינוזאורים מייחסים לפגיעת מטאור, הייתכן, למשל, שגם חורבן סדום ועמורה נגרם ע"י פגיעת מטאור? והאם אירועים אסטרונומיים כאלה הם המעוררים אמונות בחרון אף אלוהי, אמונות המועברות מדור לדור?

מדהים, אגב, שעל אף שהסיפור טרי יחסית (פחות ממאה שנה), והאירוע כבר תועד ונחקר היטב (למרות שאין תצלומים), עדיין לא נמצאה תשובה מניחה את הדעת לשאלה מה באמת קרה בטונגוסקה בבוקר 30 ביוני 1908. אולי חור שחור? ואולי אנטי-חומר?או כוכב שביט? ואולי התרסקה שם חללית גרעינית של חייזרים? ואולי לאף אחד לא איכפת באמת? ההימור שלי הוא שככל שיחלוף הזמן, העובדות ישקעו עמוק יותר ויותר מתחת למעטה המסתורין ובעוד כמה מאות שנים אף אחד לא יאמין שהאירוע באמת התרחש. והרי לכם מיתוס.  

נספח: איך להתמודד עם אירוע פגיעה

 

האיום 

האיום מתגלה 

האזהרה 

ניסיון להזהיר (בדרך כלל לשווא) 

העימות 

מריבות ועימותים - להתריע או לא להתריע, לפוצץ או לא לפוצץ, ואם כן איך... 

ההתמודדות 

הגיבור/ים יוצא/ים להשמיד את האיום (תוך הקרבה עצמית) 

הערות 

אם הבחנתם במטאור/מטאוריט/כוכב שביט המתקרב לכדור הארץ ואתם רוצים לנסות לפוצץ אותו לרסיסים בתקווה שרובם יישרפו באטמוספירה, ראו הוזהרתם! יש מדענים הסבורים כי עדיף פגיעה גדולה אחת בארץ על פני פגיעות קטנות מרובות באטמוספירה, כיוון שכדור הארץ הוא בולם זעזועים טוב יותר. 

לרשימה.דוגמאות הקישו כאן  או על אחד הקישורים הבאים::

 
2012
Cosmic Shock
אש בשמים*
ארמגדון
היום שאחרי מחר
סופרנובה (מס)
פגיעה קטלנית
שמש

 

3. איך יוצרים מיתוס חדש: יוצרי המיתוסים המודרניים

 

מסע בין כוכבים

 

מבוא

 

יוג'ין וסלי "ג'ין" רודנברי היה בין היתר טייס, שוטר, וחובב מדע בידיוני מילדותו. הוא הגדיר את עצמו כ"הומניסט חילוני" והיה חבר ב-CSICOP וב-The Council for Secular Humanism, כמו סאגן ואסימוב. כאשר החליט לעסוק בכתיבה, כתב גם ספרים ותסריטים לסדרות טלוויזיה שלא היו קשורים למדע בידיוני. רצה הגורל ובאותה התקופה היה המירוץ לחלל בין ארה"ב לבריה"מ בשיאו, וכך, אחרי כמה ניסיונות כושלים, נולד הפיילוט לסידרה הראשונה שנודעה לימים בשם "מסע בין כוכבים".

למרות שרודנברי הוא האדם המזוהה ביותר עם יצירת "מסע בין כוכבים", חלקו ביצירה בפועל עודנו שנוי במחלוקת. רודנברי ושותפו להפקה, ג'ין קון, יחד עם היועץ די. סי. פונטנה, הרבו לשכתב את עבודותיהם של סופרים ידועים רבים שתרמו תסריטים לסידרה, וביניהם רוברט בלוך ("Wolf in the Fold"), ריצ'רד מאתסון ("The Enemy Within"), הארלן אליסון (שתרם את הסיפור לפרק שנחשב לאחד מהטובים ביותר ("The City on the of Edge Forever"), דייוויד ג'רולד, שכתב את "The Trouble with Tribbles", שנחשב לאחד הפרקים האהובים ביותר וזכה למחוות רבות בהמשך, וביניהן "Trials and tribble-ations" מסידרת "הדור הבא", וכנראה שימש מקור השראה גם לפרק Zero Hour מהעונה ה-8 של "סטארגייט" שבו מכניסים לפיקוד צמח תמים לכאורה שהולך ומתפשט ללא מעצורים (תוך קריצה ל"חנות קטנה ומטריפה"), ותיאודור סטארג'ון (Amok Time, Shore Leave) שלזכותו אף נזקפת העלאת רעיון ה-Prime Directive.

לכן אין להתפלא כל כך ששותפיו של רודנברי האשימו אותו בנטילת קרדיט רב מדי לעצמו, כנראה מתוך שאיפה עזה לזכות בהכרה גם כסופר רציני, ועד כדי כך כעסו עליו שאפילו לא הופיעו להלווייתו. מה שכן, הוא זכה שייקרא על שמו אסטרואיד – 4659 Roddenberry. אשתו השנייה-אלמנתו-ממשיכת דרכו היא השחקנית לשעבר מאג'ל בארט-רודנברי, שנודעה בעיקר כלוקסנה טרוי, אמה הבטאזדית של היועצת דיאנה טרוי, וכקולו של המחשב, אך גילמה עוד כמה תפקידים קטנים בסידרה לדורותיה.

רודנברי אמנם נפטר ב-1991, אבל רוחו ממשיכה לרחף מעלינו (גופתו נשרפה ואפרו פוזר בחלל...)

בחייו וגם אחרי מותו נכתבו ספרים לאין ספור (ועדיין נכתבים) על היקום של הסידרה, אבל רובם ככולם מבוססים על הסידרה ולא להיפך.

ואין לשכוח שיוצרי "מסע בין כוכבים" בחרו להשתמש במינוחים מעולם הספנות והימאות ואלה בתורם חזרו לתחום חקר החלל, במעין סגירת מעגל.

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

1. הרקע

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

א. המיתוס שלפני המיתוס או ההיסטוריה האנושית לפי מב"כ

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

הפרדיין נחשבים לוודרנים מפותחים וגם למין התבוני הראשון בגלקסיה. לפי טראנס ג'מיני, ייתכן שהייתה להם גם יד בבריאת היקום. הם מתוארים כיצורים נוכחים תמיד, בעיקר בתקופות מכריעות בהיסטוריה הגלאקטית (כגון נפילת קהיליית המערכות). לפי האגדה הוודרנית, נפיל קהיליית המערכות הייתה חזויה מראש, כמו גם בואם של "רוח התהום" וצבאות המגוג. איום מסדר הגודל הזה בישר אבדון לכל המינים התבוניים ביקום, אלא אם כן יתאחדו.

 

3. חברה

 

יוצרי "מסע בין כוכבים" לדורותיה תמיד התגאו בעקרונות השיוויון החברתי (בין מינים ובין גזעים), הצדק והמוסר שניסו לשלב בסידרה, ואף זכו על כך בפרסים רבים. אחת הסיבות לכך הייתה ההרכב המגוון מבחינה אתנית של הצוותים, נציגי גזעים ומינים שונים, אנושיים ולא אנושיים, שכולם חיו בשלום ובהרמוניה. אכן תמונה אידיאלית. האמנם?

ביקום של "מסע בין כוכבים" יש המון חברות, עמים וגזעים ממינים שונים. חלקם מאובחנים בצורה סטיריאוטופית ביותר (הפרנגים=חמדנות, הבורג =Resistance is Futile), אבל חלקם קיבלו היסטוריה (ומיתולוגיה) מפותחות. להלן כמה דוגמאות.

באג'ורים

בורג

דומיניון

וולקנים

ניטשיאנים

פרנגים

קלינגונים

קרדאסים

רומולאנים

 

וראה גם:

 

רומולאנים

באג'ורים

בורג

קרדאסים

פרנגים

ושימו לב איך נציג האויב הגדול ביותר של סידרה אחת, שהפך לאוהב, תמיד נבחר להצטרף לצוות של הסידרה הבאה בתור (ראה "7 מ-9" ב"וויאג'ר")...

ל"ג'יימס בונד", למשל, יש יתרון על פני הסידרה הקולנועית של "מסע בין כוכבים" במירוץ על ההתמודדות עם הנושאים החברתיים הבוערים של התקופה בגלל מספר הפרקים הרב יותר, והדבר בא לידי ביטוי בעיקר בשינויים שחלו בדמויות הנבלים לאורך השנים בהשראת התפתחויות ההיסטוריות; כמו כן יש לציין שבונד של פלמינג היה בתחילת דרכו חזיר שוביניסט וימני קיצוני ששנא את ה"ביטלס" ואף לא טרח להסתיר זאת, כפי שיוכיח הציטוט הבא מהסרט "גולדפינגר":

"My dear girl, there are some things that just aren't done. Such as drinking Dom Perignon ´53 above the temperature of 38 degrees Fahrenheit. That's as bad as listening to the Beatles without earmuffs."

אבל אל דאגה, עם הזמן זה עבר לו והוא הפך להיות פוליטיקלי קורקט עד כדי גועל נפש, עד כדי כך שהוא אפילו מקבל בלי בעיות את העובדה שיש לו מפקדת ומתפתחים ביניהם יחסי בן-אם. אגב, לא בטוח שפלמינג היה מאשר.

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

לצוות של ה"אנטרפרייז", הסידרה הראשונה מבחינה כרונולוגית, מצטרפים הקצינה הוולקנית ט'פול (שהיא אם-אמו הקדמונית של ספוק), הרופא הדנובולני פלוקס, קצינת קשר יפנית (ע"ע סולו), שחור, בריטי ואמריקני (ע"ע בונז ומקוי). המפקד (אולי לא לדעתה של ט'פול...) הוא אמריקני לבן.

 

מב"כ-TOS

 

בצוות של הסידרה המקורית חברים מר ספוק (אב וולקני, אם אנושית), סקוטי (סקוט), יפני (סולו), אפריקנית-אמריקנית (אוהורה, שהנשיקה שלה עם קירק הייתה כזכור הנשיקה הבין-גזעית הראשונה שנראתה בטלוויזיה האמריקנית) ורוסי (צ'כוב, בתקופת השיא של המלחמה הקרה והמירוץ לחלל). לכאורה, מה יכול להיות אידילי יותר מזה? אה, כן, המפקד הוא אמריקני לבן.

 

מב"כ-TNG

 

בצוות של "הדור הבא" חברים דאטה האנדרואיד (מחליפו של ספוק כקול ההיגיון), וורף (הקלינגוני הראשון בצי הכוכבים), וג'ורדי לאפורג' (גם שחור וגם עיוור), והיועצת טרוי; המפקד הוא אמריקני לבן, אם כי ממוצא אירופי (שנחשב כנראה למיוחס יותר גם במאה ה-25), וזאת בדיוק בתקופה שבה רוב הנבלים בסרטי ג'יימס בונד, למשל, היו אירופים.

הוולקנים, אגב, נעלמו. בסרט הקולנוע החדש (2009), המתרחש למעשה בתקופת הסידרה המקורית, מתברר שעולם הבית שלהם הושמד והם נכחדו.

 

מב"כ-DS9

 

ח"ע 9 היא תחנת חלל קרדאסית לשעבר בשליטת הפדרציה, צוותה מעורב ומתגוררים בה בני מינים רבים – בין היתר קלינגוני שחור, באג'ורית, טרילית, משפחה פרנגית שלמה ומשנה צורה. המפקד הוא המפקד הוא קצין אנושי בצי הכוכבים, אמריקני, אמנם שחור, ובעלילת הסידרה אכן נעשו ניסיונות לשלב איזכורים למתחים הבין-גזעיים (בעיקר בפרקים המתרחשים בארץ).

 

מב"כ-וויאג'ר

 

בצוות של ה"וויאג'ר" אנו מוצאים את שבע מתשע (בורג), וגם וולקני שחור (נדמה לי שבפעם הראשונה...) המפקדת היא אישה.

 

מב"כ-אנדרומדה

 

גם ב"אנדרומדה", שאף היא פרי רוחו של רודנברי אך מתרחשת לכאורה הרבה יותר מאוחר בעתיד, הצוות מגוון מבחינה גזעית (אחד אמריקני לבן, אחת אנדרואידית שמגולמת ע"י שחקנית ממוצא פיליפיני, אחד מגוג, אחד ניטשיאני, ואחת בלתי מוגדרת), אבל המפקד הוא בכל זאת... כן, ניחשתם, אמריקני לבן (תיקון, לכאורה הוא ממוצא מעורב - אמו באה מעולם שבו הכבידה גבוהה; בהמשך אנו מגלים שהוא בכלל "פרדיין", אז טכנית, הוא המפקד היחיד ביקום של מב"כ שאינו אנושי לגמרי).

 

ב. מעמד האישה

 

הדמויות הנשיות בסידרה לדורותיה עשו דרך ארוכה מקישוטים בחצאיות מיני שאומרות "כן המפקד" ו"לא המפקד" (כן, אפילו אוהורה, למרות שהייתה גם אישה וגם שחורה, וטרוי לא היו הרבה יותר מזה) לדמויות חזקות ודעתניות כמו קירה, דאקס על שני גילגוליה, ג'יינוויי וט'פול.

מצד שני, לכל אורך הדרך נראו בסידרה נשים אדמירליות, למרות שכמעט ולא היו נשים בדרגי הביניים של הפיקוד, להוציא אולי את טאשה יאר, קצינת הביטחון שקדמה לוורף, וד"ר בוורלי קראשר, שלמיטב זיכרוני הייתה האישה היחידה בשרשרת הפיקוד של ה"אנטרפרייז" שזכתה גם לפקד על הספינה בפועל, ולו רק לזמן קצר. גם ב"אנטרפרייז" נראתה באחד הפרקים ספינה-תאומה של ה"אנטרפרייז" שהמפקדת שלה הייתה אישה.

כל זה מעורר תהייה כיצד בכלל הגיעו אותן אדמירליות למעמדן הבכיר ומסביר, אולי, חלק מהמקרים הרבים שבהם קירק, פיקארד, סיסקו, וגם ג'ונתן ארצ'ר מ"אנטרפרייז" ודילן האנט מ"אנדרומדה") סירבו לציית לפקודות שלא מצאו להן צידוק מוסרי או שהיו בבחינת "בלתי חוקיות בעליל", והסתבכו בצרות בגלל זה (עד שהתברר, כמובן, שהצדק היה עמם).

בסרטי הקולנוע של מב"כ כן שובצו נשים בדרגי הפיקוד (קירסטי אלי באחד מתפקידיה הראשונים ופרסיס קמבאטה שנעלמה מאז ונפטרה), ובסרט האחרון "נמסיס" אנו למדים שג'יינוויי קיבלה העלה בדרגה, האמת? מגיע לה... נדמה לי שהיא האדמירלית היחידה ביקום של "מסע בין כוכבים" שידוע לנו כיצד הגיעה למעמדה הרם. היא נותנת פקודות לפיקארד והוא מציית. אגב, בסרט הקולנוע החדש והאחרון של מב"כ, מעמדה של אוהורה קיבל שידרוג רציני (במקביל להתארכות הבגדים...) ואפילו נתנו לה רומן עם ספוק.

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

הן חברת הלוחמים הקלינגונית והן החברה הרוחנית הבאג'ורית מתוארות כשיוויוניות יותר כלפי נשים. החברה הראשונה מטריארכלית ובה הנשים הן השליטות במשפחה ולוחמות כשוות לצד הגברים; בשנייה הן יכולות להגיע למעמד של מנהיגה רוחנית עליונה, גם לטוב (אופאקה) וגם לרע (וין).

 

מב"כ-וויאג'ר

 

ראה קפטן (בהמשך אדמירל) קתרין ג'יינווי, מפקדת הספינה "וויאג'ר" והקצינה הבכירה היחידה ביקום של "מסע בין כוכבים" שידוע לנו כיצד הגיעה למעמדה הרם.

 

בסרט "נמסיס" אנו למדים שקפטן ג'יינוויי הועלת לדרגת אדמירל. האמת? מגיע לה. היא נותנת פקודות לפיקארד והוא מציית.

 

ואגב, למה פיקארד לא הועלה לדרגת אדמירל? זו שאלה שלא מפסיקה להציק למעריצי "מסע בין כוכבים" עד היום...

 

מב"כ-אנדרומדה

 

אנו רואים שלוש דמויות נשיות חזקות - רומי-אנדרומדה, טראנס ג'מיני ובקה ולנטיין, שכל אחת מהן בדרכה מסוגלת לסובב את דילן האנט על האצבע הקטנה, ולאו דווקא תוך שימוש בלבוש מינימלי.

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

ביקום של "מסע בין כוכבים", היחס לחריג החברתי (שהוא, כפי שכבר נאמר, אחד המדדים העיקריים לטיבה האמיתי של חברה) באמת אינו שונה מהמקובל אצלנו כפי שהיינו רוצים לחשוב, ולא רק בחברות האנושיות.

לכאורה החברה היחידה שמסוגלת לקלוט את כל החריגים היא החברה האנושית, וליתר דיוק המסגרת הנוקשה של צי הכוכבים, אבל רובם לא מוצאים את מקומם גם שם ונאלצים להתמודד שוב ושוב עם דילמות של נאמנות כפולה.

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

בפרק Stigma מאובחנת אצל ט'פול תסמונת פ'נאר, מחלה נדירה שעלולה להביא לסילוקה מה"אנטרפרייז" ולנידויה מהחברה הוולקנית בגלל אות הקלון החברתי הנלווה אליה.

 

מב"כ-TOS

 

מר ספוק, הוולקני האולטימטיבי, נחשב למנודה בקרב בני עמו; אמו הייתה אנושית והוא התגייש לצי הכוכבים בניגוד לרצון אביו.

 

מב"כ-TNG

 

וורף הקלינגוני נחשב לבוגד מפני שלא פעל לפי חוקי הכבוד המקובלים בחברה שלו, אבל נאמנותו לפיקארד ולצי הכוכבים מעולם לא הוטלה בספק גם כאשר הועמדה במבחן.

 

מב"כ-DS9

 

משפחה פרנגית שלמה, שכל אחד מבניה חריג בפני עצמו וסובל בשל כך. אישקה, אם המשפחה, היא פמיניסטית לוחמת בעלת חוש כלכלי מחודד, המוח הפיננסי מאחורי שני נגוסים גדולים בחברה שבה לנשים אסור אפילו ללבוש בגדים; בנה רום נחשב לחלש ונחות מפי שיצר החמדנות שלו לא מפותח מספיק, אבל לעומת זאת הוא מתגלה כמכונאי מצטיין וסופו שהוא מגיע לדרגת נגוס גדול; אחיו קוורק, סמל החמדנות, נאבק כל הזמן ביצר; ואילו הנכד, נוג, הוא הקצין הפרנגי הראשון בצי הכוכבים.

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

טיר אנסאזי הניטשיאני נחשב למנודה מפני שלא פעל לפי חוקי הכבוד המקובלים בחברה שלו.

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

הנושא אינו עולה במפורש, לא בסדרות ולא בסרטי הקולנוע.

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

בפרק The Outcast, הג'נאיי הם עם נטול הפרדה מינית. בעבר הם היו זכר ונקבה, אבל בהווה הם כמעט נטולי מין. רייקר עובד בצמוד לאחת מבנות הג'נאיי, סורן, ומתפתחת ביניהם חיבה הדדית שהופכת לרומן. סורן מתוודה בפני רייקר שיש חלק מבני מינה שאכן מגלים נטייה מינית כלפי המין האחר, והיא ביניהם. רייקר משיב לסורן אהבה, כאשר הרומן האסור נחשף, סורן "נלקחת" ל"חינוך מחדש". רייקר, תוך הפרה ישירה של הצו העליון , אבל בעזרתו הנאמנה של וורף, מנסה להצילה, אבל לשווא.

ג'ונתן פרייקס, שביים את הפרק, רצה שאת הדמות יגלם גבר...

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

במב"כ לדורותיה היו כמה וכמה בני תערובת, אבל למרות הפתיחות והנאורות לכאורה של הסידרה, ברוב המקרים לא האיר הגורל את פניו לזוגות המעורבים או לילדיהם בני התערובת.

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

כבר מההתחלה, המצב הרומנטי בין ארצ'ר לבין ט'פול לא ברור כל כך; גם לא המצב בין צ'רלי "טריפ" טאקר לבין ט'פול…

 

מב"כ-TOS

 

מר ספוק שכבר נזכר לעיל (אב וולקני, אם אנושית)

 

מב"כ-TNG

 

היועצת טרוי החמודה (אב אנושי, אם בטאזדית, בעל אנושי...);

 

וורף הקלינגוני (שמשום מה לא מצליח למצוא כלה קלינגונית מתאימה...) נושא לאישה את ג'דזיה הטרילית, ושניהם נאלצים לעבור טיפול גנטי ממושך כדי שיוכלו להביא לעולם ילדים;

אלכסנדר רוז'נקו, בנו של וורף מאישה אנושית; 

למה קלינגוני וטרילית לא יכולים להביא צאצאים, ואילו קלינגוני ואנושית כן? לא ברור…

ומה קורה בין בני האדם? מיילס אוב'ריאן האירי נשוי לקייקו היפנית, והם בסך הכול הזוג המאושר (או לפחות היציב ביותר) בסידרה. לצורך האיזון הקדוש, נתנו לו גם ילדה יפנית חמודה וגם תינוק אירי ג'ינג'י חמוד לא פחות;

 

מב"כ-DS9

 

טורה זיאל (בתו של גול דוקאט הקרדאסי מאישה באג'ורית);

 

רום הפרנגי נשוי לליטה הבאג'ורית (אין להם ילדים, תודה לאל... אשתו הראשונה, הפרנגית, אמו של נוג, עזבה אותו למען גבר עשיר יותר);

 

אחיו קוורק היה נשוי (אמנם לתקופה קצרה) לקלינגונית;

 

קירה נריס הבאג'ורית נאלצה לשאת לתקופה מסוימת ברחמה את תינוקה של קייקו או'בריאן האנושית.

לעומת זאת, שתי אהובותיו של סיסקו היו שחורות. האם ייתכן שאייוורי ברוקס היה אחד השחקנים השחורים שסירבו בכל תוקף להיראות בסרט כשהם מנהלים רומן עם אישה שאיננה שחורה?

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

לאורך כל הסידרה אין רומן יציב אחד- האנט נאמן מדי לזכר אשתו המתה ועסוק מדי בהקמת הברית החדשה, בקה עסוקה מדי בעניינים משפחתיים, רומי וטראנס ג'מיני לא אנושיות ושיימוס זילאזני הרפר סתם חרמן...

 

4. צורות המשטר

 

האם עקרון הפרדת הרשויות נשמר?

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

כינון הפדרציה המאוחדת של כוכבי הלכת

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כDS9

 

אחת הדוגמאות היחידות שבהן אנו אכן רואים מה קרה אחרי שמרד הצליח היא ב"ח"ע 9", שהרי אנו נכנסים לסיפור בדיוק בנקודה שבה הבאג'ורים הצליחו לסלק את הכובשים הקרדאסים (בעזרת הפדרציה הטובה והמיטיבה), וכזכור התמונה שמצטיירת שם איננה בדיוק אידילית.

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

קהיליית המערכות הייתה תרבות אוטופית ענקית, שהשתרעה על פני שלוש גלקסיות גדולות בקבוצה המקומית. היא הוקמה ע"י הוודרנים, הראשונים שגילו את ה-slipstream.

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

1. כוורת

הבורג

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

1. כוורת

המגוג, למרות שהיה שם פרט יחידני, רוו בם

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

(תמונה 38, שלי)

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

האמנה המכוננת את הפדרציה המאוחדת של כוכבי הלכת.

 

מב"כ-TNG

 

הסכמי קיטומר

 

מב"כ-DS9

 

הסכמי הזמן של המאה ה-29

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

אמנת הכינון של הקהילייה החדשה

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

בפרק Doctor Bashir, I Presume?, אביו של באשיר מסכים להודות בהשבחה גנטית בלתי חוקית בתמורה לעונש מאסר קל יחסית ולהישארות בנו בצי הכוכבים. האב מנמק את החלטתו במילים הבאות:

"לפני 200 ניסינו להשביח את המין באמצעות שינוי רצף הדנ"א, ומה קיבלנו בשכרנו? על כל ג'וליאן באשיר שניתן ליצור, יש חאן סינג שמחכה מאחורי הקלעים. על-אדם ששאפתנותו וצימאונו לכוח שודרגו יחד עם השכל שלו."

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

אז איך בכל זאת תיראה מערכת משפט עתידנית?

רשמית לעומת לא רשמית;

זכויות הנאשם;

ברירת הדין וסמכות שיפוט;

הצורך בעורכי דין (ובעלי תפקידים אחרים במערכת המשפט);

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

הצו העליון

 

להוגה רעיון הצו העליון ביקום של מב"כ נחשב התסריטאי ג'ון ל' קון. מקורות אחרים מייחסים את זכות הבכורה לסופר תיאודור סטארג'ון, שהיה שותף לכתיבת כמה מפרקי הסידרה המקורית והשתמש במושג באחד התסריטים המוקדמים שכתב לפרק שלא הופק. אבל למעשה, הצו העליון כבר מופיע כשהוא מגובש לגמרי שני עשורים מוקדם יותר ב"צוערי החלל" של רוברט היינליין מ-1948, שבו מתואר ארגון צבאי דומה מאוד לצי הכוכבים של מב"כ.

 

לפי ההשקפה הפילוסופית של מב"כ (כפי שבאה לידי ביטוי בריאיון עם ג'ין רודנברי בגיליון אפריל/מאי 1991 של 'The Humanist', שבו נרמז כי מיסיונרים נוצריים התערבו בענייני תרבויות אחרות - דעה שהייתה מעוגנתבאידיאולוגיה ההומניסטית-חילונית שלו), לא משנה כמה טהורות כוונותיהם של העמים המתקדמים יותר, שכן קשרי גומלין בין טכנולוגיה מתקדמת לבין חברה פרימיטיבית הם הרסניים תמיד. מכאן האיסור המוחלט להתערב בהתפתחות הטבעית של תרבויות שטרם גילו את הטכנולוגיה המאפשרת מסע בין כוכבים, לחשוף בפניהן את הטכנולוגיה הזאת או להעניק להן אמצעים לייצורה (ראה הסבר "השערת גן החיות" לפרדוקס של פרמי, או "אסור להאכיל את הקופים").

לצורך העניין, הגדרת "קדם על-חלל" היא כל תרבות שטרם השיגה טכנולוגיית על-חלל. צי הכוכבים מתיר למשלחות מדעיות לחקור תרבויות כאלה ולנוע ולהסתובב בקרבן בחשאי כל עוד אין הן משאירות מאחור טכנולוגיה מתקדמת, אין כל התערבות במהלך אירועים וזהותן אינה נחשפת. בדרך כלל הדבר מחייב שימוש בעמדות תצפית מוסתרות, אבל אנשי הפדרציה רשאים להתחפש ליצורים תבוניים מקומיים ולבוא עמם במגע.

מתי, אם כן, אסור להתערב? ומתי ההתערבות נדרשת ואף הכרחית, ובאילו נסיבות?

מתנגדי הצו העליון ראו בו ביטוי לפחדנות מוסרית, מפני שהוא יכול לשמש (ולעתים קרובות משמש) כתירוץ לא לפעול. כן נמתחה ביקורת על חוסר העקביות ביישומו, התלוי החשיבות האסטרטגית של כוכב הלכת שבו מדובר, במצבים שאליהם נקלע צוות החללית, או בצורך להשיג יעד כלשהו, מה גם שעד 2364 צי הכוכבים הניח לשישה גזעים להיכחד. תומכי הצו העליון, לעומת זאת, טענו שלאיש אין זכות לכפות את אמות המידה שלו על הזולת, ושאין זו פחדנות מוסרית לדבוק בעיקרון קשה, אך מיטיב, לנוכח פיתוי.

ידועים מקרים רבים של הפרות בלתי מכוונות של הצו העליון, כאשר ספינת כוכבים או כלי טיס אחר של הפדרציה התרסקו בכוכב לכת שתרבותו הייתה בשלב קדם על-חלל, הניצולים או ההריסות נאספו על ידי המקומיים, וזה השפיע על החברה שלהם, בעיקר כאשר נלקחו טכנולוגיות של הפדרציה ונוספו לטכנולוגיה של כוכב הלכת.

ידועים גם מקרים רבים של הפרות מכוונות של הצו העליון, של התעלמות ממנו, עקיפתו ואף צפצוף בוטה עליו ע"י כל הקפטנים - קירק, פיקארד, סיסקו, ג'יינוויי, ארצ'ר והאנט (וראה גם או'ניל, שפרד ופורד של "סטארגייט", גדעון של "קרוסייד" ועוד ועוד).

עם זאת, מעניין לציין שלפחות ביקום של מסע בין כוכבים, על אף המקרים הרבים שבהם הועמדו בני אדם לדין על הפרת הצו העליון (השיא שייך כמדומני לפיקארד), לא ידוע ולו על מקרה אחד שבו הורשע אדם בעבירה חמורה זו.

ידוע רק על צו אחד שגובר על הצו העליון, צו אומגה, ורק על שני מקרים מיוחדים שבהם הצו העליון אינו חל: צו כללי 24, שבו קברניט נאלץ מסיבה כלשהי להרוס פני שטח שלמים של כוכב לכת מיושב, וצו אומגה, שבו קברניט מורשה לנקוט בכל אמצעי כדי להשמיד חלקיקי אומגה עם גילויים.

הדעה הרווחת היא שאת המגע הראשון עם האנושות יצרו הוולקנים, תוך הפרה של הצו העליון שלהם-עצמם (ראה המינבארים של בבילון 5). בסרט הקולנוע "המפגש", כזכור, חוזר הצוות לאחור בזמן כדי לעודד את זפרם קוקראן, ממציא הנעת העל-חלל, להשלים את המצאתו (ולהציל את כדור הארץ מהשמדה בידי הבורג). טיסת הבכורה ההיסטורית של קוקראן היא שמשכה את תשומת לבם של הוולקנים, מחודדי האוזניים וחריפי השכל, והם החליטו דווקא כן ליצור את המגע. לכאורה זו הייתה החלטה מאוד בלתי הגיונית מצדם, לאור הידוע לנו (ולהם) על תולדות המגעים הראשונים (ביקום של מב"כ בפרט ובמד"ב בכלל), אבל מוח וולקני מי יבין?...)

אגב, בפרק In A Mirror, Darkly (1), המתרחש ביקום חלופי, השליח הוולקני האומלל שמגיע לארץ כשבפיו ברכת Live long and prosper נרצח ע"י זפרם קוקראן...

בפרק "Carbon Creek" מספרת ט'פול לארצ'ר המופתע סיפור על מפגש מוקדם יותר בין הוולקנים לבין בני האדם, שהתרחש בשנות ה-60' של המאה ה-20 (כלומר, לפני המפגש ההיסטורי עם זפרם קוקראן ואחרי "אנשים ירוקים קטנים"). לפי ט'פול, ספינה וולקנית התרסקה על כדור הארץ ליד עיירה קטנה ונידחת (אלא איפה) ושלושת ניצוליה נטמעו בין תושבי העיירה כשהם מסתירים את זהותם האמיתית. אחד מהם אף הפך לגיבור העיירה כאשר הציל כורים שנלכדו במכרה (על אף האזהרות מפני התערבות ו"זיהום תרבותי") וכאשר הגיעה לבסוף ספינת חילוץ וולקנית לאסוף אותם, הוא החליט להישאר מאחור, ואם לא מת בינתיים (הרי הוולקנים ידועים באריכות חייהם) הריהו חי באושר ובעושר בכדור הארץ עד עצם היום הזה...

ראה גם כאן.

מב"כ-אנטרפרייז

 

הדעה הרווחת היא שאת המגע הראשון עם האנושות יצרו הוולקנים, תוך הפרה של הצו העליון שלהם-עצמם (ראה המינבארים של בבילון 5). בסרט הקולנוע "המפגש", כזכור, חוזר הצוות לאחור בזמן כדי לעודד את זפרם קוקראן, ממציא הנעת העל-חלל, להשלים את המצאתו (ולהציל את כדור הארץ מהשמדה בידי הבורג). טיסת הבכורה ההיסטורית של קוקראן היא שמשכה את תשומת לבם של הוולקנים, מחודדי האוזניים וחריפי השכל, והם החליטו דווקא כן ליצור את המגע. לכאורה זו הייתה החלטה מאוד בלתי הגיונית מצדם, לאור הידוע לנו (ולהם) על תולדות המגעים הראשונים (ביקום של מב"כ בפרט ובמד"ב בכלל), אבל מוח וולקני מי יבין?...

אגב, בפרק In A Mirror, Darkly (1), המתרחש ביקום חלופי, השליח הוולקני האומלל שמגיע לארץ כשבפיו ברכת Live long and prosper נרצח ע"י זפרם קוקראן...

בפרק "Carbon Creek", לעומת זאת, מספרת ט'פול לארצ'ר המופתע סיפור על מפגש מוקדם יותר בין הוולקנים לבין בני האדם, שהתרחש בשנות ה-60' של המאה ה-20 (כלומר, לפני המפגש ההיסטורי עם זפרם קוקראן ואחרי "אנשים ירוקים קטנים"). לפי ט'פול, ספינה וולקנית התרסקה על כדור הארץ ליד עיירה קטנה ונידחת (אלא איפה) ושלושת ניצוליה נטמעו בין תושבי העיירה כשהם מסתירים את זהותם האמיתית. אחד מהם אף הפך לגיבור העיירה כאשר הציל כורים שנלכדו במכרה (על אף האזהרות מפני התערבות ו"זיהום תרבותי") וכאשר הגיעה לבסוף ספינת חילוץ וולקנית לאסוף אותם, הוא החליט להישאר מאחור, ואם לא מת בינתיים (הרי הוולקנים ידועים באריכות חייהם) הריהו חי באושר ובעושר בכדור הארץ עד עצם היום הזה...

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

במאה ה-24 הורחב הצו העליון גם על מאמצים מכוונים לשפר או לשנות בדרך כלשהי את מהלך ההתפתחות הטבעי של חברה, גם אם השינוי נעשה מתוך כוונה טהורה ונשמר לגמרי בסוד. בהמשך הורחב הצו העליון לא רק על תרבויות בשלב "קדם על-חלל", אלא על כל תרבות שצי הכוכבים בא אתה במגע. במצבים האלה, הצו העליון אוסר על כל מעורבות בתרבות ללא בהסכמתם המפורשת או הזמנתם של המנהיגים החוקיים, ועל כל מעורבות שהיא בפוליטיקה פנימית.

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

במאה ה-29 נוצר רשמית הצו העליון הזמני, במטרה למנוע מנוסעים בזמן להפריע להתפתחות הטבעית של קו זמן. הוא נאכף ע"י סוכנות של צי הכוכבים המכונה מועצת שלמות הזמן, המופקדת על הניטור וההגבלה של סטיות ממהלך ההיסטוריה הטבעי.

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

הפרדיין יכולים גם לחצות את החלל והזמן, במובן המילולי ובמובן ההשאלתי, אולם אין הם משתמשים בכוחות אלה לעתים קרובות, כי לפי הפרדיין, הסיכון הכרוך בנקיטת צעדים כאלה גבוה מדי (כלומר, הם יכולים להתערב כדי לעזור ולהציל אבל הם בוחרים שלא לעשות זאת).

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

לפני שהסידרה "אנטרפרייז" נכתבה בכלל, ג'ין רודנברי עצמו ניסה להסביר את שיטת החישוב של זמני הכוכבים במילים הבאות (כפי שהן מצוטטות באנציקלופדיה של "ויקיפדיה") (תרגום שלי):

"מערכת זמנים זו מסתגלת לשינויים בזמן יחסי המתרחשים בגלל מהירות החללית ויכולת העל-חלל שלה. אין קשר בינה לבין זמן הארץ כפי שהוא מוכר לנו. שעה אחת על ה"אנטרפרייז" בזמנים שונים יכולה להיות שווה לשלוש שעות ארץ. את תאריכי הכוכבים הרשומים ביומן יש לחשב כנגד מהירות החללית, העל-חלל, ומיקומה בגלקסיה שלנו, כדי לתת קריאה משמעותית."

נראה שלרודנברי (והוא עצמו מודה בכך) לא הייתה הבנה מלאה של תורת היחסות של איינשטיין.

לפירוט מלא הקישו כאן.

בסידרה לדורותיה היו פרקים רבים שעסקו במסע בזמן על גירסאותיו השונות. ברוב המקרים המסע לא היה מכוון, ויעד ההגעה היה אקראי. מיותר לציין שביקום של "מסע בין כוכבים", אין כל מכשול טכנולוגי, פיסי או לוגי בפני המסע בזמן.

בסידרה לדורותיה יש גם קו עלילה חוזר ונשנה של מעבר בין יקומים מקבילים. ביקום המקביל הטובים הופכים לרעים והרעים מקבלים נקיפות מצפון ועוזרים לטובים...

אגב, שם בדרך כלל המעבר בין היקומים הוא מקרי ונגרם ע"י תופעה אסטרופיסית בלתי מוסברת כלשהי (סופת ברקים, סטיית קרינה וכו').

לפני המאה ה-29 לא היה כל איסור חוקי על בניית מכונות זמן או על השימוש בהן (וגם אם היה ממילא כל הקפטנים היו מפרים אותו), עם זאת, הייתה מודעות לאיסור להתערב ולשנות (ראה מגע ראשון, Prime Directive) ובדרך כלל תוצאותיו של שינוי כזה הרות אסון. כמו כן יש אזהרה חמורה מפני מפגש עם "עצמי" (המבוגר או הצעיר), אם כי מפגש כזה, כאשר הוא מתקיים, בדרך כלל אינו גורם לכל שינוי, הרה אסון או אחר. האיסור החוקי על מסע בזמן אמנם הונהג רק במאה ה-29, אך לא כלל מסע בזמן למטרות מחקר והיסטוריה. עם זאת, האנושות איננה היחידה שמתחבטת בשאלת ההגבלות החוקיות על בניית מכונות זמן והשימוש בהן.

לרשימה מפורטת של דוגמאות הקישו כאן.

מב"כ-אנטרפרייז

 

דירקטוריון המדע הוולקני הוא הסמכות המדעית הראשית של הפיקוד העליון הוולקני, הידוע היטב בסירובו לאמץ רעיונות לא מקובלים.

דירקטוריון המדע הוולקני חקר את המסע בזמן בפירוט רב. עד אמצע המאה ה-22, הם לא מצאו כל ראיה לכך שהוא קיים או אפשרי, ולבסוף פסקו שהרעיון "בלתי הגיוני" והנהיגו איסור על מסע בזמן ובניית מכונות זמן (שכמובן הופר) אף על פי כן, הדירקטוריון לא התקשה לקבל את קיום המסע בזמן, המיקרו ייחודיות או הרעיון שאזורים בחלל במרחב הדלפי אינם תואמים את חוקי הפיסיקה.

בשלוש העונות הראשונות של סידרה זו יש קו עלילה חוזר העוסק במסע בזמן ומעבר בין יקומים מקבילים, ובמקביל נזכרת כמה פעמים הצהרת מועצת המדע הוולקנית שהמסע בזמן איננו אפשרי; הצהרה זו סותרת את העובדה שבעולם ה"אמיתי" (גם לפי תורת היחסות של איינשטיין) וגם בכל סדרות מב"כ לדורותיהן, כל מסע ב"על-חלל" (או בכל צורה אחרת של מהירות על-אורית) היה בהכרח גם מסע בזמן. אבל האם היו לוולקנים שיקולים זרים בהכחשת היכולת לנסוע בזמן, או שמא התסריטאים היו פשוט מבולבלים?

אגב, לוולקנים יש דרכים אחרות להעביר מסרים חוצי-זמן ולכן למעשה אין להם צורך במכונות זמן (ראה "השלישייה הוולקנית").

 

מב"כ-TOS

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

בסידרה זו, המתרחשת מאות שנים אחרי תקופת "וויאג'ר", הנושא של מעבר בין יקומים מקבילים (וגם מסע בזמן) מופיע כמעט בכל הפרקים, וגם בסידרה זו כל מסע בזמן הוא מסע בחלל ולהיפך...

אחרי שהמשמר העליון כולו מופתע בקרב הראשון של ההתקוממות הניטשיאנית, קפטן האנט נאלץ לפנות את ספינתו, ה"אנדרומדה", אך הספינה נלכדת בשולי אופק אירוע של חור שחור והוא קופא בזמן.

כעבור 303 שנים, צוות ספינת החילוץ "יוריקה מארו" מוצא את ספינתו של האנט. כאשר האנט מגלה שקהיליית המערכות והמשמר העליון נפלו במשך מאות השנים שבהן הוא היה קפוא בזמן, עם תחילת התקופה שנודעה בכינוי "הלילה הארוך", הוא מגייס את צוות ספינת החילוץ שיצטרפו אליו בניסיון לשקם את קהיליית המערכות ו"להדליק מחדש את אור התרבות".

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

על מלחמות האאוגנטיקה

תאריך: שנות ה-90' של המאה ה-20

מיקום: הארץ (בעיקר אסיה)

התוצאה: ה"סופרמנים" הובסו

הכוחות הלוחמים: ממשלות של מעצמות רבות, כולל ארה"ב, "סופרמנים" מהונדסים גנטית

גודל הכוחות: לא ידוע

האבדות: 37 מיליון, השמדה כמעט כללית להוציא קבוצה קטנה בתרדמת השהייה בספינת הכוכבים "בוטני ביי" (על שם מושבת האסירים הידועה באוסטרליה?)

טיעון מלחמת האאוגנטיקה: טיעון נגד הנדסה גנטית בהווה או בעתיד הקרוב של בני אדם בהתבסס על הפחד שהדבר עלול להוביל שוב לאפלייה גנטית כפייתית בחסות הממשל ולהפרות של זכויות אדם כגון עיקור חובה של סובלים ממומים גנטיים, הריגת מאושפזים, ובעיקר הפרדה מ"מינים" הנחשבים לנחותים והשמדתם (מתוך האנציקלופדיה של ויקיפדיה).

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

ד"ר באשיר והטיעונים בעד ונגד השבחה גנטית של בני אדם

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

האם בעולם הלוגי הקר של הוולקנים יש בכלל צורך בעורכי דין? או שעצם השימוש בהם וההזדקקות להם עומדים בסתירה לחוקי ההיגיון?

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

שיעור מהיר ב"צדק" קרדאסי:

ידיעת האישומים נגדך נשללת ממך עד המשפט;

לעולם לא תוכל לדעת מי הם מאשימיך, מנימוקי "ביטחון";

משפטים הם הצגה לציבור, כדי להסביר איך האשמה נקבעה, לא כדי להגיע לפסק דין;

פסק הדין תמיד קבוע מראש - אשם;

חובת בן זוגך היא לגרום לך להשלים בעוז רוח עם האישומים ועם ההוצאה להורג;

אז איך לדעתכם ייראה עורך דין קרדאסי?

דוגמה אפשרית אחת ראינו בפרק Tribunal של DS9, שבו מיילס א'ובריאן מועמד לדין בבית משפט קרדאסי על שיתוף פעולה עם המאקי, המחתרת הבאג'ורית, ולומד על בשרו את עקרונות הצדק הקרדאסיים.

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

בפרק The Measure of a Man דאטה מצטווה להעמיד את עצמו לרשותו של קומנדר מאדוקס לסידרת בדיקות וניסויים שמטרתם ליצור "גזע חדש" של דאטות. הוא מחליט להיאבק בהחלטה, מה שמחייב עריכת דיון רשמי בראשות קצינת פצ"ר קפטן פיליפה לובואה, במטרה להכריע בשאלה האם דאטה הוא יצור אנושי או לא. פיקארד משמש בסניגור ורייקר (בעל כרחו) כתובע. מאדוקס נאלץ להודות שדאטה מצויד בשניים משלושת הקריטריונים לבינה – תבונה, מודעות עצמית ותודעה – וכולם מסכימים שהשלישי שנוי במחלוקת. לבסוף לובואה נאלצת להכריז שאין היא מוכנה לפסוק כי דאטה הוא רכוש חסר נשמה.

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

חוקי הרובוטיקה

 

האם יש מקום לחוקי הרובוטיקה של אסימוב ביקום של מב"כ? שימו לב לציטוט הבא מהפרק Datalore של TNG (תרגום שלי):

ג'ורדי: ד"ר נוניאן סונג, ידידי, היה במקרה מדען הרובוטיקה הבכיר ביותר בארץ!

טאשה: עד שניסה להגשים את חלום המוח הפוזיטרוני של אסימוב.

רייקר: המוח הפוזיטרוני. הוא הבטיח שיעשה הרבה כל כך. כאשר הוא נכשל לחלוטין, ד"ר סונג נעלם.

מדיאלוג קצר זה ניתן להבין כמה דברים מעניינים: א. שלפי יוצרי מב"כ, רעיון הפוזיטרוניקה של אסימוב נכשל (לא ברור למה); ו-ב. שיש הפרדה בין הפוזיטרוניקה (עניין טכני) לבין שלושת החוקים (עניין אתי-מוסרי), ו-ג. שבמב"כ ניתנה להיבט הטכני עדיפות על פני ההיבט המוסרי, בעוד שלאסימוב היה סדר עדיפויות הפוך – הרובוטים שלו היו "פוזיטרוניים" מפני שהפוזיטרונים אך התגלו כשאסימוב החל לכתוב סיפורי רובוטים, ולמילה היה צליל של מדע בידיוני. השימוש בפוזיטרונים היה רק פרט הנדסי וחסר חשיבות יחסית בעיניו.

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

דאטה, גיבור "מסע בין כוכבים" הוא אחד האנדרואידים הידועים ביותר בקולנוע ובטלוויזיה.

על דאטה כרובוט אסימובי  ראה כאן.

 

mythology.htm   

 

מב"כ-DS9

 

הבורג של "מסע בין כוכבים", מלוקוטוס אל יו אל 7 מ-9 דרך מלכת הבורג (וראה פיקארד שעבר אסימילציה ע"י הבורג).

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

חוקי הרכש הפרנגיים

במקום להרחיב את הדיבור, עדיף פשוט לצטט:

 

1. כסף שהושג, אין להשיבו (מתוך:DS9: The Nagus).

3. לעולם אל תבזבז על רכישה יותר ממה שצריך (מתוך: DS9: The Maquis, Part II).

6. לעולם אל תניח למשפחה לעמוד בדרך להזדמנות (מתוך: DS9: The Nagus).

7. השאר את אוזניך פתוחות (מתוך: DS9: In the Hands of the Prophets).

9. הזדמנות ועוד אינסטינקט שווה רווח (מתוך: DS9: The Storyteller).

10. תאוות בצע היא נצחית (מתוך: DS9: Prophet Motive).

16. עסקה היא עסקה עד שאחת טובה יותר מגיעה (מתוך: DS9: Melora).

17. חוזה הוא חוזה הוא חוזה אבל רק בין פרנגים (מתוך: DS9: Body Parts).

18. פרנגי ללא רווח אינו פרנגי כלל (מתוך: DS9: Heart of Stone).

21. לעולם אל תעדיף חברות על פני רווח (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

22. אדם נבון יכול לשמוע את הרווח ברוח (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

23. בריאותך חשובה מאוד אך כספך יותר (מתוך: ENT: Acquisition).

31. לעולם אל תלעג לאמו של פרנגי (מתוך: DS9: The Siege).

33. לעולם לא מזיק ללקק לבוס (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

34. מלחמה טובה לעסקים (מתוך: DS9: Destiny).

35. שלום טוב לעסקים (מתוך: DS9: Destiny).

45. התרחב או מות (מתוך: ENT: Acquisition).

47. אל תבטח באדם שלובש חליפה טובה מזו שלך (מתוך: DS9: Rivals).

48. ככל שהחיוך גדול יותר, כך הסכין חדה יותר (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

57. לקוחות טובים נדירים כלטינום, נצור אותם (מתוך: DS9: Armageddon Game).

59. לעתים רחוקות עצה חינם תהיה זולה (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

62. ככל שהדרך מסוכנת יותר, כך הרווח גדול יותר (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

74. ידע שווה רווח (מתוך: VOY: Inside Man).

75. הבית הוא היכן שהלב נמצא, אך הכוכבים עשויים מלטינום (מתוך: DS9: Civil Defense).

76. מדי פעם, הכרז על שלום, זה נורא מבלבל את אויביך (מתוך: DS9: The Homecoming).

94. נקבות ועסקי כספים לא הולכים ביחד (מתוך: DS9: Ferengi Love Songs).

95. התרחב או מות (מתוך: DS9: False Profits).

98. לכל אדם יש מחיר (מתוך: DS9: In the Pale Moonlight).

102. הטבע מתכלה, אך לטינום הוא לנצח (מתוך: DS9: The Jem'Hadar).

103. שינה יכולה להפריע ל... (הופסק באמצע) (מתוך: DS9: Rules of Acquisition).

109. כבוד ושק ריק שווים לשק (מתוך: DS9: Rivals).

111. נהג בבעלי חובך כבבני משפחתך; נצל אותם (מתוך: DS9: Past Tense, Part I, The Darkness and the Light).

112. לעולם אל תשכב עם אחות הבוס (מתוך: DS9: Playing God).

125. מתים אינם יכולים לעשות עסקים (מתוך: DS9: The Siege of AR-558).

139. רעיות משרתות, אחים יורשים (מתוך: DS9: Necessary Evil).

168. לחש את דרכך להצלחה (מתוך: DS9: Treachery, Faith, and the Great River).

190. הקשב לכל, אל תבטח בדבר (מתוך: DS9: Call to Arms).

194. תמיד טוב לדעת על לקוחות חדשים לפני שהם נכנסים פנימה (מתוך: DS9: Whispers).

203. לקוחות חדשים יכולים להיות כמו תולעים מושחזות שיניים, הם עסיסיים, אך לפעמים הם נושכים בחזרה (מתוך: DS9: Little Green Men).

208. לפעמים הדבר היחיד שמסוכן יותר מהשאלה, הוא התשובה עצמה (מתוך: DS9: Ferengi Love Songs).

211. עובדים הם כמו השלבים בסולם ההצלחה, אל תהסס לדרוך עליהם (מתוך: DS9: Bar Association).

214. לעולם אל תפתח במשא ומתן עסקי על בטן ריקה (מתוך: DS9: The Maquis, Part I).

217. אי אפשר לשחרר דג ממים (מתוך: DS9: Past Tense, Part I).

229. לטינום שורד הרבה יותר מתאווה (מתוך: DS9: Ferengi Love Songs).

239. לעולם אל תחשוש לטעות בסימון מוצר (מתוך: DS9: Body Parts).

263. לעולם אל תיתן לספק לפגום בתאוותך ללטינום (מתוך: DS9: Bar Association).

285. מעשה טוב דינו עונש (מתוך: DS9: The Collaborator).

התרגום העברי (עם עריכה לשונית קלה שלי) כאן.

המקור האנגלי כאן.

בפרק Bar Association של DS9 ראינו דוגמה לנוהל פרנגי ליישוב סכסוכי עבודה כאשר העובדים בבר של קווארק מכריזים על שביתה ומחליטים להקים איגוד...

אז איך לדעתכם ייראה עורך דין פרנגי?

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

בראש הקהילייה החדשה עומד כאמור טריאומוויראט - משטר של שלושה שליטים שהיה נהוג בין היתר באימפריה הרומית (ולא עבד שם). גם לא ברור למה כשטריאומווירטית אחת פורשת, היא מוחלפת ע"י אחותה ולא נערכות בחירות כלליות, חופשיות ודמוקרטיות למשרה.

 

7. טכנולוגיה

 

מעניין להשוות את הסידרה הקולנועית של "מסע בין כוכבים" עם הסידרה הקולנועית היחידה שהאריכה ימים יותר ממנה, הלא היא "ג'יימס בונד". רבים מה"צעצועים" של קיו ויורשו אר (שבסרטים האחרונים חזר להיקרא לא בכינויו אלא בשם תפקידו, Quartermaster) היו בגדר מדע בידיוני כשהוצגו בסרטים, אבל היו מבוססים על פיתוחים שכבר היו בשלבי יישום מתקדמים ורובם כבר מצויים בשימוש כזה או אחר, ולפעמים הצגתם בסרט זירזה את התהליך. ב"מסע בין כוכבים" ראינו בראשונה על המסך בין היתר מכשירי קשר אלחוטיים, מחשבי כף יד ("יומנים אלקטרוניים") ומחשבים המדברים בקול אנושי ומצייתים לפקודות קוליות - טכנולוגיות שכולן מצויות בשימוש נפוץ פחות או יותר בימינו. וכן, גם ג'יימס בונד טס לחלל (בסרט "מונרייקר").

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

 

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

 

 

סיכום

 

 

 

מב"כ-אנטרפרייז

 

 

 

מב"כ-TOS

 

 

 

מב"כ-TNG

 

 

 

מב"כ-DS9

 

ולפרט טריוויה - האם שמתם לב שה"אנטרפרייז" המהוללת מעולם לא עגנה בח"ע 9 אחרי הפרק הראשון (ונדמה לי שאף לא הזכירו אותה שוב לאורך כל הסידרה אפילו פעם)? מי שיודע אחרת מוזמן לעדכן ויבוא על הברכה!

על דרכו של קפטן בנג'מין סיסקו אל הגבורה ראה כאן

 

מב"כ-וויאג'ר

 

 

 

מב"כ-אנדרומדה

 

עם סיומה הסופי של הסידרה "אנטרפרייז", בפעם הראשונה זה כמעט 40 שנה אין יותר סידרה שעוסקת ביקום של "מסע כין כוכבים" (לפחות עד להודעה חדשה). ג'יימס בונד, לעומת זאת, עודנו חי ובועט ובלתי מנוצח...

 

טולקיין

 

מבוא

 

על ג'ון רונלד רעואל טולקיין (1973-1892) כבר כתבו הרבה כל כך, שלא נותר לי אלא לעבור לסקירה תמציתית של מקורות ההשראה שמהם הוא שאב את הרעיונות ל"שר הטבעות".

על אף שהיה סופר פורה ומצליח מאוד, פרסם טולקיין מספר מועט יחסית של מאמרים ומחקרים מדעיים טהורים, ואף לא ספר מדעי אחד. מדהיםלחשוב שלו היה חי ויוצר בימינו, לא היה זוכה כלל להכרה אקדמית, שהרי אנו חיים בעולם של Publish or perish...

טולקיין היה מאבות ז'אנר ה"Quest", הסיפור על חבורה המורכבת מטיפוסים שונים ואך יריבים זה לזה, המתאחדים, כל אחד ממניעיו-שלו, ויוצאים תחת דגל אחד למסע הרפתקאות עתיר עלילות גבורה בדרך אל המטרה המשותפת.  

1. הרקע

 

טולקיין כתב את סיפוריו בתקופת מלחמת העולם השנייה, מתוך מודעות לסכנה שנשקפה לאנגליה האהובה שלו. הוא מתאר איום חיצוני שמחייב בני ארבעה המינים להתאחד ולשתף פעולה, מוסיף ולכך את ההתגברות על דעות קדומות, מחלוקות אישיות ואינטרסים צרים למען המטרה המשותפת. כל זאת, כאמור, על רקע מלחמת העולם השנייה והסכנה האורבת לאנגליה. 

טולקיין וק' ס' לואיס

 

היה היו שני חברים, קלייב וג'ון, שיום אחד התערבו כי יצליחו לכתוב כל אחד סידרת מד"ב. קלייב, שמאחוריו כבר הייתה סידרה מוצלחת של ספרי הרפתקאות ופנטסיה לילדים, כתב את סידרת Space Trilogy; הכרך הראשון שלה נקרא Out of the Silent Planet, השני נקרא Perelandra (סיפור בראשית על כוכב נוגה) והשלישי נקרא That Hideous Strength. ג'ון היה עסוק מכדי לקיים את חלקו בהתערבות; הוא כבר היה שקוע בכתיבת היצירה העתידה להפוך לאחת הקלאסיקות הספרותיות הגדולות של כל הזמנים.

אה, כן, למקרה שלא ניחשתם, קלייב הוא קלייב סטיפלס לואיס, (1963-1898) מחבר סידרת "נארניה", וג'ון הוא ג'ון רונלד רעואל טולקיין, מחבר "שר הטבעות".

לואיס דומה יותר לטולקיין בסקרנותו ביחס ליצירת מיתוסים ולשילובם של אלמנטים דתיים בסיפורי אגדה. גם סיפורי נארניה שלו שייכים לז'אנר ה"Quest". 

טולקיין ולואיס קרול

 

כמו טולקיין וק' ס' לואיס שבאו אחריו, לואיס קרול (1898-1832), או בשמו האמיתי, צ'רלס דודג'סון, היה פרופסור באוקספורד (למתמטיקה). אחד מכלי הביטוי האהובים עליו היה מדיום אמנותי חדש לגמרי - הצילום, שהעיסוק בו גרם להחשדתו בנטיות פדופיליות (אגב, לפי תיאוריה בלתי מבוססת אחת, חשדו בו גם בכך שהוא "ג'ק המרטש"...)

קרול היה סקרן כמו טולקיין ביחס לכללים וללוגיקה של השפה, אבל מבחינה מילולית נטה יותר לכיוון ה"נונסנס", ואילו אצל טולקיין הייתה משמעות לכל מילה. ספרי "אליס" של קרול סללו את הדרך לשימוש בספרי פנטסיה לילדים, מדיום תמים לכאורה, כבאמצעי להבעת רעיונות פילוסופיים ורוחניים עמוקים - האדם ומקומו בעולם, הטוב נגד הרע, וכו'. 

טולקיין והמיתולוגיה הפינית/קלוולה

 

ה"קלוולה", או האפוס של ארץ קלווה, היא אוסף של שירי עם מסורתיים הנחשב לאפוס הלאומי של פינלנד. מקורו בקטעים של שירה אפית, בלדות והשבעות מן המסורת שבעל-פה של ימי הביניים, והוא משלב אגדות פיניות קדומות עם זיכרון אירועים היסטוריים שהשתמרו ונמסרו מאב לבן. רוב הפרקים בקלוולה עוסקים בפינלנד המיתולוגית שמלפני הנצרות, אך השיר האחרון באפוס מתאר את סוף עידן הפגאניזם.

האפוס עוסק בעיקר במעלליהן של חמש דמויות מיתולוגיות: ויינמיינן, חוזה זקן ונבון (נשמע מוכר?) שהוא מנהיגם של בני קלווה, והוא מצטיין בנגינה בקנטלה (כלי פריטה פיני); אילמרינן, חרש מתכת מיומן; למינקיינן, לוחם הרפתקן וכובש לבבות; לוהי הקשישה, שליטת ארץ פוחיולה הצפונית; וקולרבו, שהגורל האכזר דן אותו לעבדות. בין היתר עוסק האפוס בבריאת העולם (מביצת ברווזה), ובמסעם עתיר ההרפתקאות של ויינמיינן, אילמרינן ולמינקיינן לפוחיולה, שכן כולם מבקשים לזכות ביד בתה היפהפייה של לוהי. בסיפור זה מתוארות גם יצירתו, גניבתו והשמדתו של הסמפו, טחנת פלא על-טבעית שבכוחה להפיק מלח, קמח וזהב ללא גבול (גם זה נשמע מוכר...). 

הסופר וההיסטוריון הפיני זכריאס טופליוס (Topelius), שכתב בשבדית, קיבץ כמה מהשירים בין השנים 1822-1831. הבלשן הפיני אליאס לנרוט (Lennrot) השלים את המלאכה ופרסם את המחזור בשתי מהדורות. הראשונה, ב-1835, כללה 12,000 שורות. הגרסה הסופית של היצירה, שפורסמה ב-1849, כוללת כ-23,000 שורות.

לאפוס הייתה השפעה על כל ענפי התרבות הפינית החדשה, ובעיקר על המלחין הפיני יאן סיבליוס, שחיבר בהשראתה את הפואמות הסימפוניות "שיבת למינקיינן", "קולרבו", "הברבור מטואונלה" ו"בת פוחיולה". כמן כן היא שימשה מקור השראה למשורר האמריקני הנרי ו' לונגפלו, שכתב את "שירת הייוואתה" (1855). הקלוולה תורגמה לשפות רבות. המתרגם הראשון לעברית היה שאול טשרניחובסקי (1930), וב-1964 יצא לאור תרגום עברי נוסף, מעובד לילדים. 

טולקיין וביאוולף

 

"ביאוולף" הוא השיר האפי הקדום ביותר ששרד באנגלית, וכנראה נכתב במאה ה-7 או ה-8 ע"י פייטן אנגלי. זהו סיפורו של הגיבור ביאוולף שנלחם במפלצת גרנדל, באמה, ובדרקון. טולקיין אחראי ישירות לכך שיצירה זו זכתה למעמד של קלאסיקה בתרבות המערב. הוא תרגם אותה, לימד אותה, חקר אותה, כתב עליה ואהב אותה, בין היתר מפני שתיארה את הפגנים לא כפראים אלא כאציליים ומעוררי אהדה. בעיני טולקיין היווה ביאוולף גשר בין שתי התרבויות, הפגנית והאנגלו-סקסית. ולכן, כאשר הביא את התרבות האנגלו-סקסית לארץ התיכונה, עשה זאת, כמו משורר "ביאוולף", מתוך מחשבה על אנגליה האהובה שלו, הנאבקת על הגנתה והגדרתה העצמית.

העלילה הבסיסית של "הוביט" לקוחה משורה אקראית ב"ביאוולף" (תרגום שלי): "דרקון יוצא לשחר לטרף ממרתפי השינה של מחילה מקורה באבן, שם שמר על המטמון. היה מעבר סודי, בלתי ידוע לאדם, אבל מישהו הצליח להיכנס ולחדור אל המטמון הטמא. הוא לקח גביע מצופה אבני חן. לא צמחה לו כל תועלת מכך, על אף שבמזימות גנב הערים על הדרקון הישן; הדבר עורר בו זעם, כפי שבני אותה ארץ עתידים לגלות בקרוב."

גם את מקור השם "שר הטבעות" ניתן למצוא בשורה מס' 2345 של "ביאוולף", המתורגמת בדרך כלל כ"נסיך הטבעות היה גאה מדי" (מה שהפך ל"שר הטבעות"). אגב, מקור אפשרי אחר לשם הוא שורה שכתב ואגנר, "שר הטבעות הוא עבד הטבעות".

באחד משני המאמרים האקדמיים הבולטים ביותר שלו,Beowulf, the Monsters and the Critics , מתייחס טולקיין בהרחבה לאפוס עתיק זה.

 

 

 

 

שר הטבעות

ביאוולף

פרודו וסאם

ביאוולף ו-ויגלאף

ביאורן ותיאודן

חרותגאר, מלך הדנים

הטבעת

גביע שנגנב ממערת הדרקון

"Lord of the Rings"

"Yet the prince of the rings was too proud"

רוהאן-מיתוס סקנדינבי מזווית אנגלו-סקסית, כולל השמות; שילוב בין העולם הנורדי לעולם האנגלו-סקסי

מיתוס נורדי מזווית אנגלו-סקסית; שילוב בין העולם הנורדי לעולם האנגלו-סקסי;

לאנשי רוהאן אין זמן להיות מעשיים; הם מותקפים מכל העברים ומתנגדים לפלישות מבחוץ, אך בתרבותם ניכרות השפעות אנגלו-סקסיות בולטות

בעיני הוויקינגים, מלחמה דת או תרבות נחשבה לבלתי מעשית; עדיף להסתגל ולהשתלב

תרבות של פרשים

תרבות של "ספינות ארוכות"

הסיפור כבר הוסרט כמה פעמים, ראה:"ביאוולף", "ביאוולף וגרנדל", ביאוולף (2007)"

 

על דרכו של ביאוולף אל הגבורה ראה כאן

.

 

טולקיין וטבעת הניבלונגים

 

"שירת הניבלונגים" הוא אפוס חשוב הלקוח מהמיתולוגיה הגרמאנית הקדומה, ושורשיו במיתולוגיה הנורדית. הוא מיוחס למחבר אלמוני בן המאה ה-13. הוא קרוב ברוחו ל"סאגת וולסונג" האיסלנדית ול"קלוולה" הפינית, ודומה להן בכך שהוא משלב בין אגדות קדומות לזכר אירועים היסטוריים שנשתמרו בקטעי שירה שהועברו מאב לבן.

האפוס מתחלק לשניים: בחלק הראשון מתוארות עלילות הגבורה של המנהיג הגרמני המיתולוגי זיגפריד, כובש אוצר הניבלונגים, אשר סייע למלך גונתר מבורגונדיה בהכנעתה של ברונהילדה האמיצה, מלכת איסלנד (אותה רצה לשאת לאישה); גונתר אכן נושא לאישה את ברונהילדה ונותן לזיגפריד בתמורה את הנסיכה קרימהילדה. כאשר ברונהילדה חושפת את תרמיתו של גונתר, היא שולחת את האביר האגן לרצוח את זיגפריד, ובתגובה יוצאת קרימהילדה למסע נקמה אכזרי משלה...

האפוס השתמר בעל-פה ובכתב והתגלה מחדש באמצע המאה ה-18, ואחרי גילויו שימש מקור השראה לאמנים רבים בגרמניה. המלחין ריכרד ואגנר, למשל, האמין שהנצרות והיהדות גורמות להתנוונותה של התרבות הגרמנית ודגל בהחייאת העולם המיתי הגרמני העתיק, ובטיהור התרבות הגרמנית מהשפעות הנצרות והיהדות. ברוח זו הוא חיבר את הגדולה שביצירותיו, "טבעת הניבלונגים", הכוללת ארבע אופרות: "זהב הריין", "הוולקירה", "זיגפריד" ו"דמדומי האלים" ("מחזור הטבעת"). גם הבמאי הגרמני-יהודי פריץ לאנג עשה סרט המבוסס על המיתוס בשנת 1924, עוד לפני שהנאצים התחילו לצבור כוח בגרמניה, והסרט ריגש את היטלר עד דמעות, אבל כאשר הציע שר התעמולה יוזף גבלס ללאנג לעשות סרטים נוספים באותה רוח, העדיף לאנג לעזוב מיד את גרמניה. הנאצים העריצו את היצירה, ואימצו אותה כמקור לעולם הערכים המיתי שביקשו לכונן ברייך השלישי של גרמניה.

 

ברור שהדברים שטולקיין מצא במיתוס הזה היו שונים לחלוטין, ולהלן כמה דוגמאות פשוטות:

 

 

טבעת הניבלונגים

שר הטבעות

   

מידגארד

הארץ התיכונה-"מידגארד"

יצור קטן ומכוער מוצא את הטבעת בנהר; ניבלונגן = "גמד קטן ומכוער"

יצור קטן ומכוער מוצא את הטבעת בנהר (גולום)

טבעת קסמים שמשעבדת את העונד אותה ואחרים חומדים אותה; "ריינגולד" (זהב הריין)

טבעת קסמים שמשעבדת את העונד אותה ואחרים חומדים אותה; הטבעת האחת

הטבעת (טארנהלם) הופכת את העונד לבלתי נראה

הטבעת הופכת את העונד לבלתי נראה

ווטאן מזמין את מימה למשחק חידות

בילבו מזמין את גולום למשחק חידות

דמות מסתורית מסירה ברדס ונחשפת-אודין (רעיון שעבר מהמיתוס הנורדי לוואגנר לטולקיין וגם ל"מלחמת הכוכבים")

דמות מסתורית מסירה ברדס ונחשפת-גנדאלף (רעיון שעבר מהמיתוס הנורדי לוואגנר לטולקיין לשר הטבעות וגם ל"מלחמת הכוכבים")

שמות הדמויות לקוחים מהמיתולוגיה הנורדית (סיגפריד, ברונהילדה וכו').

שמות הדמויות לקוחים מהמיתולוגיה הנורדית (גנדאלף, תורין, הגמדים וכו').

 

 

טולקיין והמלך ארתור

 

אחת ממטרותיו של טולקיין בכתיבת "שר הטבעות" הייתה לתת לאנגליה מיתוס "אנגלי באמת". "סר גאוויין והאביר הירוק" היה סיפור המלך ארתור המועדף עליו, והתרגום שלו לפואמה (מאת משורר אלמוני) נחשב להחלטי. שם הכרך השלישי של "שר הטבעות", "שובו של המלך", הוא כנראה בהשראת האגדה הבריטית הנפוצה שהמלך ארתור, כמו ישו הנוצרי, ישוב יום אחד לגמול על הטוב ולהעניש את הרע. 

למידע נוסף הקישו כאן

כבר התייחסתי לדימיון בין הקוסמים גנדאלף ודאמבלדור לבין מרלין וגם בין גלדריאל לבין גבירת האגם;

המלך שנאלץ להסתיר את מוצאו (אראגורן=ארתור) ונעזר בקוסם רב עוצמה כדי לשוב אל כס השלטון;

החרב שרק מי שמצליח לשאת אותה הוא יורש המלוכה האמיתי ("אקסקאליבר") - כפי שסנדל הזכוכית יכול לזהות את סינדרלה האמיתית;

 

וראה את האפוס "סר גאוויין והאביר הירוק" בעריכתו של טולקיין כאן. ניתן להוריד גם בפורמט PDF כאן

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - הטבעת האחת

 

"טבעת אחת למשול בכולן, טבעת אחת למצאן,

טבעת אחת להשיב את כולן, באופל לכבלן,

בארץ מורדור, שם רובצים הצללים..."

(מתוך השיר הכתוב בשפת אלפים על הטבעת האחת)

כמו בכל מיתוס טוב, גם כאן יש מיתוס אחר, קדום יותר, שנוצר זמן רב לפני תחילת האירועים המסופרים ב"הוביט" וב"שר הטבעות", ומיתוס זה מתאר את היווצרות הטבעת האחת ואת תולדותיה לאורך הדורות. לפי המיתוס, יצר אדון האופל סאורון את הטבעת בעידן השני, במטרה להעצים את כוחו ולהשתלט על כל שאר "טבעות העוצמה". סימן הזיהוי שלה היה הכתובת שמתוכה לקוחות השורות המצוטטות לעיל, ובכוחה היה "להעתיק" את העונד אותה מהמישור הפיסי-מוחשי אל ממלכת הרוח, לאפשר לעונד להשתלט כל הכוחות שהיו בעבר של סאורון, ולהפוך את העונד לבלתי נראה לעיני בני תמותה רגילים (אם כי לא לעיני יצורים רוחניים כגון ה"רפאים", שוכני עולם הצללים) - בסרטים, כמובן, השתמשו באמצעים דרמטיים-חזותיים כדי להמחיש את ההבדל בין שני העולמות, הבדל שאינו קיים בספרים.

תכונה נוספת (וחשובה ביותר) של הטבעת היא שלא משנה מהן כוונותיו של העונד, ותהיינה טהורות כל שתהיינה, סופה להשחית אותו. אי לכך קבעו החכמים (גנדאלף, אלרונד, גלוריפינדל) שאין להשתמש בכוחות הטבעת אפילו לצורך הגנה, ויש להשמיד אותה. הבעיה היא שהדרך היחידה לעשות זאת היא להשליך את הטבעת בחזרה לאש שממנה חושלה...

אי שם בעידן השני הגיעה הטבעת לידי המלך איסילדור, שהסיר אותה מעל אצבעו הכרותה של סאורון. הוא לא שמע בעצתם של אלה שאמרו לו להשמיד את הטבעת והעדיף להחזיק בה. היא החליקה מעל אצבעו כשניסה להימלט בשחייה בנהר מפני אורקים שרדפו אחריו (מה שהפך אותו לנראה לעיני האורקים וגרם למותו).

הטבעת נותרה חבויה בנהר כמעט 2000 שנה, עד שמצא אותה הוביט ושמו דיאגול. במהלך המריבה על הטבעת נרצח דיאגול בידי דודנו סמיאגול. סמיאגול הפך עם השנים ליצור שנודע בשם גולום (את סיפורו של גולום אנו שומעים בתחילת הסרט השלישי), עד שגם הוא איבד אותה בהרי הערפל, כאן, פחות או יותר, מתחילה עלילת "הוביט".

אגב, במהדורה הראשונה של "הוביט", גולום מוסר את הטבעת לבילבו כפרס על שזכה במשחק החידות. רק במהלך העבודה על "שר הטבעות", הגיע טולקיין למסקנה שכוח הטבעת לעולם לא היה מאפשר לגולום להרפות ממנה מרצונו, ולכן תיקן את המהדורה השנייה, ובה, אחרי שהפסיד במשחק החידות, גולום מתפרץ בזעם כשהוא מגלה ש"חמדתו" (כינויו לטבעת) נעלמה, ורודף אחרי בילבו במערות כדי להרגו, אך אינו מודע לכך שבילבו גילה את כוחה של הטבעת להפוך את העונד אותה לבלתי נראה, ומנצל זאת כדי להימלט מפני גולום ולחבור אל גנדאלף ואל הגמדים, שותפיו למסע. הוא מחליט לא לגלות להם שהטבעת הפכה אותו לבלתי נראה, אלא חוזר לסיפור הדומה לזה שסופר במהדורה הראשונה - שגולום נתן לו את הטבעת והראה לו את דרך היציאה מהמערה. אולם גנדאלף לא האמין לסיפור ומאוחר יותר הוציא את האמת מפי בילבו; חשדנותו כלפי הטבעת התעוררה מיד.

בינתיים עזב גולום את מקום מחבואו בהרים כדי להשיב לעצמו את הטבעת. אחרי עשרות שנים של נדודים, הוא נשבה ע"י סאורון, וגילה לו את עובדת קיומם של בילבו והפלך.

כמה עשרות שנים לאחר מכן, לפי דרישתו של גנדאלף, נתן בילבו את הטבעת ליורשו ואחיינו פרודו, ובכך היה לראשון שוויתר עליה מרצונו. ויתור זה חולל את שרשרת האירועים שהובילה להקמת חבורת הטבעת ולהחזרת הטבעת אל כור מחצבתה... 

ב. אז למה האלפים לא יכולים להיות "בני לילית" ולעומת זאת למה הם לא יכולים להיות גמדים?

 

א. לילית ובניה

לפי המסורת היהודית, לילית נבראה מעפר יחד עם אדם, ויש הסבורים שאף לפניו, והייתה אתו בגן עדן עוד לפני בריאת חווה, אבל כיוון שסירבה להיות רעיה כנועה, ביקש אדם מאלוהים שיסלק אותה מגן עדן. היא עברה לאזור ים סוף, ושם, בשורה של אורגיות, ילדה מאה שדים ביום. אדם התחנן שתחזור אליו, והיא התרצתה וחזרה כמנצחת.

לילית היא שדה הורגת ילדים מן המיתולוגיה היהודית. המקור הכי עתיק שנמצא, למרות שמשערים כי דמות לילית הייתה ידועה גם לפני כן, הוא בערך מן המאה השביעית לספירה, בטקסט בשם "אבלפבית של סירה". וזהו סיפורה של לילית, כפי שהוא מוזכר באותו טקסט:


"אחרי שאלוהים ברא את אדם, אשר היה לבד, אמר: 'לא טוב היות האדם לבדו' (בראשית ב', 81), האל יצר אישה לאדם, מהאדמה, כשם שיצר את אדם עצמו, וקרא לה לילית. אדם ולילית לא הסתדרו והחלו לריב, היא אמרה: 'לא אשכב למטה', והוא אמר: 'לא אשכב מתחתייך, רק מעלייך, משום שאת מתאימה לתנוחה התחתונה, בעוד שאני העליון', לילית הגיבה: 'אנו שווים אחד לשני, שנינו נבראנו מהאדמה', אולם הויכוח לא התקדם לשום מקום. כשלילית הבינה שהגיעה למבוי סתום, היא ביטאה בקול רם את שמו הקדוש של אלוהים ועפה אל האוויר מחוץ לגן עדן. אדם עמד מול בוראו בתפילה: 'בורא עולם, האישה שנתת לי ברחה'. מייד כשהאל שמע את דבר אדם, הוא שלח את שלושת המלאכים הללו כדי להחזיר את לילית."

"כה אמר האל: 'אם היא מסכימה לשוב, כה יהי, ואם לא, עליה להרוג מאה מצאצאיה מדי יום'. המלאכים עזבו את אלוהים ותרו אחר לילית, אשר ריחפה מעל פני ים סוף, במקום שבו עתידים לטבוע המצרים. המלאכים מסרו ללילית את דבר האל, אולם לילית סרבה לשוב איתם. המלאכים איימו על לילית בהטבעתה."

"'עזבו אותי' אמרה, 'נוצרתי על מנת לגרום למחלות בפעוטות. אם הפעוט זכר, יש לי שליטה עליו במשך 8 ימים, ואם נקבה, היא נתונה לשליטתי במשך 20 יום'".

"כאשר המלאכים שמעו את דברי לילית, הם התעקשו שתשוב עמם, אולם היא נשבעה להם בשמו של האל הכל יכול: 'כאשר אראה את שמכם על קמע, לא יהיה לי כל כוח ושליטה בפעוט', כמו כן הסכימה שמאה מצאצאיה יוקרבו כל יום'. וכך, על פי האגדה, 100 שדים נמוגים מדי יום, ומאותה סיבה אנו כותבים את שמם של המלאכים על הקמיעות של ילדים קטנים. כאשר לילית רואה את שמם, היא נזכרת בשבועתה, והילד מחלים". מקורה של לילית הוא מן המיתולוגיה הבבלית. והיא מופיעה גם בדמונולוגיה הנוצרית. לילית גם מתוארת בתור שדה אשר באה אל גברים בשנתם, שוכבת איתם, וגורמת להם לפלוט זרע שבו היא משתמשת אח"כ על מנת ליצור שדים חדשים.

מאוחר יותר היא נזכרה אצל השומרים כ"ליליאקה" ואצל הבבלים כ"ליליתו" או "לילו" ("האלמנט החמישי", זוכרים?...)

האחרונים שתיארו פגישות עם לילית היו המשוררים ביאליק ** ורטוש ** (מתוך הספר "המיתולוגיה היהודית" מאת חגי דגן, הוצאת מפה, 2003, ע"מ 95)

מקור: http://213.8.106.62/mythology/myth/jewish_demon.htm

ב. אלפים, עלפים, גמדים וגמדונים

לפי המיתולוגיה הנורדית (כך באנציקלופדיה של Ynet), העלפים (lfar) הם רוחות בדמות אדם פעוט, שובבים ולעתים זדוניים, שמביאים חלומות ביעותים על בני אדם בשנתם, או גונבים תינוקות אנושיים ומחליפים אותם בתינוקות לא-רצויים משלהן. לפי האדה (המיתוס הנורדי), הם נחלקים לשני שבטים - בהירים ואפלים.

לעומת זאת, לפי האנציקלופדיה של Wikipedia, האלפים (מאנגלית, Elf, ברבים Elves), הנקראים לעתים גם שדים, גמדונים, שדונים, האלף, עלפים או בני־לילית. הם גזע דמיוני של יצורים דמויי אנוש, שמופיעים הן ביצירות ספרותיות רבות מתחום הפנטסיה, והן באגדות פולקלור של עמים שונים.

בספרות המד"ב והפנטסיה קיימים תיאורים רבים של אלפים. לרוב הם מתוארים כבני אלמוות, או בעלי תוחלת חיים של כאלף שנים, גבוהים יותר ואסתטיים יותר מבני האדם, גזרתם דקה יותר משל בני האדם, אוזניהם מחודדות, ואין להם שיער פנים. לרוב הם מתוארים גם כקשתים ולוחמים מיומנים בחרבות קלות, וכחובבי טבע ואומנות. לחליפין, הם גבוהים, בלונדינים (אם כי לא תמיד) ובעלי עיניים כחולות, חומות, ירוקות או סגולות. יש להם יכולת קסם טבעית וראיית לילה של חתולים.

המונח המקובל בתחום משחקי התפקידים והפנטסיה הוא "אלפים" - תעתיק פשוט של המילה האנגלית Elf, אבל בעברית קיימים מונחים שונים, כולם מצויים בתרגומים השונים לספריו של טולקיין. לדוגמה, בתרגום המקורי של רות לבנית ל"שר הטבעות", הם מכונים "בני לילית", ואילו בתרגומו של עמנואל לוטם לאותו ספר הם מכונים "עלפִים". בתרגומו של משה הנעמי ל"הוביט", מכונים יצורים אלה "שדונים" (ובמקומות אחדים "שדים" - כנראה טעות של המתרגם, כיוון שבהמשך הספר הפכו ה"שדים" ל"גובלינים"), ואילו בתרגום הטייסים הם מכונים "אלף" ביחיד ו"האלף" ברבים (ראה ציון שמות עמים בתנ"ך: אדומי ביחיד, לעומת האדומי ברבים). בהקשרים אחרים יש המתרגמים Elves כ"ננסים", "גמדונים", "פיות" ושאר בריות אגדתיות זעירות.

מובן ששום דבר מזה אינו בא לידי ביטוי במה שראינו בסרטים (או אם כבר, בתיאור בספרים), וזאת מפני שטולקיין לקח את תיאור האלפים מהמיתולוגיה הנורדית והפך אותו לאצילי ונשגב יותר.

ואם כבר אנחנו בעניינים, בפברואר 2004 יצא לקולנוע סרט שנקרא פשוט ELF. איך תרגמו את שמו? "גמדון" (אגב, בהמשך שונה השם ל"קטן עליו")... 

3. חברה

 

בארץ התיכונה חיים להם בשלום ובשלווה (יחסית) כמה עמים – אלפים, גמדים, הוביטים ובני אדם. אין פרטים רבים על המבנה החברתי של כל אחד מהם, אבל נראה שבכולם מושלים מלכים (כנראה בהשראת המלוכה האנגלית). צורת המשטר בחברת ההוביטים, למשל, איננה ברורה. יש ראשי ערים נבחרים, אבל לא ידוע אם יש דרג שלטוני גבוה יותר.  

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

חבורת הטבעת מורכבת משלושה (?) בני אדם, ארבעה הוביטים, אלף אחד וגמד אחד. לכאורה ייצוג לא שיוויוני...  

ב. מעמד האישה

 

מעניין שאין אף אישה בחבורת הטבעת (ארוון איננה נחשבת). 

ג. היחס לחריג החברתי

 

כל אחד מאנשי חבורת הטבעת (אולי להוציא את סאם) הוא למעשה חריג בחברתו - מוצאו המשפחתי של פרודו נחשב לנחות, מרי ופיפין היו קונדסאים נמלטים, אראגורן היה מלך גולה, לגולאס היה אלף שהאמין בדו קיום עם בני האדם מחד ועם הגמדים מאידך, גימלי היה גמד שמוכן לשתף פעולה עם אלפים, וכו'. 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

אראגורן (אנושי) וארוון (אלפית) – היא ויתרה למענו על חיי הנצח שלה. 

4. צורות המשטר

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

 

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

 

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

 

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

 

 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

7. טכנולוגיה

 

"טכנולוגיה" ימיביניימית בשילוב כשפים 

סיכום

 

שאלת סמליותה של הטבעת האחת שנויה במחלוקת בין החוקרים, אך הרוב מסכימים שהיא מסמלת כוח רב מכדי שהשימוש בו יהיה בטוח, ועל כן החכמים מעדיפים לוותר עליו לחלוטין (מה שכמובן לא קורה במציאות, לא בימיו של טולקיין ועל אחת כמה וכמה שלא בימינו).

אגב, יש לזכור שכאשר השלים טולקיין את כתיבת "הוביט", הוא לא ידע שייאלץ לחשוב על המשך לסיפור תולדותיה הטבעת האחת.

חומר למחשבה:

שימו לב שגם בסידרת "הארי פוטר" יש Elves. שם הם נקראים בתרגום העברי, ולדעתי בצדק מוחלט, פשוט "גמדים". יש לציין שהם דומים הרבה יותר לגמדים של שלגייה (שנקראו (Dwarves) מאשר לאלפים של טולקיין...

ובנימה טריוויאלית, מילא שהופכים את אלייג'ה ווד ושון אסטין להוביטים ואת אורלנדו בלום לאלף/עלף/בן לילית/*מחק את המיותר, אבל לדעתי אפקט מרשים עוד יותר הוא שלוקחים איש גדול כמו ג'ון ריס דייוויס והופכים אותו לגמד, מה גם שבמציאות, ריס-דייוויס גבוה יותר מבלום (או להבדיל, לוקחים איש גדול כמו רובי קולטריין והופכים אותו לענק...)

*דמויות וירטואליות: גולום-סמיאגול

על דרכם של פרודו ובילבו אל הגבורה ראה כאן

אסימוב

 

מבוא

 

אייזק אסימוב נחשב לאחד מ"האבות המייסדים" של המדע הבידיוני, יחד עם היינליין וקלארק (ויש אומרים בראדבורי), ואין עוררין על גדולתו כסופר, ועל השפעתו על הסופרים שבאו אחריו.

אסימוב נולד ב-2 בינואר 1920 בפטרוביצ'י, עיירה ליד סמולנסק, רוסיה, למשפחה יהודית שהיגרה לארצות הברית כשהיה בן שלוש. הוא גדל בברוקלין, ניו יורק, שם ראה בראשונה חוברות מדע בדיוני בחנות הממתקים של הוריו, והחל לקרוא בהן. בסוף שנות העשרה לחייו החל לכתוב סיפורים בעצמו וניסה למכור אותם לכתבי עת שעסקו במדע בידיוני. ג'ון ו' קמבל, העורך של Astounding Stories, אימץ את אסימוב הצעיר והפך למורהו הרוחני. בשנת 1939 קיבל תואר ראשון באוניברסיטת קולומביה, ובשנת 1948 קיבל את הדוקטורט בביוכימיה. הוא הצטרף לסגל אוניברסיטת בוסטון, אך לא כמורה. האוניברסיטה הפסיקה לשלם לו שכר ב-1958, כאשר הכנסתו ממכירת ספריו עלתה על הכנסתו מהעבודה באוניברסיטה. אסימוב נשאר בסגל כעוזר לפרופסור וקודם ב-1979 למעמד פרופסור מלא. מסמכיו האישיים משנת 1965 והלאה מצויים בספריית אוניברסיטת בוסטון (כולל הצעה לתסריט לסרט מד"ב שנכתב לפי הזמנה של ה"חיפושית" לשעבר פול מקרטני, ולא הופק מעולם).

אשתו הראשונה הייתה גרטרוד בלוגרמן; הם נישאו ב-26 ביולי 1942 ונולדו להם שני ילדים, דויד (1951) ורובין (1955). הם התגרשו בשנת 1973, ואסימוב התחתן שוב באותה שנה עם ג'נט ג'פסון.

אסימוב נפטר ב-6 באפריל 1992 ממחלת איידס שבה נדבק עקב עירוי דם נגוע שקיבל בזמן ניתוח מעקפים בשנת 1983, עובדה שנשמרה בסוד 10 שנים אחרי מותו והתפרסמה רק בביוגרפיה שפרסמה אלמנתו ג'נט, "היו אלה חיים טובים". הוא היה חבר בארגון "מנסה", שתנאי הקבלה אליו הוא מנת משכל של 140 ומעלה, וכמחווה על פועלו זכה שאסטרואיד 5020 ייקרא על שמו.

עד כאן בקצרה על האיש. נכון שכל מילה נוספת מיותרת? 

1. הרקע

 

אסימוב התפרסם בעיקר בזכות שתי הסדרות הגדולות שלו - סידרת המוסד וסידרת הרובוטים. סידרת "המוסד", הכוללת שבעה ספרים, זכתה בשנת 1966 בפרס "הוגו" בקטגוריה של הסדרה הטובה בתולדות המדע הבדיוני (שתורגמה לעברית ע"י עמנואל לוטם ועמוס גפן וזכתה להצלחה ולכמה מהדורות). תחילת הסידרה באוסף סיפורים קצרים שאוגדו בסופו של דבר לשלושה חלקים. רק מאוחר יותר הוסיף אסימוב שני קדימונים ושני המשכים במגמה לאחד את כל הספרים ל"היסטוריה עתידית" אחת.

גם לסדרת הרובוטים נוספו מאוחר יותר שני ספרים, בניסיון לאחד את שתי הסדרות, אבל אסימוב נפטר בטרם הצליח להשלים את המלאכה.

בגדול ניתן לומר שסיפורי הרובוטים הקצרים של אסימוב מתארים את העתיד הקרוב על כדור הארץ. אחריהם באה סדרת הרובוטים המתארת את התפשטותן של מושבות האדם ביקום כעבור אלפי שנים, לאחר מכן סידרת האימפריה המתארת את השלטון האנושי ברחבי הגלקסיה, ולבסוף באה סדרת המוסד, המתארת את נפילת האימפריה והחלפתה במוסד.

כמו כן כתב אסימוב סיפורים קצרים רבים שאינם קשורים בהכרח לאחת משתי הסדרות, ביניהם הסיפור "שקיעה" (Nightfall) שנבחר בשנת 1968 על ידי איגוד סופרי המדע הבדיוני של אמריקה ל"סיפור המדע הבדיוני הקצר הטוב ביותר שנכתב אי פעם" (ועדיין נחשב לכזה גם בימינו). הסיפור הורחב מאוחר יותר לכלל ספר באותו השם (בשיתוף עם רוברט סילברברג). 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - המוסד הראשון והמוסד השני

 

היקום של "המוסד" מתנהל לפי הדינמיקה של האימפריה הרומית בימי הזוהר שלה, כפי שמעידים בין היתר השמות שנתן אסימוב לכוכבי הלכת, לעולמות ולערים. 

3. חברה

 

עקרונות הפסיכוהיסטוריה פשוטים מאוד; לעולם אי אפשר לחזות מראש התנהגות של יחיד, אבל אפשר לחזות בדייקנות התנהגות של קבוצה גדולה, וככל שהקבוצה גדולה יותר הדייקנות רבה יותר. אסימוב השתמש בגז לצורך השוואה; קשה מאוד לצפות התנהגות של מולקולת גז יחידה, אבל אפשר לחזות בדייקנות גבוהה התנהגות של מאסה של גז ("תיאוריה קינטית"). אסימוב יישם עיקרון זה באימפריה הגלאקטית הבידיונית שלו, שמנתה אוכלוסיה של מיליארדי מיליארדים. הארי סלדון, אבי הפסיכוהיסטוריה לפי אסימוב, קבע שתי אקסיומות:

1. שהאוכלוסיה שהתנהגותה נמדדת תהיה גדולה מספיק;

2. לאוכלוסיה אסור לדעת על יישום תוצאות הניתוח הפסיכוהיסטורי.

קיימת גם אקסיומה שלישית, שהייתה כנראה שולית פחות בעיניו של הארי סלדון:

3. שבני אדם הם היצורים התבוניים היחידים בגלקסיה.

מובן שהרעיון אינו שייך אך ורק לתחום המד"ב. בעיתון "שיקגו טריביון" התפרסם ב-30.11.02 מאמר על חברה בשם ComScore Networks Inc., שעשתה ניסיון להשתמש בעקרונות הפסיכוהיסטוריה לצורח חיזוי מגמות כלכליות; נעשה גם ניסיון מעניין ליישם את עקרונות הפסיכוהיסטוריה על הסכסוך באזורנו, אבל עדיין לא נמצאה דרך לחזות באמת מגמות חברתיות או כלכליות ממוקדות לאורך זמן.  

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

ד"ר סוזן קלווין 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

 

 

4. צורות המשטר

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

 

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

המוסד

הקיסרות

המוסד השני 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

 

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

 

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

בסיפור "**" דנה הנהלת התאגיד בשאלה האם להפשיר חבר הנהלה השרוי בקריוניקה או לא. 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

ביקום של אסימוב אין חיים תבוניים לא-אנושיים (חוץ מרובוטים). גם מכשפים, קוסמים ושדים למיניהם אין שם.

ראה גם כאן

חוקי הרובוטיקה

 

כפי שכבר ציינתי, אם יש במדע הבידיוני חוקי ברזל בלתי מעורערים, הרי אלה ללא ספק חוקי הרובוטיקה של אסימוב, שאחזור עליהם כאן בקצרה:

1. לא יפגע רובוט לרעה בבן אדם, ולא יניח, במחדל, שאדם יפגע.

2. רובוט חייב לציית לפקודותיו של אדם, כל עוד אינן סותרות את החוק הראשון.

3. רובוט ידאג לשמור על קיומו ושלמותו, כל עוד הגנה זו אינה עומדת בסתירה לחוק הראשון או לחוק השני.

בספר "רובוטים ואימפריה" מנוסח חוק נוסף הקודם לשלושת החוקים המקוריים וגובר עליהם - חוק האפס:

0. לא יפגע רובוט לרעה באנושות ולא יניח, במחדל, שהאנושות תיפגע.

שלושת החוקים המקוריים משתנים כך שלא יסתרו את חוק האפס.

חוקים אלה הם החוקים היחידים שמהווים "הקדמת תרופה למכה" ומשמשים בסיס לדיון בשאלת עצם ההגדרה של חיים תבוניים, ביולוגיים-אורגניים או מכניים, גופניים או רוחניים.

איש המאתיים

 

אנדרו מרטין, גיבור "איש המאתיים" הוא רובוט יוצא למסע של 200 שנה בדרך אל האנושיות, תוך כדי מאמץ למנוע מיוצריו להשמיד אותו.

 

אנוכי הרובוט

 

סאני, גיבור "אנוכי הרובוט" הוא דוגמה למה קורה כאשר יוצר הרובוט מנסה להקנות לו רגשות אנושיים.

 

 שימו לב לציטוט הבא מהסרט (תרגום שלי):

 

ספונר: רובוטים אינם חשים פחד. הם לא חשים דבר. הם לא רעבים. הם לא ישנים.

 

סאני: אני כן. אילו היו לי חלומות.

 

ספונר: לבני אדם יש חלומות. אפילו לכלבים יש חלומות. אתה רק מכונה, חיקוי לחיים. האם רובוט יכול לכתוב סימפוניה? האם רובוט יכול להפוך בד ליצירת מופת יפה?

 

סאני: ואתה יכול?

 

הסרט, אגב, נתפר לפי מידותיו של ויל סמית, כפי שניתן לראות מההשוואה הבאה עם "גברים בשחור", אף הוא בכיכובו של ויל סמית:

 

 

 

גברים בשחור

אנוכי הרובוט

משיג במרדף רגלי רובוט (אותו הוא חושב לעבריין נמלט, אם כי בטעות)

משיג במרדף רגלי ג'וק חייזרי (אותו הוא חושב לעבריין נמלט)

מגלה את "הצד השני"

מגלה את "הצד השני"

נלחם באויב שמאיים להשתלט על העולם (רובוט שאינו כפוף לחוקי אסימוב)

נלחם באויב שמאיים להשתלט על העולם (ג'וק חייזרי)

נעזר בחייזר ידידותי

נעזר ברובוט ידידותי

מרכז הפיקוד (שכמוהו נראה ב"צ'ק פתוח")

מרכז הבקרה (שכמוהו נראה ב"צ'ק פתוח")

שונא ג'וקים (ללא סיבה מיוחדת)

שונא רובוטים (כי רובוט הציל אותו ולא את הילדה)

מאמץ חתול של אדם מת

מאמץ חתול של אדם מת

מתקן את הזרוע כמו שוורצנגר ב"שליחות קטלנית" (רק עם קצת פחות גועל)

דיון פילוסופי על רובוטיקה לעומת יצירתיות; האם הרובוטים מהזן החדש נוצרו כדי להציל את האדם מפני עצמו?

מפקד שחור צרחן

מפקד לבן צרחן

 

סאני, אגב, הוא דוגמה חריגה לרובוט שמצטרף לאדם במלחמתו נגד מחשב-העל המפלצתי.

 

זוהי גירסה קולנועית ליצירה הקלאסית של אסימוב, המבוססת בצורה רופפת מאוד על הספר הראשון בסידרת הרובוטים. בספר, אגב, המספר היה הרובוט, ובסרט (שימו לב, ספוילר!) עושים עלינו מניפולציה די מגעילה כדי שנחשוב, ולו רק לרגע, שהבלש גם הוא רובוט. ומה בעצם הגבול? ראו הוזהרתם!

על דאטה כרובוט אסימובי ראה כאן.  

דיני תאגידים

 

תחום העיסוק העיקרי של U.S. Robots and Mechanical Men (U.S. Robotics) הוא רובוטיקה ובינה מלאכותית.

תאגיד U.S. Robots and Mechanical Men הוקם בשנת 1982 ע"י לורנס רוברטסון. ד"ר סוזן קלווין הייתה פסיכולוגית הרובוטים הראשונה, ובמשך שנים רבות היחידה, של התאגיד, וברבים מהסיפורים הקצרים של אסימוב היא דמות ראשית, שבדרך כלל מטפלת במעבדה בבעיות של רובוטים. בסיפורי רובוטים אחרים, גרג פאוול ומייק דונובן, מהנדסי שטח של החברה, מנסים לפתור בעיות של רובוטים בשטח. בסיפורים הקצרים נזכרים גם אלפרד לנינג ופיטר בוגרט, שהיו מנהלי המחקר (תחילה לנינג ואח"כ בוגרט) בתקופת עבודתה של קלווין בתאגיד.

המיקום הפיסי של החברה אינו ברור. הוקמו מפעלים במקומות רבים בעולם, אבל לפי סיפור אחד, Robot AL-76 Goes Astray, המפעל הראשי נמצא בסקנקטאדי, ניו יורק (מה שמרמז על קשר או זיקה לתאגיד ג'נרל אלקטריק).

הסיסמה הלא רשמית של החברה היא "עובד לא יחזור על טעות פעמיים. הוא מפוטר בפעם הראשונה."  

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

המחשב המסחרי הראשון שנבנה בארה"ב נקרא UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer I). כבר בשנת 1952 הוא חזה נכונה את תוצאות הבחירות לנשיאות ואת ניצחונו של דווייט אייזנהאואר הרפובליקני על פני עדלאי סטיוונסון הדמוקרטי, בעזרת מדגם של אחוז אחד בלבד של הבוחרים.

זו כנראה הייתה ההשראה לרעיון שמחשב יחזה במי יבחרו הבוחרים במקום לערוך בחירות, ושארה"ב תהפוך עד 2008 (!) לדמוקרטיה הגדולה והאלקטרונית הראשונה, כפי שמתואר בסיפור הקצר Franchise, שכתב אייזיק אסימוב בשנת 1955. כל מי שחושב על שינוי שיטת הבחירות בישראל, מוזמן לקרוא את הסיפור. אולי שם יימצא הפתרון לבעיה. אסימוב, אגב, קרא למחשב שלו Multivac.

באיזו מידה זה דמוקרטי יותר או פחות מהשיטה הנוכחית? היו אתם השופטים...  

7. טכנולוגיה

 

להלן סקירה של כמה מהנושאים הטכנולוגיים העיקריים ביצירתו של אסימוב:  

1. רובוטיקה ומחשוב:

 

א. על רובוטיקה

 

ב. על דאטה

 

האם דאטה ממב"כ-הדור הבא הוא רובוט "אסימובי"?

לפי אסימוב, כפי שאנו משתדלים שכל כלי שאנו בונים יהיה בטוח לשימוש, כך נצטרך לנהוג לגבי הרובוטים, וכיוון שמנגנון ההגנה העיקרי של יצור תבוני הוא האתיקה שלו, יהיה עלינו ליצור אתיקה גם לרובוטים שלנו כדי שלא ייצאו למסעות הרג חסרי שליטה.

 

ג. על הבינה המלאכותית

 

אסימוב, שהיה מדען לא פחות משהיה סופר מד"ב, שינה את גישתו בתחום הבינה המלאכותית, כאשר מהפכת המחשוב האישי הראתה כי הסכנה שהמחשב יהווה תחליף לתבונה האנושית עודנה רחוקה מאוד. בשני מאמרים שלו, שנכתבו בהפרש של 10 שנים זה מזה, ניתן לראות את השינוי הזה, כאשר אסימוב דן בשאלת מותר האדם מן המכונה. לצערי המקור האנגלי של שני המאמרים אינו מצוין. 

משרתינו האינטליגנטים

(תרגום: אריה סתר)

"רובוטים אינם צריכים להיות מאוד אינטליגנטים. אם רובוט יכול למלא פקודות פשוטות ולבצע את עבודות הבית, או אם הוא מסוגל להפעיל מכונות פשוטות ברצף פעולות החוזרות על עצמן - הדבר יספק אותנו בהחלט. אין זה קל לבנות רובוט, כיוון שעלינו לדחוס מחשב קומפקטי לתוך גולגלתו - אם אנו רוצים שלרובוט תהיה צורה דמוית אדם. וזה קשה לבנות מחשב מורכב ומסובך שיחד עם זה יהיה בגודל של מוח אדם.

נעזוב את עניין הרובוטים. למה עלינו להתאמץ לעשות את המחשב קטן יותר? מרכיבי המחשב הולכים וקטנים - משפופרות ריק דרך טרנזיסטורים ועד לפיסות סיליקון של מעגלים משולבים. מה יקרה אם בנוסף להקטנת המרכיבים, נגדיל את המבנה של המחשב?

לו המוח שלנו היה גדול, הוא היה מתחיל לאבד מיעילותו, כיוון שמתקפי העצב אינם נעים כה מהר. העצבים המהירים ביותר מעבירים מתקפים במהירות של רק כמאה מטר בשנייה. מתקף עצבי יכול להבזיק מקצה המוח לקצהו בחלק ה-440 של שנייה. אילו מוחנו, נסו לתאר לעצמכם, היה בגודל 15 ק"מ, היה לוקח למתקף העצבי זמן של 2.5 דקות כדי לחלוף לאורכו. המורכבות הגדולה שהייתה מתאפשרת על ידי גודלו העצום של מוח כזה, הייתה נכשלת בתפקודה, עקב ההמתנה הארוכה להעברת המידע ועיבודו.

במחשבים לעומת זאת, הפולסים החשמליים עושים את דרכם במהירות של 300,000 ק"מ בשנייה. מחשב ענק ברוחב של 600 ק"מ, יעביר אותות מקצה לקצה, למרות גודלו העצום, באחד חלקי 500 של שנייה.

מבחינה זו לפחות, אפילו מחשב ענקי כזה - כמו אסטרואיד גדול - יוכל לעבד מידע באותה מהירות שעושה זאת המוח האנושי.

נתאר לעצמנו שרכיבי המחשבים ילכו וייעשו קטנים יותר, החיבורים ביניהם יהיוסבוכים יותר והמחשבים עצמם יהיו גדולים יותר - האם לא יתכן שהמחשבים אז יוכלו לעשות כל מה שהמוח האנושי מסוגל לו? האם ישנו איזה שהוא גבול עליון תיאורטי למידת אינטליגנציה של מחשב? אני לא שמעתי על גבול כזה. נראה לי שכל אימת שאנו מצליחים לדחוס יותר לתוך נפח נתון, המחשב מסוגל לעשות יותר. ככל שאנו מגדילים את המחשב, כאשר רמת המורכבות והצפיפות נשארה כמקודם - גם אז מסוגל המחשב לבצע יותר.

אם בסוף נצליח ליצור מחשב שיהיה מספיק מורכב ומספיק גדול, מדוע שלא ישיג רמת אינטליגנציה אנושית? אני בטוח שרבים לא יאמינו בכך ויאמרו למשל: "אבל איך יכול מחשב לכתוב סימפוניה טובה, ליצור יצירת אמנות חשובה, או לפתח תיאוריה מדעית חדשה?"

התשובה הניצחת שאני נוטה בדרך כלל לענות לשאלה זו היא - "ואתה יכול?". גם אם אותו שואל הוא אדם רגיל ובאמת הוא לא יכול, ישנם אנשים מיוחדים במינם שהם גאונים והם יכולים. אך גאוניותם נובעת רק מהעובדה שאטומים ומולקולות בתוך מוחם מסודרים בסדר מסוים. אין שום דבר במוחותיהם מלבד אטומים ומולקולות! אם נסדר אטומים ומולקולות באיזשהו סדר מסובך בתוך מחשב - גם הוא יוכל להפיק יצירות גאוניות. ואם רכיבי המחשב לא יהיו קטנים כמו במוח האנושי - אז הוא יהיה יותר גדול.

יהיו אנשים שיאמרו: "אבל מחשבים יכולים לעשות רק מה שהם תוכנתו לעשות; " התשובה לזה תהיה - "נכון, אבל גם מוחות מסוגלים לעשות רק מה שהם תוכנתו לו - ע"י הגנים שלהם."

חלק מתכנות המוח הוא יכולתו ללמוד וזה יהיה גם חלק מהתכנות של המחשב העתידי. ובעצם, אם אפשר לבנות מחשב שיהיה אינטליגנטי כמו אדם, מדוע שלא נעשה אותו אינטליגנטי יותר מהאדם?

ובכן, מדוע לא? אולי זה יהיה השלב הבא באבולוציה! משך שלוש מיליארד שנים, בתהליך בלתי פוסק של ניסוי ותעייה, התפתחו מבנים של אטומים ומולקולות, אשר יצרו לבסוף - לאחר השבחה הדרגתית, מין אינטליגנטי מספיק שיהווה את הצעד הבא באבולוציה - צעד במונחים של מאות שנים ואולי רק עשרות... ואז העניינים יתחילו לזוז באמת!

ואם המחשבים יהיו אינטליגנטים מאתנו, אולי יהיה עליהם לכבוש את מקומנו? הם יוכלו להיות טובי לב, כשם שהם אינטליגנטים ובמקום להשמידנו, יניחו לנו להתיש את עצמנו ולהיכחד. אולי הם ישמרו אחדים מאיתנו כחיות מחמד או למטרת שימור הגזע שלנו.

ראו בעצמכם מה אנו מעוללים לעצמנו ברגע זה - לנו ולכל היצורים החיים בכוכב הלכת שאנו נמצאים עליו. אולי הגיע הזמן שנוחלף. אולי הסכנה האמיתית היא בכך שעד שהמחשבים יפותחו לרמה בה יוכלו להחליף אותנו, יהיה כבר מאוחר מדי."

הרהורים על מחשבים אישיים

(תרגום: אריה סתר)

"כל התקדמות בפיתוח עזרים לפתרון בעיות, מעוררת חששות סתומים. אפשר לדמיין את הארכיטקטים המצריים הקדמונים בוחנים בחשדנות את מוטות המידה הראשונים ואומרים בחוסר שביעות רצון: "אנשים יפתחו תלות במנגנונים מכניים אלה. הם ישכחו כיצד לאמוד מרחקים בעינם הבוחנת ויסתמכו בשיפוטם על חתיכות עץ נעדרות חיים. במקום להגיע להחלטה איטית מחושבת ונכונה, הם יגיעו להחלטה חפוזה ומוטעית". אני מעז לומר שגם הופעתם של החשבונייה, הספרות הערביות, סרגל החישוב והקלקולטור המיכני גרמו לטענות דומות. והיום, זהו המחשב האישי והתוכנות ה"אינטליגנטיות" שלו ש"פוטרים אותנו מאחריות וגורמים לחשיבה שלנו להתייבש".

כל אותם עזרים לפתרון בעיות, מציבים בפנינו קושיה טאוטולוגית; הפתרון קיים וטבוע בתוך הנתונים המשמשים כקלט לבעיה. גם כאשר אנו מחפשים פיתרון ל- 9X7, יש בידינו את המידע הנותן את התשובה היחידה למעשה - 63. אנו יכולים להסתכל בלוח הכפל, או אם יש לנו זמן, לסדר 9 ערימות של 7 חלוקי אבן כל אחת ולספור את כל האבנים. אף כי לוח הכפל מספק את התשובה מהר יותר וטוב יותר (כיוון שספירת האבנים מועדת לטעויות), התוצאה תהיה אחת בשתי השיטות. אם יש לנו שפע של זמן ואין לנו משהו חשוב יותר לעשות ונשכיל לספור בזהירות - נוכל לוותר על לוח הכפל - אבל אף אחד לא יעשה זאת, כיוון שהמהירות והיעדר השגיאות חשובים.

כך זה גם עם המחשב האישי. אצל עובדי משרד, כמו אצל מדענים, העזרים המכניים פינו מקום לכלי האלקטרוני הרב שימושי. המחשב האישי יכול לאחסן ספריות שלמות על הכוננים רבי הקיבול שלו והוא יכול לחשב פי מיליארדים יותר מהר מאיתנו וללא שגיאה. עם זאת, כאשר אנו טוענים את המחשב בנתונים והוראות, התשובה כלולה כבר בקלט. אנו (ללא המחשב), יכולים להתחיל עם אותו מידע, לבצע אותם מניפולציות ולהגיע לתוצאה האחת והיחידה, בתנאי שיש לנו מספיק זמן ונהיה מספיק זהירים כדי למנוע שגיאה. אך בגלל הזמן הרב הדרוש לפתרון בעיות, אפשרות זו אינה באה בחשבון.

אנו מתעקשים על שימוש במחשב ובנינו כאלה מערכות מחשבים מסובכות, שאין אנו יכולים יותר בלעדיהן. אך תמיד מרחף עלינו הצל של "GIGO" (זבל נכנס - זבל יוצא). אם שמך הוכנס פעם בצורה משובשת למאגר כתובות, או אם טעית בהקשת המספרים במכונת חישוב - התוצאה תהיה שגויה. המחשב האישי מועד לאותו סוג של שגיאות כמו כל עזר חישוב אחר וייתן לך, גם הוא, תוצאות שגויות במקרים כאלה. לעיתים זה מסוכן לבטוח בתוצאה של המחשב, אך באותה מידה גם האצבע העוקבת אחרי שורה או טור בלוח הכפל - עשויה לטעות. כתמיד - ה"פשלה" טמונה בגורם האנושי.

ישנן דרכים רבות בהן ניתן לבדוק תוצאות, אך הדרך הטובה ביותר לבור את הבר מן התבן - היא פשוט לדעת להכיר מתי התשובה נראית לא בסדר. כאן המוח האנושי יעיל הרבה יותר מן המחשב. למחשבים כושר מדהים לפתור בעיות, אך למוח האנושי יש כושר העולה על כך; קראו לזה אינטואיציה אם תרצו.

אפשר להזין את כל המילונים שבעולם למחשב, יחד עם כל כללי הדקדוק וכל היוצאים מן הכלל של אותם כללים וכל הביטויים שמעבר לכללים. המחשב יוכל אז לכתוב לא רע, ובמקרים מסוימים גם ספרות ושירה, אך התוצאות תהיינה למרבית הצער נטולות כל השראה. אני עצמי, איני יודע אלא את הכללים הפשוטים ביותר של הדקדוק ורק לעיתים רחוקות אני משתמש בהם באופן מודע. למרות זאת אני כותב נכון באופן אינסטינקטיבי ואני גאה לחשוב שהכתיבה שלי מעניינת. אני יודע מתי משהו נשמע נכון ומתי לא ואני יודע להבחין ביניהם ללא היסוס, גם כאשר אני כותב במהירות מסחררת. איך אני עושה זאת? - אין לי שמץ של מושג וכיוון שאיני יודע איך אני עושה זאת, איני יכול לתכנת מחשב שיחקה אותי עושה זאת.

המוח האנושי אינו מכונת מספרים. הוא מטפל במספרים באיטיות מחרידה - וללא עזרים פשוטים כמו עיפרון ונייר, השגיאות בלתי נמנעות. המומחיות של המוח היא באינטואיציה, תובנה, פנטסיה, דמיון ויצירתיות. המוח האנושי מסוגל לגלות ולתפוס מצבים שהוא לא התנסה בהם מעולם, או על בסיס של מידע לא בטוח והבנה חלקית, להסיק מסקנות הגיוניות ונכונות. מחשב אינו יכול לעשות זאת, ממש כשם שאדם אינו יכול לסכם משוואות מסובכות בנאנו-שניות, או לחשב מיידית ערך של עסקות בחודש מסוים. ניתן כמובן להעלות על הדעת שמחשבים יוכלו יום אחד להפגין את כל הכישורים של המוח האנושי - אך לא בעתיד הנראה לעין.

למוח האנושי 10 מיליארד נוירונים וקרוב למאה מיליארד תאי תמיכה וכולם מחוברים בסבך חיבורים אסטרונומי. נוירון יחיד לכשעצמו הוא מערכת סבוכה של פרוטאינים ומעברים.

למה לנו לבנות מחשב שיעשה מה שאנו עושים בצורה משביעת רצון? האם היינו מאמנים אדם מיום לידתו לעשות מה שהמחשב הכי פשוט עושה כה היטב? סבורני שלא!

המחשב האישי, במהלך פיתוחו, יישאר אם כך כלי, אולי יותר מסובך, אולי עם יכולת משופרת לבחון את ההוראות הניתנות לו. אך ככל שיהיה מסובך, אני מסופק אם המחשב יגיע אי פעם למידת האינטואיציה וכוח היצירה של הרוח האנושית. לדעתי נראה בעתיד מחשבים ואנשים, כל אחד מייצג צורות שונות לחלוטין של אינטליגנציה, עובדים בשיתוף פעולה, יותר מאשר תוך תחרות ומשיגים יחד, יותר ממה שהיו יכולים להשיג כל אחד בנפרד." 

2. מזעור:

 

הספר "המסע המופלא", והמשכו "המסע המופלא – היעד: המוח" מתארים תרחיש שבו צוללת ממוזערת מוחדרת לגופו של אדם ובתוכה צוות רפואי ויוצאת למסע הרה סכנות בתוך כלי הדם...

אבי הרפואה, היפוקרטס, הביע רצון לראות את הגוף מבפנים. באמצעים שהוא פיתח בעצמו ניתן היה להתבונן לתוך פי הטבעת וסביבתו הקרובה. ב-1585 נעשה שימוש בפעם בראשונה במערכת תאורה שמאפשרת להתבונן ישירות אל תוך חללי האף, בצורת מערכת מראות שהעבירה את האור לתוך הנחיריים. מערכת דומה משמשת רופאי אף אוזן גרון בימינו כדי להטיל אלומת אור אל מחשכי הלוע ומעמקי הגרון, והמראה העגולה שבמרכז החור היא סמל רפואי לא פחות מפטיש הרפלקסים. בשנת 1806 בנה פיליפ בוזני מכשיר מתוחכם למדי לצורך התבוננות במערכת השתן. הוא השתמש בנר דולק ובמערכת אופטית כבמקור אור. החום שהפיק הנר אמנם גרם לכמה סיבוכים, אבל אין ספק שזו הייתה התקדמות רצינית. רק בשנת 1853 בנה אנטואן ז'אן דסורמו מכשיר שאפשר לחדור אל מערכת השתן ואל מערכת העיכול. מקור האור היה חזק יותר אך לא פחות מסוכן, בימים שבהם לא היה ניתן לבצע צילום רנטגן וכל מה שהיה חבוי מתחת לעור היה בגדר תעלומה. האפשרות להתבונן באבן החוסמת את פתח השלפוחית הייתה התקדמות אדירה, ובהמשך פותחו עוד מכשירים מסורבלים למדי לצפייה בוושט ובחלק התחתון של מערכת העיכול. רק בשנת 1911 החדיר רופא מבית החולים ג'ונס הופקינס בבולטימור צינור מתכת בקוטר של כסנטימטר לחלל הבטן, ונורה רגילה האירה את החלל. המחסום היחיד בפני שכלול האמצעים האלה היה אפשרויות התצפית בשדה הניתוח; המנתחים נאלצו להתבונן בחללי הגוף כאילו הם מסתכלים דרך משקפת חד עינית. רק כאשר פותח הסיב באופטי המעביר תמונה הנקלטת במצלמת וידיאו זעירה המחוברת אל מסך ומאפשרת לראות בבירור תמונה חדה מוגדלת של האזור הנבדק, אירעה פריצת הדרך, וכיום ניתן להגיע בעזרת סיב אופטי ומערכת צילום דיגיטליתלמרבית האיברים הגוף הפנימיים, מה שהופך את ספרי האנטומיה למיושנים. תהליך המזעור, אגב, הולך ומתקדם בצעדי ענק, ולא רק בתחום המכשור הרפואי.

וראה "יום במלכודת"...  

3. ריכוז מידע ושליטה במידע:

 

4. פיצוץ אוכלוסין:

 

בשנת 1970 כתב אסימוב מאמר (שפורסם בפנטסיה 2000, גיליון 13, 1981, שם המתרגם והמקור האנגלי אינם מצוינים) שבו דן בשאלת פיצוץ האוכלוסין, שאלה שהדיון בה היה אופנתי אז לפחות כפי שהוא בימינו. המאמר נפתח כך:

"בין יתר עיסוקיי, הנני גם נביא מקצועי, הווה אומר, משלמים לי כדי שאחזה את העתיד. יש בזה מלכוד כמובן: מכיוון שאינני מוליך שולל את הקוראים, הרי שקיים גבול חד וברור ליכולתי. מכיוון שאינני מתבונן בכדורי בדולח, אין לי שליחים בעולם הנסתר, הנני חסר כל כשרון לחוות התגלות אלוהית ונעדר לחלוטין אינטואיציה מיסטית, הרי שאין בכוחי לספר למישהו איזה סוס יזכה במרוץ, או אם אשתו עומדת לבגוד בו, או עד כמה יאריך ימים. כל מה שאני יכול לעשות זה להתבונן בעולם באופן שוטף ככל שניתן (משימה קשה למדי בימים אלה), לנסות להעריך מה קורה, ואז להניח את ההנחה הבסיסית שכל מה שקורה ימשיך לקרות..." 

אסימוב, שכידוע לא הצטיין בצניעות מוגזמת, ניסה לחשב את מידת הממשיות שבאיום התפוצצות האוכלוסין, או במילים אחרות, כמה זמן יעבור עד שכדור הארץ יקרוס תחת משקל האוכלוסיה שהוא נושא, או עד שהמאסה הכוללת של האנושות תשתווה למאסה הכוללת של היקום. הוא הגדיר את עצמו בהקשר זה כ"רואה שחורות", ולא האמין שחידושים טכנולוגיים כגון התפלת מים, אנרגיה גרעינית ויישוב כוכבי לכת אחרים

("היכן נוכל למצוא אופטימיסט שיאמין בכך שבתוך ארבע וחצי מאות שנים נוכל להקים כרך פלנטרי המיושב בצפיפות כפולה מזו של מנהטן?"),

יתפתחו במהירות שתדביק את קצב גידול האוכלוסיה - הכפלה מדי 35 שנה. כמו כן הוא פקפק ביעילותן של השיטוח הקיימות לפיקוח על הילודה (דווקא בזה הוא צדק - ראו מה קורה בסין, בהודו ובמצרים בימינו) למנוע את האסון או אפילו לצמצם אותו.

החישוב שלו מבוסס על שתי הנחות יסוד:

1) יש היום יותר אנשים מכפי שהיו אי פעם בכל תקופה שהיא;

2) מספר האנשים עולה בקצב מהיר יותר מאשר בכל תקופה אחרת בהיסטוריה.

לפי החישוב, בשנת 2436, צפיפות האוכלוסיה בכל מקום תהיה כפולה מזו שבמנהטן של 1970, גם אם האנושות תצליח ליישב את גרינלנד, הרי ההימלאיה, מדבר סהרה ואנטרקטיקה; "הסוף המוחלט" יגיע בעוד 4,856 שנים (כלומר בשנת 6826), אבל תאריך זה הוא חסר כל משמעות, כיוון שכל מיני הצומח והחי שיכולים לשמש מאכל לאדם ייכחדו בהדרגה זמן רב לפני כן... 

ולעוד מאמר על פיצוץ אוכלוסין שדווקא מביע דעה הפוכה: 

לאן נעלמו 3 מיליארד בני אדם?

לפני 30 שנה העריכו כי ב-2050 כדור הארץ יאכלס 12 מיליארד נפשות, אך כעת מדברים על 9 מיליארד בלבד. כך התבדתה תחזית האימים לפיצוץ אוכלוסין.

זוכרים את "פצצת האוכלוסין"? את שיעורי הילודה המאמירים שעומדים לכלות את המזון בעולם ולזהם את האוויר והמים בכדור הארץ? ובכן, האיום עדיין כאן, אבל הוא לא נורא כל כך. בשלושת העשורים האחרונים סכנתו פוחתת, ועמה דועכים גם תחזיותיו המאיימות של תומס מלתוס, נביא הזעם הדמוגרפי בן המאה ה-19.

שיעור הילודה במדינות מפותחות, מאיטליה עד קוריאה, צנח בשנים האחרונות מתחת לרמה הדרושה כדי שהאוכלוסייה לא תקטן, גיל הנישואים וההריון עולה, והשימוש באמצעי מניעה גדל מאוד, למגינת לבו של הוותיקן. האיום כעת הוא יותר אזורי ופחות עולמי, ונפיץ רק במקומות כמו הודו ופקיסטן.

ב-1968 חזתה מחלקת האוכלוסין של האו"ם שאוכלוסיית העולם (6.3 מיליארד בני אדם כיום) תגדל ליותר מ-12 מיליארד עד 2050. מאז תיקנה הסוכנות שוב ושוב את הערכותיה, וכעת היא חוזה שאוכלוסיית העולם ב-2050 תמנה רק כ-9 מיליארד בני אדם.

לאן נעלמו המיליארדים הנוספים? מיליוני תינוקות מתו, חלקם מאיידס, אך רבים יותר ממלריה, שלשולים, דלקת ריאות ואפילו חצבת. מיליוני עוברים הופלו, בין אם כדי להימנע מלידה או כדי להימנע מלידת בת, כפי שקורה בסין ובהודו.

אבל האיידס והגידול במספר ההפלות הם רק טיפה בים. המיליארדים החסרים הם למעשה התינוקות שפשוט לא נהרו, אם משום שאחיהם ואחיותיהם שרדו, או בגלל השיפור המתמיד בחיי האמהות. במערב העשיר הלכה האם ללמוד במכללה, והחליטה שמימון לימודים אקדמיים לשלושה ילדים הוא דבר שלא תוכל להרשות לעצמה. באזורים העניים במזרח כדור הארץ ובדרומו, השיגה האם עבודה (במפעל נצלני, בדרך כלל), ולא הייתה זקוקה לילד רביעי או חמישי שיקושש עצים.

"בחווה עוזרים הילדים עם החזירים והתרנגולות", מסביר ג'וזף שאמי, מנהל מחלקת האוכלוסין של האו"ם. כמעט מחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת כעת בערים, אמר, "וכאשר אתה צריך לעבור לעיר, הילדים לא יכולים לעזור באותה מידה".

בנוסף, פעולות פשוטות כגון הקמת סכרים לשמירה על מים נקיים, מתן ויטמינים לנשים הרות, שטיפת ידיים בקרב מיילדות, חיסונים לילדים, ואנטיביוטיקה לכל דורש, עזרו להכפיל את תוחלת החיים בעולם במאה ה-20, מ-30 שנה ל-60.

מכיוון שיותר ילדים שורדים, פחת התמריץ ללדת לעתים קרובות. ב-1970 היה שיעור הפריון החציוני בעולם 5.4 לידות לאישה; ב-2000 הוא ירד ל-2.9. כדי לשמור על יציבות בגודל האוכלוסייה, צריך שיעור הילודה להיות לפחות 2.1 ילדים לאישה. זאת, מבלי להביא בחשבון אירועים כמו מלחמות, רעב, מגפות או אסונות.

אפילו באלבניה, הענייה במדינות אירופה, ירד ממוצע הלידות לאישה באופן משמעותי

שיעור הפוריות בסין נמוך מזה שבצרפת איטליה היא הדוגמה המוכרת ביותר לירידה בשיעור הילודה. הנשים האיטלקיות היו בעבר סמל לפוריות, גם בשל המסורת הכפרית וגם בשל הדת הקתולית, הדוחה בתקיפות את הפיקוח על הילודה. ב-2000 היה שיעור הפוריות באיטליה הנמוך ביותר במערב אירופה, עם 1.2 לידות לאישה. אוכלוסיית המדינה צפויה להצטמצם ב-20% עד 2050.

בדנמרק הליברלית והפרוטסטנטית ירד שיעור הילודה ב-1970 ל-2.0 לידות לאישה, ועד 2001 ירד מספר הלידות הממוצע ל-1.7. באלבניה, המדינה הענייה באירופה, המתאפיינת באוכלוסייה כפרית גדולה, ירד שיעור הלידות מ-5.1 לידות לאישה ב-1970, ל-2.1 לידות ב-1999.

אפילו בצפון אפריקה, החריגה במגמה הכללית של הידלדלות האוכלוסין, נרשמה ירידה מסוימת בשיעור הילודה. במצרים, למשל, נרשמה ירידה מ-5.4 לידות לאישה ב-1970, ל-3.6 לידות ב-1999.

שאמי סבור שהנתונים מפריכים את מה שהוא מכנה "מיתוס פוריות המוסלמים", אפיון בלתי הוגן לדבריו, שייעלם עם השיפור בחייהן של הנשים המוסלמיות. שאמי אמר כי בירדן היה שיעור הילודה בשנות ה-60 שמונה ילדים לאישה. כיום ירד שיעור הילודה שם ל-3.5 בלבד. בישראל ירד שיעור הילודה מ-4 ילדים לאישה בשנות ה-50, ל-2.9 בעשור האחרון. לדברי שאמי, שיעור הילודה בתוניסיה ובאיראן הוא כ-2 ילדים לאישה.

גם תפישות ישנות לגבי שיעור הפוריות באסיה אינן נכונות. שיעור הפוריות בסין ירד מתחת לזה של צרפת, אוכלוסיית יפן מזדקנת, ובדרום קוריאה, לאחר חמישה עשורים של תיעוש, ירד שיעור הילודה מ-6 לידות לאישה בשנות ה-50 ל-1.17 לידות בלבד.

לפיכך החלו מדינות רבות לשלם לנשים, כדי שייכנסו להריון. באסטוניה מממנת המדינה שנה שלמה של חופשת לידה, באוסטרליה כלל שר האוצר, פיטר קוסטלו, מענק בסך 2,000 דולר לילוד בתקציב המדינה ל-2004, וקרא לאזרחי המדינה "ללכת הביתה ולבצע את חובתכם הפטריוטית הלילה". ביפן מארגנים מושלי המחוזות שיט תענוגות לרווקים. ארה"ב אינה צריכה לממן פעילויות כאלה, משום ששיעור הילודה בה יציב – 2.13 לידות לאישה. הגידול באוכלוסיית המדינה בכ-3 מיליון איש בשנה נובע בעיקר מהגירה, כפי שהיה מאז הגיעו המהגרים הראשונים לארה"ב על סיפון ה"מייפלאואר".

מחצית מהגידול באוכלוסיית העולם מתרחשת כעת בשש מדינות: הודו, פקיסטן, ניגריה, אינדונזיה, בנגלדש וסין (למרות הירידה בשיעור הילודה במדינה). בשל כך קשה יותר כיום לנבא נבואות חורבן כפי שעשה פול ארליך ב-1968 בספרו "פצצת האוכלוסין", שעורר בהלה רבה בעולם.

ד"ר ארליך, מרצה ללימודי אוכלוסין ולביולוגיה באוניברסיטת סטנפורד, אמר ש"הופתע לטובה" מהשינויים הגלובליים שערערו על הקביעות המאיימות ביותר בספרו. שינויים אלה כוללים את מדיניות הילד האחד בסין, ואת השימוש בזרעים ובחומרי דישון טובים יותר במדינות העולם השלישי. אלה הובילו לכך שניתן כיום להאכיל אנשים רבים יותר, גם אם רק בדייסת תירס ובאורז (ארליך מציין עם זאת, כי כ-600 מיליון בני אדם הולכים לישון כל ערב בעודם רעבים).

ואולם, ארליך מחזיק בדעתו כי "גודל האוכלוסייה האופטימלי" בכדור הארץ הוא 2 מיליארד איש. "אני חושש שלא נוכל לקיים אפילו שני מיליארד איש, אם כולם יחיו כמו אזרחי ארה"ב", אמר. "העולם יכול לקיים הרבה יותר קדושים צמחונים מאשר אידיוטים הנוהגים בג'יפים".
 

אז מה יקרה בסוף? נחכה ונראה...

מאת: דונאלד מקניל, ניו יורק טיימס, הארץ, חדשות וואלה 

סיכום

 

בשנת 1995 קיבלו על עצמם שלושה סופרי מד"ב ידועים - גרגורי בנפורד (פיסיקאי, אחיו של הפיסיקאי ג'יימס בנפורד ושותפו לכתיבת מד"ב ופיסיקה, זוכה פרס "נבולה" על "טיימסקייפ"), גרג בר, שחוץ מהיותו סופר מד"ב ("מוסיקת דם") הוא גם ביולוג, ודייוויד ברין - לכתוב טרילוגיה שתהווה השלמה לסידרת המוסד, בעידודם ובתמיכתם של יורשיו של אסימוב. הרומן של בנפורד, "פחד המוסד", הופיע ב-1997. הרומן של בר, "מוסד ותוהו", הופיע כעבור שנה, והרומן של בר הופיע שנה אחריו. כאן תוכלו לקרוא ריאיון משותף שנערך עם השלושה לכבוד האירוע.

במקביל יש שמועות על לא פחות מארבע יצירות של אסימוב שנמצאות בתהליכים של עיבוד לקולנוע באולפנים שונים. פרטים נוספים באתר של IMDB, למתעניינים מומלץ לעקוב שם.

רשימה (חלקית) של כל ספרי אסימוב אפשר למצוא בערך "אסימוב" באנציקלופדיה של ויקיפדיה.

לרשימה שלמה ומלאה של כל ספריו באנגלית הקישו כאן

ונסיים כמנהגנו בהערת טריוויה: הידעתם שהתרגום לערבית של "המוסד" הוא... "אל קאעידה"? 

חולית

 

מבוא

 

שתי השפעות עיקריות הולידו את היקום של "חולית". הראשונה הייתה חששותיו העמוקים של הרברט עצמו מפני מה שראה כ"דחפים משיחיים בחברה האנושית", כלומר הרעב המובנה למנהיג חזק וכריזמטי שבידיו נוכל להפקיד את האחריות שלנו לקבלת החלטות קשות. הרברט ראה שגם הטובים במנהיגים הם אנושיים, ולבני אדם יש פגמים, והעלאת אדם כלשהו למעמד של כוח אלוהי נוטה להגדיל פגמים אנושיים אלה לממדים מסוכנים. וגם אם המנהיג המקורי יעמוד בפני הפיתוי לנצל את הכוח לרעה, הביורוקרטיה שתתפתח סביבו תאריך ימים אחריו, ועם הזמן יהיה לביורוקרטיה זו תמריץ גדול יותר ויותר להעמיד את צרכיה מעל צרכי העם.

השנייה הייתה מאמר ושמו "They Stopped the Moving Sands" , על ניסויים אקולוגיים של משרד החקלאות בפלורנס, אורגון. משרד החקלאות גילה שניתן למנוע את גלישת דיונות החול אל הכבישים הראשיים פשוט ע"י שתילת מחסומי עשב. הרברט חכר מטוס צסנה חד מנועי וטס בעקבות הניסוי כדי לרשום רשימות ולצלם תמונות. למראה הדיונות המתגלגלות למטה אחז ברברט פרץ רגשות. הוא הבין ש… "דיונת חול היא היא סוג של נוזל, אלא שלוקח לה זמן רב יותר לנוע. היא יוצרת גלים שכאשר רואים אותם מהאוויר, הם דומים לגלים בים" (תרגום שלי).

המאמר מעולם לא פורסם, אבל הזרע שיתפתח ויהפוך ל"חולית" נטמן.

 

1. הרקע

 

אקולוגיה

מבחינה אקולוגית, הזיקה בין ה"סם", המרקוח, לבין הנפט, אולי בלתי מכוונת, אבל בלתי נמנעת, אם כי הרברט מדגיש יותר את השפעת המים (או ליתר דיוק המחסור בהם) על החברה.

כלכלה

הכפר הגלובלי חי בחסותה של מעצמת-על אחת (בימינו זה בולט עוד יותר מאשר בתקופה בה נכתב הספר);

עוצמה רבה מאוד מרוכזת בידי מעטים מאוד (ראה שליטת ה"גילדה" בתחבורה הבין-כוכבית);

אגב, לדעתי הרברט לא מצליח להסביר למה ואיך הסכים השלטון המרכזי (הקיסרות) להוציא מידיו את השליטה במשאב חיוני כל כך, שהרי לא מדובר ב"הפרטה" כמקובל בימינו. האם הוא ניסה לרמוז לנו משהו? 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - הג'יהאד הבטלריאני

 

 

"הנסיכה אירולן כותבת:

כל חוקר ראוי לשמו מבין בוודאי כי אין להיסטוריה התחלה. יחל הסיפור באשר יחל, תמיד יש גיבורים קודמים וטרגדיות קודמות.

קודם שניתן להבין את מואד'דיב או את הג'יהאד הנוכחי שאירע בעקבות הדחתו של אבי, הקיסר שאדאם הרביעי, יש להבין כנגד מה אנחנו לוחמים. אשר על כן, הביטו נא אל עברנו, למרחק העולה על עשרת אלפים שנה, עשרת אלפים שנה לפני הולדתו של פול אטריידס.

בדברים הללו ימצא את יסודותיה של הקיסרות: כיצד עלה הקיסר מאפרו של קרב קורין ואיחד את שרידיה המוכים של האנושות. אנחנו נעמיק אל המסמכים הקדומים ביותר, למיתוסים הקיומיים של חולית, לימי המרד הגדול, המוכר יותר בכינויו הג'יהאד הבטלריאני.

המלחמה הנוראה ההיא כנגד מכונות החשיבה הייתה ראשיתו של היקום המסחרי-פוליטי. וכעת הקשיבו, בעת שאגולל את סיפורם של בני-האדם החופשיים שהתקוממו כנגד שליטתם של הרובוטים, המחשבים והמכקים. עיינו נא בבסיסו של אותו מעשה בגידה עצום שהפך את בית אטריידס ובית הארקונן לאויבים בנפש, ונוצר סכסוך דמים הנמשך עד עצם היום הזה. יתבררו לכם השורשים מהם התפתחו המסדר של בנות גשרית, גילדת החלל על נווטיה, וכן המדרשה של אמני הסיף ששכנה בגינאז, המדרשה הרפואית של הסוק ובית-הספר של המנטאטים. תתוודעו לחייהם של הנודדים הזנסונים המושפלים והנדכאים שברחו אל עולם המדבר של אראקיס, שם הם נעשו לחיילינו הכבירים ביותר, הדררים.
 

האירועים הללו הובילו להולדתו ולחייו של מואד'דיב."

ראה: "חולית - הג'יהאד הבטלריאני" מאת בריאן הרברט וקווין אנדרסון, בתרגומו של ליאור בן דב. את הפרק הראשון בעברית ניתן לקרוא כאן.

ב"מילון האימפריום", אוצר המילים של "חולית", נתן פרנק הרברט את ההגדרה הבאה:

ג'יהאד, בטלריאני (ראה גם "המרד הגדול") – מסע הצלב נגד המחשבים, המכונות החושבות, והרובוטים בעלי התודעה, התחיל בשנת 201 לפני הג'יהאד והסתיים בשנת 108 לפני הג'יהאד. מצוותו העיקרית מנוסחת בתנ"ך הקתולי של אוראנג' בלשון "לא תעשה לך מכונה בצלם מוח אדם".

הרברט התייחס לג'יהאד פעמים רבות ביצירותיו המאוחרות בסידרת חולית, אך לא מסר פרטים רבים על האופן שבו דימיין את הסכסוך בפועל. עם זאת, הוא הדגים את השלכותיו העמוקות וארוכות הטווח הרבות על ההתפתחות החברתית, הפוליטית והטכנולוגית של האנושות ברחבי הגלקסיה. היקום הידוע טוהר מכל צורה של מכונות חושבות, והתוצאה הייתה לא רק איסור על יצירה מחדש של מתקנים דומים (אשר נשאר בתוקף בכל התקופות המתוארות בששת הרומנים המקוריים של חולית), אלא גם מהפך טכנולוגי גדול לאנושות.

מבין הדמויות העיקריות הקשורות לג'יהאד אזכיר בקצרה רק שלוש:

הרובוט ארסמוס, פילוסוף ורוצח סדרתי, שרצח את בנה הצעיר של סרינה באטלר;

סרינה באטלר הצעירה, שהעזה להרים יד על רובוט, מעשה מדהים שעורר את התקוממות עבדיו האנושיים של אראסמוס (בהנהגת איבליס ג'ינגו) נגד נגד שלטון המכונות;

והמלומד טיו הולצמן, ממציא וחלוץ טכנולוגיה.

הג'יהאד הבאטלריאני הוביל גם לעלייה של אימפריה גלקטית פיאודאלית חדשה, שהתקיימה במשך 10,000 שנה, עד עלייתו של הקיסר-האל לטו אטריידס ה-2 לשלטון בשנת 10,217 לג'יהאד. אימפריה זו, או "אימפריום", כללה את בנות גשרית, גילדת החלל, והבתים הגדולים, כגון בית קורינו, בית אטריידס ובית הארקונן. עם זאת, כעבור מאות שנים, גם חברות שוליים כגון האיקסיאנים ובני טליילאקס החלו להתמקד בפיתוח טכנולוגיה שאמנם לא הפרה בפועל את מצוות הג'יהאד, אך לפחות הייתה קרובה לכך ביותר. דגש זה על טכנולוגיה הוליד את הכוחות הטכנולוגיים של האיקסיאנים ובני טליילאקס; הראשונים היו ידועים בטכנולוגיה המכנית החדשנית שלהם, ואילו האחרונים זכו לתהילה בשל הדגש שלהם על טכנולוגיה ביולוגית.

 

 

3. חברה

 

שתי חברות עיקריות - חברת הקיסרות לעומת חברת הדררים; סכסוכים ותככים בין שלושה בתים עיקריים – אטריידס, קורינו וארקונן. 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

ב"חולית" יש כמה דמויות נשיות בולטות והן באות מכל המעמדות החברתיים - החל ממסדר בנות גשרית, שחברותיו, מהזוטרה ועד הבכירה, בוחשות במתרחש מאחורי הקלעים, זוממות מזימות ומזווגות זיווגים, הכול כחלק מתכניתן להביא להולדתו של "קפיצת הדרך".

 

בקיסרות יש לנו נשים כמו ג'סיקה והגבירה פנרינג שלכאורה הן בנות המעמד העליון, אבל הן משלמות על כך מחיר יקר; על מנת למלא את התפקיד שהוטל עליהן בתכנית הגדולה, הן אולצו להינשא לגברים בניגוד לרצונן ולא יכלו להינשא לגברים שהתאהבו בהם, וגם לא יכלו להביא לעולם ילדים כרצונן. אפילו הנסיכה אירולן, בת הקיסר, איננה נישאת לגבר כרצונה אלא כחלק מהסכם השלום בין הקיסר לבין הדררים (אם כי לא זכור לי שהביעה התנגדות היסטרית לנישואין לפול).

 

אצל הדררים, לעומת זאת, אנו מוצאים את צ'אני, בת מנהיג ואשת מנהיג, אבל לעולם לא מנהיגה בזכות עצמה, על אף היותה פילגשו ואם ילדיו של פול. כן אנו מוצאים את הארה, לוחמת ואשת לוחם, שנאלצת להצטרף למשק ביתו של פול עם ילדיה אחרי שפול הורג את בעלה בקרב טקסי בהתאם למנהגי הדררים.

 

וישנה עאליה, השיקוץ, החריג, הבלתי צפוי, שאין לה מעמד מוגדר בחברה.

 

כל הדוגמאות, אגב, לקוחות במידה זו או אחרת ממודלים פיאודליים ידועים ומוכרים. בסך הכול לא תמונה ורודה במיוחד של מצב האישה ומעמדה ביקום של "חולית"... 

ג. היחס לחריג החברתי

 

עאליה 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

פול וצ'אני? עאליה ודאנקן איידהו? 

4. צורות המשטר

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

הדררים 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

 

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

 

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

 

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

אחד האיסורים שהוליד הג'יהאד היה איסור על הפרייה מלאכותית, כשפי שמוסדר ב"משיח חולית" כשפול אטריידס נושא ונותן עם האם הנערצה של בנות גשרית, גאיוס הלן מוהיאם:

 

"תהיו רשאיות לקבל את זרעי, אך לא את גופי," אמר פול. "אירולן תגורש ותופרה בהפרייה מלאכותית…"

"אתה מעז!" התלקחה האם הנערצה והתקשחה.

"לא נדון בדברים שהמסדר שלך אוסר עליהם, "אמר פול, "לא אקשיב לכל דיבור על חטאים, תועבות או אמונות ששרדו מג'יהאדים בעבר. תוכלו לקבל את זרעי לתוכניותיכן, אבל ילד של אירולן לעולם לא יישב על כיסאי."

"כסאך," לעגה.

"כסאי."

"אם כן, מי תלד את יורש הקיסרות?"

"צ'אני".

"היא עקרה."

"היא הרה."

עצירת נשימה בלתי רצונית חשפה את הזעזוע שחשה. "אתה משקר!" היא התיזה.

פול הרים יד מרסנת כשסטילגאר נעה קדימה.

"זה יומיים ידוע לנו שהוא נושאת את ילדי."

"אבל אירולן…"

"רק באמצעים מלאכותיים, זו הצעתי."

האם הנערצה עצמה את עיניה כדי להסתיר את פניו. לאבדון! להשליך את הקוביות הגנטיות בדרך זו… תועבה יקדה בחזה. תורות בנות גשרית, לקחי הג'יהאד הבטלריאני – הכול אסר על מעשה כזה. אין לבזות את השאיפות הנעלות ביותר של האנושות. אין מכונה שיכולה לתפקד כדרך המוח האנושי. אין מילה או מעשה שמהם משתמע כי ניתן להוליד בני אדם ברמה של בעלי חיים...

"ההחלטה בידייך," אמר פול. היא טלטלה את ראשה. הגנים, הגנים היקרים של אטררידס – רק אלה היו חשובים. הצורך היה עמוק יותר מהאיסור. בעיני המסדר, בהזדווגות היו מעורבים יותר מאשר זרע וביצית. המטרה הייתה ללכוד את הנפש.

(משיח חולית, עם עובד, 2001, עמ' 154-155, תרגום: דורית לנדס, עם עריכות שלי).  

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

כאשר יצרו בני-אדם מחשב בעל יכולת לאסוף מידע וללמוד ממנו, הם חתמו על גזר דין מוות לאנושות כולה.

האחות בקה התכליתית

(מתוך "חולית, הג'יהאד הבטלריאני", מאת בריאן הרברט וקווין אנדרסון, תרגום: ליאור בן דב, הוצאת עם עובד, 2003)

המצווה העיקרית של התנ"ך הקתולי של אוראנג' היא "לא תעשה לך מכונה בצלם מוח אדם". היא נשארה בתוקף, כמו כל החוקים נגד בינה מלאכותית, שלפיהם העונש על בעלות של מכונת בינה מלאכותית או על פיתוח טכנולוגיה הדומה למוח האנושי היה מוות מיידי.

כתוצאה מכך פותחו ושוכללו המחשבים האנושיים המכונים "מנטאטים", כדי להחליף את הכוחות האנליטיים של המחשבים בלי להפר את מצוות התנ"ך הקתולי של אוראנג'. במשך אלפי השנים, היכולות המנטליות של המנטאטים הושחזו עד לנקודה שבה הפכו לעליונות על אלה של המכונות החושבות העתיקות. 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

דיני תאגידים

 

תחום העיסוק העיקרי של ארגון כורי הסם הוא כריית המרקוח והובלתו.

ארגון כורי הסם הוא גילדה, שמרכז הפעילות שלה נמצא באראקיס. הוא מחזיק במונופול מוחלט על כרית המרקוח ומטרתו היא אחת ויחידה - להרוויח. 

אינטרנט ושליטה במידע

 

אין אינטרנט – יש מנטאטים 

7. טכנולוגיה

 

טיסה במהירות על אורית; גילדת החלל

 

מעגל הפקת הסם - לא ברור בדיוק איך זה נעשה מבחינה טכנולוגית, חוץ מהעובדה שזה קשור לתולעי החול. 

סיכום

 

חוץ מהספרים העוסקים בחייו ובתקופתו של פול –

Dune

Dune Messiah

Children of Dune

קיימים עוד ספרים העוסקים בתולדות בית אטריידס ויורשיו של פול:

God Emperor of Dune

Heretics of Dune

Chapterhouse: Dune

קיימת טרילוגיית "מבוא לחולית" שכתבו בריאן הרברט (בנו של) וקווין ג'יי אנדרסון, אשר השתמשו ברשימות של הרברט שנמצאו אחרי מותו, והיא כוללת את:

Dune: House Atreides

Dune: House Harkonnen

Dune: House Corrino

 

השניים ניסו להרחיב את הרקע שקדם לסאגת חולית ולערוך לנו היכרות קרובה יותר עם הגיבורים העיקריים - בית קורינו, בית אטריידס ובית הארקונן. הדעה הרווחת היא שאף אחד מהם לא הצליח להגיע לקרסולי המקור, על אף שהם מוסיפים מידע רב ומועיל על היקום של חולית.

וקיימת טרילוגיית "אגדות חולית" העוסקת בג'יהאד הבטלריאני (כנ"ל), הכוללת את:

Dune: The Butlerian Jihad

Dune: The Machine Crusade

Dune: The Battle of Corrin

 

סדרת חולית המלאה:

 

 

 

סיפורים קצרים

רומנים

"Dune: Hunting Harkonnens"

 

 

חולית: הג'יהאד הבטלריאני

"Dune: Whipping Mek"

 

 

חולית: אדם נגד מכונה

"Dune: The Faces of a Martyr"

 

 

חולית: קרב קורין

 

חולית: בית אטריידס

 

חולית: בית הארקונן

 

חולית: בית קורינו

 

 

 

 

"Dune: A Whisper of Caladan Seas"

חולית

 

פול של חולית (ג'סיקה של חולית, אירולן של חולית)

 

 

"The Road to Dune"

 

 

משיח חולית

 

 

 

 

 

ילדי חולית

 

 

 

הקיסר האל של חולית

 

כופרי חולית

"Dune: Sea Child"

בית הלשכה חולית

 

ציידי חולית

"Dune: Treasure in the Sand"

 

 

עקלתוני חולית

 

 

 

מקור: האנציקלופדיה של ויקיפדיה

על דרכו של פול אטריידס אל הגבורה ראה כאן.

 

מלחמת הכוכבים

 

מבוא

 

אופרת חלל (באנגלית: Space Opera) הוא כינוי לתת-ז'אנר בספרות הספקולטיבית המתאר רומן הרפתקאות עם דגש על מלודרמה ורומנטיקה המתרחש בעיקר בחלל החיצון, על רקע עתידני הכולל רכיבים כגון מסע בזמן, מסע בין-גלקטי, תרבויות חייזריות מורכבות ועתיד האנושות. הוא נולד בשנות ה-20' המאוחרות של המאה הקודמת, אבל המאפיינים והמשמעויות שלו השתנו והתפתחו עם השנים, עד שהגיע לשיאו בתקופה שבין "מלחמת הכוכבים" של שנות ה-70' לבין "באטלסטאר גלקטיקה" המחודשת של ראשית המאה ה-21.

המאפיין הבולט ביותר של אופרת החלל הוא עדיין שהכול "גדול מהחיים" – הרקע, הדמויות, הקרבות, הכוחות והנושאים - לאו דווקא כמו באופרות המוסיקליות, אלא יותר בדומה לאופרות הסבון.

המאפיינים העיקריים הם:

רקע:

החלל החיצון או כוכב לכת מרוחק

דמויות:

חייזרים הדומים לבני האדם במונחים של תרבות, מראה חיצוני, ולעתים אפילו ביולוגיה. מחסומי התקשורת בין חייזרים לבני אדם נפרצים בקלות

פיתוח של דמויות רב-ממדיות

עלילה:

איננה שייכת לתת-ז'אנרים אחרים של המדע הבדיוני, עוסקת במאבק בין טוב לרע

יקום דמיוני/גלקסיה/כוכב לכת נרחבים, בהתאם להישרדות הציוויליזציה של הגיבור

מכילה רכיבים רומנטיים

בנויה לפי נוסחה

קרבות חלל

טכנולוגיה:

אקדחי לייזר ודומיהם

רובוטים

חלליות

סבירות מדעית:

חלליות היוצאות למסעות במהירות האור או אפילו בזמן מפרות לעתים את חוקי הפיסיקה. הן בעלות יכולת תמרון גבוהה מאוד ולעתים רחוקות הן צריכות להאט את מהירותן

כוחות על-טבעיים המסוגלים להשמיד כוכבים שלמים גורמים אף הם להפרה של חוקי הפיסיקה

דמות מסוימת מפתחת כוחות על-טבעיים

 

1. הרקע

 

לוקאס למד לכתוב מג'וזף קמבל, חוקר המיתולוגיה המהולל, מחבר "הגיבור בעל אלף הפרצופים", אבל הוא שאב השראה ממקורות נוספים רבים, עד כדי כך שהאשימו אותו בגניבה מ"חולית", מ"שר הטבעות" ובגניבה ספרותית בכלל, ואף בהעתקה שלמה של מקורות שונים בלי לתת את הקרדיט הראוי. בין המאשימים היה גם הסופר פרנק הרברט, שאחרי שצפה בסרט הראשון בטרילוגיה אמר בזעם (ובמידה מסוימת של הצדקה) שעכשיו אין כל סיכוי ש"חולית" שלו יהפוך לסרט. אמנם לטווח הארוך, דווקא הצלחת "מלחמת הכוכבים" היא ששכנעה את האולפנים שכדאי להמר על עיבוד קולנועי ל"חולית".

להלן כמה דוגמאות:

 

1. שר הטבעות וחולית:  

אזהרה מפני התלות ב"מכונה" 

שר הטבעות 

גנדאלף מדבר במוחו של פרודו ומורה לו לזרוק את הטבעת

 

חולית 

"לא תעשה לך מכונה בצלם מוח אדם" וגם "לא תעשה לך מכונה שתזייף מוח אדם".

 

מלחמת הכוכבים 

אובי-ואן מדבר במוחו של לוק ומורה לו לנתק את מחשב הטיווח

 

גמד 

שר הטבעות 

גולום, ירקרק, ליקוי בדיבור

 

חולית 

 

 

מלחמת הכוכבים 

יודה, ירקרק, ליקוי בדיבור

 

דמות מסתורית מסירה ברדס ונחשפת 

שר הטבעות 

גנדאלף

 

חולית 

 

 

מלחמת הכוכבים 

אובי-ואן

 

הטלת מום 

שר הטבעות 

גולום כורת את אצבעו של פרודו שנופלת לתהום עם הטבעת האחת

 

חולית 

 

 

מלחמת הכוכבים 

דארת' כורת את זרועו של לוק שנופלת לתהום עם סיף האור שלו

 

חרב (ראה טקס הענקת החרב ב"אראגון") 

שר הטבעות 

כחולות לטובים (גנדאלף ופרודו), אדומה לרע (הבאלרוג), מוחבאת בתיבת עץ ישנה (בילבו נותן לפרודו)

 

חולית 

אליה מתאמנת בסכין הקריס על בובת אימונים

 

מלחמת הכוכבים 

סיפי אור כחולים לטובים (אובי-ואן ולוק), אדום לרע (ואדר)

לוק מתאמן בסיף-אור במתקן אימונים אוטומטי

אובי-ואן מוציא את חרבו של אנאקין מתיבת עץ ישנה ונותן ללוק

 

טכנולוגיה 

שר הטבעות 

 

 

חולית 

זחליל, רכב המשמש לכריית הסם

אוספי טל: "… משמשים את הדררים לחרישת תלמים קמורים המהווים מקור קטן אך מהימן למים"

פול מרגל אחרי הדררים במעזרת משקפת אלקטרונית – מתקן קטן הסותר את הכבידה (משמ לריחוף)

 

מלחמת הכוכבים 

זחליל, כלי רכב של הג'אווה, שימש בעבר לכרייה

חוואי לחות (כמו הדוד אואן)

לוק מרגל אחרי אנשי החול במעזרת משקפת אלקטרונית – מתקן קטן הסותר את הכבידה (משמש בכלי רכב מסוגים שונים).

 

יצורי היער 

שר הטבעות 

החבורה מטיילת ביער, מופתעת בידי אלפים, נשבית באיומי חצים ונלקחת לכפר בעצים

 

חולית 

פול ואמו נודדים במדבר, מוצאים מחסה אצל הדררים.

 

מלחמת הכוכבים 

החבורה מטיילת ביער, מופתעת בידי איווקים, נשבית באיומי חניתות ונלקחת לכפר בעצים

 

יצורי המדבר 

שר הטבעות 

 

 

חולית 

הדררים, עיניים כחולות בורקות, ברדסים

 

מלחמת הכוכבים 

הג'אווה, עיניים צהובות בורקות, ברדסים

 

כלכלה  

שר הטבעות 

 

 

חולית 

המרקוח שנכרה בחולית הוא המצרך יקר הערך ביותר ביקום.

הגילדה –המונופול על מסע בחלל ותובלה

 

מלחמת הכוכבים 

מכרות התבלינים בקסל (מוזכר שם בחטף)

פדרציית הסחר-מונופול על מסע בחלל ותחבורה

 

מדרש שם 

שר הטבעות 

שם רגיל ושם מיוחד – "הפסען" ואראגורן

 

חולית 

פול (פאולוס, שם נוצרי)

"מואד'דיב", (אסלאם)

 

מלחמת הכוכבים 

לוק (לוקס, שם נוצרי)

סקייווקר, כינויו של לוקי, מבכירי האלים במיתולוגיה הנורדית; בן ואובי-ואן

 

מורה רוחני  

שר הטבעות 

גנדאלף

 

חולית 

פארדוט קיינס נגלה אל בנו לייט קיינס בחיזיון על סף המוות

 

מלחמת הכוכבים 

אובי-ואן קנובי נגלה ללוק בחיזיון על סף המוות

 

מסכן את הזולת 

שר הטבעות 

גלוריפינדל לפרודו (כי סאורון יכול לחוש את הטבעת האחת)

 

חולית 

 

 

מלחמת הכוכבים 

לוק (כי דארת' יכול לחוש אותו)

 

נבואה 

שר הטבעות 

גלדריאל חוזה את העתיד וסאם חייב להחליט אם להצטרף למסע. גלדריאל מזהירה שהיא רואה עתיד אפשרי אחד בלבד.

 

חולית 

פול, שאמו בת הארקונן, ידיח את הקיסר (וישחרר את הדררים)

 

מלחמת הכוכבים 

יודה חוזה את העתיד ולוק חייב להחליט אם להצטרף למסע.

יודה מזהיר שהוא רואה עתיד אפשרי אחד בלבד.

לוק, שאמו היא הנסיכה פדמה אמידלה, ידיח את הקיסר

 

נסיכה 

שר הטבעות 

ארוון

 

חולית 

עאליה

 

מלחמת הכוכבים 

לאיה

 

סביבה 

שר הטבעות 

הפלך, כפר מבודד

 

חולית 

אראקיס, כוכב לכת מדברי

 

מלחמת הכוכבים 

טאטואין, כוכב לכת מדברי

 

פיתוי 

שר הטבעות 

סארומן מנסה לשכנע את גנדאלף להצטרף לכוחות הרשע בנימוק שהדבר יביא שלום לארץ התיכונה

 

חולית 

 

 

מלחמת הכוכבים 

דארת' מנסה לשכנע את לוק להצטרף לכוחות הרשע בנימוק שהדבר יביא סדר לגלקסיה

 

קוסם 

שר הטבעות 

גנדאלף

 

חולית 

האם הנערצה

 

מלחמת הכוכבים 

אובי-ואן קנובי

 

קרב מעבר לתהום 

שר הטבעות 

פרודו צופה בגנדאלף ובבאלרוג

 

חולית 

 

 

מלחמת הכוכבים 

לוק צופה באובי-ואן ובדארת'

 

שליט האופל 

שר הטבעות 

סארומן והרוכבים השחורים

 

חולית 

סבו של הגיבור (בן למשפחת אויבו, הארקונן)

 

מלחמת הכוכבים 

הקיסר פלפאטין ועושה דברו, דארת' ואדר (אביו של הגיבור)

 

כוח על טבעי 

שר הטבעות 

הטבעת מעניקה לעונד אותה כוח להיות רואה ולא נראה

 

חולית 

הקול של בנות גשרית מעניק כוחות נפש וגוף

פראנה בינדו, שיטת האימונים של בנות גשרית המעניקה שליטה פנימית מעולה ומיומנות על-טבעית בקרב

 

מלחמת הכוכבים 

ה"כוח" של הג'די מעניק כוחות נפש וגוף

ג'די בינדו, שיטת האימונים של הג'די המעניקה שליטה פנימית מעולה ומיומנות על-טבעית בקרב

 

שניים שהם שונים נאלצים להתגבר על חילוקי דעות ולשתף פעולה לטובת הכלל 

שר הטבעות 

פרודו ואראגורן, לגולאס וגימלי

 

חולית 

פול וסטילגאר

 

מלחמת הכוכבים 

לוק והאן

 

תולעת 

שר הטבעות 

גולום

 

חולית 

לטו ה-2, הקיסר-האל של חולית, הוא יצור דמות תולעת שאורכו כ-1.5 מ', בעל תווי פנים אנושיים, זרועות וידיים, שיושב על בימה

 

מלחמת הכוכבים 

ג'אווה ההוט הוא יצור דמות תולעת שאורכו כ-1.5 מ', בעל תווי פנים אנושיים, זרועות וידיים, שיושב על בימה

 

2. רעיונות כלליים: 

הרעיון 

סקייווקר

 

בהשראת המיתולוגיה הנורדית. סקייווקר הוא אחד מכינוייו של לוקי, אחיו הרשע של תור.

 

הרעיון 

אנאקין

 

בהשראת התנ"ך. "ענקים".

 

הרעיון 

פאדמה

 

בהשראת סאנסקריט. "לוטוס", מתוך מנטרה מקודשת לבודהיסטטים הטיבטים.

 

הרעיון 

נמל מוס אייזלי

 

בהשראת חוקר הטבע לורן אייזלי. ייתכן שלוקאס קרא לנמל על שם חוקר הטבע שהיה פופולארי מאוד כשלוקאס היה צעיר.

 

הרעיון 

מדי האימפריה

 

בהשראת המדים הנאציים. לאורך כל תולדות הלחימה, לפאשיסטים היו תמיד מדים מגניבים.

 

הרעיון 

לידת הבתולין של אנאקין

 

בהשראת הדת והמיתולוגיה. לידות בתולין של ישוע, בודהה, קרישנה, רע, אפיס, זאוס, הורוס, אוזיריס, הרקולס, דיוניסוס, אמנקמפ, באלדר ויאסון (יוונית, "ישועה").

 

הרעיון 

הרעיון של אימפריה גלקטית בסגנון רומי הנשלטת מכוכב לכת שכולו עיר אחת

 

בהשראת סידרת המוסד של אסימוב. טראנטור (המוסד), קורוסאנט (מלחמת הכוכבים).

 

הרעיון 

"ג'די"

 

בהשראת הטלוויזיה היפנית . "ג'ידאי-גקי", אופרת סבון על סמוראים שלוקאס צפה בה בעת ביקור ביפן, שימשה לו השראה.

 

הרעיון 

ההסתערות על "כוכב המוות"

 

בהשראת הסרט "פורצי הסכרים".

 

הרעיון 

החופה הקדמית וצריחי המקלעים של "המילניום פאלקון", החופה הקדמית של מפציצי ה-TIE

 

בהשראת מפציץ ב-15. אפילו קול המנוע של ה"מילניום פאלקון" נדגם חלקית מהמטוס החדשני הזה מתקופת מלח"ע ה-2.

 

הרעיון 

צורת הכנף הבלתי רגילה של המעבורות הקיסריות

 

בהשראתVought F4U קורסייר. מטוס ששימש את צבא ארה"ב במלחה"ע ה-2.

 

הרעיון 

ניוט גונריי ולוט דוד

 

בהשראת פוליטיקאים אמיתיים שלוקאס לא העריך. חיבורי השמות של ניוט גינגריץ' ורונלד ריגן, טרנט לוט (סנאטור ממיסיסיפי) וכריסטופר דוד (סנאטור מקונטיקט).

 

הרעיון 

הסצינה בחדר הכתר

 

בהשראת "ניצחון הרצון". סצינה שאולה מסרט תעמולה נאצי ידוע לשימצה משנת 1934, "ניצחון הרצון", בעיקר הסצינה שבה היטלר ושניים מהגנרלים שולו צועדים לפני הצבא העומד דום.

 

האם צדקו המבקרים בטענותיהם? היו אתם השופטים. את תגובתו של ג' ר' ר' טולקיין לא ניתן היה להשיג, למרבה הצער.

אגב, הספר המקורי ששימש בסיס לכל הסאגה אמנם נושא את שמו של ג'ורג' לוקאס, אבל בעצם הוא נעזר בסופר אלן דין פוסטר ששימש לו כסופר-צללים...

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - "לפני שנים רבות בגלקסיה רחוקה רחוקה..."

 

במגילת "לפני שנים רבות בגלקסיה רחוקה רחוקה..." שפותחת את הטרילוגיה הראשונה (שהעבודה עליה החלה בשנות ה-90' והסתיימה רק בשנת 2005) אנו למדים שהרפובליקה הגלקטית מאבדת את יציבותה מרוב סכסוכי סחר ומסים. קונפדרציית המערכות העצמאיות (כולל פדרציית הסחר רבת העוצמה (=תאגיד בין-גלאקטי מושחת) פותחת במסע כושל של פלישה וכיבוש נגד נאבו. הפוליטיקאים (כרגיל) מתברברים במקום לפעול, אבל הקנצלר העליון שולח שני אבירי ג'די, אובי-ואן קנובי (עדיין חניך צעיר) ומורו ורבו קווי-גון ג'ין, לתווך בסכסוך. מסתבר שפדרציית הסחר כרתה ברית עם לורד סידיוס, נציג כוחות האופל, בתקווה לאלץ את המלכה אמידאלה להיכנע. כאשר הפלישה מתחילה, נאלצים אובי-ואן קנובי וקווי-גון ג'ין להימלט (ולפגוש בדרך את ג'אר ג'אר בינקס). הם מצליחים לחלץ את המלכה אמידאלה ופמלייתה, ומביאים אותה לטאטואין...

במגילת "לפני שנים רבות בגלקסיה רחוקה רחוקה..." שפותחת את הטרילוגיה השנייה, אנו למדים שבאימפריה שולט ביד ברזל הקיסר המושחת פלפאטין, שליט אופל קלאסי, הנעזר באבירי הסית' ובראשם דארת' מול ודארת' ואדר. מולו ניצבים אבירי הג'די בהנהגת יודה, אובי ואן קנובי ולוק סקייווקר, השייכים לכוחות האור והטוב. הסיפור מתחיל במרדף של כוחות האימפריה אחרי המורדים שגנבו את תכניות "כוכב המוות", אבל בפתיחה אנו פוגשים דווקא את צמד הרובוטים הכי חביבים במד"ב, ארטודיטו וסיטריפיו, את הנסיכה לאיה, הטוענת שהיא נמצאת בשליחות דיפלומטית, ואת דארת' ואדר. את לוק עצמו אנו פוגשים בפעם הראשונה רק בדקה ה-16 בערך של הסרט הראשון...

אגב, ה"מגילה", ששונתה בגירסה המשופצת של הסרט הראשון כך שתהווה הקדמה גם לטרילוגיה הראשונה (ראה "תקווה חדשה"), היא העדות הטובה ביותר לכך שהסרט הראשון נועד להיות מיתוס שמתחיל ב"היה היה פעם" ומסתיים ב"והם חיו באושר ובעושר עד אחרית ימיהם". אמנם מה שיצא בסופו של דבר הוא מערבון בחלל, אבל זה בסדר, כי גם המערבון הוא סוג של מיתוס, והמאבק בין כוחות האור לכוחות האופל מתנהל תוך ציות קפדני לחוקיו גם כשנכנסים למערכת אלמנטים של חברה פיאודלית מימי הביניים (שחוקיה, אגב, אינם שונים בהרבה מחוקי המערבונים) - מלכים אכזריים, אבירים נודדים, עלמות במצוקה וכו'.

וחוקי המערבון היו מאז ומתמיד בעצם פשוטים מאוד - ה"טוב" מגיע לעיר, נתקל ב"רע", חוטף ממנו מכות, נלחם בו, מנצח אותו, זוכה בנערה ורוכב (או במקרה שלנו, טס בחללית) אל השקיעה - עם הנערה או בלעדיה...

את תרחישי המערבונים ניתן לחלק בקיצור נמרץ לשלושה סוגים:

"הטוב, הרע והנערה" (לא, לא השלישייה הזכורה לטוב של הדודאים וג'וזי כץ); שניים נלחמים על אישה (או על מטרה אחרת), ואישה ניצבת ביניהם;

"הטוב, הרע והמכוער"; שניים נלחמים ושלישי נדרש לבחור צד;

"הטוב, הרע והלא נורא"; שניים (או יותר) יוצאים יחד להשיג מטרה משותפת.

כל אחד יכול להיזכר במערבון החביב עליו ולהבין בדיוק במה מדובר.

זו גם הסיבה לכך שהעברה של סיפור מז'אנר המערבון לז'אנר הפנטסיה או המד"ב איננה אירוע יוצא דופן; גם הסרט "אאוטלנד" לא היה אלא "בצהרי יום" בחלל, ועולם המיתולוגיה היפנית סיפק לנו אחד מטובי המערבונים בכל הזמנים - "שבעת המופלאים"...

במערבונים של שנות ה-40' עד ה-70' היה קל להבדיל בין הטובים לבין הרעים, פשוט מפני שהראשונים חבשו כובעים לבנים, עד שחלה תפנית בקולנוע ודמויות ה"רעים" נעשו מגוונות יותר ולפעמים אפילו מעניינות הרבה יותר מדמויות ה"טובים", ולא משנה כלל אם ה"רעים" לובשים דמות של מפלצת שהגיבור צריך להביס כדי להשיג יעד כלשהו (נערה, ישועה, התבגרות, "יציאה מעבדות לחירות", כיבוש מחדש של ממלכה שנגזלה וכו'), או מסתתרות מאחורי מסיכות וגלימות שחורות (שבאות כנראה במקום הכובעים השחורים). שימו לב שאפילו דארת' ואדר לא היה רע מוחלט וחד ממדי כפי שנראה ממבט ראשון; ולוק סקייווקר נאלץ לא אחת להיאבק בפיתויי הצד האפל, ואם נבדוק היטב (כפי שנראה מיד...) נגלה שדרכו של אנאקין סקייווקר אל הצד האפל (ובחזרה) זהה כמעט לחלוטין לדרכו של לוק סקייווקר אל הכוח.

 

3. חברה

 

ביקום של מלחמת הכוכבים יש מגוון של עמים וחברות. ביניהם ראויים לציון:

הווקי

(בני מינו של צ'ובאקה – נדמה לי שלא ראינו אחרים כמוהו)

האיווק

יצורים פרוותיים חמודים, ילידי הירח של אנדור, המפליאים לתמרן על אופנועים מעופפים

הגוגנגנים

ילידי כוכב הלכת נאבו, בני מינו של ג'אר ג'אר בינקס. רובם שלווים ושוחרי שלום עד שמנסים לכבוש את בתיהם.

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

בסידרה יש שלוש דמויות נשיות עיקריות השייכות לשלושה דורות – הנסיכה לאיה, אמה פדמה אמידלה, ואמו של אנאקין. שתי הראשונות הן לכאורה נשים חזקות ודעתניות - לאיה היא לוחמת מצטיינת, פדמה היא פוליטיקאית, מלכה וסנאטורית – ואילו לאמו של אנאקין אין זכות קיום עצמאית אלא כ"אמו של".

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

לא קיים (הנושא כלל אינו עולה)

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

 

 

4. צורות המשטר

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

 

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

 

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

לאורך כל הסאגה אין כל אזכור למסע בזמן או ליחסיות של הטיסה במהירות על-אורית – מסע בחלל הוא מסע בחלל ולא מסע בזמן.

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

בובה פאט היה שיבוט של ג'נגו פאט, צייד ראשים שגידל את בובה כבנו.

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

הטכנולוגיה קיימת ומצויה בשימוש – ראה הקפאתו של האן סולו (בסוף הסרט בשני)

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

 

 

חוקי הרובוטיקה

 

C3PO ו-R2D2, גיבורי "מלחמת הכוכבים" מכונים שניהם אנדרואידים, למרות שהם שונים מאוד זה מזה. את רובוט הטקס C3PO בנה כזכור אנאקין הילד כדי שיעזור לאמו בעבודות הבית – עובדה שנזכרת רק בתחילת הסרט הראשון של הטרילוגיה השנייה אבל משום מה לא השפיעה כלל על מערכת יחסיו עם אנאקין המבוגר.

 

דארת' ואדר, גיבור "מלחמת הכוכבים" נולד למעשה כאדם, אך הפך למכונה באמצעים טכנולוגיים. ההגדרה הנכונה יותר ליצורים מסוגו היא קיבורג (או אולי מדובר בעצם באדם ביוני?) - הקול קול ג'יימס ארל ג'ונס והגוף גוף דייוויד פראוז.

 

דיני תאגידים

 

תחום העיסוק העיקרי של פדרציית הסחר הוא סחר ותחבורה בין כוכבית.

פדרציית הסחר החזיקה במונופול על הסחר הבין-כוכבי ובהשפעה רבה ברפובליקה הבין-גלאקטית, ואפילו זכתה במועצה לייצוג ולמעמד כמעט שווים לאלה של עולם-חבר. בעיקר הם שמרו בסוד על מפות של נתיבי על-חלל במקום לחלוק אותן, מה שאיפשר להם לגבש את אחיזתם בנתיבי הסחר. רק הג'די ומשרד ראש המועצה הצליחו להשיג מפות באיכות דומה.

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

אחרי שהשלימה שתי תקופות כהונה של ארבע שנים כל אחת (=רמז לנשיאי ארה"ב?), הוחלפה המלכה אמידאלה ע"י המלכה ג'מיליה. ג'מיליה ביקשה מאמידאלה להמשיך לשרת כסנאטורית מטעם נאבו. אמידאלה לא יכלה לסרב למלכתה וחזרה לפוליטיקה אחרי הפוגה קצרה.גם ג'אר ג'אר בינקס, הנציג הגונגני הראשון מטעם נאבו, מתמנה לסנאטור חלופי, ואילו פלפאטין, בן נאבו בעצמו, ממשיך לשמש כצ'נסלור עליון של הרפובליקה, בתמיכת נאבו המתאוששת מן הכיבוש. פדמה אמידאלה הצביעה שוב ושוב נגד חוק הקמת הצבא, שהיה מאפשר לסנאט לגייס כוח צבאי קבוע לשירות לפי שיקול דעתו של הצ'נסלור העליון, אבל לבסוף היא מובסת והחוק מתקבל בהצבעתו של לא אחר מאשר הנציג ג'אר ג'אר בינקס.

ואז פרצה מלחמת המשובטים...

 

7. טכנולוגיה

 

**סיפי-אור, מסע בחלל במהירות על-אורית

 

**דמויות וירטואליות: יודה, ג'אר ג'אר בינקס

 

סיכום

 

אופרת חלל+לוקאס

Space opera is a genre of science fiction that emphasizes romantic adventure, interstellar travel, and space battles where the main storyline is centered around interstellar conflict and character drama.

על הסרט כנקודת תפנית בתולדות הקולנוע

על מגילת הפתיחה שזכתה לחיקויים אין ספור

על חידוד ההבחנה בין טוב לרע

על חגיגות ה-30...

על דרכם של לוק ואנאקין אל הגבורה ראה כאן.

על דרכו של אינדיאנה ג'ונס אל הגבורה ראה כאן.

 

בבילון 5 + קרוסייד

 

מבוא

 

הסידרה "בבילון 5" נועדה מלכתחילה להיות מוגבלת בזמן (חמש עונות). היא בנויה על קו עלילה מרכזי אחד מההתחלה ועד הסוף, שיש לו המון תפניות ופיתולים בדרך.

 

 

1. הרקע

 

לא במקרה קראו לתחנה "בבילון" (בבל), כי היא הוקמה כמגדל בבל, וגם חרבה כמגדל בבל, אבל למה 5? כי היו ארבע לפניה (הגיוני, לא?) שלוש הראשונות התפוצצו בזו אחר זו; על הרביעית ידוע שג'פרי סינקלייר, מפקדה הראשון של בבילון 5, לקח אותה לאחור בזמן והגיע לעבר בדיוק ברגע הנכון כדי להציל את המינבארים במלחמת הצללים הראשונה, או כפי שנאמר (תרגום שלי):

"לפי דוח שהודלף, בבילון 4 הופיעה מחדש במיקומה המקורי בגיזרה 14 בשנת 2258, 4 שנים אחרי היעלמותה. הצוות חולץ, ואז היא נעלמה שוב. מאז הוכרזה גיזרה 14 מחוץ לתחום. יש שמועות עקשניות שבבילון 4 נעלמה בקרע בזמן-חלל, ונמשכה בזמן ע"י יישות בלתי ידועה המכונה 'האחד' לשימוש במלחמה גדולה."

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - מלחמת הצללים הראשונה ו"האחד שהיה"

 

לפי המיתולוגיה של "בבילון 5", בשנת 1260 כרתו המינבארים והוורלונים (שמזכירים מאוד במראם האמיתי את הוואלאר של "שר הטבעות") בפעם הראשונה ברית במלחמה נגד הצללים. מנהיג המינבארים באותה תקופה היה ואלן, המינבארי שאינו מינבארי מלידה, שארגן מחדש את החברה המינבארית, הקים את המועצה האפורה ואת יחידת הריינג'רס, וכיוון שייצג במידה שווה את שלושת המעמדות של החברה המינבארית, הדתי, הצבאי והפועלים, זכה לכבוד מצד כולם. הוא הפך לקדוש, נביא, כוכב מנחה וחצי אל של המינבארים, ונודע בכינויו "האחד", או "האחד שהיה". נבואותיו של ואלן השפיעו על המינבארים אלף שנים, וגם אחרי סיומן, הוא המשיך להיות נערץ.

ואלן ומשפחתו נעלמו אחרי המלחמה. כמה מצאצאיו חזרו למינבאר, אך הוא עצמו נעלם, ולא נודע אם מת וכיצד...

אלף שנים לאחר מכן, בשנת 2260, לקח ג'פרי סינקלייר את תחנת החלל "בבילון 4" לאחור בזמן. הוא השתמש במכונה שמשנה את הדנ"א שלו והופכת אותו למינבארי למחצה, כמו ארנדל של שר הטבעות (דלן, צאצאיתו, השתמשה מאוחר יותר באותה מכונה כדי להפוך את עצמה לבת כלאיים אנושית/מינבארית במאמץ להשכין שלום בין המינים).

בשנת 2245 פרצה מלחמה אחרי שספינות מינבאריות התקרבו אל ספינות כדור הארץ כשפתחי הנשק שלהן פתוחים לאות כבוד. המחווה התפרשה ע"י מפקד אנושי כתוקפנית והוא הורה לפתוח באש על הספינות המינבאריות. בהתקפה נהרג מנהיג מינבארי נערץ (דוקאט - נשמע מוכר?) וכתוצאה מכך הכריזו המינבארים על מלחמת קודש עקובה מדם שנמשכה שנתיים. במלחמה הצטיין ג'ון שרידן, שהצליח להשמיד את ספינת הדגל המינבארית.

שיא המלחמה היה "הקרב על הקו", שבמהלכו נפל ג'פרי סינקלייר בשבי המינבארים. כוונתו הייתה לבצע משימת התאבדות, אך דלן, חברת "המועצה האפורה", בחרה באותו רגע לקחת אותו בשבי במקום להרוג אותו. כאשר התגלה שלא זאת בלבד שהוא נושא דנ"א מינבארי, אלא שהוא ואלן האובד, ניתנה הוראה מיידית להפסיק את המלחמה. דלן, שהייתה מהתומכות הנלהבות ביותר במלחמה, הייתה הראשונה שעמדה על כך שסינקלייר הוא אכן ואלן האובד, ועל כן עשתה כל שביכולתה כדי לשים קץ למלחמה, אבל זיכרונותיו של סינקלייר מהמפגש עמה נמחקו, וכתוצאה מכך הפכה השאלה למה הפסיקו המינבארים את המלחמה דווקא על סף הניצחון הסופי לתעלומה גדולה, עד כדי כך שגנרל מינבארי בכיר התאבד לאות מחאה, והוויכוח גרם לפרוץ מלחמת אזרחים במינבאר.

בסוף המלחמה וכתוצאה מלקחיה הוקמה לבסוף תחנת בבילון שקיבלה את המספר 5, כתקווה האחרונה של העולם לשלום.

בשנת 2260 הפך סינקלייר לשגריר במינבאר והיה לאנושי הראשון שקיבל אישור להתגורר במינבאר. בתפקידו זה הוא תרם רבות להידוק הקשרים בין המינבארים לארץ (בין היתר ע"י שילוב בני אדם בכוחות הריינג'רס), לקראת מלחמת הצללים השנייה שתולדותיה כבר מפורטות במהלך הסידרה.

ב. על מקורות ההשראה

אחד ממקורות ההשראה העיקריים של סטראזינסקי היה ללא ספק "שר הטבעות", והוא עצמו אינו מכחיש זאת (כאילו שזה היה עוזר לו לו ניסה), כפי שמצטטים מפיו (תרגום שלי),

"מובן שקראתי את טולקיין ונהניתי ממנו, אבל כפי שאמרתי, אין לי כל עניין לעשות את "שר הטבעות" עם מספרים סידוריים משויפים."

להלן כמה דוגמאות בולטות:

1. המינבארים מזכירים מאוד את האלפים של טולקיין, וזה ניכר במיוחד בסרט "שיבת המלך", ובעיקר בקטע הסיום בו האלפים עומדים ומחכים לפרודו ובילבו שיעלו לאוניה;

2. הנארנים דומים לגמדים;

3. סינקלייר והריינג'רס מזכירים מאוד את "הפסען" ושומרי היערות של טולקיין;

4. דלן מוותרת על חיי הנצח שלה כדי להיות עם אהובה שרידן כפי שארוון ויתרה על חיי הנצח שלה כדי להיות עם אהובה אראגורן;

5. שני הגזעים העתיקים, הוורלונים והצללים, שרידי ה"ראשונים", מזכירים את הוולאר והמאיאר (ב"סטארגייט", אגב, היו ארבעה גזעים עתיקים, וגם שם לאחד מהם קראו "הראשונים" ...);

6. זאהדום היא קזאד-דום;

 

3. חברה

 

היקום של "בבילון 5" הוא יקום של מלחמות ותככים בין כמה קבוצות, עמים וגזעים עיקריים, וביניהם שלושה חשובים ביותר:

וראה גם כאן:

וורלונים

מינבארים

נארנים

סנטאורים

צללים

ובאנגלית:

מינבארים

נארנים

סנטאורים

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

תחנת חלל בינלאומית שצוותה אנושי ברובו אך מתגוררים בה בני מינים רבים. המפקדים הם אנשי צבא הכפופים לברית הארץ (לפחות עד המרד והפרישה). הצוות הקבוע מורכב ברובו על טהרת האנושיות, המפקד הוא גבר לבן...

הצוות של "קרוסייד" מורכב בין היתר מאישה, גבר ממוצא אסיאתי, וטכנומאג. המפקד הוא אמריקני לבן.

 

ב. מעמד האישה

 

אנו רואים מההתחלה דמויות של נשים חזקות בדרגי הביניים של הפיקוד (איבנובה, טקשימה, ליטה, לוקלי, ולא רק אצל בני האדם - דלן), אבל גם שם הסתובבו כל מיני אדמירליות ומפקדות בכירות שנבראו רק כדי שהמפקדים הגברים בשטח יצפצפו על פקודותיהן... אגב, גם אחת מהנבלים הידועים ביותר לשימצה של הסידרה הייתה אישה (Deathwalker).

שתי הנשים בצוות של ה"קרוסייד" הן גנבת (אחרונה מבני מינה?) ורופאה...

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

איבנובה - גם יהודייה ממוצא רוסי, גם בעלת נטיות לסביות, אבל מעניין שאף אחת משתי תכונות אלה איננה מחריגה אותה.

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

מספר מערכות היחסים הבין-גזעיות קטן מאוד. הדוגמה הבולטת ביותר, כמובן, היא הרומן בין דלן לשרידן; כזכור, דלן נאלצה לוותר על חלק מהמינבאריות שלה כדי לממש את אהבתה לשרידן (כפי שארוון האלפית ויתרה על חיי נצח כדי לממש את אהבתה לאראגורן ב"שר הטבעות").

 

4. צורות המשטר

 

אילוצי המבנה של הסידרה (הגבלה מראש ל-5 עונות) השפיעו גם על העיסוק בנושאים חברתיים ופוליטיים, אך גם בתקופה קצרה כזאת הצליחו היוצרים לדחוס תהפוכות חברתיות, מדיניות ופוליטיות מרובות.

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

שלושה עמים עיקריים בעלי צורות משטר שונות ו"ברית הארץ"

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

1. חברות כוורת

ב"בבילון 5" יש רק חברה אחת שמתקרבת לדימוי של חברת כוורת, והיא חברת הצללים. למה? מפני שלאורך כל הסידרה איננו רואים פרט שמייצג את החברה הזאת. תמיד "הצללים", תמיד בלשון רבים. לוורלונים, לעומת זאת, יש יחיד ייצוגי, הלא הוא השגריר קוש.

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

א. סקירה כללית 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

האמנה המוציאה אל מחוץ לחוק את השימוש בהנעות מאסה ע"י כל חברות התרבות (ראה מפרט טכני כאן).

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

גם ברית הארץ ביקום של בבילון 5 מקיימת כנראה צורה של צו עליון, כפי שמזכיר הקמב"ץ ג'ון מאתסון למפקדו קפטן מתיו גדעון כאשר זה רוצה לשגר מטח שלם של גשושים מותאמים, טעונים מידע רב על כדור ארץ ועולמות אחרים השייכים לברית הארץ (כולל אירועים שאירעו על ה"אקסקאליבר") לכוכב לכת נטול יכולת על-חלל שבו בני אדם ממלאים תפקיד המזכיר את "החייזרים האפורים" שלנו, כדי לגלות למקומיים את האמת. מובן שגדעון מתעלם מאזהרת הקמב"ץ.

הסנטאורים

הסנטאורים הם החייזרים הראשונים שיצרו מגע עם בני האדם באמצע המאה ה-23.

המינבארים

המינבארים יצרו מגע ראשון עם בני האדם 1000 שנה אחרי המלחמה הראשונה עם הצללים. התוצאה הייתה כרגיל הרת אסון, וכרגיל בגלל חוסר הבנה הדדי.

הוורלונים

הוורלונים מקיימים את האיסור על התערבות, אם כי הוא לא נועד למנוע שיתוף בטכנולוגיה מתקדמת כשלעצמו, אלא למנוע נפילת טכנולוגיה מתקדמת לידי אלה שאינם מוכנים לה. הם מנעו מבני אדם טכנולוגיה מתקדמת - ראה למשל הפרק Deathwalker שבו הציעה מדענית שטנית תרופה המעניקה חיי נצח, אך במחיר יקר - חצי אנושות יהרוג את החצי האחר כדי להשיג את התרופה, והוורלונים השמידו אותה ואת התרופה המפוקפקת שלה בטענה ש"המינים הצעירים אינם מוכנים לחיי אלמוות"; גם ליטה אלכסנדר השתמשה לא אחת בכוחותיה הטלפתיים כדי למנוע מבני אדם להשיג טכנולוגיה וורלונית מתקדמת בטענה שאינם מוכנים לה.

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

ראה סיפור היעלמותה של בבילון 4 וחזרתה לאחור בזמן

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

על חיל הטלפאתים

יכולת טלפאתית היא דבר שאפשר לא רק לפתח, אלא גם לאבד.

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

 

 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

7. טכנולוגיה

 

תחנת חלל קבועה, בדומה לח"ע 9, ולהבדיל תחנת החלל הבינלאומית...

 

על ה"טכנומאגים" – המסווים טכנולוגיה ככשפים (כדי למנוע את נפילתה לידיים לא נכונות?)

 

סיכום

 

גם לסטראזינסקי היו שותפים לכתיבה, וביניהם הסופרים רוברט שקלי (A Call to Arms), הארלן אליסון (פרקים 92 ו-108) וניל גיימן (פרק 96).

סטראזינסקי יצר גם שישה סרטי טלוויזיה שמשלימים היבטים שונים של הסידרה, וביניהם:

The Gathering

In the Beginning שמפרט את "תקציר האירועים הקודמים"

The River of Souls

A Call to Arms

Thirdspace

אגדת הריינג'רס, שמתאר את הולדת הריינג'רס

"הסיפורים האבודים", שמתרחש עשר שנים אחרי

וסדרת-בת אחת, "קרוסייד", המספרת את סיפורם של הריינג'רס.

*דמויות וירטואליות: קוש

למידע נוסף הקש כאן.

 

סטארגייט

 

מבוא

 

סטארגייט (להלן: "שער") הוא מתקן בידיוני המאפשר נסיעה מעשית ומהירה בין שני מקומות מרוחקים. השער הראשון הופיע בסרט מ-1994 "סטארגייט", ולאחר מכן עבר לסטארגייט ס"ג-1 ולסדרות הבת שלה. בהפקות אלה השער מתפקד כמחולל עלילה, כשהוא מאפשר לדמויות הראשיות לבקר בכוכבי לכת זרים ללא צורך בחלליות או בכל טכנולוגיה בידיונית אחרת.

העלילה המרכזית בוחנת את הסברה שליצורים מהחלל החיצון יש השפעה על התרבות האנושית.

 

סרט הקולנוע

 

"שער" הוא מתקן עתיק בצורת טבעת שיוצר חור תולעת המאפשר נסיעה למתקן דומה בגלקסיה אחרת.

השערים הם טבעות מתכת גדולות עם תשעה "שברונים" במרווחים שווים סביב ההיקף. זוגות שערים פועלים ע"י יצירת חור תולעת מלאכותי יציבה ביניהם, המאפשר מעבר בכיוון אחד. הסמלים על הטבעת הפנימית של שער מתאים לקבוצות כוכבים ומשמשים למיפוי הקואורדינטות ליעדים בכוכבי לכת שונים.

ממדיו של שער טיפוסי הם 6.7 מ' (22 רגל) קוטר, 29,000 קילוגרם (64,000 פאונד) משקל, והוא עשוי מהמינרל הכבר הבידיוני נאקוודה. השערים נוצרו לפני מיליוני שנים על ידי גזע חייזרים הידוע בשם הקדמונים; ההיסטוריה המודרנית שלהם מתחילה כאשר האגיפטולוג דניאל ג'קסון מפענח את אופן פעולתם.

 

סטארגייט ס"ג-1

 

סטארגייט ס"ג-1 מתרחשת ברובה בגלקסיית שביל החלב. היא התרחקה בהדרגה מהנחת היסוד של הסרט ופיתחה מבנה-על מיתולוגי ייחודי משלה.

סטארגייט ס"ג-1 הוסיפה על המיתולוגיה המצרית ההיברידית של הסרט ושילבה מיתולוגיות היסטוריות אחרות, ביצרה מבנה-על המיתולוגי המסביר את קיומן של כל המיתולוגיות האחרות בסיפור-העל של "סטארגייט", כגון המיתולוגיה המצרית (בעיקר האלים המצריים אפפ/אפופיס ואנוביס כנבלי גואולד), המיתולוגיה הנורדית (בעיקר האל תור כבעל ברית אסגרד), אגדות המלך ארתור (בעיקר מרלין כבעל ברית קדמון), ומיתולוגיות רבות אחרות כגון היוונית והרומית.

מתקן השער מבדיל את ס"ג-1 מסדרות מדע בידיוני אחרות בכך שהוא מאפשר לאדם בן זמננו לנסוע לכוכבי לכת אחרים באופן מיידי, אם כי החוקר דייב היפל טען כי ס"ג-1 "מציגים סטריאוטיפים [מד"ביים] הן להכרה באבות קדומים והן למיצוב עצמם כיורשים ראויים". בעזרת מתקן השער המרכזי, הנחת היסוד של סטארגייט ס"ג-1משלבת תרבויות עתיקות, חששות פוליטיים וחברתיים של ימינו, חייזרים וטכנולוגיות מתקדמות. מסעות בין-פלנטריים כמעט מיידיים מאפשרים הבדל מהותי במבנה העלילה ועיצוב התפאורה לעומת סדרות אחרות. יש ניתק בין הפוליטיקה הארצית לבין המציאות של ניהול מלחמה בין כוכבית. השער מסייע גם בזירוז הצגת הרקע.

בס"ג-1לא הציגו גזעים חייזרים חדשים לעתים קרובות כמו בכמה סדרות מד"ב אחרות. רוב התרבויות שהגואולד עקרו שומרות על חלק גדול מתרבות הארץ המקורית שלהן.

בסטארגייט ס"ג-1 אין הקבלה ישירה בין תרבות לבין טכנולוגיה כמו בסדרות מד"ב רבות אחרות. גזעים חדשים שנתקלו בהם או כוכבי לכת שביקרו בהם משולבים במיתולוגיה, אם כי קווי העלילה של פרקים בודדים הם לעתים קרובות חדשים, בלתי תלויים ונגישים לקהלים חדשים.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

אטלנטיס היא עיר עתיקה מצוידת במנועי הנעת-על בין-גלאקטיים המשמשת לדמויות העיקריות של הסידרה כבסיס פעילות שממנו הם חוקרים כוכבי לכת אחרים באמצעות השער. על פי המיתולוגיה של הסידרה, העיר נבנתה על ידי גזע מתקדם הידוע בשם הקדמונים, במקור כמעוז מרכזי באנטארקטיקה הפרהיסטורית, עד שמשבר בלתי מוסבר - הקשור למגפה אלימה - אילץ אותם להעביר את העיר לכוכב הלכת לאנטיאה בגלקסיית פגסוס. הקדמונים (הידועים כ"אבות" לשוכני פגסוס, וכ"לאנטיאנים" לרפאים) השקיעו את העיר בשנת 8,000 לפנה"ס בערך כדי להימנע מגילוי ע"י הרפאים וחזרו דרך שער לכדור הארץ, שם זיכרונות הניצולים היוו את הבסיס לסיפורים היווניים הקדומים על העיר האבודה אטלנטיס. כשבני האדם מכדור הארץ התיישבו בעיר האגדית של האבות אחרי פרק הפתיחה של סטארגייט אטלנטיס, בני כמה מתרבויות פגסוס האמינו שחברי הצוות הם הקדמונים שחזרו.

 

סטארגייט יוניברס

 

סטארגייט יוניברס נתפסת כ"יישות שלישית, נפרדת לחלוטין" ביקום של סטארגייט. היא מעוגנת היטב במיתולוגיה הידועה של סטארגייט, אולם סטארגייט יוניברס פנתה לכיוון חדש. כמו שתי הסדרות הראשונות בזיכיון, סטארגייט יוניברס מתרחשת בהווה, לא בעתיד הרחוק.

הסידרה מתרחשת על ספינת הקדמונים "דסטיני". ה"דסטיני" הייתה חלק מניסוי של הקדמונים לזרוע את היקום בשערים לפני מיליוני שנים , שירד לטימיון שהלך לאיבוד בגלל התעלות הקדמונים. ספינות נשלחו לפני "דסטיני" זרע היקום עם שערים.ה"דסטיני" עצמה נועדה לצאת בנתיב מתוכנת מראש כדי לחקור את הגלקסיות אלה; ה"דסטיני" נותרה בלתי מאוישת במועד התעלות הקדמונים. כדי להגיע לספינה זו, יש לחייג כתובת המורכבת מתשעה שברונים. יעדו של השברון תשיעי לא היה ידוע בעבר. הסידרה מתחילה כשצוות חיילים ומדענים מכדור הארץ עובר דרך השאר ומוצא את ה"דסטיני" אחרי שבסיסם הותקף; כיוון שאינם יכולים לחזור לכדור הארץ, הם חייבים לדאוג לעצמם על הספינה כאשר היא מובילה אותם אל קצווי היקום. בסידרה החדשה יש יותר פרקים עצמאיים מאשר בקודמותיה.

הסידרה מבוססת יותר על מערכות יחסים ומונעת יותר ע"י קשת וכרוכה באקשן בחלל יותר מאשר ס"ג-1או אטלנטיס. "הישרדות והקרבה" היו שני הנושאים עיקריים שנדונו בשלבי התסריט המוקדמים של הסידרה, והפרק הראשון עוסק במערכת קיום חיים שכשלה. סטארגייט יוניברס "אפלה הרבה יותר" מסדרות סטארגייט הקודמות, למרות שההומור ימשיך להיות חלק מהזיכיון. הסידרה מתמקד בעיקר באנשים על סיפון הספינה במקום בחקר כוכבי לכת, ובמילותיו של בראד רייט, "התקווה היא לחקור את החייזר האמיתי, ולהימנע מפרצוף הגומי דובר האנגלית". למרות ההתמקדות בהישרדות, הסידרה "תתמקד בחיפושים והרפתקאות - ובהרחבה, גם במפגש המזדמן עם החייזר". לא יהיה גזע נבלים חייזרי שליט אחד כמו בס"ג-1 ובאטלנטיס.

 

1. הרקע

 

 

 

סרט הקולנוע

 

ההיסטוריה המודרנית של תכנית השער של כדור הארץ מתחילה כאשר השער נחשף במצרים ב-1928. המתקן מובא סופו של דבר לארצות הברית בשנת 1939 כדי למנוע את נפילתו לידי הנאצים וסופו שהוא מותקן במתקן בהר קריק, קולורדו (הר שייאן בסטארגייט ס"ג-1). בסרט הקולנוע, ד"ר דניאל ג'קסון מפענח את מנגנון הפעולה של השער. צוות נשלח דרכו לכדור ארץ בצד האחר, שם הם נתקלים ברע המרושע, מביסים אותו ומשחררים את עבדיו. מתוך אמונה שיש רק יעד אפשרי אחד דרך השער, לא תוכננו משימות נוספות דרך השער והתכנית נסגרה.

 

סטארגייט ס"ג-1

 

בפרק הבכורה של סטארגייט-ס"ג-1, "ילדי האלים", נחשף קיומו של איום חוצני חמור אחר על כדור הארץ, אפופיס, ושיש למעשה אלפי כוכבי לכת הנגישים דרך השער. כתוצאה מכך, ארצות הברית מקימה את פיקוד השער בתוך הר שייאן וממנה תשעה צוותים (מספר שעולה בעונות מאוחרות יותר) לנסוע דרך השער ולהעריך איומים, לפתוח במשא ומתן עם תרבויות אחרות, ולהשיג טכנולוגיה כדי להגן על כדור הארץ. במשימת ס"ג הראשונה הייתה לעולם הבית של אפופיס, צ'ולאק, אנו עדים לעריקתו של לוחם הג’אפה טיאלק לכדור הארץ. בעונות הראשונות של סטארגייט ס"ג-1, צוותי ס"ג מכדור הארץ מנהלים קרבות נגד אפופיס ואדוני המערכת של הגואולד. בדרך, הם רוכשים בעלי ברית מחוץ לעולם, כולל הטוקרה והאסגרד, תומכים במרד גובר בקרב הג'אפה, ונתקלים באיום חדש ומסוכן מגלקסיה אחרת, המשכפלים המכניים. תכנית השער מתמודדת עם אתגרים מצד הממשל שלה, הסנטור רוברט קינסי השאפתן מבקש לסגור את פיקוד השער ומאוחר יותר לשלוט בו, ופעילות של סיוכנות הביון חסרת המצפון מאיימות לערער את יחסי כדור הארץ עם עולמות חיצוניים..

בעונה 8 של סטארגייט ס"ג-1 אנו עדים לתבוסתם הסופית של אדוני המערכת והמשכפלים, מה שמשנה את פניה הפוליטיות של הגלקסיה. ד"ר דניאל ג'קסון גם מגלה את הכתובת לעיר הקדמונים האבודה אטלנטיס בגלקסיית פגסוס, והמשלחת הבינלאומית לאטלנטיס מוקמת. בגלקסיית פגסוס מגלה כדור הארץ מגלה אויבים נוספים, כולל רפאים מכלי-החיים והאסוראנים הנאניטים. אויב חדש, האוריי, מוצג בעונה 9 של ס"ג-1. קשת הסיפור שלהם מסתיימת ב"סטארגייט: קשת האמת" עם תבוסתה של האוריי האחרונה, היישות שהתעלתה אדריה, ונסיגת צבאותיה.

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

סטארגייט אטלנטיס מתרחשת בגלקסיית פגסוס, גלקסיה ננסית. במציאות, יש בקבוצה המקומית שתי גלקסיות הנקראות פגסוס ננסית: גלקסיית פגסוס ננסית כדורית וגלקסיית פגסוס ננסית לא סדירה. לא נאמר במפורש איזו מהן היא הגלקסיה שביקום של סטארגייט. עם זאת, בדיון הזה בנוגע לגשר השער הבין-גלאקטי החדש מקיי-קרטר, גנרלהאנק לנדרי קובע שהמרחק בין גלקסיות פגסוס ושביל החלב הוא "שלושה מיליון שנות אור", מה שמרמז על כך שהסידרה מתרחשת בגלקסיה פגסוס הננסית הלא סדירה. כמו כן, בכמה פרקים נראתה גלקסית פגסוס מבין שביל החלב ופגסוס, כגלקסיה לא סדירה.

שלא כפי שקרה בשביל החלב, האוכלוסייה האנושית של גלקסיית פגסוס היא תוצר של זריעה קדמונית. בני אטלנטיס הגיעו לגלקסיית פגסוס באמצעות ספינת העיר העתיקה של אטלנטיס. כיוון שלא הייתה רבייה הדדית בין הקדמונים לבין בני האדם, גן הטכנולגיה הקדמונית כמעט אינו קיים בקרב ילידי פגסוס. גזעים אנושיים מעטים מאוד בפגסוס עולים על כדור הארץ בקידמה הטכנולוגית, שלהם, כיוון שהרפאים משמידים כל תרבות כזאת כאיום עתידי אפשרי על עליונותם.

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס": ברית ארבעת הגזעים הגדולים

 

על אף שרוב כוכבי לכת המיושבים הידועים ביותר ביקום של "סטארגייט" מאוכלסים על ידי בני אדם, בעבר הייתה ברית של ארבעה גזעים גדולים, ברית שנכחדה של ארבעת גזעים מתקדמים אשר נבנתה במשך אלפי שנים לפני עליית הגואולד. בפרק "ייסורי טנטלוס" מגלה ס"ג-1 מקום מפגש של הברית בכוכב הלכת הליופוליס. שם הם מוצאים חדר המראה את השפות הכתובות של ארבעת הגזעים, וכן הולוגרמה של שפה משותפת המבוססת על ייצוגים גרפיים של 146 יסודות כימיים ידועים (להם). בפרק "הגזע החמישי" מהעונה ה-2 מגלה ג'ק אוניל מפי האסגרד שהברית הייתה מורכבת מהקדמונים, האסגרד, הפרוותיים והנוקס. האסגרד אומרים גם שהאנושות עשתה את הצעדים הראשונים לקראת הפיכתה ל"גזע החמישי". בפרק הסיום של "סטארגייט ס"ג-1", "Unending", מכריז תור שבני האדם של הארץ הם "הגזע החמישי".

קדמונים

בעת הצגתם בפרק "יצר אימהי" (ס"ג-1, עונת 3), הקדמונים התעלו מזמן מעבר לצורה גשמית למישור קיום גבוה יותר. בני האדם של כדור הארץ הם "האבולוציה השנייה" של הקדמונים. הקדמונים יישבו את שביל חלב לפני מיליוני שנים ובנו אימפריה גדולה. הם גם השתלטו על גלקסית פגסוס וזרעו שם חיים אנושיים, לפני שגורשו על ידי הרפאים. תרבות הקדמונים בשביל החלב הושמדה לפני אלפי שנים על ידי מגפה, ואלה שלא למדו להתעלות נכחדו.

הקדמונים, או ה"אלטראנים", הם גזע דמוי אדם מתקדם מאוד, פיסית וטכנולוגית, שחי בגלקסיית שביל החלב לפני מיליוני שנים והתפתח בכדור הארץ, עולם הבית שלהם במשך כל השנים. שפתם דומה מאוד ללטינית (היא למעשה ניב לטיני קדום). הם ידועים כ"בוני השערים" - הגזע שבנה את רשת שערי הכוכבים שהתפרסה על פני הגלקסיה כולה (ובגלקסיות נוספות, כפי שנודע בסדרת ההמשך סטארגייט יוניברס). באמצעות רשת השערים התפשטו הקדמונים בשביל החלב ואכלסו רבים מכוכבי הלכת שלו. בשלב כלשהו בהתפתחותם, החלו הקדמונים לוקים במגפה שהתפשטה בכל הגלקסיה, וכמעט והכחידה אותם כליל. חרף ניסיונותיהם להתגבר על המגפה, הגיעו הקדמונים למסקנה כי לא ניתן עוד לעשות דבר אלא להימלט לגלקסיה אחרת ולהותיר את כל הנגועים מאחור, על כל הכאב הכרוך בכך. הם בנו עיר מעופפת ומתקדמת מאוד, הנקראת אטלנטיס, ועברו בעזרתה אל גלקסיית פגסוס, כשהם מותירים מאחור, כאמור, את כל האוכלוסייה הנגועה.

להוציא כמה מעטים, הקדמונים מתוארים בסידרה כיצורים עליונים, המאמינים בבחירה החופשית של בני האדם ולכן אינם מתערבים בענייניהן של צורות החיים ה"נחותות" הללו. עם זאת, המורשת שלהם מורגשת מאוד בכל רחבי היקום של סטארגייט, מהטכנולוגיות שלהם כגון השערים ואטלנטיס, ועד לגן הפעלת הטכנולוגיה הקדמונית, שהם החדירו לתוך הגנום האנושי באמצעות הכלאה.

בעונות 9-10 מתברר כי הקדמונים, שעד היום סברו כי התפתחו בכדור הארץ לאורך כל האבולוציה שלהם, הם למעשה פלג של גזע שחי בגלקסיה רחוקה. חלק מאותו הגזע חצה את היקום בהגיעם אל שביל החלב אל כדור הארץ, והיו לקדמונים המוכרים. הם היו רק אחוז קטן מהאוכלוסיה האלטראנית, והאחרים היו ממוקדים בעיסוק בדת יותר מאשר במדע. עם התעלותם למישור הקיום הגבוה יותר, הם גילו דרכים לצבור כוח באמצעות שכנוע בני אדם חומריים לבטל את רצונותיהם לטובת השאיפה להתעלות. האוריי יצרו את דת ה"מקור" כדי לקבל כוח מבני אדם שקיימו את דתם. כוהנים, מיסיונרים של דת ה"מקור", ניסו להכניס בכוח את מערכת האמונות שלהם לגלקסיית שביל החלב. דרכי ההמרה שלהם גרמו להפחדה, טרור והשלכות חסרי אבחנה. בני כדור הארץ נלחמו בעוז נגד הכוח המדכא הזה ועודדו את עמי גלקסיית שביל החלב להגן על תרבויותיהם ואמונותיהם. הקדמונים שהתעלו לא היו מעורבים במאבק ובכך אפשרו לבני האדם מכדור הארץ לשמור על תפקידם כמגינים הרואיים.

הקדמונים שנותרו בכדור הארץ ולקו במגפה ניסו להתגבר עליה בדרכים שונות, אך ללא הועיל (אחד הניסיונות היה "לשכתב" את צעדיהם על ידי "לולאת זמן", וגם הוא נכשל). לבסוף, נראה שהמצב החדש של התמודדות עם המוות וההכחדה הכמעט מלאה של הגזע שלהם הביאה אותם לתובנות חדשות ולרמה גבוהה מאוד של הארה רוחנית, מאחר שהסיכוי היחיד להישרדות הגזע שנראה לעין היה בסופו של דבר התעלות למישור קיום גבוה יותר, כלומר, תהליך של נטישת הגוף החומרי ומעבר לחיים כאנרגיה טהורה. הבעיה נוצרה כאשר כמה מהם לא יכלו להרשות לעצמה להתנתק לגמרי מצורת החיים החומרית, והחליטו לשמר את הגזע בדרך אחרת: "אתחול" של תהליך האבולוציה על ידי השמדת כל החיים בגלקסיה, וחזרה למקורות הראשוניים של ההתפתחות. הם ידעו כי בדרך זו ייווצרו חיים חדשים על פני כדור הארץ ויתחיל תהליך אבולוציה נוסף, שיסתיים לבסוף בהתפתחות שנייה של הגזע שלהם. כתוצאה מפעולה זו, התפתחו החיים על כדור הארץ לצורת המוכרת לנו היום.

באשר לאלה שעברו לגלקסיית פגסוס, הם המשיכו להתפתח טכנולוגית במשך מיליוני שנים נוספות, ואף להתפשט בכל הגלקסיה, שגם בה פיזרו שערים בכוכבי הלכת שיישבו. עם הזמן, הם נתקלו בגזע חדש, הרפאים, שהיו לאויב המכריע של הקדמונים בגלקסיית פגסוס. מספרם הרב של הרפאים היה ליתרון מכריע עבורם במלחמה מול הקדמונים, שהובסו על אף יתרונם הטכנולוגי. לבסוף, התרחש בפגסוס אותו התהליך שהתרחש בשביל החלב: הקדמונים בפגסוס, שידעו על גורל אחיהם משביל החלב, החליטו לחקור את ה"התעלות", ואף החלו לזרוע חיים חדשים גם בגלקסיה ההיא, חיים שהתפתחו לבני האדם של ימינו. לבסוף, כשהמערכה כמעט והוכרעה, לקדמונים לא נותר אלא להחליט בשלב מאוחר יותר (לפני 10,000 שנה) לסגת ולשוב לכדור הארץ, עולם הבית שלהם, כשהם מותירים מאחור את העיר אטלנטיס, נסתרת במצולות הים, בתקווה שצאצאיהם ישובו אליה ביום מן הימים. שם, בכדור הארץ הם פגשו בבני האדם של לפני 10,000 שנה, והחליטו להיטמע בין בני התרבות הפרימיטיבית, ובכך הפכו לחלק בלתי נפרד ממנה. מכאן הגיע כל הידע ההיסטורי-מיתולוגי על העיר אטלנטיס, ומכאן גם הדמיון בין שפת הקדמונים ללטינית. תוך כדי כך, השתרש הגן הקדמוני, זה המאפשר שימוש בלעדי ברבות מן הטכנולוגיות שלהם, בדנ"א של בני האדם, ולכן בודדים נושאים את הגן הזה, ויכולים להפעיל מתקנים קדמוניים רבים.

פרוותיים

הפרוותיים מתגלים כאחד הגזעים שהיו חברי ברית ארבעת הגזעים הגדולים ב"הגזע החמישי", אבל לא נמסר כמעט כל מידע אחר עליהם בסידרה. ב "גן העדן האבוד", הארי מייבורן מוביל את ס"ג-1 לקשת טלפורטציה של הפרוותיים המובילה אל מושבה אוטופית מיועדת. התכנון המקורי היה שבפרק ייראו שלדים של פרוותיים, אבל ייצורו של אחד כזה התגלה כיקר מדי. ג'ק או'ניל מסכם כי הפרוותיים היו כנראה יצורים חמודים ונעימים, בהתבסס אך ורק על שמם. ב"האזרח ג'ו", דמות אחרת משווה את הפרוותיים לאיווק ("מלחמת הכוכבים") בהתבסס על שמם.

פרק הזמן שבו נותר טיבם של הפרוותיים בגדר תעלומה אפשר למפיקים להקניט את המעריצים בבדיחה בהמשכים. אחד המפיקים, ג'וזף מאלוזי, הבטיח חשיפה נרחבת יותר של גזע מסתורי זה בעונה העשירית של הסדרה, וגם המפיק בפועל רוברט סי. קופר הבטיח זאת במפורש בתשדיר פרסומת לקראת פרק ה-200. מה שהתקבל לבסוף היה הפרק "Wormhole X-Treme!", פרודיה עצמית פרועה וגם פרודיה על סדרות מד"ב בנוסח "מסע בין כוכבים", אשר אפשר לנו סוף סוף הצצה חטופה על הפרוותיים, שתוארו כיצורים קטנטנים הדומים לשילוב בין דובי קואלה וגזע האיווק מסרטי "מלחמת הכוכבים". הם הושמדו ע"י הגואולד אחרי שיצרו את המגע עם ס"ג-1.

נוקס

עם דמוי פיות, שלפי הפרק "הנוקס" שוכן בכוכב הלכת P3X-774. הם לא רוצים כל קשר עם המין האנושי, אותו הם רואים כ"צעיר" ש"יש לו עוד הרבה ללמוד". הנוקס מאריכים ימים (עד מאות שנים) ויש להם תשוקה עזה לתבונה ולהבנה. הם פאציפיסטים קנאים שלעולם אינם משתמשים בנשק, אלא מגינים על עצמם באמצעות תעתועים ואשליות, כגון היכולת להפוך את עצמם ועצמים אחרים לבלתי נראים ובלתי מוחשיים. כלפי חוץ הם נראים כשוכני יער פרימיטיביים, אבל הם בעלי טכנולוגיה מתקדמת יותר מזו של הגואולד, כולל עיר מרחפת. הם מופיעים גם בפרקים "חידה" ו"העמדת פנים".

אסגרד

האסגרד הם גזע שוחר טוב שלפי המיתולוגיה של סטארגייט, הפיץ את המיתולוגיה הנורדית בכדור הארץ ושימש השראה לדיווחים על ה"אפורים" מרוזוול. האסגרד אינם יכולים להתרבות, ולכן הם מנציחים את עצמם על ידי העברת תודעתם לגופים משובטים חדשים לפי הצורך. הם מתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית, והאיום בהתערבותם מגן על כוכבי לכת רבים בשביל החלב מפני התקפות הגואולד, כולל כדור הארץ. הם גם מעניקים סיוע רב לכדור הארץ בצורת טכנולוגיה, ציוד, ומומחיות. היריב העיקרי שלהם בסטארגייט ס"ג-1 הם המשכפלים המכאניים, שכנגדם הם מגייס לעזרה את ס"ג-1 בכמה הזדמנויות. תרבות האסגרד בחרה להשמיד את עצמה ב"Unending", בגלל ההשפעות המנוונות של שיבוט חוזר ונשנה. מושבה קטנה סוררת של אסגרד, הידועים בשם ואניר, עדיין קיימת בגלקסיה פגסוס.

הטכנולוגיות של האסגרד מפותחות יותר מאלה של בני האדם, אך הם חולקים אותן די בקמצנות, מלבד בפרק האחרון של הסדרה, שבו מודיעים האסגרד לסאם שהגזע שלהם עומד להיכחד, והם מעבירים לחללית של ס"ג-1 את כל הידע שלהם, התגליות שלהם ומורשתם. בין הטכנולוגיות: שיגור בני אדם והתפשטות זמן.

שמותיהם של כל האסגרד שנראו על ידי בני אדם נלקחו מההמיתולוגיה הנורדית.

 

 

סרט הקולנוע

 

סיפורה של קתרין לנגפורד

 

סטארגייט ס"ג-1

 

התעלות

התעלות יכולה להתרחש באחת משתי דרכים: אבולוציונית או רוחנית. התעלות יכולה להתרחש כאשר אדם מפתח את היכולת להשתמש בכ-90% מקיבולת המוח שלהו. הקדמונים שהתעלו באופן טבעי הגיעו לנקודה זו ללא סיוע של טכנולוגיה. אולם הם לעומת זאת, פיתחו את משנה רצף הדנ"א, מתקן המסוגל להפוך לבני אדם למתקדמים עד כדי כך שיוכלו לבצע טלפתיה, טלקינזיס, חושים, מהירות וכוח על-אנושיים, ראיית העתיד, בריאות מושלמת, יכולת לריפוי עצמי מהיר, הכוח לרפא במגע, והיכולת להשתמש בחלקים רבים מהמוח ולהתמקד באופן מלא במשהו. התעלות רוחנית יכול להתרחש באמצעות מדיטציה, כאשר האדם טהור ברוחו, ובחיפוש אחר הארה, תודעתו פתוחה באופן מלא, והוא משיל מעליו את הפחדים והקשר אל עולם בני התמותה. בתהליך של התעלות באמצעות מדיטציה, רבים משיגים אותן יכולות על-טבעיות שמקבלים המשתמשים במשנה רצף הדנ"א.

הכלל העיקרי של קדמונים שהתעלו הוא אי-התערבות בענייניהם של בני תמותה. הפרת הכלל הזה עלולה לגרום לביטול ההתעלות בכוח או לעונש אחר מצד יישויות אחרות שהתעלו. האוריי, לעומת זאת, מבקשים להגביר את כוחם באמצעים, כוללים השמדת אחיהם לשעבר, הקדמונים, במסע צלב נגד גלקסיית שביל החלב. את כוחה של יישות שהתעלתה ניתן לבטל באמצעות ה"סאנגראל", מתקן שהקדמון מרלין הקריב את חייו כדי ליצור אותו במלחמה נגד האוריי.

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

3. חברה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

אבידונים

האבידונים הם בני העם שצוותו של קולונל או'ניל פגש בכוכב לכת אחר בסרט "סטארגייט". הם העבדים של החייזר רע וצאצאי המצרים הקדמונים שהובאו דרך השער לכרות את המינרל הבידיוני נאקוודה. בסרט נאמר שמיקום עולם הבית שלהם (הנקרא אבידוס בפרק הפיילוט של ס"ג-1 "ילדי האלים") הוא בגלקסיית קאליים, "בצד הרחוק של היקום הידוע" בסרט, והוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ ברשת השערים ב"ילדי האלים ". בסרט, או'ניל ודניאל ג'קסון מעוררין את האבידונים ומנהיגם, קאסוף, להתקומם נגד רע. אנשי הצבא חוזרים לכדור הארץ, ואילו דניאל מתאהב בתו של קאסוף, שארי, ונשאר מאחור.

 

סטארגייט ס"ג-1

 

ב"ילדי האלים", המתרחש שנה אחרי הסרט, הגואולד אפופיס תוקף את אבידוס, וחוטף את שארי ואת אחיה סקארה כדי שישמשו בפונדקאים למלכה שלו אמונט ולבנו קלורל. בפרק "Full Circle" בעונה 6, הגואולד אנוביס משמיד את אבידוס, אבל אומה דסאלה עוזרת לאוכלוסייה כולה להתעלות.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

סאטדנים

הסאטדנים הם בני עמו של רונון דקס, שמצטרף למשלחת אטלנטיס בפרק "הרץ" בעונה 2. בפרק זה מתגלה שהסאטדנים היו תרבות בעלת טכנולוגיה מקבילה לזו של לכדור הארץ באמצע המאה ה-20, אבל גורלם היה כגורלן של כל התרבויות המתקדמות בפגסוס כשעולם הבית שלהם, סאטדה (P3R-534), הושמד שבע שנים לפני כן על ידי הרפאים. ב"שילוש", רונון מגלה כי כ-300 סאטדנים שרדו את ההתקפה במקלטים ממערב לבירה, ומאוחר יותר עברו לכוכבי לכת אחרים כגון בלקן ומנאריה. ב"האיחוד" רונון פוגש עוד סאטדנים, חבריו לנשק לשעבר, שהפכו למאמינים ברפאים.

אתוסים

האתוסים הם קבוצה של ציידים, חקלאים, וסוחרים מכוכב הלכת אתוס. הם הוצגו לראשונה ב"עלייה", והם האנושיים הראשונים שמשלחת אטלנטיס פוגשת בגלקסיית פגסוס. האתוסים היו בעבר מתקדמים מבחינה טכנולוגית, אבל נסוגו למצב טרום-תעשייתי, כדי לחמוק מהרפאים. בעקבות הקשר שלהם עם המשלחת, האתוסים עוברים ללאנטיאה ומנהיגתם, טיילה אמאגאן, מצטרפת לצוות של רס"ן שפרד. ב"המתנה" מתגלה שחלק מהאתוסים הם בעלי דנ"א של רפאים, כתוצאה מניסוי ישן של הרפאים להפוך את בני אדם ל"ערבים לחך" יותר. הדבר מאפשר לאנשים אלה לחוש בנוכחותם של רפאים, להתחבר לתקשורת הטלפתית שלהם, ולשלוט בטכנולוגיית הרפאים. בפרק "השיבה" בעונה השלישית, האתוסים מתבקשים לעזוב את לאנטיאה על ידי קבוצה של קדמונים ששרדו התובעים את אטלנטיס מכדור הארץ. בהמשך מתגלה שאוכלוסיית האתוסים נעלמה מאתוס החדשה ב"נעדרים". החיפוש אחר האתוסים הנעדרים וגורלם בידיו של הרפא הסורר מייקל תורם לקשת עלילה גדולה לקראת סוף העונה הרביעית.

ג'ניי

הג’ניי נראים כאיכרים פשוטים, אך למעשה הם חברה צבאית בעלת טכנולוגיה מקבילה לזו של כדור הארץ בשנות ה40'. הג’ניי, שהופיעו בפעם הראשונה ב"מחתרת", היו בעבר קונפדרציה אנושית מטילת מורא עד שהרפאים הביסו את הקדמונים לפני 10,000 שנים, והניצחון אילץ אותם להסתתר בבונקרים תת קרקעיים במהלך דילולים. מאז הם בנו לעצמם תרבות תת-קרקעית שלמה והקדישו את קיומם לפיתוח טכנולוגיה כגון פצצות ביקוע להשמדת הרפאים. שאיפת הנקם הקולקטיבית שלהם הפכה אותם לפרנואידים ועוינים כלפי אחרים והם מקדמים את מטרותיהם ללא קשר למחיר לאחרים. הם הפכו לאויבי משלחת אטלנטיס בעונה הראשונה כשניסו לתפוס "מדלג" של צוות ס"ג ונשק, ופעם ניסו לפלוש לאטלנטיס, אם כי לאחר הפיכה בעונה השנייה הם גילו נטייה חיובית יותר כלפי שיתוף פעולה עם העיר.

קוון - קולם מיני

המפקד אקאסטוס קוליה - רוברט דאווי

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

אנשי צוות ס"ג-1, חוץ מטיאלק, הם קציני ח"א ונחתים מקצועיים, וגם כאן הוא מהווה מיקרוקוסמוס של היקום שבו הוא פועל.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

סמנתה קרטר – מדענית דעתנית מלכתחילה ולוחמת מצטיינת

ואלה מאל דוראן – מתחילה כמפתה וזוממת שמסבכת את דניאל בצרות והופכת לחברה שוות זכויות בצוות

 

סטארגייט אטלנטיס

 

ד"ר אליזבת ויר – מדענית, אף אחד מהגברים בצוות לא מנסה לחזר אחריה (למה?), ויתרה על מערכת יחסים כדי להצטרף לפרויקט אטלנטיס

טיילה אמאגאן - לוחמת שמעדיפה אידיאלים על פני חיזוריו של רונון 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

טיאלק

 

סטארגייט אטלנטיס

 

רונון 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

לא קיים (הנושא כלל אינו עולה)

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

אין מערכות יחסים בנות קיימא - בין-מיניות, חד-מיניות או אחרות... אבל האם ואלה או טיילה יכולות להיחשב לא-אנושיות? ורונון? או טיאלק?

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

טיאלק הוא היחיד שהיה נשוי ואב למשפחה, אבל אשתו הייתה ג'אפה כמוהו ולא הייתה לו אחרת על פניה.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

4. צורות המשטר

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

1. חברות כוורת

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

משכפלים

המשכפלים הוצגו בסוף העונה השלישית של הסידרה. הם גזע של מכונות תבוניות, בעלות יכולת שכפול עצמי ויכולת למידה והבנה מהירה של טכנולוגיה. כל משכפל בנוי מיחידות מודולריות בעלות כוח מחשוב עצמאי. המשכפלים, הניזונים ממתכת, מופיעים לרוב בצורת חרקים מכניים, אך יכולים להופיע גם בדמות אדם. כמו לחרקים יש למשכפלים מלכה, שיוצרת דור חדש מחומרי הגלם שבסביבה. המשכפלים מנהלים מלחמה גלויה עם מספר גזעים אורגניים ומתעלמים לחלוטין מהאחרים, אלא אם כן אלה מסכנים אותם. יכולתם "להטמיע" טכנולוגיה ולהבין אותה במהירות הופכת את המשכפלים לאויבים מסוכנים ומתוחכמים. האסגרד, הנעזרים באנשי כדור הארץ במלחמתם במשכפלים, נוכחו לדעת כי דווקא הטכנולוגיה הארצית הפרימיטיבית יחסית והשימוש בקליעים יעילים יותר מאשר הטכנולוגיה שלהם-עצמם במלחמה נגד המשכפלים.

בעונה החמישית מתברר כי מקורם של המשכפלים, שנלחמו עד אז באסגרד בגלקסיה אחרת, הוא דווקא בגלקסיה שלנו. צוות ס"ג-1 מגלים שרידים שלהם בכוכב לכת נטוש, וכן אנדרואידית. כאשר הם מפעילים אותה, הם מגלים כי היא תוכנתה עם אישיות ילדותית ויצרה את המשכפלים כמשחק עבור עצמה. למרות ששלטה בהם בהתחלה, המשכפלים פיתחו רצון עצמי והשמידו את כל החיים בכוכב הלכת.

המשכפלים הם תוצאה של ניסוי שערכו הקדמונים כדי ליצור נשק נאנוטכנולוגי במטרה להשמיד את הרפאים כליל. הנשק בנוי חלקיקי נאניטים המתוכנתים לפלוש באגרסיביות לגופו של הקורבן המיועד ולהשמיד אותו מבפנים (ולהפך, לרפא אותו ממחלותיו). עם הזמן הנאניטים השתלטו על יוצריהם ולבשו צורת אנוש וכעת הם מהווים את הנשק היחידי שיכול לעצור את הרפאים. אולם, הם מהווים גם איום על צוות אטלנטיס, ובמסגרת מלחמתם ברפאים, הם הורגים ומשמידים עולמות המאוכלסים בבני אדם.

המשכפלים הם צורת חיים מכאנית רבת עוצמה המשתמשת בטכנולוגיה מבוססת קירון, מורכבת מאבני בנייה באמצעות ננוטכנולוגיה. הם שואפים להגדיל את מספרם ולהתפשט ביקום על ידי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות. הם עוינים לכל צורות חיים האחרות ביקום, אך האסגרד הם מתנגדיהם העיקרים. בפרק "ברירה לא טבעית", המשכפלים פיתחו משכפלים דמויי אדם, המבוססים על הטכנולוגיה שהם חילצו מיוצרתם האנדרואידית, נראים בדיוק כמו בני אדם ומסוגלים לשנות את צורתם. משכפלים רגילים עמידים בפני נשק אנרגיה, וניתן להשמיד רק בנשק יורה קליעים. משכפלים דמויי אדם, לעומת זאת, עמידים בפני נשק יורה קליעים, בגלל השינוי באופיים מבלוקים גדולים ליחידות קטנות יותר בגודל של תאים אורגניים (גושי תאים).

בפרק "סדר חדש" (חלק 2), נשק עתיק המכונה "משבש משכפלים" פותח על ידי ג'ק אוניל כאשר הידע של הקדמונים היה עדיין במוחו. הוא פועל באמצעות חסימת הלכידות בין הגושים המרכיבים את המשכפלים. המשכפלים בגלקסיה שביל החלב הושמדו ע"י נשק-העל של הדקארה בפרק הכפול Reckoning בשיא העונה ה-8. נרמז כי גם האסגרד השתמשו באותה טכנולוגיה כדי להביס את המשכפלים בגלקסיה הבית שלהם.

לוחמי קאל

יצורים שנוצרו על ידי הגואולד אנוביס כדי להחליף את הג'אפה שלו כחיל רגלים. הם מורכבים מצורה אנושית מהונדסת גנטית שהופחו בה חיים בעזרת טכנולוגיית ריפוי של הקדמונים, ומושתל בהם שיתופן גואולד "ריק" כדי להפוך אותם לכנועים. לוחם הקאל עוטה שיריון העמיד כמעט בפני כל כלי הירי, נשקי האנרגיה, וחומרי הנפץ. פיקוד השער והטוקרה מוצאים בסופו של דבר דרך לנטרל את האנרגיה מקיימת החיים של לוחמי הקאל.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

הרפאים

היריבים העיקריים בסטארגייט אטלנטיס, הרפאים, הם המין הדומיננטי בגלקסיית פגסוס. הם דמויי-אדם בני אלמוות מבחינה ביולוגית ומבוססי כוורת הניזונים מ"כוח החיים" של בני אדם, כשהם גורמים להם "לאבד שנים" באופן דומה להזדקנות. הרפאים גירשו את הקדמונים מפגסוס לפני 10,000 שנים; כעת הם מחזירים בעולמות האנושיים של גלקסיית פגסוס כבמקורות מזון. הגעתה של משלחת אטלנטיס לגלקסיית פגסוס מובילה להתעוררות בטרם עת של הרפאים מתרדמתם; האוכלוסייה האנושית של גלקסיית פגסוס איננה מספיקה כדי לקיים את כל הרפאים שהתעוררו. כדי להשביע את רעבונם, רפאים מנסים להגיע לכדור הארץ, שאוכלוסייתו גדולה הרבה יותר מזו של כל גלקסיית פגסוס. הדבר ניתן לביצוע רק באמצעות שער או השגת טכנולוגיית הנעת-על מתקדמת יותר, שני דברים שנמצאים באטלנטיס. אחרי שהמשלחת הוליכה אותם שולל לחשוב שעיר נהרסה, הרפאים פתחו במלחמת אזרחים אכזרית. אחד הרפאים, ששפרד נתן לו את השם טוד, שש לשתף פעולה אחרי ששפרד חילץ אותו מידי הג’נאיי; טוד ממשיך לסייע למאמצי המשלחת למטרות רווח הדדי.

לפי הסברה, מקורם של הרפאים הוא בסוג של חרק טפיל, חיפושית איראטוס, החיה בגלקסיית פגסוס ומאמצת חלק מהמאפיינים הגנטיים של קרבנותיה, במקרה זה בני האדם שנמצאו בעולם הבית שלה. אלה התפתחו במהרה ליצורים דמויי אדם, הניזונים מקרבנותיהם על ידי שאיבת כוח החיים שלהם במגע יד. הם מאורגנים ומתנהגים כחרקים, וחיים בקיבוץ דמוי כוורת. גוף הרפא נקי מחלבונים חוסמים, מה שמעניק לתאים יכולת ריפוי מדהימה. כתוצאה מכך הרפאים מאריכים ימים, אינם מזדקנים, וקשה מאוד להרוג אותם. נוסף על כך, הם בעלי כוח גופני עצום.

נוסעים

הנוסעים הם יצורים אנושיים החיים על צי של ספינות כדי לחמוק מהרפאים, שהוצגו ב"נוסעים". על אף שאינם מתקדמים מבחינה טכנולוגית כמו הקדמונים, לנוסעים הנעת-על ונשק מתקדמת. בשל ריבוי אוכלוסייתם מעבר לקיבולת השטח הזמין להם, הנוסעים נאלצו לנטוש כמה מאנשיהם על כוכבי לכת. גילוי ספינת קרב מסוג אורורה הבטיח לפתור את הבעיה הזו, אך ללא גן הטכנולוגיה הקדמונית הם לא היו מסוגלים להפעיל אותה. הם חוטפים את ג'ון שפרד ומאלצים אותו ליצור ממשק עבורם. בתחילה הוא לא שש לשתף פעולה בגלל חטיפתו, אך שפרד ומנהיג הנוסעים לארין מגיעים סופו של דבר להבנה לאחר ניסיון הדדי עם הרפאים. ב"את חטאיי אני מזכיר", הנוסעים מודאגים מאיום המשכפלים האסוראנים אחרי שאחד משותפיהם לסחר מושמד. כמה מספינותיהם, כולל ספינת הקרב הקדמונית, מצטרפות לצוות אטלנטיס ולרפאים במלחמה נגד המשכפלים על עולם הבית שלהם. לדברי המפיקים ג'וזף מאלוצי ופול מאלי, הנוסעים נוצרו כ"קלף פראי" בנוסח הג'נאיי, אבל עם טכנולוגיה מתקדמת שתהפוך אותם ל"אתגר" לצוות אטלנטיס. אורח החיים שלהם תוכנן כדרך לעקוף את העובדה שנקבעה כי הרפאים משמידים כל תרבות המתקרבת אליהם בקידמה טכנולוגית.

אסוראנים

צורות חיים מלאכותיות מורכבות מנאניטים, הוצגו בעונה ה-3 של סטארגייט אטלנטיס. הם דומים למשכפלים דמויי האדם של סטארגייט ס"ג-1 ולכן הם נקראים כך בסידרה. האסוראנים נוצרו על ידי הקדמונים כדי להילחם ברפאים, אבל בסופו של דבר ננטשו כי היו מסוכנים מדי. הנאניטים, תוקפניים ביותר, שגשגו ונבנה ציביליזציה מתקדמת. בעונת 4, רודני מקיי מפעיל את קוד ההתקפה של האסוראנים וגורם להם לתקוף את הרפאים, אבל בסופו של דבר מתהווה איום על כל תושבי פגסוס.

בני כלאיים

גזע חדש שנוצר על ידי הרפא מייקל, נראה בראשונה ב"נקמה". לאחר שנודה על ידי בני מינו, מיכאל ביקש לשלב חיפושית איראטוס ודנ"א אנושי כדי ליצור חסידים חדשים המצוידים בכוחותיהם של הרפאים אך לא בחולשותיהם. הוא משמיד את הטראניאים, בין יתר, כנבדקים לניסויים שלו. ליצורי הכלאיים הראשונים יש מראה בהמי, כולל שריון חיצוני וטפרים. בפרק הכפול "Kindred" מתגלה שמייקל יצר בני כלאיים "מעודנים" יותר ע"י שימוש באוכלוסיה אתוסית חטופה. בני כלאיים אלה דומים לרפאים, אבל אינם צריכים להיזון מבני אדם. ב"חיפוש והצלה" רבים מבני הכלאיים נהרגו עם השמדת הסיירת של מייקל, והאחרים נתפסו על ידי משלחת אטלנטיס. הם חוזרים בהדרגה לצורתם המקורית בעזרת רטרווירוס של בקט. הם נכלאים במחנה ביבשת על ידי IOA, לפני שמרשים להם לחזור אל בני עמם. ב"לחישות", צוות אטלנטיס מגלה אחת מהמעבדות של מייקל, המכילה גרסאות קודמות של בני הכלאיים שלו המשלבות דנ"א מכמה יצורים אחרים, נוסף על חיפושיות איראטוס. יצורים מרושעים אלה הם עיוורים וצדים לפי קול, וביכולתם לפזר מחריצי זימים בצוואריהם ערפל המפריע לציוד אלקטרוני.

 

סטארגייט יוניברס

 

"מל"טים"

המל"טים הם מערכת מלחמה רובוטית עם מל"טי תקיפה וספינת-אם ששולטת בהם. נראה שהם תוקפים ומשמידים כל חללית שאיננה שלהם. צוות ה"דסטיני" משער כי תרבות-האם שלהם גוועה מזמן, ושהם רק ממשיכים בביצוע משימתם להשמיד כל טכנולוגיה זרה, ואגב כך משמידים גזעים אחרים.

"חרקי אבק"

חרקים אלה יוצרים אשליה של חול מרחף. הם יכולים לצרוך כמויות גדולות של מים בקצב מהיר בהתחשב בכך שהם יישויות קטנות כל כך. נראה שהם יצורים תבוניים והם סבילים ומועילים, אלא אם כן מתגרים בהם, ובמקרה כזה הם יכולים להיות קטלניים ביותר. הם מתעופפים ב"נחילים" ותוקפים ביחד. הם היו המין הראשון שנתקל במשלחת ה"דסטיני", אם כי בתחילה התייחסו אליהם כאל הזיה של מתיו סקוט. נראה שיצורים אלה פיתחו קירבה אל סקוט וסייעו לו בחיפוש אחר ליים אחרי שהוא הציע להם מים כמבחן ליכולת החישה שלהם. יצורים אלה גם החיו אותו בעולם הבית שלהם, כאשר הוא התמוטט בשל החום, אחרי שהתחפרו באדמה כדי לשחרר מעט מים כדי להעיר אותו.

"חייזרי אוכמניות"

אין מידע רב על מין זה, כולל שמם, אבל נראה שהם גזע מתקדם ביותר, להוט להשיג את סודות ה"דסטיני". הם תקפו את ה"דסטיני" בכוונה לעלות על סיפונה פעמים רבות. הם חטפו את ראש ואת קלואי בניסיון לצבור ידע חיוני על ה"דסטיני". במהלך שביים הוחדרה לגופו של ראש משואת איתור שאפשרה לחייזרים לעקוב אחר ה"דסטיני".

אורסיני

האורסיני מופיע לראשונה ב"התעוררות". הם חייזרים דו-רגליים קטנים, אבל זריזים מאוד. צבע עורם אפור-ירקרק. הם היו בתרמילים כאשר ה"דסטיני" עגנה ליד ספינת ההזרעה. תרמילים אלה נמצאו לאחר מכן על ספינה שניזוקה קשות שריחפה בחלל. הפעם התרמילים היו ריקים. כאשר טלפורד היה תקוע אתם על ספינת ההזרעה, הם השתמשו בתרמילים כדי להעביר את הידע שלהם אליו (על ידי שימוש בממשק עצבי), וביחד הם תיקנו את ספינת ההזרעה. בסופו של דבר הם נחלצו לעזרת ה"דסטיני" כאשר זו הותקפה על ידי אותה ספינת מל"ט שהשמידה את ספינות האורסיני. התגלה כי האורסיני שבספינת ההזרעה הם האחרונים מבני מינם, כיוון שלא ניתן ליצור קשר עם כל אורסיני אחרים. האורסיני מתו עם ספינת ההזרעה בהתקפה על ספינת הפיקוד המל"טית השנייה.

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

מטרת המסעות דרך השער היא ליצור בריתות עם תרבויות אחרות ולמצוא בעלי ברית במלחמה קודם נגד הגואולד ואח"כ נגד האוריי והרפאים. הבעיה היא שרוב המסעות שמתחילים כשליחות של שלום וגילוי ("האדם כגלאי") מסתיימים במקרה הטוב בתקריות דיפלומטיות כתוצאה מהתערבות גסה בעניינים של עמים ותרבויות אחרים, ובמקרה הגרוע במלחמה.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

ארצות הברית, מכוח שליטתה בשער, אחראית במידה רבה למדיניות הבין-כוכבית של כדור הארץ בפרויקט השער. מדינות נוספות החלו בהדרגה לקחת חלק בשימוש בו. בעקבות אירועי "נמסיס" (עונה 3), רוסיה הקימה לזמן קצר תכנית שער משלה, שבסיסה בסיביר, אך זו הסתיימה והתמזגה עם התכנית האמריקנית המתנהלת מהר שייאן זמן קצר אחרי "ווטרגייט" (עונה 4).

ארצות הברית ורוסיה מעדכנות את שלוש החברות הקבועות האחרות במועצת הביטחון של האו"מ (בריטניה, צרפת, הרפובליקה העממית של סין) ב"גילוי" (עונה 6), בתקווה לאחד את המשאבים הצבאיים המשולבים שלהן כדי להגן על כדור הארץ מפני הצי של אנוביס. נשיא ארצות הברית מודיע גם לבעלת הברית הוותיקה קנדה על תכניות המלחמה של פיקוד השער ב"העיר האבודה".

לאחר תבוסת הצי של אנוביס וגילוי המוצב הקדמוני באנטארקטיקה, הוקמה ועדה בינלאומית כדי לפקח עליו ועל המשלחת לאטלנטיס. חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון של האו"ם והחבריות החותמות של האמנה האנטארקטית (כולל אוסטרליה, ג'מייקה, הפיליפינים, פורטוגל, קרואטיה וספרד) חותמות על אמנת ברית השער, הקובעת כי המדינות החברות ישותפו בכל טכנולוגיה חייזרית שהושגה רכשה ישותף בין חבר מדינות, תמורת סיוע בשמירת התכנית בסוד. אולם בשלוש השנים הבאות צבא ארה"ב מפרש את האמנה כאילו היא חלה רק על טכנולוגיה לא צבאית, והנציג הסיני מציין זאת כנקודה ככואבת (The Scourge). עם זאת, לא המדינות עודכנו בקיומו של השער.

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

כיוון שהאסגרד אינם יכולים עוד להתרבות, הם מנציחים את עצמם ע"י העברת תודעתם לגוף משובט ריק לפי הצורך. אך בכל פעם שהם משבטים מחדש את הגוף, הוא משובט עם הפגם הגנטי שנוצר ביצירת השיבוט הקודם. עקב כך פיזיולוגיה שלהם התנוונה במידה שמונעת מהם להתעלות למישור הבא של הקיום. הם פתחו בחיפושים אחרי הדנ"א האסגרדי, וכחלק מהחיפושים קבוצה אחת של בני אסגרד חטפה בני אדם לצורך מחקר, כיוון שבני האדם הם האבות הקדמונים של האסגרד. הם הצליחו להאט את פחיתת התשואה של השיבוט על ידי הניסויים בבני האדם, אך לא לזמן רב.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

הצו העליון

 

ביקום של "סטארגייט" קשה לעקוב אחרי הצו העליון כמשמעותו במב"כ, כיוון שרשת השערים מאפשרת גם לתרבויות בלתי מפותחות יחסית לחצות מרחקים בין כוכביים. כיוון שגם עמים מתקדמים פחות יכולים להפעיל את השערים, העמדה כלפי אי-התערבות איננה אחידה. ברור שעמדתם של הטאורי, או בני האדם של כדור הארץ, ביחס להתערבות שונה לחלוטין מזו של הפדרציה. בעיניהם, לארץ יש חובה לעזור לבני אדם בכוכבי לכת אחרים ולגזעים לא-עוינים אחרים, בכל מקום ובכל דרך אפשריים, אולם הם לעולם לא יחלקו טכנולוגיה ללא סיבה טובה, ולעתים קרובות יהססו לתת טכנולוגיה מסוכנת בכוח, כגון כלי נשק או חומרים חשובים באופן אסטרטגי. כן הם מסרבים לקבל או לתת טכנולוגיה לכל תרבות שהמוסר שלה אינו עומד באמות המידה המקובלות בארץ, כולל אלה המאמינות בעליונות גזעית ובטיהור אתני. אופייה הבינוני יחסית של טכנולוגיית כדור הארץ, והפתאומיות שבה הפך כדור הארץ לשחקן עיקרי בזירה הבין-כוכבית, הם אולי הגורמים לגישה זו. מסיבות האלה הטאורי גם מקפידים לא להתחזות לאלים בעולמות מתקדמים פחות, כמנהג הגואולד.

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

לא ברור אם לפני ההתעלות, הקדמונים נהגו לחלוק טכנולוגיה עם מינים אחרים, אך אחרי ההתעלות הם הנהיגו מדיניות קפדנית של אי-התערבות מכל סיבה שהיא, בגלל אמונתם בהיגיון ואורח החשיבה הדאונטולוגי שלהם. את האיסור ניתן להפר רק לשם הענשת מפר אחר, ובנסיבות חריגות ביותר.

האסגרד אינם נוהגים לחלוק טכנולוגיה, אבל מוכנים לתת טכנולוגיה כאות הכרת תודה לגזע נחות יותר - כך קיבל כדור הארץ את הנעת-העל ואת מקור האנרגיה שלה, הנאקוודה – אולם הם אוסרים על אספקת כל צורה של טכנולוגיה התקפית לגזעים אחרים.

האוריי, לעומתם, מתהדרים ביתרונות הטכנולוגיים של ההתעלות ומבטיחים אותם לכל דורש (בניגוד מוחלט לקדמונים, ששמרו בקנאות על הסוד); אמנם לא נאמר במפורש אם הם חולקים טכנולוגיה או לא (או אם יש להם בכלל טכנולוגיה לחלוק, חוץ מההתעלות), אך הם בהחלט מתערבים בחיי המתקדמים-פחות.

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

מערכת שערים מאפשרת יצירת חורי תולעת יציבים ומשמשת קיצור דרך למעבר בין כוכבי לכת. היא נבנתה ע"י גזע המכונה בשם המקורי ביותר "הקדמונים" והתגלתה בראשונה בשנת 1912 בפירמידות במצרים. חור התולעת שהשער יוצר נשאר פתוח ל-30 דקות בלבד.

בסידרה על שלושת יקומיה, הקדמונים מתוארים כמי שהיו בעלי יכולת לנסוע בזמן, ואחד מהם אף בנה מכונת זמן תוך התעלמות מאיסור מפורש (ומנומק בנימוקים הרגילים-קלישאיים) של ההנהגה.

כן קיימים משגרי טבעות ומשגרי קרניים למעבר מרחקים קצרים יותר, אבל העיקרון זהה - פירוק מולקולרי.

בסידרה מודגמות כמה דרכים יצירתיות מאוד למנוע את "המפגש עם עצמי" במסע בזמן, אבל במעבר ליקום מקביל הוא מתקיים בלי בעיות כשרוצים...

שיטה מועדפת אחרת למעבר מזמן לזמן ומיקום ליקום היא השימוש במראת קוואנטים, מתקן שמקורו והמפרט שלו אינם ברורים, אבל כנראה מדובר במעין מחשב-על, בנוי מנאקוודה, שיכול לשמש גם כאמצעי המחשה לתיאוריית ריבוי היקומים של יו אוורט. הוא מצויד ב"שלט" המאפשר לנוסע לבחור את הממד הרצוי לו (בסידרה "גולשים בזמן" ראינו עיקרון דומה, אבל שם ראינו רק את השלט בפעולה).

שימוש במראת קוואנטים שולל את קיומן של שתי "גירסאות של עצמי" באותו יקום והחזרה ל"יקום המקורי" מתוארת כ"אפקט הגומייה".

לאסגרד, אגב, יש מתקן התפשטות זמן שמאפשר לעצור את הזמן בטווח השפעה של המתקן.

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

היו כמה סיפורי מסע בזמן שיצרו כמה לולאות מורכבות ביותר (ראה שלישיית 1969-2002-2010, מוביוס ועוד). בסרט "רצף הזמן" למשל, גנרל לנדרי הסכים להתיר לצוות לחזור בזמן רק בתנאי שלא יעשו כל שינוי בקו הזמן ה"נוכחי". עם זאת, אין כל איסור רשמי על שימוש במכונות זמן, והצוותים עושים שימוש במסע בזמן לפי הצורך. ראה דוגמאות כאן

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

דניאל ג'קסון נאלץ להגן על ואלה מאל דוראן במשפט שבו היא מואשמת במעשים שעשתה כאשר הייתה תחת שליטת הגואולד קטש.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

אם אתה לא יכול לתקשר אתם, תשמיד אותם.

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

בפרק "הברירה הלא טבעית" פגשנו את "חמישי", משכפל דמוי אדם, החמישי שנוצר בכוכב הלכת האלה. הוא נקי מפגמי התכנות של האנדרואיד ריס, שעליו מבוססים דמויי האדם, ו"אנושי" יותר מהאחרים, ולכן נחשב ל"חלש" יותר. אחרי שס"ג-1 נופלים בשבי המשכפלים, "חמישי" מוקסם מהם, בעיקר מסמנתה קרטר, ומנסה לעזור להם. קרטר מבטיחה לקחת את "חמישי" איתם אם ייתן להם גישה למתקן התפשטות הזמן של האסגרד, שיכול ללכוד את המשכפלים, אבל או'ניל סבור שהסכנה גדולה מדי ומורה לקרטר לכוון את המתקן כך ש"חמישי" יישאר מאחור.

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

7. טכנולוגיה

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

בפרויקט השער מעדיפים בדרך כלל לאסוף טכנולוגיות חייזריות מתקדמות ולהתאים אותן לשימוש עם טכנולוגיות קיימות באמצעות Reverse Engineering במקום לפתח טכנולוגיה מקורית. 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

 

 

סיכום

 

 

 

סרט הקולנוע

 

 

 

סטארגייט ס"ג-1

 

 

 

סטארגייט אטלנטיס

 

 

 

סטארגייט יוניברס

 

מטריקס

 

מבוא

 

 

 

1. הרקע

 

 

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - הולדת המטריקס

 

בראשית המאה ה-21 נולדה בינה מלאכותית שהולידה גזע של מכונות. כאשר המכונות החליטו שבני האדם מיותרים פרצה מלחמה בינן לבין בני האדם, והעולם הושמד. המכונות הפכו את שרידי בני האדם למקורות אנרגיה שמגדלים אותם בבתי גידול מיוחדים כתחליף לסוללות, ויצרו את ה"מטריקס" כדי שבני האדם לא ירגישו בהבדל. באחד מבתי גידול אלה חי מי שנבחר להיות מושיעו של העם היושב בציון, הלא הוא תומס אנדרסון, הידוע בכינויו "ניו" ("החדש" ובהיפך אותיות, "אחד", one), גיבור ה"מטריקס"...

 

ב. המטריקס ביהדות ובנצרות

 

המלחמה 

הנצרות 

ארמגדון

 

היהדות 

מלחמה בין האדם לבין "הגולם שקם על יוצרו" 

המטריקס 

האדם נגד המכונה; לאדם אין קיום בלי המכונה ולמכונה אין קיום בלי האדם - הסימביוזה בין הטוב לרע 

חגיגת הניצחון 

הנצרות 

אורגיה פגאנית במקום תפילת הודיה

 

היהדות 

 

 

המטריקס 

אורגיה פגאנית במקום תפילת הודיה

 

ניו 

הנצרות 

המשיח שיביא גאולה רוחנית לעם היושב בציון 

היהדות 

המשיח שימלוך לעולם ועד (במקום "מלך בשר ודם") 

המטריקס 

ה"אחד", המושיע (וגם היחיד שעבר "החלפת שם")

 

חמישה שלבים בחיי המשיח:

1. לידה/בחירה/קבלת השליחות וההתייצבות בראש העם 

הנצרות 

לידה מחדש/טבילה/הבטחת הגאולה

גאולה פרטית לעומת גאולה כללית

גאולה רוחנית לעומת גאולה גשמית 

היהדות 

משה נולד מחדש מהמים

"ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב' י"א);

האם ידע משה שהם "אחיו" וכיצד? לפי אחת הפרשנויות ההסבר פשוט - בת פרעה לא הסתירה ממשה את סוד מוצאו, וזה קצת סותר את המודל של קמבל...

 

שמות ז' א': "ראה נתתיך אלהים לְפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך"

 

הבטחת הגאולה - ממעמד הסנה הבוער ועד מעמד הר סיני

 

גאולה פרטית לעומת גאולה כללית

 

גאולה רוחנית לעומת גאולה גשמית  

המטריקס 

ניו נולד מחדש מהמטריקס

ניו יושב ליד המחשב ומחפש משהו - את "הדרך אל הגאולה"? כך מתחילה הדרך אל היציאה מהמטריקס

הבטחת הגאולה:

"אני יודע שאתם שם. אני מרגיש אתכם עכשיו. אני יודע שאתם פוחדים. אתם פוחדים מאתנו. אתם פוחדים משינוי. אינני יודע את העתיד. לא באתי לומר לכם מה יהיה הסוף. באתי לומר לכם איך זה יתחיל. אני אנתק עכשיו ואראה לאנשים האלה מה שאינכם רוצים שיראו. אני אראה להם עולם בלעדיכם, עולם כלי כללים ומנגנוני בקרה, בלי גבולות או מעצורים, עולם שבו הכול אפשרי. לאן הולכים מכאן? זו בחירה שאני משאיר בידיכם."

גאולה פרטית לעומת גאולה כללית

גאולה רוחנית לעומת גאולה גשמית  

2. בגידה 

הנצרות 

בגידת יהודה איש קריות; אלוהים מקבל את ההקרבה של ישו: "סלח להם כי הם לא יודעים מה הם עושים" 

היהדות 

בגידת אהרן - חטא העגל

שמות ל"ב ל"ב: "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"

אלוהים מסרב לקבל את ההקרבה של משה ומעניש גם את העם וגם אותו

דברים ל"ב נ"ב: "כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל-הארץ..." 

המטריקס 

בגידתו של סייפר 

3. מוות 

הנצרות 

מרגע שנבחר נגזר עליו להיבגד ולמות למען עמו

 

היהדות 

"וייאסף אל עמיו" (אברהם, ישמעאל, יצחק, יעקב, משה)

רק על חנוך נאמר "כי לקח אותו אלוהים" (בראשית ה' כד)

"אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"- אלישע על אליהו ויואש מלך ישראל על אלישע 

המטריקס 

עלייה בסערה השמימה 

4. תחייה 

הנצרות 

"הירידה מן הצלב" 

היהדות 

 

 

המטריקס 

 

 

5. התעלות 

הנצרות 

 

 

היהדות 

 

 

המטריקס 

"הסכם השלום" בין ניו לבין המכונה 

טריניטי 

הנצרות 

 

 

היהדות 

יוכבד, מרים, ציפורה (אמו, אחותו ואשתו של משה, לפי הסדר). 

המטריקס 

השילוש (אבל לא ה"אחת", למה?) 

מורפיאוס 

הנצרות 

 

 

היהדות 

כמו אהרן או יהושע בן נון/כלב בן יפונה למשה?

במדבר י"ג ל': "ויהס כלב את-העם אל משה; ויאמר, עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה". 

המטריקס 

אל השינה הפך לאל ההתעוררות; ראה הנאום לפני המלחמה (תרגום שלי):

מורפיאוס: ציון, הקשיבי לי! מה שרבים מכם שמעו נכון. המכונות אספו צבא, וברגעים לה ממש צבא זה מתקרב אל ביתנו... האמינו לי כשאני אומר שצפויה לנו תקופה קשה, אבל כדי להיערך לקראתה, תחילה עלינו להתנער מפחדנו מפניה! אני עומד כאן לפניכם כעת, חסר פחד באמת, למה? כי אני מאמין במשהו שאתם לא מאמינים בו? לא! אני עומד כאן בלי פחד כי אני זוכר. אני זוכר שאני כאן לא בגלל הדרך שלפניי, אלא בגלל הדרך שמאחוריי! אני זוכר שבמשך מאה שנים נלחמנו במכונות האלה. אני זוכר שבמשך מאה שנים הן שלחו את צבאותיהן להשמיד אותנו. ואחרי מאה שנים של מלחמה, אני זוכר את החשוב מכל. אנחנו עדיין כאן!... הלילה נשלח מסר לצבא הזה. הלילה נרעיד את המערה הזאת. הלילה נרטיט את אולמות העפר, הפלדה והאבן! יישמע קולנו מהלבה האדומה ועד לשמים השחורים. הלילה הם יזכרו. זו ציון! ואנחנו לא פוחדים!"

 

הנביאה 

הנצרות 

"האם" 

היהדות 

על נביאי אמת ונביאי שקר;על נביא האמת האחרון 

המטריקס 

מזכירה מאוד את האוראקל של דלפי - היא אישה, יש לה חצר של כוהנים ומשרתים עושי דברה, יש מועמדים לכהונה שהיא בוחנת ופוסלת, ותחזיותיה סתומות - למורפיאוס הבטיחה שימצא את "האחד", לניו הבטיחה גם שהוא האחד וגם שלא, ולטריניטי חזתה שתתאהב ב"אחד" ותמות למענו. לדברי האדריכל, הנביאה היא תוכנה שנועדה לספק את הפן האינטואיטיבי (נשיי) למטריקס ולהשלים בכך את הפן הלוגי (גברי) של האדריכל, כדי לגרום לכך שרוב בני האדם ישלימו ללא התנגדות עם קיומם במטריקס. 

הפיתוי 

הנצרות 

הפיתוי וההדחה מדרך הישר; הבחירה בגלולה האדומה ("דם ישו") מסמלת את החזרה השלמה והמלאה אל דרך הישר 

היהדות 

 

 

המטריקס 

האישה באדום; הגלולה הכחולה לעומת הגלולה האדומה

 

המפתה 

הנצרות 

השטן  

היהדות 

הנחש 

המטריקס 

סמית (מצליח לפתות ולהדיח את סייפר אך לא את ניו) 

החוטא 

הנצרות 

הבוגד, יהודה איש קריות, קטן אמונה, מוותר על ישועת עולם למען הנאות הרגע, על ישועת הנפש למען הנאות הבשר, חטא בחטא היוהרה hubris שהוא כידוע אחד משבעה חטאים שדינם מוות.

פטרוס שהתכחש לישו שלוש פעמים. 

היהדות 

קורח ועדתו? 

המטריקס 

סייפר, ה"אפס", קטן האמונה, רצה להישאר על סיר הבשר (או "הסטייק") ו"אכל" אותה, למרות שהוצעה לו הזדמנות להיות "האחד" והוא פספס אותה. 

הבורא 

הנצרות 

הבורא מסכים למחול לברואיו ולרסן את השטן  

היהדות 

הבורא מעניש ומשמיד ונוקם (לאברהם הוא נעתר ומשמיד את סדום רק אחרי שהוא מוודא שהצדיק היחיד, לוט, ניצל). 

המטריקס 

ניו כ"מליץ יושר" - הוא מצליח לשכנע את המכונות בטיעון ההגיוני שסמית יוצא מכלל שליטה ומשיג את הסכם השלום  

היקום 

הנצרות 

מלכות הארץ ומלכות השמים 

היהדות 

העולם ה"גשמי" לעומת העולם ה"רוחני"; ההתעלות ופריצת הגבול; המעבר מהעולם הפיסי לעולם הרוחני בחיפוש אחר תכלית, משמעות וייעוד - זו הדרך היחידה אל האושר האמיתי ואל ההרמוניה בין בני שם (השמיים) לבין בני יפת (ההודו-אירופיים);

ברמה הפיסית - המטריקס כתאגיד ענק;

ברמה הרוחנית - האדם שבוי בכלא של תודעה כוזבת שבנה במו ידיו. כדי להתגבר על הפחד מפני ההכרה במציאות המטאפיסית נוצרו התוכנות שיש אנשים שהתרגלו להסתכל עליהן בצורתן ה"טהורה", צורת הקוד. אבל לכל תוכנה יש גם "אוואטר" (ייצוג מוחשי), דבר מקובל מאוד במחשבים, במציאות וירטואלית ובמד"ב. 

המטריקס 

אם אנו רואים את המטריקס כייצוג אולטימטיבי של תאגיד-העל ואת הדרך שעובר ניו כתהליך של "הרמת מסך ההתאגדות" (מהנביאה ועד לממציא...) גם כאן אנו מוצאים שבראש כל תאגיד, גדול ומטיל מורא ככל שיהיה, עומד בסופו של דבר אדם אחד בלבד...

 

3. חברה

 

 

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

בדומה לשרה קונור של "שליחות קטלנית" (ואולי גם לילי פוטר, וסמנתה קרטר של "סטארגייט), טריניטי היא רק יד ימינו ומגינתו של המושיע, אבל לעולם לא המושיעה, וכמוה היא מתה לפני שהוא מגשים את ייעודו, למרות היותה לוחמת עשויה ללא חת בזכות עצמה 

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

 

 

4. צורות המשטר

 

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

 

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

 

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

 

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

 

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

 

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

 

 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

המטריקס 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

7. טכנולוגיה

 

הטכנולוגיה של המטריקס, הטכנולוגיה של עיר המכונות והטכנולוגיה של ציון

 

סיכום

 

רבות דובר על השימוש שעשו האחים ואשובסקי בסיפור אליס בארץ הפלאות. שימו לב גם לשימוש שעושה אורסון סקוט קארד בסיפור פינוקיו כבמשל על החיים בסייברספייס, לפעמים מזווית הראייה של היוצר ולפעמים מזווית הראייה של הבובה עצמה, כדי לדון בשאלת הבחירה והרצון החופשי של יצור שהוא לכאורה נטול יכולת בחירה ורצון חופשי.

על הסמליות הנוצרית של המטריקס ראה The Matrix - A Cyberpunk Parable?

על הסמליות הדתית היהודית ראה כאן

על דרכו של ניו אל הגבורה ראה כאן.

 

אנדר

 

מבוא

 

אורסון סקוט קארד, שכידוע בא מרקע של חינוך, מקדיש בסידרת "אנדר" מקום רב לתיאור העולם מנקודת מבטם של ילדים (ובוגרים צעירים), ומסתבר שהתמונה איננה ורודה כלל וכלל.

 

1. הרקע

 

 

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - קיצור תולדות מלחמת הבאגים

 

מה אנחנו יודעים על מלחמת הבאגים? לא הרבה.

הפלישה הראשונה

הייתה רק למטרות גישוש

הפלישה השנייה

מאזר רקהאם השתתף במלחמה הראשונה וניצח, אבל כמעט במקרה; ליד שבתאי הוא הצליח להשמיד את מלכת הבאגים. כיוון שהבאגים הם בעלי תודעת כוורת, מוות למלכה פירושו מוות לכולם. התמרון ההחלטי הבלתי צפוי של מאזר רקהאם נתן לארץ את הזמן הדרוש להתאוששות אחרי הקרב הארוך והמתיש ולהתארגנות לקראת הפלישה השלישית.

הפלישה השלישית

אחרי סיומה הפתאומי של הפלישה השנייה, הכוח הבינ"ל שולח צי לתקוף את הבאגים. תודות לשכלולים במהירויות התקשורת והטיסה, יש לארץ 50 שנה למצוא קבוצה של מפקדים גאונים לפלישה השלישית. הם מקימים את בית הספר ללחימה, שבו מכשירים ילדים גאונים בני 6 להיות גנרלים מצטיינים. את המפקד הבכיר אמור לחנוך רקהאם עצמו. כדי להשאירו בחיים עד אז, הוא נשלח למסע יחסותי בחלל, עד שמגיעה שעתו לחזור ולהיות חונכו מורהו הרוחני של אנדר. בחמישים שנות המסע, אגב, הוא יזדקן ב-8 שנים בלבד...

 

ב. על מלחמה ושלום

 

ולנטיין ויגין (שכתבה כזכור בשם "דמוסתנס") פיתחה את הירארכיית הזרות, שנועדה להקל על המגעים בין האנושות לבין מינים אחרים (במקרה של תרחישי "מגע ראשון"?) ולמנוע הישנות מצבים של אי הבנה שעלולים להוביל להשמדת גזע. בספרהHistory of Wutan in Trondheim מתוארת ההירארכיה, המורכבת מארבע דרגות:

1. אוטלאנינג - זרים בני אותו מין ואותו עולם (=מאותה מדינה ומאותה תרבות); יש לשים לב שכוכבי הלכת (חוץ מכדור הארץ) ביקום של אורסון סקוט קארד מיושבים כל אחד ע"י קבוצה תרבותית ראשית אחת (טרונדהיים השוודית, לוזיטניה הפורטוגזית וכו'). במושגים שלנו, "אוטלאנינג" מקביל לזר בן אותה מדינה ואותה תרבות.

2. פראמלינג - זרים בני אותו מין, אבל מעולם אחר (למשל אדם שחי בכדור הארץ ואדם שחי בירח או במאדים, כמו אצל רוברט היינליין). במושגים שלנו "פראמלינג" מקביל לזר בן אומה אחרת או תרבות אחרת.

3. ראמן - זרים בני מינים אחרים שניתן לקיים אתם תקשורת ואף לחיות אתם בדו קיום בשלום (ב"מלחמת הכוכבים" האייווק והווקי, ב"מסע בין כוכבים" הוולקנים, ועוד).

4. וארלסה - זרים ממין אחר שאי אפשר לקיים אתם תקשורת או לחיות אתם בדו קיום בשלום. וירוס הדסקולדה כשלעצמו אולי לא היה תבוני מספיק כדי להיכלל בקבוצה זו, אבל הסברה הייתה שיוצריו, ה"דסקולדורים", הם התבוניים האמיתיים ובסוף רביעיית אנדר נקבע כי יידרשו שנים של מחקר כדי ליצור תקשורת כלשהי אתם. שיוכו של מין לקבוצה הזאת עלול להיות עילה ואף הצדקה להשמדתו.

באנציקלופדיה של ויקיפידיה נותנים כדוגמאות לקבוצה זו את החייזרים מ"הנוסע השמיני" ו"הטורף", אבל שוכחים לציין שב"הנוסע השמיני נגד הטורף" הטורף דווקא יצר תקשורת לא רעה עם ראש המשלחת האנושית, שניהם שיתפו פעולה בהשמדת המפלצת ואף הצילו זה את חיי זו כמה פעמים.

הנימוק לסיווג הזה הוא שכאשר מין מסווג כ"ראמן", תקשורת ופשרה הן חלופות בנות קיימא למלחמה, ואילו כאשר מין מסווג כ"וארלסה", יש זכות לצאת נגדו למלחמה של הגנה עצמית. אולם ההגדרות פתוחות לפרשנות, שכן גם החזרזירים וגם הבאגים היו מסווגים בשלבים מסוימים כ"ראמן" ובשלבים אחרים כ"וארלסה". השינוי בסיווג לא נבע משינוי במין המתואר, אלא משינוי בהבנתם של בני האדם את היצורים הללו. כדברי קארה, אחת הדמויות, "למיטב ידיעתי, בינה היא בינה. 'וארלסה' הוא פשוט המונח שוולנטיין המציאה ל'בינה שהחלטנו להרוג', ואילו 'ראמן' פירושו 'בינה שעדיין לא החלטנו להרוג" (תרגום שלי).

 

ג. על השימוש בפינוקיו בדיון על הרצון החופשי ועל החיים בסייברספייס

 

האם ניתן לראות בפינוקיו רובוט (או "יצור וירטואלי") שמחפש נואשות אחרי "גוף אנושי"? ואולי הוא לא מסתפק רק ב"גוף אנושי", והוא מחפש גם את ה"נשמה"? האם סבא ג'פטו בכלל רצה ילד אמיתי, או שמא היה מוכן בהחלט להסתפק בבובת עץ? המסקנה של קארד היא פשוטה - פינוקיו לעולם לא יזכה להיות ילד בשר ודם. להלן כמה ציטוטים בנושא (כל התרגומים שלי).

1. מתוך "הדובר למתים"

"פינוקיו היה טמבל שניסה להפוך לילד אמיתי. היה טוב לו הרבה יותר עם ראש עץ." (ג'יין)

2. מתוך "ילדי המחשבה"

הוא חייך, ואז נגע בתכשיט שבאוזנו. "זכרי, ג'יין מקשיבה, והיא מספרת לאנדר הכול."

ואנג-מו השתתקה, אבל לא מפני שהייתה נבוכה. פשוט לא היה לה מה לומר, ועל כן היא לא אמרה דבר.

"אז אני שאפתן, כי כך אנדר דימיין אותי. שאפתן ונבזה ואכזרי."

"אבל חשבתי שאתה לא עצמך," היא אמרה.

עיניו הבזיקו במרי. "נכון, אני לא." הוא הפנה את מבטו. "סליחה, ג'פטו, אבל אני לא יכול להיות ילד אמיתי, אין לי נשמה."

היא לא הבינה את השם שאמר, אבל הבינה את המילה "נשמה". "כל ילדותי נחשבתי למשרתת מטבעי, לחסרת נשמה. ואז יום אחד גילו שיש לי נשמה. בינתיים זה לא הסב לי אושר גדול במיוחד."

"אני לא מדבר על איזה רעיון דתי, אני מדבר על האיווה. אין לי כזאת. תזכרי מה קרה לגופו השבור של מירו כשהאיווה שלו נטשה אותו."

"אבל אתה לא מתמוטט, אז כנראה בכל זאת יש לך איווה."

3. מתוך "ילדי המחשבה"

"אדרבא", אמרה ואל הצעירה, "החלטנו שג'פטו לא יצר את פינוקיו כי רצה ילד אמיתי. הוא רצה בובה כל הזמן. הקטע של הילד האמיתי היה פשוט עצלנותו של ג'פטו. הוא בכל זאת רצה שהבובה תרקוד – הוא פשוט לא רצה להטריח את עצמו בהפעלת החוטים."

"את פינוקיו," אמר מירו. "ואנדר..."

"אחי לא ניסה ליצור אותך," אמרה ולנטיין המבוגרת. "והוא גם לא רוצה לשלוט בך."

"אני יודעת," לחשה ואל הצעירה. ולפתע היו דמעות בעיניה.

4. מתוך "קסנוסייד"

אנדר נדם לרגע, ואז החל לפנות אליה בסגנון מספר-הסיפורים שלו. "יש סיפור ישן על בונה בובות שמעולם לא היה לו בן. הוא בנה בובה שהייתה מציאותית כל כך עד שנראתה כמו ילד אמיתי, והוא היה מושיב את ילד העץ בחיקו ומדבר אליו ומעמיד פנים שזה בנו. הוא לא היה מטורף – הוא בכל זאת ידע שזו בובה – הוא קרא לה ראש סיכה. אבל יום אחד בא אל ונגע בבובה, וכשבונה הבורות דיבר אליו, ראש סיכה ענה.

בונה הבובות מעולם לא סיפר לאיש על כך. הוא החזיק את ילד העץ שלו בבית. אבל הוא הביא לילד כל סיפור שיכול היה לאסוף וחדשות על כל פלא עלי אדמות. ואז יום אחד, כשהיה בונה הבובות בדרכו הביתה מהרציף עם סיפורים על ארץ רחוקה שזה עתה התגלתה, הוא ראה שביתו עולה באש.

מיד הוא ניסה לרוץ לתוך הבית, בקריאות "בני, בני!" אבל שכניו עצרו אותו, באמרם, "השתגעת? אין לך בן!" הוא צפה בבית שנשרף עד עפר, וכשהכול נגמר הוא זינק לתוך ההריסות והתכסה באפר חם ומירר בבכי. הוא מיאן להתנחם. הוא סירב לבנות מחדש את חנותו. כששאלו אותו למה, הוא אמר שבנו מת. הוא התקיים מעבודות מזדמנות למען אנשים אחרים, והם ריחמו עליו כי היו בטוחים שהאש הוציאה אותו מדעתו. ואז, יום אחד, כעבור שלוש שנים, ילד יתום קטן ניגש אליו ומשך בשרוולו ואמר, "אבא, אין לך סיפור בשבילי?"

ג'יין חיכתה, אבל אנדר לא הוסיף לדבר.

"זה כל הסיפור?"

"לא די בכך?"

5. מתוך "קסנוסייד"

"גם לא זה," אמר מירו. "כי הכמרים אומרים שהאל ברא את נשמותינו, וזה פשוט מעמיד אותנו תחת שליטתו של מפעיל בובות אחר. אם האל יצר את רצוננו, כי אז הוא אחראי לכל בחירה שלנו. האל, הגנים שלנו, הסביבה שלנו, או איזה מתכנת מטומטם שמקיש קוד במסוף עתיק – לא ייתכן שרצון חופשי יתקיים אי פעם אם אנו כיחידים הננו התוצאה של גורם חיצוני כלשהו."

"אם כן... כזכור לי, התשובה הפילוסופית הרשמית היא שרצון חופשי אינו קיים. רק האשלייה של רצון חופשי, כי הגורמים להתנהגותנו מורכבים כל כך שאיננו יכולים להתחקות על עקבותיהם. אם יש שורה של אבני דומינו שמפילות זו את זו אחת-אחת, תמיד אפשר להגיד, תראו, אבן הדומינו הזאת נפלה כי זאת דחפה אותה. אבל כשיש מספר אינסופי של אבני דומינו שאפשר להתחקות אחריהן למספר אינסופי של כיוונים, לעולם אי אפשר לגלות איפה מתחילה השרשרת הסיבתית. אז חושבים, אבן הדומינו הזאת נפלה כי היא רצתה."

"שטויות," אמר מירו.

 

3. חברה

 

לא כל כך ברור לי למה חברה שמתכוננת למלחמה מנהיגה הגבלות ילודה חמורות כל כך, ולאו דווקא מטעמים של מניעת פיצוץ אוכלוסין, עד שנדרש אישור מיוחד להביא ילד שלישי לעולם. לכאורה הייתה מתבקשת מדיניות הפוכה בדיוק של עידוד ילודה נמרץ, אלא אם כן יוצאים מנקודת ההנחה שהמלחמה ממילא מתנהלת בכלים וירטואליים וטכנולוגיים ועל כן אין צורך בבני אדם שישמשו כחיילים, אלא רק ביחידי הסגולה שיוכלו להפעיל את כלי המלחמה...

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

 

 

ב. מעמד האישה

 

ביקום של אנדר אין אפלייה חריגה כלפי נשים. שלוש הדמויות הנשיות העיקריות בחיין של אנדר הן:

אמו של אנדר

חסרת כל חשיבות

אחותו ולנטיין

עזר כנגדו בתקופות קשות, אם לא "האישה שאתו", לפחות "האישה שמאחוריו"

אשתו נוביניה

לאנדר היה מה שניתן לכנות רק יחסים אפלטוניים עם נשים עד שנשא לאישה את נוביניה

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

 

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

 

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

 

 

4. צורות המשטר

 

בסידרת אנדר אנו מוצאים שלוש צורות משטר עיקריות:


1. ההגמוניה

ההגמוניה מתוארת כשילוב עתידני של האח הגדול של "1984" והצורה הנוכחית של הרפובליקניזם האמריקני. לאחר אירועי הפלישה הראשונה (לפני "המשחק של אנדר"), העולם מאוחד נגד הבאגים בברית המכונה ההגמוניה. היא היא הייתה מורכבת משלושה משרדים: ההגמון, האסטרטג? והפולימארך, אולם להגמוניה היו כוח והשפעה רק כל עוד הבאגים היוו איום. אחרי תום הפלישה השלישית, ההגמוניה איבדה מכוחה כאשר גושי כוח שונים בכדור הארץ החלו להיאבק על השפעה ושטחים. חמישה ימים לאחר הקרב הסופי של אנדר פרצה "מלחמת הליגה", אשר הסתיימה בסופו של דבר על ידי "הצעת לוק", שכתב פיטר ויגין.


2. הקונגרס הבין-כוכבי

הממשלת בין-כוכבית המכונה הקונגרס הבין-כוכבי היא ממשלה בין-כוכבית בידיונית המתוארת ב"הדובר למתים" ובהמשכיו. היא הוקמה 1180 שנה לאחר השמדת הגזע של אנדר ב"המשחק של אנדר". היא כוננה את לוח השנה המבוסס על כינון הקונגרס. הקונגרס הבין-כוכבי הוקם זמן מה אחרי יישוב מאה העולמות, בטווח הזמן שבין "אנדר בגלות" ל"הדובר למתים". בסידרה מדובר בממשלה שהיא מעצמת-על בין-כוכבית בעלת שורשים אמריקניים, שהפכה לשחקן העיקרי באירועי "הדובר למתים". היא מורכבת מיושבי-ראש המצביעים בנושאים שונים, כגון הדמוקרטיה. היא שלטה ע"י שליטה ב-ansible. קבוצות שונות (דתיות, לאומיות, עדתיות, וכו') קיבלו היתרים לפתח מושבות ולמשול בהתאם למערכת האמונות שלהם בתנאי שיצייתו לחוקי הקונגרס.

הקונגרס הבין-כוכבי שולט בהתאם לקוד הבין-כוכבי. ידוע שהוא מוסמך להנפיק ולשלול את כתבי הזכויות של ממשלות כוכבי הלכת. הקונגרס הבין-כוכבי מחזיק גם ברמה מסוימת של שליטה ברשת ansible, עד לגילויה של ג'יין, הם האמינו ששליטתם מוחלטת. ב"הדובר למתים", הקונגרס הבין-כוכבי מצהיר שכוכב הלכת לוזיטניה הוא מורד, מבטלת את כתב הזכויות שלו, ומפנה את כל המסמכים מכוכב לכת זה.כן הוא מורה לשני קסנולוגים לנסוע לכוכב הלכת הקרוב ביותר לעמוד לדין על פשעיהם.

האמונה המרכזית של הקונגרס הבין-כוכבי היא בהישרדות מין האנושי. כאשר הם לומדים על הסכנה הנשקפת מהדסקולדה, גובאווה אקימבו, מנהיג הקונגרס הבין-כוכבי, אומר, "אני רוצה לוודא שהאחרים הם שייעלמו" הם מורים על השמדת כוכב הלכת בטענה שהישרדות של המין האנושי קודמת להישרדות החזרזירים.

כאשר הבישוף פרגרינו מורה לצאן מרעיתו לא לדבר עם "הדובר" ולא להשיב לו, אנדר (אנדרו וויגין) מאיים לעתור לקבלת מעמד של אינקוויזיטור. אם כוכב הלכת יימצא אשם ברדיפה דתית, כי אז רישיון הקתולית-בלבד שלו יישלל, מה שיאפשר לקונגרס הבין-כוכבי לפנות מכוכב הלכת די אנשים כדי לאפשר עירוב פתאומית של דת ותרבות כך שיהיה הוגן לכולם.

דוגמא נוספת ליכולת זו לשלוט בעם אנו רואים ב"קסנוסייד" וב"ילדי המחשבה" בעולם ה"נתיב". ה"נתיב" הוא עולם כל-סיני בעל דת ייחודית משלו. הכניסה לזרים אסורה, ותושבי כוכב הלכת אינם מורשים לעזוב מחשש שיכעיס את ה"אלים" או יסגירו את סודם הכמוס. האן פיי טסו נחשב לאדם היחיד בכוכב הלכת המסוגל להסתיר את דוברי-האל מפני זרים, ולכן רואים בו את "אלוהי הנתיב" לעתיד, מה שמרמז על היותו שומר אלוהי כלשהו.

הקונגרס הבין-כוכבי טמן ידיו עמוק בפרויקט הזה, אחרי שערך במספר אנשים שינויים גנטיים סודיים שנתנו להם רמת משכל גבוהה, וגם תסמינים קיצוניים של הפרעה אובססיבית-כפייתית. אנשים אלה מאמינים שהאלים מדברים אליהם, וכך נולדה דתם. זה מדגים את כוחו של הקונגרס הבין-כוכבי, שבן הוא מסוגל לבודד ולטפח תרבות כזו בלי לאפשר את מהילתה בהיבטים אחרים של האנושות.

3. העמים החופשיים של הארץ

העמים החופשיים של הארץ הוא גוף ממשלתי עולמי המופיע ב"צלו של הענק" ובהמשכיו. זוהי ממשלה בכדור הארץ המאוחדת תחת מרותו של פיטר וויגין בתפקיד ההגמון.

ארגון העמים החופשיים של הארץ (FPE) הוקם על ידי פיטר וויגין, הגמון הארץ ב"צלו של הענק", בניסיון ליצור ממשלה עולמית חופשייה במלחמה. פיטר פיתח את חוקת העמים החופשיים של הארץ, שבה צוין כי רק מדינות דמוקרטיות שהבטיחו את זכויות האזרח יתקבלו לארגון. לפני קבלתה של אומה, היא נדרשה לקיים משאל עם שבו בני אותה אומה יצביעו בעד הצטרפות. שלא כמו ארגונים ממשלתיים בינלאומיים קודמים, ארגון העמים החופשיים נועד להיות בעל ממשלה מרכזית חזקה שתשלוט בכל הכוחות המזוינים וענייני החוץ של החברים בו. פיטר הסביר לוורלוני, "אנו נשמור אל המילה 'אומה', אבל המשמעות תהיה כמו 'מדינה' באמריקה. יחידה מינהלית, אבל קצת יותר."

ארגון העמים החופשיים של הארץ הכיר גם בקבוצות שלא היו עצמאיות בעבר, בעיקר קבוצות שביקשו להיפרד מאומות-האם שלהם.

לפי פיטר, צבא העמים החופשיים מורכב מהצבאות המשולבים של כל המדינות החברות בו, אם כי בכל נקודה במהלך הרומן זה נרמז כי צבאה של כל אומה עדיין פועל בנפרד, אם כי בדרך כלל בשליטתו של בוגר בית הספר ללחימה הקשור לעמים החופשיים. אולם ככל שהרומן מתקדם, מתבררות בריתות נוספות בין צבאות לאומיים, ונראה שהם משלבים כוחות מאוחר יותר במהלך העימות בין סין, רוסיה, והעולם האסלאמי.

בפרק האחרון, פיטר מזכיר כי פטרה ארקניאן ממשיכה לשמש כראש מחלקת הביטחון של העמים החופשיים, היא החברה האחרונה בצבא של אנדר שנשארה בארץ.

זמן מה אחרי מותו של פיטר, קרס ארגון העמים החופשיים, ואת מקומו תפס הקונגרס הבין-כוכבי. לא ידוע בדיוק כיצד זה קרה, אבל ייתכן שה-FPE השתלב בתוך הקונגרס הבין-כוכבי, שכן ה-FPE הוא ממשלה פלנטרית ואילו הקונגרס הוא ממשלה בין-כוכבית.

ראה: Governments in the Enderverse

 

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

 

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

אימפריות (בין) גלאקטיות לסוגיהן, בראשות קיסרים (רשעים) או לא

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

1. חברות כוורת

הבאגים

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

האנושות שהתפשטה בחלל הקימה מושבות בעלות שלטון עצמי שכל אחת מהן מיושבת ע"י קבוצה אתנית עיקרית אחת (לוזיטניה הפורטוגזית, טרונדהיים השוודית וכו'). המושבות קשורות בקשר רופף לשלטון מרכזי בארץ.

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

"הצעת לוק"

חוקת העמים החופשיים של הארץ

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

קונגרס הכוכבים חוקק חוק שאסר על מסירת טכנולוגיה עליונה או מידע על החברה האנושית לחברה חייזרית, על מנת לשמר את ההתפתחות הטבעית של התרבות החייזרית. ב"הדובר למתים" ניתן לחוק פירוש כה מחמיר, עד שהמדענים החוקרים את החזירונים אינם מורשים לקחת דגימות דם, מחשש שהחזירונים יגלו כי ניתן ללמוד משהו מבדיקות דם. אף על פי כן, המדענים מפרים את האיסורים.

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

מסע במהירות על-אורית לפי תורת היחסות של איינשטיין.

 

פיקוח על הילודה

 

החוק אוסר על הולדת יותר משני ילדים (חוק תמוה בחברה שמתאוששת ממלחמה קטלנית, כפי שכבר ציינתי לא אחת);

 

הנדסה גנטית

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

 

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

ג'יין

באמצעות דמותו של פינוקיו נידונה שאלת הרוח שבמכונה ולא רק כשאלה פילוסופית אלא כשאלה מעשית-קיומית.

 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

היקום של אנדר הוא מהיחידים שבהם קיים אינטרנט (או כפי שהוא מכונה בקיצור nets) פחות או יותר בצורתו המוכרת לנו היום, והוא משמש פחות או יותר לאותן מטרות – מצד אחד הפצת מידע ושיתוף בו, ומצד שני ניסיון להגביל את המידע המופץ ולשלוט בו.

עם זאת, יש כמה הבדלים בולטים בין האינטרנט של קארד לבין האינטרנט של ימינו, ואחד העיקריים שבהם הוא דירוג זכות הגישה – לקטינים אין גישה, לסטודנטים יש זכות גישה פסיבית, רק למבוגרים יש זכות להשתתפות פעילה בפיקוח. כמו כן, האינטרנט מחולק לאזורים גיאוגרפיים. וכן, לפי קארד, מסתבר שגם בעתיד יהיה קשה להרחיק ילדים מהאינטרנט...

את רעיון פתיחת ה"בלוגים" הגה דווקא פיטר, בהשראת דמוסתנס המקורי ונאומיו נגד פיליפוס ה-2 ממקדוניה, במטרה לעורר את דעת הקהל נגד הפלישה הצפויה של ברית ורשה. מעניין, אגב, למה הוא לא בחר בנאומיו חוצבי הלהבות של קיקרו שקראו להריסתה המיידית של קרתגו כבמקור השראה (התרגום שלי).

"למדתי היסטוריה," אמר פיטר. "למדתי דברים על דפוסים בהתנהגות אנושית. יש זמנים שבהם העולם מארגן את עצמו מחדש, ובזמנים כאלה, המילים הנכונות יכולות לשנות את העולם תחשבי מה פריקלס עשה באתונה, ודמוסתנס -.".
"כן, הם הצליחו להרוס את אתונה פעמיים."
"פריקלס, כן, אבל דמוסתנס צדק בנוגע לפיליפ - "
"או התגרה בו -"
"ראית? זה מה שההיסטוריונים עושים בדרך כלל, מתפלפלים על סיבה ותוצאה, כאשר הנקודה היא שיש פעמים שבהן העולם שרוי בשטף והקול הנכון במקום הנכון יכול להזיז את העולם. תומס פיין ובן פרנקלין, למשל. ביסמארק. לנין."
"לא בדיוק מקרים מקבילים, פיטר." עכשיו היא חלקה עליו מתוך הרגל, היא הבינה למה הוא חותר, וחשבה שאולי זה יכול להיות אפשרי.
"לא ציפיתי שתביני. את עדיין מאמינה שהמורים יודעים משהו ששווה ללמוד."
אני מבינה יותר משנדמה לך, פיטר. "אז אתה רואה את עצמך כביסמארק?"
"אני רואה את עצמי כמי שיודע איך להכניס רעיונות לתודעה הציבורית. לא חשבת אי פעם על ביטוי, ואל, אמירה חכמה, ואמרת את זה, וכעבור שבועיים או חודש מאוחר יותר שמעת איזה מבוגר אומר את זה למבוגר אחר, שניהם זרים? או ראית בווידאו או קלטת ברשת?"
"תמיד תיארתי לעצמי ששמעתי את זה קודם ורק חשבתי שאני ממציאה את זה."
"טעית. יש אולי אלפיים או שלושת אלפי אנשים פיקחים כמונו בעולם,אחות קטנה. רובם מתפרנסים למחייתם אי שם. מורים, המסכנים, או עוסקים במחקר. מעטים מאוד מביניהם נמצאים באמת בעמדות כוח.""אני מניח שאנחנו כמה מזל".
"מצחיק כמו ארנב בעל רגל אחת, ואל."
"כאלה יש ללא ספק רבים ביערות אלה."
"מדלגים במעגלים קטנים ומסודרים."
ולנטיין צחקה לנוכח התמונה המבעיתה ושנאה את עצמה על כך שחשבה שזה מצחיק.
"ואל, אנחנו יכולים לומר את המילים שכולם יגידו כעבור שבועיים. אנו יכולים לעשות זאת. איננו צריכים לחכות עד שנהיה גדולים ומונחים בביטחה באיזו קריירה."
"פיטר, אתה בן שתים עשרה."
"לא ברשתות. ברשתות אוכל לקרוא לעצמי בכל שם שארצה, וגם את יכולה."
"ברשתות אנו מזוהים בבירור כסטודנטים, ואיננו יכולים אפילו להיכנס לדיונים האמיתיים, למעט במצב קהל, וזאת אומרת שממילא איננו יכולים להגיד דבר."
"יש לי תכנית."
"תמיד יש לך." היא העמיד פנים שאננות, אבל הקשיבה בשקיקה.
"אנו יכולים להיכנס לרשתות כמבוגרים מלאים, בכל שם רשת שנרצה לאמץ לעצמנו, אם אבא יצרף אותנו לגישת האזרח שלו."
"ולמה שיעשה את זה? כבר יש לנו גישת תלמידים. מה תגיד לו, אני זקוק לגישת אזרח כדי להשתלט על העולם?"
"לא, ואל. אני לא אגיד לו דבר. את תגיד לו כמה את דואגת לי. איך אני משתדל כל כך להצליח בלימודים, אבל את יודעת שזה משגע אותי, כי אינני יכול לדבר עם מישהו נבון, כולם תמיד מדברים אליי מלמעלה כי אני צעיר, אני לא מצליח לשוחח עם בני גילי. את יכולה להוכיח שהלחץ משפיע עליי."

הוא היה אז בן 12 בלבד ואחותו ולנטיין הייתה בת 10. הוא הצליח לשכנע אותה לשתף פעולה במזימתו, ובהדרגה אימץ כל אחד מהם דמות אינטרנטית המנוגדת לאופיו האמיתי – ולנטיין הייתה דמוסתנס המתלהם, ואילו פיטר היה לוק השכלתן והפופוליסטי.

ההתחלות היו צנועות, אבל הם הצליחו להגיע לקהל גדול יותר ויותר ולכתביהם הייתה השפעה אמיתית על דעת הקהל. הם הפכו מ"בלוגרים" לבעלי טורים בתשלום, והשתמשו בהכנסותיהם מכתיבת הטורים לתרומות למועמדים שונים או למטרות שונות – כל זאת בלי שאיש יידע את זהותם האמיתית. דמוסתנס הביע בין היתר התנגדות לחוק הגבלת הילודה.

בהמשך עברה ולנטיין בחשאי לכתיבה היסטורית מגמתית שהפקיעה את השם דמוסתנס מידי בעליו המקורי והפכה אותו לבלתי רלוונטי.

אם היו שואלים את קארד כאשר כתב את הסאגה, אני בטוחה שהוא לא היה מעלה בדעתו מה מסוגלים להשיג כמה צעירים נחושים בדעתם בפרסומים ברשתות החברתיות... ואולי בעצם כן?

 

 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

7. טכנולוגיה

 

קארד מתאר עולם שבו טיסה במהירות האור ותקשורת מחשבים מיידית ללא תלות במרחק הן חלק מהמציאות היומיומית ותורת היחסות מיושמת הלכה למעשה, אבל מסתבר שבית הספר ללחימה שעובדות אלה חיוניות להצלחת חניכיו אינו רחוק כל כך מהמציאות כפי שניתן לחשוב.

 

מייקל מקדוניה, מנהל המרכז הצבאי לטכנולוגיית סימולציה שבאורלנדו, פלורידה, המתכנן לבנות אפגניסטן וירטואלית שתורכב ממאות מחשבים, אומר בציטוט הלקוח ממאמר שהתפרסם במוסף הטכנולוגי של ה"ניו יורק טיימס" ב-3 באפריל 2003:

 

סיכום

 

כזכור התרוצצו במשך זמן רב שמועות על כוונות להסריט את "אנדר". בביקורו של קארד בארץ לרגל כנס "אייקון" באוקטובר 2003, לא שמענו על כל התקדמות ממשית של הפרויקט. אמנם נבחר במאי (וולפגנג פיטרסן), אבל שחקנים עדיין לא, בין היתר מפני שקארד התעקש, וממשיך עד היום להתעקש, על כך שהילד שייבחר לגלם את אנדר יהיה קרוב ככל האפשר בגילו לגילו של אנדר בספר. לפי המידע המעודכן באתר של IMDB, כבר נבחר כוכב חדש לסרט, נבחר במאי חדש (גאווין הוד), ונקבע תאריך יציאה חדש לסרט – 2013. נקווה שהפעם זה אכן יקרה.

**דמויות וירטואליות: ג'יין

על דרכו של אנדר אל האלוהות ראה כאן.

 

הארי פוטר

 

מבוא

 

 

 

1. הרקע

 

 

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס" - קיצור תולדות הוגוורטס

 

ארבעה קוסמים ומכשפות (גודריק גריפינדור, הלגה הפלפאף, סלזאר סלית'רין ורווינה רייוונקלו) מקימים את בית הספר הוגוורטס לכישוף וקוסמות. סלזאר סלית'רין, הדוגל ב"טוהר דם", פורש על רקע התנגדותו לקבלת "מוגלגים" לבית הספר. בהמשך הופך בית סלית'רין למקום ריכוז ומקלט לכוחות האופל.

אלבוס דאמבלדור מתמנה למנהל בית הספר.

במחזור מאוחר יותר לומדים ארבעה חברים טובים - רמוס לופין, ג'יימס פוטר, פיטר פטיגרו וסיריוס בלק. מתוכם רק אחד נשאר בחיים עד הספר השביעי.

טום מארוולו רידל, הלוא הוא וולדמורט, מגיע ללמוד בהוגוורטס והופך להיות זה שאין להזכיר את שמו. מיד הוא מתחיל ליצור את ההורוקרוקסים שהוא מאמין כי יבטיחו לו את חיי הנצח. להלן פירוט תולדות ההורוקרוקסים, מיצירתם ועד השמדתם, לפי האנציקלופדיה של ויקיפדיה:

ההורוקרוקס הראשון היה הטבעת של משפחת גונט, שבה משובצת אבן התחייה (אחד מאוצרות המוות). הוא נוצר בעקבות רצח טום רידל האב ב-קיץ 1942, הוסתר בבית משפחת גונט ההרוס, נמצא ע"י אלבוס דאמבלדור והושמד ע"י אלבוס דאמבלדור באמצעות מכה בחרבו של גודריק גריפינדור במשרד המנהל בהוגוורטס.

ההורוקרוקס השני היה היומן של טום רידל. הוא נוצר בעקבות רצח מירטל המייללת ב-12 ביוני 1943, הוסתר באחוזת מאלפוי, נמצא ע"י ג'יני ויזלי והושמד ע"י הארי פוטר באמצעות דקירה בניב של בסיליסק בחדר הסודות.

ההורוקרוקס השלישי היה התליון של סלזאר סלית'רין. הוא נוצר בעקבות רצח מוגל קבצן ב-1946, הוסתר במערה, נמצא ע"י רגולוס בלק והושמד ע"י רון ויזלי באמצעות דקירה בחרבו של גודריק גריפינדור ביער דין.

ההורוקרוקס הרביעי היה הגביע של הלגה הפלפאף. הוא נוצר בעקבות רצח חפציבה סמית' ב-1946, הוסתר בכספת של בלטריקס לסטריינג' בגרינגוטס, נמצא ע"י הארי, רון, הרמיוני וגריפהוק והושמד ע"י הרמיוני גריינג'ר באמצעות דקירה בניב של בסיליסק בחדר הסודות.

ההורוקרוקס החמישי היה הנזר של רווינה רייבנקלו. הוא נוצר בעקבות רצח איכר אלבני בין השנים 1946 ל-1956, הוסתר בחדר הנחיצות, נמצא ע"י הארי פוטר והושמד ע"י וינסנט קראב על ידי שלהבת-שדים (קסם להבות מסוכן) בחדר הנחיצות.

ההורוקרוקס השישי היה הארי פוטר. הוא נוצר בעקבות רצח ג'יימס ולילי פוטר (ללא כוונה תחילה, ע"י קללת המוות שחזרה אל וולדמורט) ב-31 באוקטובר 1981, נמצא ע"י אלבוס דאמבלדור והושמד ע"י על ידי קללת אבדה קדברה ביער האסור.

ההורוקרוקס השביעי היה הנחש נגיני. הוא נוצר בעקבות רצח ברתה ג'ורקינס ביולי 1994 (לפי גירסה אחרת, הוא נוצר מוקדם יותר, בעקבות רצח פרנק ברייס), היה בן לוויתו הקבוע של וולדמורט, נמצא ע"י אלבוס דאמבלדור והושמד ע"י נוויל לונגבוטום באמצעות עריפת הראש בחרבו של גודריק גריפינדור לפני דלת הכניסה להוגוורטס.

במלחמה הראשונה נגד כוחות האופל בהנהגת וולדמורט מנצחים כוחות הטוב ו-וולדמורט מאבד את כוחותיו ואת גופו, אך לא את צימאון הדם והנקם שלו.

הארי פוטר מבלה את עשר שנותיו הראשונות כשהוא מוסתר בביתם של הדוד, הדודה והדודן המגעילים לבית דארסלי (עוד דוד שממלא תפקיד מרכזי בחייו של הגיבור המיתולוגי, גם אם כאן התפקיד הוא שלילי), שם הושאר בהיותו תינוק. העולם הרגיל שלו אפור, קודר ומשעמם, כמעט דיקנסיאני. הארי יודע שהוריו מתים, אבל הוא לא יודע (כי דודו ודודתו מסתירים זאת ממנו) שהוריו היו קוסמים עשירים, שהם נרצחו ע"י אויב רב עוצמה שאת שמו אסור להזכיר, ושהוא-עצמו ניצל מניסיון הרצח ומאז הוא נושא על מצחו צלקת בצורת ברק, שגם את משמעותה האמיתית אין הוא יודע; כל הדברים האלה מתבררים בהדרגה במהלך הסידרה, ובעיקר בספר השביעי.

הארי שלנו לא זכה במזלו הטוב מן ההפקר. הכישרונות טבועים בו מלידה ורק מחכים שמישהו יגלה אותם ויטפח אותם (ע"ע דאמבלדור ומק'גונגל).

ואין חשש כלל שהארי ינצל את כישרונותיו לרעה. גם כשהוא מתפתה להעניש את מדכאיו או את אויביו (כגון משפחת דארסלי ומשפחת מאלפוי), איש לא נפגע באמת ולא נגרם להם כל נזק חוץ מאשר לגאוותם.

וכיוון שהארי הוא בכל זאת ילד של שנות התשעים, הוא מוצא ידידה טובה בדמותה של הרמיוני, לא בלונדה מטומטמת וריקנית חלילה ולא "בייב", אלא ילדה דעתנית, פיקחית, אמיצה ומוכשרת בזכות עצמה, שכישרונותיה משלימים את שלו.

וגם מקומו של ה"סיידקיק" הקומי לא נפקד, בדמותם של האחים (והאחות וההורים) לבית ויזלי, כולם ביחד וכל אחד לחוד...

 

 

 

3. חברה

 

חברת הקוסמים מתחלקת לשתי קבוצות – קוסמים טהורי דם וקוסמים למחצה (כאלה שאחד או שניים מהוריהם "מוגלגים"). עד מותו של דאמבלדור, לרוב היה שיוויון מלא בין הקבוצות על אף שהיו כאלה שהתנגדו לכך וראו בטוהר דם את העיקר.

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

הארי, רון והרמיוני

 

ב. מעמד האישה

 

ראה הרמיוני, ראה מק'ג'ונגל

לרשימה מלאה (כמעט) של הנשים בעולמו של הארי פוטר הקישו כאן.

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

ה"בוצדמים"

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

לא קיים (הנושא כלל אינו עולה)

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

לא קיים

 

4. צורות המשטר

 

לא ברור אם רולינג התכוונה לכך, אבל היא בנתה לעולם הקסמים מערכת ממשל ומשפט המשקפת להפליא את זו של אנגליה בימינו, ומהווה תמונת ראי שלה. כדרכו של ראי, התמונה שמשתקפת ממנו היא לפעמים ביקורתית ולא מחמיאה. לפי המאמרHarry Potter and the Separation of Powers: A Law and Literature Review of J.K. Rowling’s Harry Potter and the Order of the Phoenix., מאת Colette Spanyol, אחד מחסרונותיה הבולטים של השיטה הוא העדר מוחלט של הפרדת רשויות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במשפטו של הארי פוטר, אבל בכך היא דווקא דומה לשיטות משטר עתידיות רבות המתוארות במד"ב ובפנטסיה.

מקורות:

המאמר בוויקיפדיה

Harry Potter and the Half-Crazed Bureaucracy, Benjamin H. Barton, University of Tennessee College of Law, Michigan Law Review, Vol. 104, May 2006

Harry Potter and the Separation of Powers: A Law and Literature Review of J.K. Rowling’s Harry Potter and the Order of the Phoenix. Colette Spanyol, Hertfordshire Law Journal 3(1), 12-16

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

משרד הקסמים

משרד הקסמים החליף את "מועצת הקוסמים", צורת השלטון המוקדמת ביותר הידועה בעולם הקוסמים. הוא משמש כרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת של קהילת הקוסמים בבריטניה (גם במדינות אחרות קיימים גופים שלטוניים נפרדים לקהילות הקוסמים, כגון למשל בנורווגיה).

אין בחירות מסודרות למשרות השונות במשרד, חוץ מאשר למשרת השר. לא ברור למי יש סמכות לבחור או לפטר שרים. השר בפרט והמשרד ככלל תלויים מאוד בדעת קהל הקוסמים (כפי שהיא באה לידי ביטוי ב"הנביא היומי") ואף מנסים לתמרן אותה ולהשפיע עליה. לעבודה במשרד מתקבלים אחרי סיום הלימודים, אם כי למחלקות שונות נדרשות רמות שונות של השכלה ואף תוצאות של מבחנים ספציפיים. לפעמים הממשלה נראית זדונית, ולעתים קרובות היא חסרת אונים עד כדי כך שאיננה מסוגלת למנוע התקפה על מחלקת המסתורין, לכאורה המחלקה המוגנת ביותר שלה.

במהלך מלחמת הקוסמים השנייה הפך משרד הקסמים לטוטליטרי, דבר שבא לידי ביטוי בין היתר בפיקוח הכבד שהוצב על חשודים בבגידה ובהקמת הוועדה לרישום בני המוגלגים, שהועמדו לדין על עלילות שווא של גניבת קסמים מקהילת הקוסמים, אולם לאחר נפילתו הסופית של וולדמורט התחוללה במשרד רפורמה מקיפה. בין מנהיגיה היו הארי פוטר ורון ויזלי במשרד ההילאים, והרמיוני גריינג'ר במחלקה לרישוי ופיקוח על חיות הפלא ומאוחר יותר במחלקה לאכיפת חוקי הקסם.

אגב, תפקיד שר הקסמים הוצע לדאמבלדור ארבע פעמים, ורבים תמכו במועמדותו, אך הוא דחה את ההצעה לאור ניסיונו השלילי עם כוח מופרז (מזכיר משהו..?)

המחלקה לאכיפת חוקי הקסם

המחלקה לאכיפת חוקי הקסם שוכנת בקומה השנייה של משרד הקסמים והיא הגדולה ביותר במשרד. היא מעין שילוב של המשטרה ומערכת המשפט. היא מקבילה למשרד הפנים בממשלה המוגלגית בבריטניה או למשרד המשפטים של ארצות הברית, ומחולקת למשרדים הבאים:

1. משרד ההילאים

משימתם של ההילאים היא לרדוף אחר קוסמים אפלים וללכוד אותם. לפי מק'ג'ונגל, המשרד מקבל מועמדים חדשים אחרי 5 בחינות גמר (בציון של לא פחות מ"עולה על הציפיות"). שיקויים, DADA, שינוי צורה, לחשים ועשבים הם המקצועות המתאימים ביותר למבקשים להתקבל לתכנית ההכשרה. על המועמד האפשרי לעבור גם "... שורה של מבחני אופי והתאמה". נימפדורה טונקס אומרת ששניים מהקורסים בתכנית ההכשרה הם "הסוואה ותחפושת" ו"חמקנות ועיקוב", ושקשה לעבור את ההכשרה בציונים גבוהים (דרישה).

בזמן המלחמה הראשונה נגד וולדמורט הורשו ההילאים להשתמש בקללות הבלתי נסלחות נגד חשודים כאוכלי-מוות. ההילאים שימשו גם כמגינים של מטרות בולטות כגון הארי, הודוורטס וראש הממשלה המוגלגי.

הארי פוטר הצטרף למחלקה זו אחרי שהביס את וולדמורט, ובעקבותיו גם רון ויזלי. אחת מראשי המחלקה הידועות ביותר הייתה אמיליה בונז.

2. המשרד לשימוש לא נאות בקסמים

המשרד לשימוש לא נאות בקסמים אחראי לחקירת עבירות לפי הצו בדבר הצו בדבר הגבלה סבירה של כישוף לקטינים ותקנון הסודיות של קונפדרציית הקוסמים הבינלאומית.

3. הקסמהדרין

הקסמהדרין הוא הערכאה המשפטית העליונה של עולם הקוסמים. המקור האנגלי של השם הוא "מפגש החכמים", מועצה של אנשים רבי עוצמה שזומנו לייעץ ולמנות מלכים באנגליה האנגלו-סקסית (המקור לתרגום העברי מובן...)

במהלך מלחמת הקוסמים הראשונה התקיימו באולם הקסמדרין משפטיהם של אוכלי המוות.

דאמבלדור כיהן כמכשף ראשי של הקסמהדרין במשך 50 שנה עד שהורחק ("עוף החול").

4. משרדים אחרים

היחידה לאכיפת חוקי קסמים המטפלת בעבירות יום-יומיות, המשרד למניעת שימוש לרעה בחפצי המוגלגים (תפקידו הראשון של ארתור ויזלי), והמשרד לעיכוב ולהחרמה של לחשי הגנה וחפצי מגן מזויפים (ארתור ויזלי קודם לעמוד בראשו).

המחלקה לתאונות ואסונות קסם

המחלקה לתאונות ואסונות קסם, השוכנת בקומה השלישית של משרד הקסמים, אחראית לטיפול בנזקים הנגרמים ע"י תאונות קסמים וכוללת את המשרדים הבאים: היחידה לביטול מעשי קסם בלתי מכוונים, מטה המשכיחים (האחראים למחיקת זיכרונותיהם של מוגלגים המעורבים בתאונות קסמים) והוועדה לתירוצים ראויים למוגלגים (האחראית להמצאת תירוצים מוגלגיים לתאונות הנגרמות ע"י קסמים).

המחלקה לרישוי ופיקוח על חיות הפלא

המחלקה לרישוי ופיקוח על חיות הפלא, המחלקה השנייה בגודלה במשרד, שוכנת בקומה הרביעית של משרד הקסמים ומחולקת לתת-המחלקות הבאות: אגף החיות, אגף היישויות, אגף הרוחות, לשכת הקישור עם הגובלינים, לשכת הקישור עם הקנטאורים ומרכז הייעוץ לנפגעי מזיקים. אחרי סיום לימודיה בהוגוורטס, הרמיוני גריינג'ר הועסקה במחלקה זמן קצר לפני שעברה למחלקה לאכיפת חוקי הקסם.

המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בקסמים

המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בקסמים, השוכנת בקומה החמישית של משרד הקסמים, עושה מאמצים להשיג שיתוף פעולה של קוסמים ממדינות שונות בפעילויות של עולם הקוסמים בתחום הפוליטי והציבורי. זו המחלקה הדומה ביותר למשרד החוץ המוגלגי, והיא כוללת את תת-המחלקות הבאות: גוף תקנות הסחר הבינלאומי בקסמים, לשכת חוק הקסם הבינלאומי, והסניף הבריטי של קונפדרציית הקוסמים הבינלאומית.

עד מותו, ראש המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בקסמים היה ברטי קראוץ' האב. פרסי ויזלי החל את הקריירה המפוארת שלו במחלקה זו.

מחלקת התחבורה הקסומה

מחלקת התחבורה הקסומה, השוכנת בקומה השישית של משרד הקסמים, היא האחראית להיבטים שונים של תחבורת הקסם. היא כוללת את תת-המחלקות הבאות: רשות רשת הפלו, הפיקוח על תקנים למטאטאים, לשכת מפתחות המעבר והמרכז לרישוי התעתקות (המנפיק רישיונות התעתקות לקוסמים ולמכשפות).

המחלקה לספורט ומשחקי קוסמים

המחלקת לספורט ומשחקי קוסמים, השוכנת בקומה השביעית של משרד הקסמים, היא לכאורה המחלקה הרגועה ביותר במשרד, והיא האחראית לארגון אירועי ספורט כמו גביע העולם בקווידיץ' וטורניר הקוסמים המשולש. המחלקה כוללת את תת-המחלקות הבאות: מטה ליגות הקווידיץ' של אנגליה ואירלנד, מועדון הג'וג'ואים הרשמי, והלשכה לפטנטים מופרכים.

מחלקת המסתורין

מחלקת המסתורין, השוכנת בקומה התשיעית של משרד הקסמים, אחראית לחקירת חידות שונות (מוות, זמן חלל, מחשבה ואהבה) ובין היתר מאוחסנים בה עותקים של נבואות עתיקות. בתקופת שלטונו של וולדמורט נאלצה המחלקה לשקר ולטעון שבני מוגלגים "גונבים קסמים" מטהורי דם, מה שהפך אותם לעבריינים ואיפשר את רדיפתם ומעצרם. הסיבה לכך שבני מוגלגים רוכשים מלכתחילה כוחות קסם מעולם לא הוסברה בספרים.

בגלל טיבה החשאי של זרוע זו של ממשלת הקוסמים, אפשר לדמות אותה לסוכנות ביון של העולם ה"אמיתי", בכך שרוב עבודת המחלקה מבוצעת בסודיות מוחלטת. אולם למעשה עיקר העבודה הוא מחקר מדעי רגיל שנועד לחשוף את הסודות שמאחורי הקסם.

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

האם ניתן לראות בוולדמורט ובאוכלי המוות שלו ממשלת צללים שמנסה (ופעמיים כמעט מצליחה) להפיל את השלטון (שהוא אמנם חוקי אבל לא ברור אם הוא נבחר?)

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

 

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

 

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

עולם הקוסמים שומר בקנאות על ההפרדה בינו לבין עולם ה"מוגלגים". ומגעים בין משרד הקסמים לבין ממשלת ה"מוגלגים" מתקיימים רק בשעות חירום או כאשר נבחר ראש ממשלה חדש. בזמנים אלה, שר הקסמים יוצר קשר עם ראש הממשלה ה"מוגלגי" באמצעות דיוקן קסום שנמצא במשרדו. הדיוקן תלוי על הקיר באמצעות לחשי קיבוע, כך שאי אפשר להסירו. זמן קצר לפני הביקור, מודיע הדיוקן ברשמיות על הגעתו הצפויה של שר הקסמים. יחסם של שרי הקסמים אל ראשי הממשלה ה"מוגלגים" היה לרוב מתנשא למדי.

 

א. סקירה כללית

 

 

 

ב. אמנות והסכמים

 

 

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

 

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

 

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

 

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

 

 

שמירה על הפרטיות

 

 

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

 

 

הצו העליון

 

לקוסמים בוגרים אסור בתכלית האיסור לבצע קסמים בנוכחות מוגלגים, אלא כדי להציל חיים, וכאשר תקרית כזו מתרחשת יש למחוק מיד את זיכרונם של כל המוגלגים המעורבים (ראה "גברים בשחור"...)

סעיף 73 לתקנון הבינלאומי לסודיות בעולם הקסמים קובע (תרגום שלי): "כל גוף שולט בעולם הקסמים יהיה אחראי להסתרה, לטיפול ולשליטה של כל החיות, היישויות והרוחות השוכנות בתחום גבולותיו. גרם יצור כאמור נזק לקהילת המוגלגים, או משך את תשומת לבה, הגוף השולט בעולם הקסמים של אותה מדינה יהיה כפוף לענישה על ידי קונפדרציית הקוסמים הבינלאומית."

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

אין איסור על מסע בזמן (בעזרת מחולל הזמן) אבל יש כמה כללים שיש להקפיד עליהם - אסור שיראו אותך, אסור לך לפגוש את עצמך, ועליך לחזור לנקודת היציאה בדיוק במועד הקצוב.

 

פיקוח על הילודה

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

 

השימוש ביכולת טלפאתית/ טלקינטית

 

 

 

משפט פלילי

 

אנו עדים לשלושה משפטים, שבכולם נעשה עוול לנאשם ובכולם תוקן העוול תודות להתערבותו של דאמבלדור, הסמכות המוסרית העליונה העומדת על משמר עקרון הפרדת הרשויות בפרט ועשיית הצדק בכלל. המשפטים הם של באקביק ההיפוגריף (על פגיעה מפוברקת בדראקו מאלפוי), של סיריוס בלק (האשמת שווא ברצח), ושל הארי פוטר (על הפרת חוק הקוסמים הקטינים).

הצו בדבר הגבלה סבירה של כישוף לקטינים הוא אחד האיסורים החמורים ביותר בעולם הקוסמים, והוא אוסר על קוסמים קטינים (מתחת לגיל 17) לבצע קסמים מחוץ לכותלי הוגוורטס. כיוון שמשרד הקסמים אינו יכול לקבוע מי בדיוק משתמש בקסמים באזור נתון, אלא רק שנעשה בהם שימוש, קוסמים קטינים בני מוגלגים צפויים יותר מאחרים להיתפס אם הם משתמשים בקסמים, והורים מכשפות וקוסמים נדרשים לאכוף בבתיהם את האיסור על כישוף לקטינים.

אחרי עבירה קלה ראשונה - לחש ריחוף שהוטל למעשה על ידי דובי גמד הבית - הארי יוצא פטור באזהרה בלבד.

אחרי העבירה השנייה, "ניפוח" הדודה מארג', השר פאדג' סולח לו כי הוא מאמין שמעשיו של הארי היו מוצדקים לאור הנסיבות ושלבטיחותו אחרי הבריחה מבית דארסלי יש קדימות.

אחרי העבירה השלישית, זימון פטרונוס כדי להציל את דאדלי מידי הסוהרסנים, הארי צפוי לסילוק מבית הספר ולהשמדת שרביטו, והוא מזומן לדיון משמעתי. דאמבלדור מזכיר לפאדג' שלמשרד אין סמכות להרחיק תלמידים מהוגוורטס או להחרים את שרביטיהם ללא שימוע.

במקור היה הארי אמור להישפט בפני אמיליה בונז, ראש המחלקה לאכיפת חוקי קסם, אך הוא נדרש להגיע לאולם מספר עשר לדיון בפני הרכב מלא של חברי הקסמהדרין – הליך חריג ביותר במקרה של קוסם קטין; כאמור, בהתערבותו של דאמבלדור, הוא זוכה מכל אשמה.

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

 

קריוניקה

 

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

ראה גמדי הבית (שהרמיוני הקימה ארגון תלמידים למען רווחתם ופעלה רבות לשחרורם, לפעמים בניגוד לרצונם), וראה היחס לקנטאורים ולענקים (ולענקים למחצה כמו האגריד ומדאם אולימפ מקסים).

 

חוקי הרובוטיקה

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

אין אינטרנט בעולם הקוסמים (ראה טכנולוגיה)

 

בחירות, החוק והנוהל

 

 

 

7. טכנולוגיה

 

שימו לב להעדר מנקר העיניים כמעט של טכנולוגיה מודרנית בעולם של הארי פוטר; אפילו בבתי המוגלגים אין מחשבים (רק בספר השביעי מוזכר כבדרך אגב המחשב של דאדלי) וגם עיצוב המכוניות והרכבות (חוץ מהאקספרס להוגוורטס) קצת מפגר ונראה קרוב יותר לשנות ה-60' מאשר לשנות ה-80'. רק בספר הרביעי אנו מגלים בפעם הראשונה שהארי כן יודע מה הם חשמל, מכ"מ ומחשבים, וגם ציתות אלקטרוני (ראה עמ' 494 בתרגום העברי) אבל אלה מוזכרים כבדרך אגב, כ"תחליפי קסם של מוגלגים". לעומת זאת, בספר החמישי, ארתור ויזלי, היחיד מבין הקוסמים שמנסה בפועל לגשר על הפער בין שני העולמות (וזוכה על כך לקיתונות של ביקורת), לומד על בשרו את חסרונותיה של הרפואה המוגלגית…

 

סיכום

 

אנסה לסכם את הסאגה של הארי פוטר (לפחות באופן זמני…) בכמה הערות כלליות.

1. מי שליהק את השחקנים, בעיקר את שלושת הכוכבים הראשיים (כנראה מתוך כוונה להשתמש מהם בכל הסרטים בסידרה...) לקח סיכון גדול. הוא היה עלול לאבד אחד או יותר מהם בשלב מוקדם מאוד של ההפקה. שיחק לו המזל וכולם הגיעו לבגרות גופנית פחות או יותר באותו זמן, איש מהם לא צמח פתאום לגובה של שני מטרים (כפי שקרה למשל לשחקן הצעיר שמגלם את נוויל לונגבוטום…), ואיש מהם לא פרש באמצע בגלל כל מיני בעיות הקשורות לגיל הנעורים, מה גם שתמיד יש לי בעיה עם בני 20 פלוס שצריכים לגלם בני 15-16.

הבעיה ניכרת כבר בסרט השלישי, שבו הארי כבר לא היה ילד חמוד אלא בן עשרה זועם, ואפילו דאדלי דארסלי כבר נראה הרבה יותר כמו פרחח רחוב מצוי בן זמננו מאשר כמו הילד המפונק, הנודניק, העלוב והמאוס שמתואר בספרים. בסרט השביעי זה כבר בולט מאוד (לדניאל רדקליף, אגב, מלאו 22 ביולי 2011, רופרט גרינט מבוגר ממנו בשנה, ואמה ווטסון היא הצעירה שבחבורה). כדי להתמודד עם הבעיה, הסרטים החמישי והשישי צולמו במקביל, כמו גם השביעי והשמיני.

גם ליהוקו של השחקן המנוח ריצ'רד האריס (יליד 1930) לתפקיד דאמבלדור היווה סיכון, בגלל מצבו הבריאותי, אבל למרבה המזל, החלפתו בשחקן מייקל גאמבון בסרט השלישי לא גרמה כל בעיות.

האם זה יהיה קץ הקריירה של דניאל רדקליף, אמה ווטסון, רופרט גרינט וחבריהם? לגבי דניאל רדקליף כבר קיבלנו תשובה חלקית לשאלה זו. לגבי האחרים, עוד נחכה ונראה...

2. שימו לב להעדר מנקר העיניים כמעט של טכנולוגיה מודרנית בעולם של הארי פוטר; אפילו בבתי המוגלגים אין מחשבים (רק בספר השביעי מוזכר כבדרך אגב המחשב של דאדלי), ורק בספר הרביעי אנו מגלים בפעם הראשונה שהארי כן יודע מה הם חשמל, מכ"מ ומחשבים, וגם ציתות אלקטרוני (ראה עמ' 494 בתרגום העברי) אבל אלה מוזכרים כבדרך אגב, כ"תחליפי קסם של מוגלגים". לעומת זאת, בספר החמישי, ארתור ויזלי, היחיד מבין הקוסמים שמנסה בפועל לגשר על הפער בין שני העולמות (וזוכה על כך לקיתונות של ביקורת), לומד על בשרו את חסרונותיה של הרפואה המוגלגית…

3. מערכת היחסים בין שלושת הגיבורים נעשית מורכבת יותר ככל שהם מתבגרים – לרון יש תפקיד משמעותי הרבה יותר מאשר "החבר של הארי", הקטעים שבהם הוא והרמיוני מנסים לגשש ולברר את טיבה של מערכת היחסים ביניהם כמו כל זוג נורמלי משעשעים ביותר – אין מה לעשות, יש דברים שעוברים רק בסרט... וגם גמדי הבית דובי וקריצ'ר ממלאים תפקידים משמעותיים יותר, והעיצוב שלהם מזכיר לי מאוד את העיצוב של גולום-סמיאגול בסרטי "שר הטבעות".

4. והעיבודים הקולנועיים?

כשבאים לנתח סרטים המבוססים על ספרים, תמיד מתעוררת השאלה "מה טוב יותר, הספר או הסרט". כשמדובר בסידרה מצליחה כמו "הארי פוטר", השאלה הזאת קצת יותר מסובכת, מה גם שכל העיבודים הקןלנועיים היו נאמנים (יש אומרים, אפילו יותר מדי) לרוח הספרים.

עם זאת, עיצוב המכוניות והרכבות (חוץ מהאקספרס להוגוורטס) קצת מפגר ונראה קרוב יותר לשנות ה-60' מאשר לשנות ה-80', אבל החל מהסרט החמישי חל שינוי מבחינת ניכרה במראה החיצוני, והעיצוב של העיר ה"מוגלגית" נהיה לפתע הרבה יותר מודרני (ואולי זה רק נדמה לי?) מגמה זו נמשכת גם בסרט השישי, בעיקר בקטעים שבהם הורסים אוכלי המוות את גשר המילניום (לא מתואר בספר) ובתיאור הפגישה בין שר הקסמים לשעבר פאדג' לבין "ראש הממשלה המוגלגי" (הושמטה מהסרט?) ובסרט השביעי, שבו חלק מהמרדף מתנהל בשדרת שאפטסבורי שבלב אזור התיאטרונים של לונדון. עם זאת, יש לציין שאחרי צאתו של הספר החמישי בסידרה, שתפח לממדים מפלצתיים של כ-900 עמודים, המבקרים התחילו לרמוז בזהירות כי הוא אינו מגיע לרמה של קודמיו. על כך אוכל רק להוסיף שאחרי שיצא הספר הראשון, רציתי מאוד להיות רולינג. אחרי החמישי כבר לא הייתי בטוחה...

וזה מוביל אותי אל הדיון בסרט השביעי (והשמיני) כזכור, באינטרנט התרוצצו שמועות רבות בנוגע לספר השביעי, Deathly Hallows (ממש לא אהבתי את התרגום המוצע לשם בעברית...) שאמור היה להיות גם האחרון (רולינג אמרה כן, הסוכן שלה הכחיש. אגב, מי שהאמין בזה - שיקום!) - החל משמו, ועד לזהותו של מי שימות ולסופו של הארי פוטר. גם כל זה כבר מאחורינו.

אז האם החלוקה לשניים היטיבה עם הסרט, או השיגה משהו חוץ מאשר למתוח עוד קצת את הגומי? גם כאן התשובה מורכבת קצת יותר. תשאלו כל מי שצפה בסרט, והוא יגיד לכם אילו קטעים אפשר היה לקצר. גם לי יש כמובן דעה אישית בעניין. הבעיה היא שאין שניים שיצביעו על אותם קטעים. האם באמת אפשר היה לדחוס את הכול לסרט אחד? לא בטוח. נכון שהחלוקה מאפשרת להתרכז קצת יותר בפרטים ולהעמיק את ההיכרות עם הדמויות – ביניהן כאלה שלא הכרנו עד עתה, כגון הוריה ה"מוגלגים" של הרמיוני, האחים הגדולים יותר למשפחת ויזלי, אביה של לונה לאבגוד ועוד - אבל באופן כללי, התחושה היא שהסרט המחולק ארוך וקצת אטי מדי.

לסיכום, בעבר העליתי כמה השערות משלי לגבי סיומים אפשריים לעלילותיו של הארי פוטר, ואני מצטטת - האם יהפוך הארי לאחת מרוחות הרפאים הממלאות את האולמות העתיקים של בית הספר הוגוורטס לכישוף וקוסמות? או אולי למנהל החדש של בית הספר (כשלצדו אולי הרמיוני כמחליפתה של מק'גונגל)? או אולי להילאי, כמו פרופסור מודי, או אולי לשר הקסמים? ואולי נכונו לו גדולות ונצורות מאלה? ושמא אחרי סילוקו של וולדמורט לא יהיה עוד צורך בקוסמים, רציף תשע ושלושה רבעים ייסגר לתמיד, בית הספר הוגוורטס ייעלם בתהום הנשייה, וכמקובל במיתולוגיה, יתחיל "עידן האדם" (או במקרה שלנו, "המוגלגים")? ואולי, רק אולי, יתגלה שהארי הוא בעצם גלגולו של וולדמורט? מי שכבר קרא את הספר השביעי יודע אילו מהאפשרויות האלה התגשמו (בצורה זו או אחרת). כעת אני מוסיפה רק השערה אחרונה אחת - לא ירחק היום והארי יגיע גם אל המסך הקטן…

וכל השאר, כפי שנאמר, הוא נחלת ההיסטוריה...

 

בקישור הזה ניתן לקרוא את התייחסותה של רולינג עצמה לגורלן של הדמויות (הראשיות והראשיות פחות) בסידרה בתשע עשרה השנים שחלפו מסיום הקרב על הוגוורטס ועד לאפילוג.

מקורות:

Hero's Journey - Cycle of the Monomyth

** Harry Potter: Ready-Made Mythology of the Media Hero

** Lessons in Life: Harry Potter as the Modern Myth

 

על דרכו של הארי פוטר אל הגבורה ראה כאן.

 

המגדל האפל

 

מבוא

 

1. הרקע

 

סטיוון קינג הוא סופר פורה מאוד, שכותב לא רק ספרי מד"ב ואימים. אפשר להניח שכל מילה שהוא כותב תמצא את עצמה בסופו של דבר על המסך הגדול או המסך הקטן. הדוגמאות האחרונות הן "Riding the Bullet", שהחל כסיפור-אינטרנט ואמור להגיע בקרוב אל המסך הגדול, העיבוד החדש (והנרקיסיסטי למדי) ל"הממלכה" של לארס פון טרייר, הסידרה Dead Zone שדווקא הפתיעה לטובה, ו"חלון סודי", שדי איכזב. מעניין שדווקא הסרטים שנעשו לפי אלה מספריו שאינם ספרי מד"ב או אימים מובהקים הצליחו הרבה יותר (ראה "חומות של תקווה", "אני והחבר'ה", "גרין מייל" ועוד). בהמשך אתייחס גם ל"ילדי התירס".

ספר אחד של קינג, "עיני הדרקון" החמוד להפליא, הוא בבחינת היוצא מהכלל שמוכיח את הכלל בהקשר הזה. בספר זה ניסה קינג ליצור מיתוס ימיביניימי אופייני על נסיכים אצילים ומכשפים רעים, והוא מציג בצורה מעניינת מאוד את הרוע ואת ההתמודדות עמו. במילה אחת - מומלץ!

"המגדל האפל" היא סידרת רומנים המשלבת בין סוגות האימה, הפנטסיה, המדע הבדיוני והמערבון. היא עוסקת באקדוחן רולנד דשיין הגלעדי ובמסעו קסום והאפל אל "המגדל האפל" המחבר את כל העולמות יחד, מסע שהוא גם פיסי וגם מטאפורי.

הסידרה הפכה לחוט המקשר בין רבות מיצירותיו של קינג. עולמות המגדל האפל מורכבים בחלקם ממקומות, דמויות, אירועים ורכיבים אחרים מרבים מהרומנים והסיפורים של קינג.

קינג תיאר את סידרת הספרים העוסקת במסעם של האקדוחן וחבריו כ"יצירת הענק" שלו. מלבד שמונת הספרים בסידרה עצמה, רבים מספריו האחרים מתקשרים לסיפור וכוללים אלמנטים ודמויות רבות שמופיעות ככל שהסידרה מתקדמת.

ההשראה לסידרה באה מהפואמה "רולנד האציל אל המגדל האפל קרב" מאת רוברט בראונינג (ניתן לקרוא אותה בשלמותה בנספח לספר האחרון או כאן).

במבוא למהדורה המתוקנת מ-2003 של "האקדוחן", מזהה קינג כמקורות השראה את "שר הטבעות" (השפעתו של טולקיין ניכרת בבחירת שמות המקומות – ראה Mid World לעומת Middle Earth, ובפיתוח השפה המיוחדת כהפשטה של שפה קיימת), את אגדות המלך ארתור, את טרילוגיית "האיש ללא שם" של סרג'יו לאונת ("הטוב, הרע והמכוער"), את "שבעת הסמוראים" של אקירה קורוסאווה, את בנו החורג "שבעת המופלאים", יצירות אחרות של האוורד הוקס וג'ון סטארג'ס, ועוד. כמו כן הוא מזהה את האיש ללא שם בגילומו של קלינט איסטווד כמקור ההשראה לדמותו של רולנד דשיין הגלעדי, הוא האקדוחן.

גלעד, אגב, היה שמו של המשטר העתידני-דיסטופי ב"מעשה השפחה" של מרגרט אטווד (לא ברור אם יש קשר).

ניתן למצוא התייחסויות רבות לתרבות הפופולארית או מפי הדמויות עצמן או מפי המספר. למשל:

הזאבים משתמשים בתור נשק בכדורים דמויי סניץ' הנושאים חותמת "דגם הארי פוטר" (התייחסות ישירה לסניץ' הזהב של ג'יי קיי רולינג ולדמויות של ד"ר סוס) וסיפי אור נוסח "מלחמת הכוכבים" של ג'ורג' לוקאס, ומתגלה שהם רובוטים בעלי תווי פנים נוסח דוקטור דום (ראה חוברות הקומיקס של מארוול הקומיקס).

"רובוט שליח" דומה בהתנהגותו לאנדרואיד סי-טריפיו מסרטי "מלחמת הכוכבים", ובמראהו לרובוט אסימובי.

כמו כן, בהתייחסות מינורית לסידרת הארי פוטר, קינג עושה שימוש באותו הגופן (לכותרות פרקים) המשמש בכל שבעת ספרי הארי פוטר.

קינג מתייחס גם לסיפור מוקדם יותר משנות ה-80' המאוחרות, שלא הופיע בשום אוסף, בשם "The Reploids", העוסק באנשים הגולשים ממציאות למציאות ונזכרים בו שטרי כסף של.

קינג ראה בסידרת "המגדל האפל" טיוטה ראשונה ותכנן לשכתב אותה כדי לפתור בעיות של המשכיות ולתקן טעויות, ואולי אף למחוק את עצמו מהספרים המאוחרים יותר, אבל אחרי ששכתב את "האקדוחן", החליט שאין עוד צורך לשכתב את הסידרה כולה.

 

2. מיתולוגיה והיסטוריה

 

כוח מסתורי מוביל את כל היצורים החיים (והלא-חיים). זהו רצונו של גאן, המקביל המשוער לגורל או לייעוד.

גאן עלה ממימי הפרים שסובבו את היקום הפיזי מטבורו והוא רוחו של המגדל האפל. אחרים אומרים שגאן עלה מהפרים ו"העולם התיכון" יצא ממנו והתפרק לעולמות מקבילים רבים. לאחר שהפריים נסוג נשארו האלומות והמגדל האפל שהיוו את מסגרת רצף הזמן/חלל.

אשתו בסה המציאה את החידוד כדי לבדר אותו ונאמר שהוא הציב את כוכב הבאפלו בשמים.

יש החושבים שהמגדל עצמו יכול להיות ההתגלמות של גאן, כפי שמאמינות אחיות מסדר "גבירתנו של הוורד".

כאשר דרכם של רולנד ואדי מצטלבת בדרכו של "סטיוון קינג" ב"שירתה של סוזנה'', הם מעלים השערה שהוא עשוי להיות גאן עצמו, או לפחות מושפע ממנו מאוד, ובכך מעמידים את ההגנה על הסופר כמשימה השנייה בחשיבותה המופקדת בידי קרן הטט (אחרי ההגנה על הוורד).

שתיים מאלות המוות המסוכנות ביותר של העולם (קאן-צ'אר) הן מפתות יפות.

סלינה ידועה כבת הירח, ואילו מורפיה היא בת השינה. יש הרואים במורפיה גם את גבירת הירח השחור, ובתור שכזאת היא קשורה לצד האפל של הירח, למגיה שחורה ולכישופי גירוש. כמו כן היא אמו של וולטר פאדיק.

יש להן מטרה משותפת. הן מנסות לפתות גברים לקרחת היער שבסוף הנתיב לפני בוא זמנם האמיתי. הן מחפשות את החולים במחלות קשות ואומרות להם לאמץ את ההנאה וההקלות שבמוות, מושיטות את זרועותיהן לגברים שהן רוצות לקחת. הדברים עושים לעתים קרובות כדברי המפתות ועוזבים את עולם החיים בלי להבין שגופם הרוחני הוא שעוזב את העולם, ולא גופם הפיסי.

 

א. "המיתוס שלפני המיתוס"

 

המגדל האפל הוא מבנה בעל כוח אינסופי השולט במספר כמעט אינסופי של יקומים מקבילים, או הרב-יקום, ומהווה את אבן היסוד והחוט המקשר בין כולם. לא ברור מי בדיוק בנה אותו ומתי.

בכל אחד מהיקומים המרכיבים את הרב-יקום יש למגדל התגלמות אחרת. ביקום שלנו (המציאות של כדור הארץ, המציאות שאנו חיים בה), התגלמות זו היא ורד בר אדום הצומח במגרש ריק במנהטן.

הנחת היסוד היא שאם המגדל אפל ייהרס, יקרוס הרב-יקום כולו וישתרר תוהו ובוהו.

על רקע זה מתנהל המאבק בין כוחות הטוב (הלבנים), המיוצגים ע"י תאגיד טט בראשותו של רולנד דשיין, לבין כוחות הרע (האדומים), המיוצגים ע"י תאגיד סומברה בבעלות מלך הארגמן. מלך הארגמן מבקש להשמיד את היקום שלנו או לשלוט בו ע"י תפיסת חזקה על המגרש הריק ורמיסת הוורד ואילו משימתו של רולנד דשיין היא לרכוש את המגרש הריק ולמנוע את רמיסת הוורד. זהו רק השלב הראשון במאבק על השליטה ברב-יקום כולו.

כפי שכבר ציינתי בפרק על "מלחמת הכוכבים", השילוב בין ז'אנר המערבון לז'אנר הפנטסיה או המד"ב איננו אירוע יוצא דופן, כיוון שיש דימיון רב בין החוקים של שני הז'אנרים, והתייחסתי גם להשפעה הברורה של מערבוני הספגטי (בעיקר טרילוגיית "האיש ללא שם" של סרג'יו ליאונה בכיכובו של קלינט איסטווד) על "המגדל האפל".

וחוקי המערבון היו מאז ומתמיד בעצם פשוטים מאוד - ה"טוב" מגיע לעיר, נתקל ב"רע", חוטף ממנו מכות, נלחם בו, מנצח אותו, זוכה בנערה ורוכב אל השקיעה (או במקרה שלנו, ליקום אחר) - עם הנערה או בלעדיה...

את תרחישי המערבונים ניתן לחלק בקיצור נמרץ לשלושה סוגים:

"הטוב, הרע והנערה" (לא, לא השלישייה הזכורה לטוב של הדודאים וג'וזי כץ); שניים נלחמים על אישה (או על מטרה אחרת), ואישה ניצבת ביניהם);

"הטוב, הרע והמכוער"; שניים נלחמים ושלישי נדרש לבחור צד;

"הטוב, הרע והלא נורא"; שניים (או יותר) יוצאים יחד להשיג מטרה משותפת.

לאיזה סוג שייך "המגדל האפל"? עוד נראה…

וזו תמונת היקום לפי סטיוון קינג:

"וכך, האיש בשחור החל לדבר.

היקום (הוא אמר) מציע פרדוקס גדול מיכולת התפיסה של המוח הסופי. כפי שהמוח החי אינו יכול להעלות בדעתו מוח לא-חי - למרות שהוא עשוי לחשוב שהוא יכול – המוח הסופי אינו יכול לתפוס את האינסופי.

העובדה הפרוזאית של קיומו של היקום מביסה במו ידיה את הפרגמטיסט והציניקן. היו ימים, מאה דורות לפני שהעולם המשיך הלאה, שבהם צברה האנושות די מיומנות טכנית ומדעית כדי לשבור כמה רסיסים מעמוד האבן הגדול של המציאות. גם אז, האור הכוזב של המדע (ידע, אם תרצו) האיר רק בכמה מדינות מפותחות.

עם זאת, למרות הריבוי העצום של העובדות הזמינות, היו תובנות מעטות להפליא. אקדוחן, אבותינו כבשו את המחלה-המרקיבה, שאנו מכנים בשם סרטן, כמעט כבשו את ההזדקנות, טסו לירח –

("אני לא מאמין בזה," אמר האקדוחן ביובש, ועל כך האיש בשחור רק חייך והשיב, "אתה לא צריך.")

- ויצרו או גילו מאה צעצועים מופלאים אחרים. אבל עושר זה של מידע הניב תובנה מעטה עד אפסית. לא נכתבו שירי הלל גדולים על נפלאות ההפרייה המלאכותית - ("מה?" "הולדת תינוקות מזרע-אדם קפוא." "בולשיט." "כרצונך, אם כי אפילו הקדמונים לא היו מסוגלים לייצר ילדים מהחומר הזה.")

- או על הרכב-הנע. נראה שמעטים, אם בכלל, הבינו את עיקרון המציאות; ידע חדש מוביל תמיד לתעלומות נוראות עוד יותר. ידע פיסיולוגי רב יותר של המוח הופך את קיום הנפש לאפשרי פחות ועם זאת לסביר יותר מכוח טבעו של החיפוש. האם אתה רואה? מובן שלא. אתה מוקף בהילה רומנטית משלך, אתה שוכב לחי אל לחי מדי יום עם המסתורי. עם זאת, כעת אתה מתקרב לגבולות - לא של אמונה, אלא של הבנה. אתה עומד מול אנטרופיה הפוכה של הנפש.

אבל לפרוזאי יותר:

התעלומה הגדולה ביותר שהיקום מציע איננה החיים, אלא הגודל. הגודל מקיף את החיים, והמגדל מקיף את הגודל. הילד, שלו נוח ביותר בחברת הפליאה, אומר: אבא, מה נמצא מעל לשמים? והאב אומר: חשכת החלל. הילד: מה נמצא מעבר לחלל? האב: הגלקסיה. הילד: מעבר לגלקסיה? האב: גלקסיה אחרת. הילד: מעבר לגלקסיות האחרות? האב: איש אינו יודע.

אתה רואה? גודל מביס אותנו. לדג, האגם שבו הוא חי הוא היקום. מה חושב דג כאשר הוא נמשך מהפה מבעד לגבולות הכסופים של קיומו אל יקום חדש שבו האוויר מטביע אותו והאור הוא טירוף כחול? שם הולך-על-שתיים ענק חסר זימים תוחב אותו לקופסה מחניקה ומכסה אתו באצות רטובות, שימות?

או שאפשר לקחת את חוד העיפרון ולהגדיל אותו. מגיעים לנקודה שבה מכה הבנה מהממת: חוד העיפרון אינו מוצק, הוא מורכב מאטומים החגים וסובבים כמו טריליון כוכבי לכת שטניים. מה שנראה לנו מוצק הוא למעשה רק רשת רופפת שהכבידה מחזיקה. כשמכווצים אותם לגודל הנכון, את המרחקים בין האטומים האלה עלולים להפוך לפרסאות, מפרצים, עידנים. האטומים עצמם מורכבים מגרעינים ומפרוטונים ואלקטרונים מסתובבים. או שאפשר לרדת עוד לחלקיקים תת אטומיים. ואז למה? טאכיונים? לא כלום? מובן שלא. כל דבר ביקום אינו מכחיש דבר, רמיזה על סיומים לדברים היא אי-אפשרות אחת.

אם תיפול כלפי חוץ אל גבול היקום, האם תמצא גדר-לוחות ושלט שעליו כתוב "מבוי סתום"? לא, אולי תמצא משהו קשה ומעוגל, כפי שאפרוח רואה בוודאי את הביצה מבפנים. ואם תבקע את הקליפה במקורך, איזה אור גדול וסוער עשוי לזרוח מבעד לחור שלך בקצה החלל? האם תביט דרכו ותגלה כי היקום שלנו כולו אינו אלא חלק מאטום אחד על גבעול עשב? האם ייכפה עליך לחשוב שבשריפת זרד, אתה שורף נצח של נצחים? שהקיום עולה לא לעבר אחד אינסופי, אלא לאינסוף מהם?

אולי ראית איזה מקום תופס היקום שלנו בתמונת הדברים - כמו אטום בגבעול עשב. הייתכן שכל מה שאנו יכולים לתפוס, מהווירוס הזעיר ועד לערפילית ראש הסוס הרחוקה, כלול בגבעול דשא אחד... גבעול שייתכן שהיה קיים רק ליום או יומיים בזרימת-זמן זרה? מה אם הגבעול ייקצר בחרמש? כאשר יתחיל לגווע, האם הריקבון יחלחל ליקום שלנו ולחיינו, ויהפוך הכול לצהוב וחום ומיובש? אולי זה כבר התחיל לקרות. אנחנו אומרים שהעולם המשיך הלאה; אולי אנו באמת מתכוונים לכך שהוא החל להתייבש.

תחשוב לכמה קטנים הופכת אותנו תפיסה זו של דברים, אקדוחן! אם אלוהים משגיח על הכול, האם הוא באמת עושה צדק עם מין של יבחושים בין אינסוף של מינים של יבחושים? האם עינו רואה את הדרור נופל, כאשר הדרור הוא פחות מגרגיר מימן הצף מנותק במעמקי החלל? ואם הוא כן רואה... מה צריך להיות טיבו של אלוהים כזה? איפה הוא חי? איך אפשר לחיות מעבר לאינסוף?

תאר לעצמך את החול של מדבר מוהיין, אותו חצית כדי למצוא אותי, ודמיין טריליון יקומים - לא עולמות, אלא יקומים - המגולמים בכל גרגר של אותו מדבר; ובתוך כל יקום, אינסוף של אחרים. אנו מתנשאים מעל היקומים האלה מנקודת התצפית העלובה שלנו בדשא; בהינף מגף אחד אתה עלול להעיף מיליארד מיליארדי עולמות אל החושך, בשרשרת שלעולם לא תושלם.

גודל, אקדוחן... גודל...

אבל תמשיך להניח. נניח שכל העולמות, כל היקומים, נפגשו בנקודת מפגש אחת, עמוד אחד, מגדל. גרם מדרגות, אולי, אל האלוהות עצמה. האם תעז, אקדוחן? הייתכן שאי שם מעל לכל המציאות האינסופית, קיים חדר...?

אתה לא מעז.

אתה לא מעז.

"מישהו העז", אמר אקדוחן.

"מי זה?"

"אלוהים," אמר בשקט אקדוחן. עיניו נצצו. "אלוהים העז... או שמא החדר ריק, הרואה?"

"אינני יודע." פחד עבר על פניו הריקות מהבעה של האיש שחור, רך וכהה ככנף עיט. "ויתר על כן, אינני שואל. זה עלול להיות לא נבון."

"פוחד שיכו אוותך למוות?" שאל האקדוחן בציניות.

"אולי פוחד מדין וחשבון," השיב האיש בשחור, והייתה דממה לזמן מה. הלילה היה ארוך מאוד. שביל החלב השתרע מעליהם ברוב הדר, ועם זאת מפחיד בריקנותו. האקדוחן תהה כיצד ירגיש אם שמי הדיו ייפתחו ושטף של אור יחדור פנימה..."

 

(עמ' 289-295, מהדורת 1982, תרגום שלי).

 

3. חברה

 

היחידה החברתית הבסיסית ביקום של המגדל האפל היא הקא-טט, או קבוצת אנשים (?) שאוחדה ע"י הקא, או הגורל.

בספר השביעי סוזנה דין מבינה את הקא אפילו יותר מרולנד, ומגיע למסקנה הפשוטה שקא-טט פירושו "משפחה". זהו מושג שקינג משתמש בו לעתים קרובות גם בספרים אחרים, כגון "העמדה", "דספריישן", "אינסומניה", "לוכד החלומות", ו"דומה-קי", גם אם אינו משתמש במונחים "קא" או קא-טט (ראה "קאראס" של קורט וונגוט).

 

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

במעשיו בשני העולמות הציל רולנד את אדי ואת סוזנה. שניהם חייבים לו את חייהם, והוא מודע היטב לכך שאולי ייאלץ להקריב אותם כדי להגיע למגדל. כל אחד מאנשים אלה חיוני להמשך מסעו של רולנד, וכולם מהווים חלק מ"קא-טט", או "אחד מרבים" (אולי על משקל "השלם גדול מסכום חלקיו"...) ו"שיתוף גורל".

רולנד דשיין הגלעדי

אקדוחן קר רוח שרק קליעיו השורקים מהירים יותר מידיו.

ג'ייק צ'יימברס

בנו הסמלי (ולאחר מכן גם המאומץ) של רולנד. מופיע לראשונה בסידרה ב"האקדוחן" אך מספיק ליהרג כבר במחצית השנייה של הספר. שב לחיים ולסדרת המגדל האפל בספר השלישי, "ארצות השממה".

אדי דין

"האסיר" הוא נרקומן בשם אדי דין, שהיה בדרכו להבריח סמים בשדה התעופה, ורולנד עוזר לו לעבור במכס מבלי להיתפס. אדי היה מכור להרואין (בהשפעת אחיו הארי) עד שרולנד גמל אותו.

סוזנה דין

"אשת הצללים", המכונה כך בשל היישויות הרבות שבתוכה, ובהשאלה, הצללים הרבים, היא אודטה הולמס, אישה אפרו-אמריקנית סכיזופרנית שגדלה בארצות הברית בשנות השישים וסבלה מגילויי גזענות. היא איבדה את שתי רגליה כאשר נדחפה לפני רכבת נוסעת על ידי אדם בשם ג'ק מורט. אודטה היא אישה חכמה ומחונכת, בת לרופא שיניים שחולל מהפכה בתחום. לאחר שרולנד שלף אותה מעולמה שלה, היא ואדי התאהבו והתחתנו. לאישיות האחרת שלה קוראים דטה ווקר, אישה אגרסיבית ומטורפת. שתי היישויות אינן מודעות כלל זו לקיומה של זו. בסוף הספר דטה ואודטה מתעמתות זו עם זו, ולבסוף מתאחדות לאישה אחת - סוזנה דין.

אוי

רקונון (חיה המהווה שילוב בין כלב לדביבון בעל אינטליגנציה גבוהה ויכולת דיבור מעטה) את השם "אוֹי" קיבל מג'ייק..

 

ב. מעמד האישה

 

דמות נשית מרכזית אחת – אודטה-דטה-סוזנה (שילוש)?

 

ג. היחס לחריג החברתי

 

גם כאן, כל אחד מחברי הקא-טט (כולל רולנד עצמו) הוא חריג חברתי.

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

 

ה. יחסים בין-גזעיים

 

קאן-טוי

הקאן-טוי ידועים בשם הבלתי רשמי, אך הנפוץ יותר,"אנשים נמוכים", כמו ב"אנשים נמוכים במעילים צהובים", בשל בגדיהם הצהובים הצעקניים לפעמים. הופעתם הראשונה הייתה באוסף "לבבות באטלנטיס" מ-1999 (אם כי זאבי הערבות ברומן "דספריישן" מ-1996 נקראו בשם זה), ומאוחר יותר הופיעו בשלושת הרומנים האחרונים בסידרת "המגדל האפל".

המדריך למגדל האפל של מארוול מתאר את הקאן-טוי כתוצאה של זיווג בין בני אדם לטאהין, הנוטים להפגין את "התכונות הבלתי רצויות ביותר של שני המינים". בניגוד לטאהין, שהם בעלי ראשים של חיות שונות, לקאן-טוי תמיד יש ראשים של חולדות מעוותות.

לקאן-טוי יש היגיינה גרועה ביותר (רבים מהם נגועים בפרעושים וכינים), ורבים מהם נושאים מחלות כגון כלבת. שיניהם צומחות ללא הרף, אך נשחקות בגלל לעיסה מתמדת.

קאן-טוי ובני אדם

נראה שלקאן-טוי יש יחס דו-ערכי מוזר כלפי המין האנושי, והם מעריצים את תרבותו ושמים אותה ללעג בו בזמן. לפי דתם, הקאן-טוי יחליפו את בני האדם ברגע שהמגדל האפל ייפול. מסיבה זו הקאן-טוי עוטים מסיכות אנושיות סינתטיות, עשויות לטקס חי שהם מגדלים, בהתאם לאמונתם שזהו הצעד הראשון לקראת הפיכתם לאנושיים. המסיכות מצוידות בחורי נשימה אדומים מדממים במצח, המתוארים כנקווים תמיד אך לעולם לא ממש מדממים. חורים אדומים אלה עלולים "להתייבש" תלוי באיזה עולם הם נמצאים.

בגדיהם צעקניים, מאופיינים בדרך כלל בצבעים תוססים ובדפוסים מנוגדים. בהיותם ב"ארץ" הם נוטים לנסוע בחיקויים של מכוניות אמריקניות קלאסיות. יש רמזים עבים לכך שמכוניותיהם הן יצורים חיים; במקרה אחד צמיג הושיט מחוש כדי לחטוף פיסת אשפה.

לקאן-טוי יש גם מנהג לאמץ שמות מתרבות הפופ האמריקנית ברגע שהם מגיעים לבגרות, עם תוצאות מגוחכות לפעמים (כגון ואן גוך באעז).

פונקציות

הקאן-טוי מתוארים כפועלים בשני תחומים עיקריים בשירותו של מלך הארגמן; שומרים בדוואר-טוי וגששים. נראה שתפקידם כשומרים בדוואר-טוי הוא בעיקר להתרפס בפני הממונים-הטאהין. כגששים, נראה שמותר להם חופש פעולה רב יותר כאשר הם מובילים ומבצעים משימות כגון גיוס, בדיקות, לכידה (או לכידה מחדש, כמו במקרה של טד בראוטיגן) של ברייקרים חדשים וציד אויביו של מלך הארגמן, כפי שמתואר ב"זאבי הקאלה" בזיכרונותיו של האב קלהאן.

המתודולוגיה של הקאן-טוי במבצעי חיפוש/ציד אלה עולה בקנה אחד עם תפיסתם הכוללת של הגיחוך שבתרבות האנושית. הם מגיעים אל יעדיהם דרך מודעות על חיות מחמד אבודות וכתובות קיר גסות.

הקדמונים

הקדמונים (לעתים נקראים גם "הקדמונים הגדולים") היו תרבות מתקדמת ביותר שנודעה בשם "האימפריום", אשר שלטה בכל-עולם מאות שנים לפני האירועים המפורטים בסיפור. הם התעסקו בפיתוח טכנולוגי באופן כפייתי לוגי וראו בהמצאותיהם פתרון לכל אתגר, החלפה של המהות הנצחית, הקסומה של הבריאה במכונות בנות תמותה. האימפריום רתם את הקסם של המגדל האפל, והשתמש בו כדי לנסוע לעולמות ולתקופות היסטוריות אחרות, כדי להתענג על ההרס והמוות. ביוהרתם ביקשו הקדמונים לשלוט ברצף הזמן/חלל כולו, אבל כדי לעשות זאת, תחילה היה עליהם להרוס ולבנות מחדש את המגדל האפל. עם זאת, הניסיון הזה הביא לאסון גדול שדרבן אותם לצאת למלחמה איש נגד רעהו. הקדמונים הצליחו להשמיד את עצמם בקרב אחרון אחד, והותירו את העולם התיכון גשממה רדיואקטיבית. עדיין ניתן למצוא שרידים טכנולוגיים של עידן הקדמונים פזורים בכל רחבי הארץ.

ותגידו לי שהסיפור הזה לא מזכיר לכם את סיפור מגדל בבל...

בגירסה המקורית של הרומן הראשון של "המגדל האפל", "האקדוחן", נרמז כי העולם של "המגדל האפל" הוא גירסה עתידית מנוונת של כדור הארץ של ימינו, והקדמונים הגדולים הם שלב עתידי בהתפתחות התרבות בת זמננו. אולם עם התפתחות הסידרה, התגלה שהכל-עולם (עולמה של הדמות העיקרית, רולנד דשיין) והארץ (או, ליתר דיוק, "ארץ-קיסטון") הם עולמות מקבילים, או "רמות" שונות של המגדל האפל, ולא עולם יחיד בנקודות שונות.

ראה "הקדמונים" של "סטארגייט"/ברית ארבעת הגזעים?

מוטאנטים אטיים

טאהין

הטאהין הם בעיקר יונקים ויצורים דמויי ציפורים, ורובם נשלטים ע"י מלך הארגמן. רמז הראשון לקיומם נמצא במהדורה המתוקנת של "המגדל האפל: האקדוחן". הטאהין נזכרים, אם כי לא בשמם, כאשר המקומיים מתארים את הזוועות מהסוג האורב מעבר לתנדרקלאפ. רולנד מתאר אותם כ"יצורים לא של הפרים, ולא של עולם הטבע, אלא יצורים שנולדו בטעות ממקום כלשהו בין השניים." לפעמים הם ידועים כ"העם השלישי".

פינלי או'טגו, הנזכר לראשונה בספר החמישי, הוא הטאהין הידוע ביותר בספר האחרון. פינלי בן יותר מ-300 שנה והוא בעל ראש של סמור, אבל דמויות משניות ב"בשירתה של סוזנה" ובספר האחרון כוללות טאהין בעלי ראשי ציפור, כגון מיימן (המכונה "קנרימן" ע"י סוזנה ו"טוויטי הציפור" ע"י ג'ייק בגלל ראשו הצהוב) וג'יי (שסוזנה מכנה בשם "הוקמן" - "איש הנץ") בגלל נוצותיו החומות).

הטאהין הם מאריכי ימים ולכאורה, עליונים על בני אדם מבחינה גופנית ונפשית. רובם רואים את בני האדם (או "היומס", כינוי גנאי) כנחותים, על אף שחלקם נהנים מאמנויות אנושיות, כגון ספרות, ומכמה פעילויות אנושיות, כגון כדורסל. אין להתבלבל בינם לבין הקאן-טוי (או "אנשים נמוכים") שהם בעיקר בעלי פרצופי עכברושים, עוטים מסיכות אנושיות, ואכן נחותים מבני אדם. בספר השביעי נרמז שיש להם תרבות משלהם (מוזכר טקס החלפת שם) ושאמונותיהם הדתיות (אם בכלל) שונות לגמרי (נראה שהתפילה מבלבלת את פינלי או'טגו).

נראה ש"טאהין" משמש גם בצורת רבים וגם בצורת יחיד. ("ראיתי טאהין בעל פני ציפור." "ראיתי כמה טאהין משחקים כדורסל.")

 

4. צורות המשטר

 

האם משטרה, נשיא, ממשלה קיימים ביקום של המגדל האפל?

ידוע שקיים שלטון מקומי כלשהו, אבל המבנה המדינתי-פדרלי לא ברור. אין, למשל, מלוכה, כי "מלך הארגמן" הוא לא מלך, אלא ראש תאגיד.

 

א.רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

ב. משטרים דיקטטוריים

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

דיסטופיה

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

האם התאגידים החליפו לחלוטין את השלטון המרכזי? ברור שמתנהלת מלחמה על שליטה ביקום של המגדל האפל בין שני תאגידים – תאגיד טט (בשליטתו של רולנד) ותאגיד סומברה (בשליטתו של מלך הארגמן).

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

א. סקירה כללית

 

ב. אמנות והסכמים

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

חוקי המערב הפרוע?

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

שמירה על הפרטיות

 

גנטיקה/שיבוט

 

 

חופש המידע

ד. על מערכת המשפט העתידנית

 

הצו העליון

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

האם תרדמה של עשר שנים (בספר הראשון) נחשבת למסע בזמן? אם כן, אז רק לעתיד...

אין מכונות זמן, אבל יש יכולת למעבר חופשי בין היקומים (הטכנולוגיה לא ברורה).

 

פיקוח על הילודה

 

הנדסה גנטית

 

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

 

משפט פלילי

 

נאנוטכנולוגיה

 

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

קריוניקה

חוקי הרובוטיקה

 

אחד המוצרים העיקריים של North Central Positronics מוגדר כ"רובוט אסימובי", אבל האם ה"רובוט השליח" הוא אכן רובוט אסימובי? האם חוקי הרובוטיקה חלים עליו?

 

דיני תאגידים

 

קיימים שלושה תאגידים עיקריים ביקום של "המגדל האפל", שניים מהם נשלטים ע"י מלך הארגמן ואחד ע"י הקא-טט של רולנד דשיין.

 

נורת'-סנטארל פוזיטרוניקס

 

נורת'-סנטארל פוזיטרוניקס מופיע ביצירות רבות של סטיבן קינג, בסידרת "המגדל האפל" וביצירות נלוות. זהו תאגיד ענק המייצר פריטים טכנולוגיים מתקדמים, כמו רובוטים, מחשבים וכלי נשק.

 

רבים מהמוצרים תופסים מקום בולט בסידרת "המגדל האפל", שבה המוצרים המעטים הנותרים של נורת'-סנטארל פוזיטרוניקס שעדיין מתפקדים השתגעו, וטורפים את החיים ואת שרידי התרבות. הדבר קשור לתופעה המשפיעה על חלק גדול מהמציאות: הכול מתפרק. כפי שמתואר בספרים, העולם "התקדם הלאה".

 

בשלב שבו רולנד והקא-טט שלו נתקלים בו, נורת'-סנטארל פוזיטרוניקס הוא חלק מקבוצת סומברה, בבעלותו של מלך הארגמן, התגלמות השטן והרוע בעולם של המגדל האפל. המטרה המוצהרת של מלך הארגמן היא להרוס את הרב-יקום/המציאות כולה.

 

בין יצירותיו של התאגיד בספרים יש מחשבים דו-קוטביים, מספר אנדרואידים וקיבורגים, ובליין החד-פסי, רכבת חד-פסית תבונית הנהנית מחידות.

 

תאגיד סומברה

 

תאגיד סומברה נשלט על ידי מלך הארגמן. תאגיד סומברה עלה לשלטון בסוף שנות ה-80' ומחזיק במונופול מלא על מו"פ בהיי-טק וייצור במשך תקופה לא ידועה, אך בהחלט ארוכה. הוא קשור לתעשיות לאמרק ולנורת'-סנטארל פוזיטרוניקס. הוא הבעלים של תאגיד טראנס, המוצא ומגייס צעירים בעלי כוחות על-טבעיים לביצוע התנקשויות, ובסופו של דבר להפיכתם ל"ברייקרים". בעולם-קיסטון, שלטונו של תאגיד סומברה מעורער ואולי אף נבלם על תאגיד טט, שהוקם על ידי רולנד והקא-טט שלו במיוחד למטרה זו.

ברומנים, מעשה ה"רוע" העיקרי של תאגיד סומברה היה רכישת המגרש הריק במנהטן שבו צמח הוורד, התגלמות המגדל האפל במישור הקיום הזה. מטרתו של מהלך זה הייתה להרוס את הקרקע כדי לבנות בתי דירות, ובכך להשמיד
את הוורד, ואולי אגב כך להחליש או להרוס את המגדל האפל, המרכז שעליו נשען הרב-יקום.

הסיפור הקצר "
Everything's Eventual" מסופר מנקודת המבט של בן 19 שנשר מהלימודם והוכשר להיות "ברייקר". אחרי ששילמו לו כדי להרוג אנשים אקראיים לכאורה במשך פרק זמן בלתי ידוע, בסופו של דבר הוא פונה נגד תאגיד סומברה קורפ ומתכנן לברוח.

הערה: "סומברה" פירושו "צל" בספרדית ובפורטוגלית.

 

תאגיד טט

 

תאגיד טט הוקם ע"י רולנד דשיין והקא-טט שלו כדי למנוע את השמדת הוורד באמצעות מניעת רכישת המגרש הריק שעליו צמח הוורד בידי תאגיד סומברה.

כדי לשמר את מסעם לעבר המגדל האמיתי ותוך כדי כך להציל את היקום שלנו, רולנד דשיין מנצל את המשאבים הכספיים של חברת הקבוצה (הקא-טט) שלו, סוזנה דין, ובעיקר ההון שאביה הממציא הפקיד בידי דודה, כדי לרכוש את המגרש בשם תאגיד טט. חברת קש זו רכשה את המגרש כדי להגן עליו מפני תאגיד סומברה הזדוני, בראשותו של מלך הארגמן (אויבו הגדול של רולנד) ובכך להציל את ממד היקום שלנו מהרס מוחלט. תאגיד טט בנה על המגרש גורד שחקים שחור בלי להזיק לוורד או אפילו להזיז אותו. רולנד האמין שגורד השחקים, הנמצא בכיכר דאג המרשילד 2 (בניין אמיתי נשעליו עומד גורד שחקים שחור אמיתי, הסיבה הסבירה לכך שסטיבן קינג בחר למקם את הוורד בבניין הזה) הוא תמונתו של המגדל האפל באותו עולם, שנבנה כדי להגן על הוורד.

בספר השביעי והאחרון בסידרה, רולנד מוצג בפני ראש תאגיד טט בימינו: בתו של מוזס קארבר, שנולדה אחרי שסוזנה עזבה את ניו יורק ועברה עולמו של רולנד. מוזס קארבר הוא ה"אב המייסד" החי האחרון, שהעביר את השליטה לידי בתו אחרי מותם של ג'ון קאלם ואהרון דיפנו. תאגיד טט משתמש בתערובת של טכנולוגיה מודרנית והעל-טבעי, עוקב אחרי התקדמותו של רולנד בעזרת צוות של מדיומים מאומנים ואפילו מאמן אקדוחנים משלו (אחת מהם היא בתו של קארבר עצמו). הם גם בוחנים ספרים שכתב סטיבן קינג, בתקווה למצוא מידע המתייחס למגדל האפל. בפגישה עם רולנד, הם מחזירים לו את צלב הכסף שנתן לו הדודה טליתא ב"ארצות השממה" (לה הבטיח שיישא אותו עמו אל המגדל), מידע רב ערך המתייחס אל הדרך המובילה אל המגדל האפל, ואת ספרו של סטיבן קינג "אינסומניה".

 

 

 

אינטרנט ושליטה במידע

 

בחירות, החוק והנוהל

 

7. טכנולוגיה

סיכום

ספרי הסידרה

האקדוחן (1982)

שליפת השלושה (1987)

ארצות השממה (1991)

המכשף והבדולח (1997)

זאבי הקאלה (2003)

שירתה של סוזנה (2004)

המגדל האפל (2004)

הרוח מבעד לחור המנעול (2012)

 

משחקי הרעב

 

מבוא

 

1. הרקע

הסדרה מבוססת, על פי קולינס, על מקורות עתיקים ועכשוויים.

המקור הקלאסי העיקרי של ההשראה בא מהמיתוס היווני על תזאוס והמינוטאור, שבו מינוס מאלץ את אתונה, כעונש על פשעי העבר, להקריב שבעה צעירים ושבע בתולות למינוטאור, שהורג אותם במבוך עצום, מחזור שלא ייפסק עד שתזאוס הורג את המינוטאור. קולינס, ששמעה את הסיפור כשהייתה בת שמונה שנים, הייתה מוטרדת מהאכזריות ומחוסר הרחמים שלה, "זה היה פשוט כל כך אכזרי", לדברי קולינס, כי אתונה נאלצה להקריב את ילדיה.

גם סיפורי הגלדיאטורים ברומא השפיעו עליה (כפי שנראה בבירור רב בסצינת תהלוכת הכרכרות בסרט השני שנראית כאילו נלקחה היישר מ"בן חור"). הקפיטול, למשל, החל בשמו וכלה בשמות שבוחרים לעצמם דייריו ובאורח החיים שלהם, מעוצב כולו בהשראת האימפריה הרומית, וגם משתי השחיתות שבהם צריך להקיא כדי להמשיך לאכול.

מקור השראה עכשווי היה הקסם האחרון של קולינס לתכניות ריאליטי בטלוויזיה. הקשר ל"משחקי הרעב" הוא באופן שהן לא מהוות רק בידור, אלא גם תזכורת למחוזות על המרד. קולינס מספרת שבלילה של עייפות, בעודה מזפזפת בין ערוצים בטלוויזיה, היא ראתה אנשים מתחרים על פרס כלשהו, ולאחר מכן צפתה בסרט על המלחמה בעיראק. היא תיארה כיצד השניים השתלבו ב"דרך מטרידה" כדי ליצור את הרעיונות הראשונים לסידרה.

לדעתה של קולינס, דרושים שלושה אלמנטים מרכזיים כדי ליצירת משחק טוב; ממשלה כל יכולה וחסרת והיותו מקור לבידור להמונים.

2. מיתולוגיה והיסטוריה

לפי הספרים, מדינת פאנם הדיסטופית נוצרה בעקבות אסונות טבע רבים שהיכו באמריקה הצפונית, שבעקבותיהם רוב שטחה של אמריקה שקע בים. שטח המדינה חולק ל-13 מחוזות, שווים בגדלם ובאופן בנייתם. כאשר בחלקם ישנה עיר מרכזית, או כפרים מפוזרים סביב כיכר מרכזית אחת. המחוז הקטן ביותר מבחינת אוכלוסייתו הוא מחוז 12. בירת פאנם היא "הקפיטול", עשירה ובעלת טכנולוגיה מפותחת, הממוקמת בהרי הרוקי, ושולטת ביד רמה במחוזות.

לפני המרד, או "הימים החשוכים", חיו המחוזות והקפיטול בשגשוג וביחסים טובים. אחרי המרד, שנקרא "הימים החשוכים" הונהגו משחקי הרעב, כשבכל שנה נשלחים למשחקים שני נציגים מכל מחוז - נער ונערה - אל משחקי הרעב. מטרת משחקי הרעב היא לספק בידור לאנשי הקפיטול וכן כדי לשמש כתזכורת למחוזות על כוחו של הקפיטול. המשחקים הם ריאליטי טלוויזיוני שבו המשתתפים חייבים להילחם עד מוות בזירה שנבנתה עבורם. האחרון שנשאר בחיים זוכה בכסף ופרסום רב, וכן במזון וציוד שמורעף על מחוזו למשך שנה. הסברה היא שמחוז 13, האחראי לציוד המדינה בנשק גרעיני, הושמד כליל במרד, אך בסוף הספר השני של הסדרה מתגלה כי מחוז 13 לא הושמד אלא המשיך להתקיים מתחת לפני האדמה. עם סיום משחקי הרעב ה-75 המחוזות מרדו שוב, הזירה נהרסה ומחוז 12 הושמד.

 

 

 

א. המיתוס שלפני המיתוס

 

 

 

3. חברה

לכל מחוז ישנו משאב או עיסוק שמייחד אותו, ומרבית תושבי המחוז עובדים בייצורו, הכנתו וכדומה. רוב המוצרים שיוצרו על ידי המחוזות עוברים לקפיטול.

רוב המחוזות עניים עקב מדיניות הנהנתנות של הקפיטול והדיקטטורה ששולטת במדינה, אך המחוזות הרחוקים ביותר מהקפיטול שהם מחוזות 11 ו-12 הם העניים ביותר. מחוזות הקרובים לקפיטול או כאלה שנהנים מתמיכה ממנו, מחוזות 1, 2, ו-4, נחשבים למבוססים כיוון שהם מייצרים פריטים יקרים עבור הקפיטול, וכמו כן מקבלים מהם יחס חם ואוהד יותר משאר המחוזות. ממחוזות אלה מגיעים "הקרייריסטים", המתמודדים החזקים ביותר שנשלחים למשחקי הרעב.

מחוז 1 - תעשיית פריטי מותרות.

מחוז 2 - חציבה באבן, תעשיית כלי בנייה וכלי נשק.

מחוז 3 - תעשיית אלקטרוניקה ומפעלים.

מחוז 4 - תעשיית דיג.

מחוז 5 - תעשיית חשמל.

מחוז 6 - תעשיית תחבורה.

מחוז 7 - תעשיית עץ ונייר.

מחוז 8 - תעשיית טקסטיל.

מחוז 9 - תעשיית דגן.

מחוז 10 - תעשיית גידול בקר.

מחוז 11 - תעשיית חקלאות.

מחוז 12 - כריית פחם.

מחוז 13 - כריית גרפיט ויצירת נשק אטומי.

א. הצוותים כמיקרוקוסמוס של החברה

 

ב. מעמד האישה

במשחק, לפחות, הנשים לוחמות כשוות לחלוטין לגברים; ומסתבר שיש גם מושלות במחוזות.

ג. היחס לחריג החברתי

 

ד. הומוסקסואליות ולסביות

אין

ה. יחסים בין-גזעיים

אין

4. צורות המשטר

יש נשיא

יש לו עוזרים (שרי ממשלה?)

יש מושלי מחוזות

יש מנהל משחק

 

א. רפובליקות/דמוקרטיות/פדרציות לסוגיהן

 

ב. משטרים דיקטטוריים

הקפיטול הוא מקום מושבה של הממשלה האכזרית, הטוטליטרית של פאנם, והוא ממוקם בהרי הרוקי המערביים של ארצות הברית לשעבר וקנדה. הקפיטול הוא ביתם של הנשיא הדיקטטורי קוריולנוס סנו וכמה דמויות מרכזיות אחרות.

אזרחי הקפיטול רחוקים מאוד מהקיפוח והדיכוי הפתוח של 12 המחוזות, והם בדרך כלל טרודים באופנה ראוותנית, מסיבות ובידור להמונים כמו משחקי הרעב. רוב אזרחי הקפיטול המתוארים ברומנים נראים אדישים או חסרי כל איכפתיות לעוני ולייאוש הרווחים במקומות אחרים בפאנם. בהשוואה למחוזות, הקפיטול עשיר מאוד ומתקדם מבחינה טכנולוגית, כשהאזרחים נהנים מרמת החיים גבוהה מאוד. מועמדים אורחים, שגדלו עם האיום המתמיד של מוות ברעב, מזועזעיםממה שנראה להם כניוון בזבזני בקפיטול. לדוגמא, מבחר המנות המוגשות במסיבות בדרך כלל גדול הרבה יותר משאדם אחד יכול לטעום, ולכן נהוג להגיש משקאות הקאה, המאפשרים לאורחים להמשיך באכילה. בשל אורח החיים הראוותני זה, נדיר שאזרחי הקפיטול מצטרפים לכוחות שמירת השלום (ראה בהמשך), שכן החיילים נדרשים להימנע מנישואין במשך עשרים שנה והשירות נחשב לעתים קרובות לעונש במקום ישיבה בכלא. נוסף על כך, תושבי מחוזות אחרים הנחשבים לפושעים או בוגדים עלולים להישלח לעבדות בקפיטול ולהפוך ל"חסרי קול", צורה אכזרית של ענישה שבה לשונותיהם של העבריינים נכרתות בניתוח.

אזרחי הקפיטול נבדלים מבחינה תרבותית מאלה של המחוזות, הם מדברים במבטא אופייני ובוחרים בשמות פרטיים בעליי נטייה יוונית-רומית עתיקה, כשהעיר עצמה היא גירסה מודרנית מובהקת של אדריכלות רומית. בספרים, בנייני הקפיטול עולים בשלל צבעי הקשת, כ"צבע ממתקים". אופנת הקפיטול היא אקזוטיות וראוותניות, כשהאזרחים צובעים את שיערם ועורם בצבעים חיים, מאמצים קעקועים, ועוברים שינויים כירורגיים נרחבים בשם הסגנון. מבטא הקפיטול הוא ייחודי, ונאמר כי הוא נשמע לקול "מטופש" ומנוון לאנשים מהמחוזות. המבטא מתואר כ"גבוה עם טונים סדוקים ותנועות מוזרות". האות ס' היא שריקה והטון עולה בסוף כל משפט, כאילו הדובר שואל שאלה. עם זאת, למרות טיבם צמא הדם של המשחקים, בני הקפיטול מוצגים כפגיעים לרגשנות.

בני הקפיטול אינם יכולים להיבחר כמועמדים למשחקי הרעב.

 

ג. אוטופיות/דיסטופיות

 

ד. צורות אחרות לסוגיהן

 

5. פוליטיקה ויחסים בינלאומיים

 

א. סקירה כללית

 

ב. אמנות והסכמים

 

6. חוק וסדר בחלל ובזמן

 

א. דרכים קדומות ליישוב סכסוכים משפטיים ולהגעה לפסק דין

 

ב. על מערכת המשפט בת זמננו

 

ג. דוגמאות לדילמות משפטיות בימינו

 

שמירה על הפרטיות

 

גנטיקה/שיבוט

 

חופש המידע

 

ד. על מערכת המשפט העתידנית

חוקי ה"משחק"

1. בכל שנה נער ונערה אחת, בגילאי 12-18 מכל אחד משנים עשר המחוזות, נבחרים בהגרלה ומאולצים להשתתף ב"משחקי הרעב".

2. כל 25 שנה, או רבע מאה, מתקיים "הגמול הרבעוני", שבו נבחרים בן ובת מבין מנצחי העבר להשתתף במהדורה מיוחדת של "משחקי הרעב". בכל "גמול רבעוני" כזה יש שינוי קל בחוקים.

הצו העליון

 

מסע בזמן ובניית מכונות זמן

 

פיקוח על הילודה

 

הנדסה גנטית

 

השימוש ביכולת טלפאתית/טלקינטית

 

משפט פלילי

אוכפי השקט הם הכוח המשולב הצבאי-משטרתי של פאנם. הם מהווים את חלק הארי של הצבא של הקפיטול כיוון שהם משרתים כחיילים רגלים, שומרים וטייסי רחפות. הם לובשים מדים לבנים מעוטרים בשחור המורכבים מקסדה, צווארון זקוף, טוניקה באורך מותניים, ומכנסיים התחובים בתוך מגפיים שחורים גבוהים. ב"משחקי הרעב: התלקחות" המראה שלהם הוא לעומת הסרט הראשון, עם קסדה מלאה, מגן פנים כהה יותר, שריון כבד יותר למראה והם גם נשאו רובים אוטומטיים. אוכפי השקט הם בדרך כלל תושבי הקפיטול ומחוז 2 המתגייסים ל-20 שנים, שבמהלכן אסור להם להתחתן או להביא ילדים. אוכפי השקט שומרים על הסדר ומדכאים מתנגדי משטר בכפייה ובאלימות. בראשם עומד אוכף שקט מחוזי ראשי, שהוא המפקד של כל חיל מצב, והם מבטיחים ציות לחוקי הקפיטול ומענישים את כל המפר אותם. עונש מידי אוכפי השקט כולל הלקאות פומביות. אוכפי השקט מצוידים בדרך כלל בנשק אוטומטי כגון מקלעים כדי להוסיף ולהרתיע כל מרי חברתי במחוזות. במקור, אוכפי השקט במחוז 12 היו נינוחים, אבל ב"משחקי הרעב: התלקחות" אוכף השקט הראשי, קריי, הוחלף על ידי רומולוס טרד, הנוקשה הרבה יותר.

 

נאנוטכנולוגיה

 

קריוניקה

 

הגדרת חיים תבוניים וזכויותיהם

 

חוקי הרובוטיקה

 

דיני תאגידים

 

אינטרנט ושליטה במידע

אין אינטרנט, אין מחשבים

בחירות, החוק והנוהל

לא ברור איך נבחרים לתפקיד רשמי – ברור שלא בתהליך דמוקרטי; לפי הספר השלישי, הנשיא סנו פשוט הרעיל את כל מתחריו כדי להגיע לשלטון.

7. טכנולוגיה

מבחינה עיצובית, פאנאם הדיסטופית, לפחות בסרטים, נראית כמו הכלאה של ימי הביניים ושנות ה-40' של המאה הקודמת, וחוץ מהווירטואליזציה אין בה שום דבר שיכול להיחשב לעתידני ממש או אפילו למד"בי. גם עיצוב הלבוש הוא תערובת של מודרני וישן (חוץ מהלבוש שלובשים המשתתפים במשחק בטקסים ובתהלוכות). הדוגמה החריגה בינתיים היא שמלת הכלה של קטניס, שהופכת לעורבני חקיין - הישג טכנולוגי ולא רק עיצובי.

מה יש:

רכבות

טכנולוגיה וירטואלית מפותחת מאוד

טלוויזיה וירטואלית

כלי טיס

השליטה המוחלטת על כל אלה בידי הקפיטול, בסגנון "האח הגדול".

מה אין:

טכנולוגיה לגידול מזון – צדים בחץ קשת, הכרייה במכרות ידנית וכו' (לפחות במחוז 12)

מחשבים

ספרים (?)

דרכים סלולות

חשמל ואלקטרוניקה לשימוש אזרחי

כלי רכב (?)

סיכום

הרומן הראשון בטרילוגיה פורסם לראשונה בספטמבר 2008. ב-17 במארס 2009, הודיעה Lionsgate כי רכשה את הזכויות להפקת הסרט. קולינס השתתפה בעיבוד התסריט ובהפקה.

התלקחות יצא לאור בהוצאת Scholasti ב-1 בספטמבר 2009. הסרט יצא בנובמבר 2013.‏

Mockingjay פורסם לראשונה בכריכה קשה על ידי Scholastic יום 24 באוגוסט, 2010. גרסת הסרט שפוצלה לשני סרטים הן שיתוף המיוצר על ידי Color Force וLionsgate, Mockingjay - חלק 1 עומד לצאת -21 בנובמבר 2014 וMockingjay - חלק 2 מיועד להפצה ב -20 בנובמבר 2015.

 

על דרכה של קטניס אוורדין אל הגבורה ראה **כאן.**